Skip to content
This repository

Shakal next generation

branch: master

Fetching latest commit…

Octocat-spinner-32-eaf2f5

Cannot retrieve the latest commit at this time

Octocat-spinner-32 accounts Výmena UserInputError za ValidationError. April 19, 2014
Octocat-spinner-32 admin_actions Prečistenie kódu admin_actions (pylint). April 19, 2014
Octocat-spinner-32 admin_dashboard Pridané testy admin dashboardu. April 17, 2014
Octocat-spinner-32 antispam Oprava chybného volania super. April 19, 2014
Octocat-spinner-32 article Pridané akcie publikovať / nepublikovať. April 19, 2014
Octocat-spinner-32 attachment Potlačenie chyby v prípade, že súbor neexistuje. April 19, 2014
Octocat-spinner-32 autoimagefield Oprava pri mazaní ak obrázok nie je nastavený. April 19, 2014
Octocat-spinner-32 autoslugfield Oprava automatického vytvárania slugu. June 22, 2013
Octocat-spinner-32 blog Odstránený parameter js. March 29, 2014
Octocat-spinner-32 breadcrumbs Presun utilít do spoločného modulu common_utils. May 04, 2013
Octocat-spinner-32 common_utils Oprava spracovania FieldFile v testoch. April 19, 2014
Octocat-spinner-32 feeds Pridaný chýbajúci odkaz na blog. October 20, 2013
Octocat-spinner-32 forum Presun spracovania antispamu do konštruktora. April 18, 2014
Octocat-spinner-32 hitcount Presun utilít do spoločného modulu common_utils. May 04, 2013
Octocat-spinner-32 imgcompress Zlepšenie kompresie pozadia. May 14, 2013
Octocat-spinner-32 linuxos Pridan mazanie starých udalostí. March 28, 2014
Octocat-spinner-32 locale Pridané akcie publikovať / nepublikovať. April 19, 2014
Octocat-spinner-32 maintenance Implementovaná automatická aktualizácia stavu. October 24, 2012
Octocat-spinner-32 news Presun spracovania antispamu do konštruktora. April 18, 2014
Octocat-spinner-32 notifications Oprava zobrazovania počtu neprečítaných správ. June 17, 2013
Octocat-spinner-32 paginator Oprava chyby pri stránkovaní na poslednej stránke. December 13, 2012
Octocat-spinner-32 polls Odstránené prebytočné potlačenia chýb. October 17, 2013
Octocat-spinner-32 rich_editor Pridaný skin pre django suit. March 29, 2014
Octocat-spinner-32 scripts Vylúčené vituálne prostredie zo štatistiky coverage. March 28, 2014
Octocat-spinner-32 search Odstránenie chyby pri zlej hodnote vo vyhľadávaní. May 11, 2013
Octocat-spinner-32 shakal Presun zobrazenia počtu komentárov do jinja2. April 20, 2014
Octocat-spinner-32 static Pridaný admin rich editor widget pre čisté HTML. April 18, 2014
Octocat-spinner-32 template_dynamicloader Presun loaderu šablón do koreňového adresára. May 04, 2013
Octocat-spinner-32 templates Presun zobrazenia počtu komentárov do jinja2. April 20, 2014
Octocat-spinner-32 threaded_comments Presun zobrazenia počtu komentárov do jinja2. April 20, 2014
Octocat-spinner-32 wiki Odstránený parameter js. March 29, 2014
Octocat-spinner-32 .gitignore Pridané coverage a ďalšie ignore súbory. March 22, 2014
Octocat-spinner-32 README.rst Aktualizácia dokumentácie. January 12, 2013
Octocat-spinner-32 install.sh Pridané generovanie prekladov. December 28, 2012
Octocat-spinner-32 manage.py Výmena admin site za vlastnú triedu. March 29, 2014
Octocat-spinner-32 pylintrc Odstránené prebytočné varovania pylint. April 19, 2014
Octocat-spinner-32 requirements.txt Presun zobrazenia počtu komentárov do jinja2. April 20, 2014
README.rst

Nová generácia Shakal CMS

Autor:
Miroslav Bendík

Inštalácia

Video zachytávajúce inštaláciu je dostupné na http://www.youtube.com/watch?v=dUWntQCceoI

Pre inštaláciu sú potrebné niektoré závislosti. Pre debian 6 sú to konkrétne balíky:

build-essential python-dev libjpeg8-dev libfreetype6-dev zlib1g-dev python2.7 python2.7-dev

Chýbajúce balíky sa dajú nájsť v repozitári http://mirror.cse.iitk.ac.in/debian/

wget https://raw.github.com/mireq/Shakal-NG/master/install.sh&&chmod +x install.sh&&. ./install.sh

Spustenie

python manage.py runserver
Something went wrong with that request. Please try again.