Permalink
Browse files

Nová FB url a příští setkání.

  • Loading branch information...
1 parent cc537fc commit 3c86962764a8acfb00ae0320bab0ee9df70d7bdf @mj41 committed Mar 18, 2012
Showing with 10 additions and 10 deletions.
  1. +1 −1 caml/template/brno-pm.tpl
  2. +3 −3 caml/template/index.tpl
  3. +1 −1 caml/template/kontakt.tpl
  4. +1 −1 static/brno-pm.html
  5. +3 −3 static/index.html
  6. +1 −1 static/kontakt.html
View
2 caml/template/brno-pm.tpl
@@ -9,7 +9,7 @@ převážně o programovacím jazyce Perl a o vývoji software.
<h2>Kalendář</h2>
<p>
Snažíme se nejpozdějí v pondělí v týdnu před našim čtvrtečním setkáním aktualizovat níže uvedený kalendář,
-vypsat akci <a href="https://www.facebook.com/pages/Brno-Perl-Mongers/116293778460682">na naší Facebooku stránce</a>
+vypsat akci <a href="https://www.facebook.com/brnopm">na naší Facebooku stránce</a>
a setkání oznámit na IRC kanálu a našich osobních Twitter účtech (#brnopm hashtag).
</p>
<p>
View
6 caml/template/index.tpl
@@ -1,6 +1,6 @@
<div class="span10">
<h1>Posezení u piva</h1>
- <h2>Příští - 8. březen 2012 18:00</h2>
+ <h2>Příští - 22. březen 2012 18:00</h2>
<p>
Pravidelně každý druhý čtvrtek se kolem 18:00 hodin setkáváme v nekuřácké
restauraci <a href="http://www.mjuz.cz">[mju:z]</a> (Moravské náměstí 15, Brno).
@@ -19,9 +19,9 @@
<div class="span4">
<div class="leftbar">
- <h2><a href="https://www.facebook.com/pages/Brno-Perl-Mongers/116293778460682">Brno PM na Facebooku</a></h2>
+ <h2><a href="https://www.facebook.com/brnopm">Brno PM na Facebooku</a></h2>
<div class="part">
- <a href="https://www.facebook.com/pages/Brno-Perl-Mongers/116293778460682">
+ <a href="https://www.facebook.com/brnopm">
<img src="img/banner220.png" width=220 height=50>
</a>
</div>
View
2 caml/template/kontakt.tpl
@@ -15,7 +15,7 @@ Kanál <b>#czech.pm</b> (pro všechny české Perl Mongers skupiny) najdete na s
<h2>Facebooku</h2>
<p>
-<a href="https://www.facebook.com/pages/Brno-Perl-Mongers/116293778460682">Brno Perl Mongers na Facebook</a>
+<a href="https://www.facebook.com/brnopm">Brno Perl Mongers na Facebook</a>
</p>
<h2>V jiných městech</h2>
View
2 static/brno-pm.html
@@ -35,7 +35,7 @@
<h2>Kalendář</h2>
<p>
Snažíme se nejpozdějí v pondělí v týdnu před našim čtvrtečním setkáním aktualizovat níže uvedený kalendář,
-vypsat akci <a href="https://www.facebook.com/pages/Brno-Perl-Mongers/116293778460682">na naší Facebooku stránce</a>
+vypsat akci <a href="https://www.facebook.com/brnopm">na naší Facebooku stránce</a>
a setkání oznámit na IRC kanálu a našich osobních Twitter účtech (#brnopm hashtag).
</p>
<p>
View
6 static/index.html
@@ -26,7 +26,7 @@
<div class="row">
<div class="span10">
<h1>Posezení u piva</h1>
- <h2>Příští - 8. březen 2012 18:00</h2>
+ <h2>Příští - 22. březen 2012 18:00</h2>
<p>
Pravidelně každý druhý čtvrtek se kolem 18:00 hodin setkáváme v nekuřácké
restauraci <a href="http://www.mjuz.cz">[mju:z]</a> (Moravské náměstí 15, Brno).
@@ -45,9 +45,9 @@
<div class="span4">
<div class="leftbar">
- <h2><a href="https://www.facebook.com/pages/Brno-Perl-Mongers/116293778460682">Brno PM na Facebooku</a></h2>
+ <h2><a href="https://www.facebook.com/brnopm">Brno PM na Facebooku</a></h2>
<div class="part">
- <a href="https://www.facebook.com/pages/Brno-Perl-Mongers/116293778460682">
+ <a href="https://www.facebook.com/brnopm">
<img src="img/banner220.png" width=220 height=50>
</a>
</div>
View
2 static/kontakt.html
@@ -41,7 +41,7 @@
<h2>Facebooku</h2>
<p>
-<a href="https://www.facebook.com/pages/Brno-Perl-Mongers/116293778460682">Brno Perl Mongers na Facebook</a>
+<a href="https://www.facebook.com/brnopm">Brno Perl Mongers na Facebook</a>
</p>
<h2>V jiných městech</h2>

0 comments on commit 3c86962

Please sign in to comment.