Skip to content
Permalink
Browse files
Translated using Weblate (Esperanto)
Currently translated at 100.0% (1356 of 1356 strings)
  • Loading branch information
telmo bruno silva seabra authored and sfan5 committed Jun 16, 2021
1 parent 3924084 commit 42aa81befd17d687f25e9d23db77ad2c0575b599
Showing with 12 additions and 12 deletions.
  1. +12 −12 po/eo/minetest.po
@@ -3,8 +3,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: Esperanto (Minetest)\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-23 19:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-04-25 11:27+0000\n"
"Last-Translator: phlostically <phlostically@mailinator.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2021-05-06 18:32+0000\n"
"Last-Translator: telmo bruno silva seabra <telmoseabra@petalmail.com>\n"
"Language-Team: Esperanto <https://hosted.weblate.org/projects/minetest/"
"minetest/eo/>\n"
"Language: eo\n"
@@ -2001,7 +2001,7 @@ msgid ""
"Range roughly -2 to 2. Multiply by 'scale' for offset in nodes."
msgstr ""
"(X,Y,Z) deŝovo de fraktalo for de la centro de la mondo en unuoj\n"
"de «scale».\n"
"de 'scale'.\n"
"Utilas por movo de volata punkto proksimen al (0, 0) por krei taŭgan\n"
"naskiĝejon, aŭ por permeso «zomi» al volata punkto per pligrandigo\n"
"de la skalo.\n"
@@ -2168,7 +2168,7 @@ msgstr "Akcelo en aero"

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Acceleration of gravity, in nodes per second per second."
msgstr "Akcelo de pezforto, en monderoj sekunde sekunde."
msgstr "Akcelo de pezforto, en monderoj sekunde post sekunde."

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Active Block Modifiers"
@@ -2220,7 +2220,7 @@ msgstr ""
"Alĝustigas densecon de la fluginsula tavolo.\n"
"Plialtigu la valoron por pliigi densecon. Eblas plusa aŭ minusa.\n"
"Valoro = 0.0: 50% de volumeno estas fluginsuloj.\n"
"Valoro = 2.0 (povas esti pli alta, depende de «mgv7_np_floatland»; ĉiam\n"
"Valoro = 2.0 (povas esti pli alta, depende de 'mgv7_np_floatland'; ĉiam\n"
"kontrolu certige) kreas solidan tavolon de fluginsulaĵo."

#: src/settings_translation_file.cpp
@@ -3617,24 +3617,24 @@ msgid ""
"Horizontal acceleration in air when jumping or falling,\n"
"in nodes per second per second."
msgstr ""
"Horizontala akcelo en aero dum saltado aŭ falado,\n"
"en monderoj sekunde sekunde."
"Horizontala akcelo en aero dum saltado aŭ falado, \n"
"en monderoj sekunde post sekunde."

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid ""
"Horizontal and vertical acceleration in fast mode,\n"
"in nodes per second per second."
msgstr ""
"Horizontala kaj vertikala akcelo en rapida reĝimo,\n"
"en monderoj sekunde sekunde."
"en monderoj sekunde post sekunde."

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid ""
"Horizontal and vertical acceleration on ground or when climbing,\n"
"in nodes per second per second."
msgstr ""
"Horizontala kaj vertikala akcelo sur tero aŭ dum grimpado,\n"
"en monderoj sekunde sekunde."
"en monderoj sekunde post sekunde."

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Hotbar next key"
@@ -3863,7 +3863,7 @@ msgid ""
"down and\n"
"descending."
msgstr ""
"Ŝaltite, klavo «uzi» estas uzata anstataŭ klavo «kaŝiri» por malsupreniro."
"Ŝaltite, klavo 'uzi' estas uzata anstataŭ klavo «kaŝiri» por malsupreniro."

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid ""
@@ -6218,7 +6218,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Ombrigiloj ebligas specialaj vidajn efektojn kaj povas plibonigi efikecon je "
"kelkaj vidkartoj.\n"
"Ĉi tio funkcias nur kun la bildiga internaĵo de «OpenGL»."
"Ĉi tio funkcias nur kun la bildiga internaĵo de 'OpenGL'."

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid ""
@@ -6902,7 +6902,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Variigas krudecon de tereno.\n"
"Difinas la valoron de «persistence» (persisto) por la bruoj «terrain_base»\n"
"kaj «terrain_alt»."
"kaj 'terrain_alt'."

#: src/settings_translation_file.cpp
msgid "Varies steepness of cliffs."

0 comments on commit 42aa81b

Please sign in to comment.