Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Shakal next generation
Python HTML CSS JavaScript
branch: master
Failed to load latest commit information.
accounts Odstránená zdvojená registrácia tagov
admin_actions Odstránené testy z admin_actions
admin_dashboard Odstránená podpora pre admin_tools
antispam Prečistená štruktúra modulu fóra
article Port na django 1.8
attachment Port na django 1.8
autoimagefield Usporiadané importy
autoslugfield Hlavička
blog Port na django 1.8
breadcrumbs Prečistené breadcrumbs
common_utils Oprava pridávania správičiek a administrácie.
feeds Odstránená zdvojená registrácia tagov
forum Oprava select related
hitcount Drobné opravy whitespace
linuxos Presun importu
locale/sk_SK/LC_MESSAGES Aktualizácia prekladov.
maintenance Oprava API pre stav údržby
news Oprava komentárov a ďalšie drobné zmeny.
notifications Port na django 1.8
paginator Zmena spôsobu registrácie tagov.
polls Port na django 1.8
rich_editor Rozšírená podpora tagov pre blogy
scripts mv shakal web
search Zmena spôsobu registrácie tagov.
static Oprava hlavičiek blokov
template_dynamicloader Automatický reload šablón
templates Osekaný zbytočný typ zariadenia
threaded_comments Oprava komentárov a ďalšie drobné zmeny.
web Automatický reload šablón
wiki Použitie get_meta namiesto _meta.
.gitignore Opravené gitignore
README.rst Závislosť na npm
install.sh runserver_plus namiesto runserver
install_archlinux.sh fix pre git clone
install_archlinux_dependencies.sh install skripty pre distribuciu Archlinux
install_debian_ubuntu.sh zmenené repo z bedna-KU do mireq
manage.py mv shakal web
pylintrc Podpora pre náhľady k prílohám
requirements.local.txt Port na django 1.8
requirements.txt Opravený hash

README.rst

Nová generácia Shakal CMS

Autor:
Miroslav Bendík

Inštalácia

Video zachytávajúce inštaláciu je dostupné na http://www.youtube.com/watch?v=dUWntQCceoI

Pre inštaláciu sú potrebné niektoré závislosti. Pre debian 6 sú to konkrétne balíky:

build-essential python-dev libjpeg8-dev libfreetype6-dev zlib1g-dev python2.7 python2.7-dev npm

Chýbajúce balíky sa dajú nájsť v repozitári http://mirror.cse.iitk.ac.in/debian/

wget https://raw.github.com/mireq/Shakal-NG/master/install.sh&&chmod +x install.sh&&. ./install.sh

Spustenie

python manage.py runserver
Something went wrong with that request. Please try again.