Permalink
Browse files

Příští setkání a drobnosti.

  • Loading branch information...
1 parent 1f5e973 commit 2f4c8516dd4d256ea105460bd425fd808aeb0b41 @mj41 committed May 2, 2012
Showing with 8 additions and 4 deletions.
  1. +2 −0 caml/render.pl
  2. +3 −2 caml/template/index.tpl
  3. +3 −2 static/index.html
View
2 caml/render.pl 100644 → 100755
@@ -1,3 +1,5 @@
+#!/usr/bin/perl
+
use utf8;
use strict;
use warnings;
View
@@ -1,6 +1,6 @@
<div class="span10">
<h1>Posezení u piva</h1>
- <h2>Příští - 5. duben 2012 18:00</h2>
+ <h2>Příští - 3. květen 2012 18:00</h2>
<p>
Pravidelně každý druhý čtvrtek se kolem 18:00 hodin setkáváme v nekuřácké
restauraci <a href="http://www.mjuz.cz">[mju:z]</a> (Moravské náměstí 15, Brno).
@@ -9,7 +9,8 @@
</p>
<p>
Na našem stole je většinou několik notebooků, takže jej snadno poznáte. Pokud ne,
- tak tam bývá alespoň jeden s nálepkou GoodData.
+ tak tam bývá alespoň jeden s nálepkou GoodData. Budeme rádi, když se ukážete, ať
+ už jste perl guru nebo začátečník.
</p>
<h2>O čem a s kým?</h2>
View
@@ -26,7 +26,7 @@
<div class="row">
<div class="span10">
<h1>Posezení u piva</h1>
- <h2>Příští - 5. duben 2012 18:00</h2>
+ <h2>Příští - 3. květen 2012 18:00</h2>
<p>
Pravidelně každý druhý čtvrtek se kolem 18:00 hodin setkáváme v nekuřácké
restauraci <a href="http://www.mjuz.cz">[mju:z]</a> (Moravské náměstí 15, Brno).
@@ -35,7 +35,8 @@
</p>
<p>
Na našem stole je většinou několik notebooků, takže jej snadno poznáte. Pokud ne,
- tak tam bývá alespoň jeden s nálepkou GoodData.
+ tak tam bývá alespoň jeden s nálepkou GoodData. Budeme rádi, když se ukážete, ať
+ už jste perl guru nebo začátečník.
</p>
<h2>O čem a s kým?</h2>

0 comments on commit 2f4c851

Please sign in to comment.