Skip to content
This repository

Shakal next generation

branch: master
README.rst

Nová generácia Shakal CMS

Autor:
Miroslav Bendík

Inštalácia

Video zachytávajúce inštaláciu je dostupné na http://www.youtube.com/watch?v=dUWntQCceoI

Pre inštaláciu sú potrebné niektoré závislosti. Pre debian 6 sú to konkrétne balíky:

build-essential python-dev libjpeg8-dev libfreetype6-dev zlib1g-dev python2.7 python2.7-dev

Chýbajúce balíky sa dajú nájsť v repozitári http://mirror.cse.iitk.ac.in/debian/

wget https://raw.github.com/mireq/Shakal-NG/master/install.sh&&chmod +x install.sh&&. ./install.sh

Spustenie

python manage.py runserver
Something went wrong with that request. Please try again.