Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Shakal next generation
Python HTML CSS JavaScript Shell
branch: master
Failed to load latest commit information.
accounts Generovanie účtov používateľov
admin_actions Odstránené testy z admin_actions
admin_dashboard Odstránená podpora pre admin_tools
antispam Prečistená štruktúra modulu fóra
article Generovanie hitcountu
attachment Port na django 1.8
autoimagefield Usporiadané importy
blog Vymenený django autoslugfield
breadcrumbs Prečistené breadcrumbs
common_utils Odstránená závislosť na sites
feeds Odstránená zdvojená registrácia tagov
forum Oprava select related
hitcount Opravená aktualizácia hitcount
linuxos Presun importu
locale/sk_SK/LC_MESSAGES Aktualizácia prekladov.
maintenance Oprava API pre stav údržby
news Vymenený django autoslugfield
notifications Port na django 1.8
paginator Zmena spôsobu registrácie tagov.
polls Vymenený django autoslugfield
rich_editor Rozšírená podpora tagov pre blogy
scripts Graphviz nie je potrebný
search Zmena spôsobu registrácie tagov.
static Revert farieb
template_dynamicloader Pridaná podpora pre offline kompresiu
templates Dočasne zakomentovaná anketa
threaded_comments Odstránená mágia z __init__.py
web Opravená aktualizácia hitcount
wiki Vymenený django autoslugfield
.editorconfig Pridaný .editorconfig
.gitignore Pridané db.sqlite3 do ignorovaných súborov
.gitmodules Podmienené načítanie js
README.rst Aktualizovaný postup inštalácie
install.sh Fix lokálnych ciest
install_archlinux.sh fix pre git clone
install_archlinux_dependencies.sh install skripty pre distribuciu Archlinux
install_debian_ubuntu.sh zmenené repo z bedna-KU do mireq
manage.py mv shakal web
pylintrc Podpora pre náhľady k prílohám
requirements.local.txt Graphviz nie je potrebný
requirements.txt Cachovaný hitcount

README.rst

Nová generácia Shakal CMS

Autor:
Miroslav Bendík

Inštalácia

Pre inštaláciu sú potrebné niektoré závislosti. Pre debian 6 sú to konkrétne balíky:

sudo apt-get --yes install build-essential python-dev libjpeg8-dev libfreetype6-dev zlib1g-dev python2.7 python2.7-dev  python-virtualenv

Pre Arch linux:

pacman -S --needed --noconfirm base-devel python2 libjpeg-turbo freetype2 zlib python2-virtualenv git

Chýbajúce balíky sa dajú nájsť v repozitári http://mirror.cse.iitk.ac.in/debian/

wget https://raw.github.com/mireq/Shakal-NG/master/install.sh&&chmod +x install.sh&&. ./install.sh

Spustenie

python manage.py runserver
Something went wrong with that request. Please try again.