Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

2020L-WarsztatyBadawcze-InzynieriaCech

Plan zajęć

 1. Problem klasyfikacji dla klas uporządkowanych: Karol Saputa, Małgorzata Wachulec, Aleksandra Wichrowska
 2. GBM: Wojciech Bogucki, Tomasz Makowski, Dominik Rafacz
 3. Metody imputacji danych: Mateusz Bakala, Michał Pastuszka, Karol Pysiak
 1. randomForest: Bartłomiej Granat, Szymon Maksymiuk
 2. XAI: Wojciech Kretowicz, Łukasz Brzozowski, Kacper Siemaszko
 3. XGboost: Rydelek, Merkel, Stawikowski
 1. SAFE/modelStudio: Hubert Baniecki, Mateusz Polakowski
 2. Prezentacja artykułu: https://arxiv.org/pdf/1811.10154.pdf: Olaf Werner, Bogdan Jastrzębski

** 2020-05-21 - Lighting talk na wykładzie artykułu

 • 2020-05-22 - projekt: poprawki

** 2020-05-28 - wykład: blog

 • 2020-05-29 - artykuł

 • 2020-06-05 - artykuł

Prezentacje (15 pkt.)

Należy przygotować prezentację na jeden z uzgodnionych tematów.

Prace domowe (15 pkt.)

Praca domowa 1 (10pkt)

 • Pracę domową należy wykonać pojedynczo. Na podstawie zbioru danych „sick" dostępnych w zbiorze OpenML należy wykonać analizę eksploracyjną oraz zbudować interpretowalny model klasyfikacyjny przewidujący czy pacjent jest chory czy zdrowy. Powinna zostać użyta 5-krotna kroswalidacja do znalezienia odpowiedniego modelu na zbiorze treningowym i wyliczone dwie miary na zbiorze testowym: AUC i AUPRC. Do podziału zbioru na zbiór treningowy i testowy, proszę użyć dostępnych indeksów zbioru treningowego w folderze 'Praca domowa 1'.

 • Praca w formie raportu .pdf i .Rmd w języku angielskim powinna być zamieszczona w folderze https://github.com/mini-pw/2020L-WarsztatyBadawcze-InzynieriaCech/tree/master/PracaDomowa1/ImieNazwisko do 17.04 do godz. 10 oraz zaprezentowana (max. 5 minut) podczas zajęć 17.04.

Praca domowa 2 (5pkt)

 • Pracę domową należy wykonać pojedynczo, praca jest kontynuacją pracy domowej 1. Należy dodać model czarnej skrzynki przewidujący czy pacjent jest chory czy zdrowy. Powinna zostać użyta 5-krotna kroswalidacja do znalezienia odpowiedniego modelu na zbiorze treningowym i wyliczone dwie miary na zbiorze testowym: AUC i AUPRC. Wyniki należy porównać z wynikami modelu z pracy domowej 1. Do podziału zbioru na zbiór treningowy i testowy, proszę użyć dostępnych indeksów zbioru treningowego w folderze 'Praca domowa 1'.

 • Praca w formie raportu .pdf i .Rmd w języku angielskim powinna być zamieszczona w folderze https://github.com/mini-pw/2020L-WarsztatyBadawcze-InzynieriaCech/tree/master/PracaDomowa2/ImieNazwisko do 29.04 do godz. 10 oraz zaprezentowana (max. 5 minut) podczas zajęć 29.04.

Projekt (55 pkt.)

Celem projektu jest zbudowanie jak najlepszego interpretowalnego modelu oraz porównanie go z modelem czarnej skrzynki. W celu zbudowania bardzo dobrego modelu interpretowalnego powinna być zastosowana m.in.:

 • selekcja cech
 • inżynieria cech
 • transformacje zmiennych
 • analiza braków danych
 • wiedza ekspercka
 • wykorzystanie modelu czarnej skrzynki do budowy modelu interpretowalnego (np. PDP do transformacji zmiennych, metoda SAFE)

W projekcie należy przedstawić kolejne kroki - historię pokazującą ile do wyniku modelu wniosła np. inżynieria cech, potem ile wniosła imputacja danych, itd... . Na koniec powinno być zestawienie, że goły modelu interpretowalnego ma wynik A%, automL B%, a kolejne wersje modeli interpretowalnych mają C%, D% i tak dalej.

Końcowy model interpretowalny powininen być przynajmniej tak dobry jak model czarnej skrzynki (automl). W artykule należy przedstawić etapy pracy nad modelami oraz ich porówanie (wybranymi miarami służacymi do oceny jakości modeli).

Rezultatem prac powinien być krótki artykuł naukowy napisany w języku angielskim (40 pkt.), minimum 3 strony umieszczony jako rozdział książki online, która powstanie w ramach przedmiotu. Podział punktów w ramach artykułu

 • Abstrakt: 5 pkt.
 • Wstęp + Motywacja: 10 pkt
 • Opis metodologii i wyników: 15 pkt.
 • Wnioski: 10 pkt.

Projekt nalezy zaprezentować w postaci Lightning Talka na jednym z ostatnich wykładów (15 pkt.).

Blog (15 pkt.)

Informacje w repzytorium Wykładu

About

No description, website, or topics provided.

Resources

Releases

No releases published

Packages

No packages published
You can’t perform that action at this time.