Skip to content
Browse files

Added Polish translation. Thanks to Treek!

  • Loading branch information...
1 parent 162ded3 commit 3d48df543188fe10e3bc13df0f4b90f55dc32cb6 @mkalus committed May 4, 2012
Showing with 211 additions and 1 deletion.
  1. +1 −1 src/main/java/de/beimax/simplespleef/util/ConfigHelper.java
  2. +210 −0 src/main/resources/lang_pl.yml
View
2 src/main/java/de/beimax/simplespleef/util/ConfigHelper.java
@@ -43,7 +43,7 @@
/**
* available languages
*/
- public final static String[] languagesAvailable = {"en", "de"};
+ public final static String[] languagesAvailable = {"en", "de", "pl"};
/**
* Create a new arena configuration section.
View
210 src/main/resources/lang_pl.yml
@@ -0,0 +1,210 @@
+# Language file Polish
+# Spolszczone przez MietekPL [Grupa Spolszczeniowa BukkitPL by Treekt]
+command:
+ help: 'help|Wyswietla pomoc'
+ announce: 'announce [arena]|Zaczyna nowa gre (w arenie)'
+ join: 'join [arena]|Dolacz do gry (w arenie)'
+ arenas: 'arenas|Wyswietla mozliwe areny'
+ info: 'info [arena]|Wyswietla informacje (o arenie)'
+ list: 'list [arena]|Lista graczy (na arenie)'
+ team: 'team red/blue|Dolacz do druzyny (tylko gracze polaczeni)'
+ ready: 'ready|Gotowosc do gry (tylko gracze)'
+ start: 'start|Start gry (tylko gracze)'
+ countdown: 'countdown [arena]|Rozpoczecie odliczania (z areny)'
+ leave: 'leave|Opuscza gre'
+ stop: 'stop|Zakancza gre'
+ delete: 'delete|Usuwa gre'
+ reset: 'reset arena|Resetuje gre na arenie (usuwanie dla adminow/moderatorow)'
+ watch: 'watch [arena]|Ogladaj gre (na arenie)'
+ back: 'back|Teleportuje do poczatkowej pozycji'
+ me: 'me|Wyswietla statystyki'
+ player: 'player name|Pokazuje statystyki konkretnego gracza'
+ topten: 'topten [arena]|Wyswietla 10 najlepszych graczy'
+ admin: 'admin [command]|Wykonuje polecenie admina.'
+errors:
+ noPermissionAtAll: 'Nie posiadasz uprawnien do SimpleSpleef!'
+ permissionMissing: 'Nie masz uprawnien do tej komendy. [COMMAND]. Potrzebujesz uprawnienia simplespleef.[COMMAND].'
+ signPermissionMissing: 'Nie masz uprawnien do aktywacji tabliczki. Potrzebujesz uprawnienia simplespleef.sign.[COMMAND].'
+ unknownCommand: 'Nie ma komendy "[COMMAND]"'
+ unknownArena: 'Nie ma areny "[ARENA]"'
+ noDig: 'Nie mozesz tu kopac!'
+ noPlacement: 'Nie mozesz tu stawiac blokow!'
+ notAPlayer: '[PLAYER] is not a player entity.'
+ arenaDisabled: '"[ARENA]" jest wylaczona.'
+ tooFewArguments: 'Za malo argumentow dla tej komendy . Minimum to [MIN].'
+ tooManyArguments: 'Za duzo argumentow dla tej komendy. Maximum to [MAX].'
+ commandNotAllowed: 'Ta komenda nie jest dozwolona na arenie [ARENA].'
+ arenaExistsAlready: '[ARENA] juz istnieje.'
+ announceBeforeJoin: 'Ktos zaczal gre na arenie [ARENA] zanim dolaczyles.'
+ noGameAnnounced: 'Zadna gra nie jest zaczeta na arenie [ARENA]. Mozesz zaczac pierwsza.'
+ join: 'Istnieje juz gra w toku na arenie [ARENA].'
+ joinMax: 'Arena jest pelna! Tylko [NUMBER] graczy moze dolaczyc na arene [ARENA].'
+ joinDouble: 'Jestes juz na arenie [ARENA]. Musisz opuscic ta gre aby zagrac w innej.'
+ joinFee: 'Nie masz [AMOUNT] aby dolaczyc do gry.'
+ joinEmptyInventory: 'Prosze oproznic swoj ekwipunek i zdjac zbroje przed przystapieniem do gry.'
+ teamNoGame: 'Musisz dolaczyc do gry przed wyborem druzyny.'
+ teamNotPossible: 'Arena [ARENA] nie obsluguje gier zespolowych.'
+ teamAlreadyStarted: 'Istnieje juz gra w toku na arenie [ARENA].'
+ teamNoTeamCommand: 'Dolaczanie do druzyn jest wylaczone [ARENA].'
+ teamNoValidTeam: '[NAME] to zla nazwa druzyny - wybierz red albo blue!'
+ teamAlreadyInTeam: 'Jestes juz czlonkiem druzyny [TEAM].'
+ readyNoGame: 'Musisz dolaczyc sie do gry przed.'
+ readyAlreadyStarted: 'Istnieje juz gra w toku na arenie [ARENA].'
+ readyNotUsed: 'Gotowosc nie jest potrzebna na arenie [ARENA]. Zacznij gre!'
+ readyAlready: 'Jestes juz gotowy!'
+ readyBlock: 'Komenda GOTOWY jest wylaczona! Uderz blok gotowosci!'
+ start: 'Dolaczyles do gry przed startem.'
+ startNoSpleefer: 'Na tej arenie nie mozesz zaczac bitwy piszac /spl start - sproboj: /spl countdown [ARENA].'
+ startMin: 'Potrzebujesz minimum [NUMBER] graczy aby zaczac bitwe na arenie [ARENA].'
+ startDouble: 'Istnieje juz gra w toku na arenie [ARENA].'
+ startNotReady: 'Gra na arenie [ARENA] nie jest jeszcze gotowa. Czekaj na [PLAYERS].'
+ stop: 'Nie ma zadniej gry na arenie [ARENA].'
+ stopNoPlaying: 'Nie dolaczyles do gry na zadnej arenie. Nic sie nie zatrzymalo.'
+ deleteNoPlaying: 'Nie dolaczyles do gry na zadnej arenie. Nic nie usunieto.'
+ watchDouble: 'Jestes juz graczem na arenie [ARENA]. Musisz wyjsc z gry aby obejrzec inna.'
+ watchNoGame: 'Nikt nie zaczal gry na arenie [ARENA].'
+ watchAlready: 'Juz ogladasz gre na tej arenie [ARENA].'
+ watchNoSpawnDefined: 'Nie znaleiono spawnu obserwatora na arenie [ARENA].'
+ watchSpleefer: 'Jestes graczem na arenie [ARENA]. Nie mozesz ogladac w tym samym czasie!'
+ watchEmptyInventory: 'Prosze oproznic swoj ekwipunek i zdjac zbroje przed ogladaniem gry.'
+ backNoLocation: 'Nie znaleziono oryginalnego miejsca.'
+ backSpleefer: 'Jestes graczem na arenie [ARENA]. Musisz opuscic gre aby powrocic na poczatkowe miejsce.'
+ leave: 'Nie jestes czescia zadnej gry.'
+ list: 'Nie ma gry na arenie [ARENA]!'
+ teleport: 'Nie mozesz sie teleportowac w czsie gry na arenie [ARENA].'
+ gamemodeChange: 'Nie mozesz zmienic trybu gry podczas gry na arenie.!'
+ statisticsDisabled: 'Statystyki wylaczone.'
+ statisticsNoPlayer: 'Gracz [PLAYER] nie znaleziony w statystykach.'
+ statisticsEmpty: 'Nie udalo sie odnazesc zadnych statystyk.'
+ commandNotWhitelisted: 'Nie mozesz uzywac tej komendy odczas gry.'
+broadcasts:
+ announce: '[PLAYER] rozpoczal gre na arenie [ARENA]. Przyjdz i dolacz do gry!'
+ join: '[PLAYER] dolaczyl do gry na arenie [ARENA].'
+ leave: '[PLAYER] opuscil gre - co do ...!'
+ team: '[PLAYER] dolaczyl do druzyny [TEAM] na arenie [ARENA].'
+ teams: 'Druzyny: [TEAMS]'
+ ready: '[PLAYER] jest gotowy do gry!'
+ readyWaitForMore: 'Ciagle czekamy na [NUMBER] wiecej graczy aby zaczac gre.'
+ lostByTouching: '[PLAYER] dotknal [MATERIAL] i wypadl z gry [ARENA].'
+ lostByCuboid: '[PLAYER] wypadl z gry [ARENA].'
+ lostByDeath: '[PLAYER] umieral w cierpieniach na arenie [ARENA] i przegral...'
+ lostByQuitting: '[PLAYER] opuscil gre - co do ...!'
+ prizeMoney: '[PLAYER] dostal [MONEY] jako nagrode na arenie [ARENA].'
+ prizeExperience: '[PLAYER] zostal nagrodzony [EXPERIENCE] EXP za gre na arenie [ARENA].'
+ prizeItems: '[PLAYER] dostal [AMOUNT] [ITEM] jako nagrode na arenie [ARENA].'
+ winByTouching: '[PLAYER] osiagnal cel na arenie [ARENA].'
+ winNone: 'O dziwo nie bylo zwyciezcy na arenie [ARENA].'
+ winOne: '[PLAYER] wygral runde na arenie [ARENA]. Gratulacje!'
+ winMulti: '[PLAYER] wygral runde na arenie [ARENA]. Gratulacje dla wszystkich!'
+ winTeamNone: 'O dziwo zadna druzyna nie wygrala na arenie [ARENA].'
+ winTeam: 'Druzyna [TEAM] wygrala gre na arenie [ARENA]. Gratulacje dla [PLAYER]!'
+ winTimeout: 'Koniec czasu! Nie ma zwyciezcy na arenie [ARENA].'
+feedback:
+ arenaDisabled: wylaczona
+ arenaOff: 'nie ma gry'
+ arenaJoinable: otwarta
+ arenaInProgress: 'w trakcie gry'
+ announce: 'Zaczoles nowa gre na arenie [ARENA]. Mozesz zaprosic ludzi do gry!'
+ join: 'Dolaczyles do gry na arenie [ARENA].'
+ leave: 'Opusciles gre.'
+ joinFee: 'Zaplaciles [AMOUNT] za dolaczenie do gry.'
+ refund: 'Dostales zwrot: [AMOUNT].'
+ gamemodeChanged: 'Twoj tryb gry zostal zmieniony.'
+ team: 'Dolaczyles do druzymy [TEAM].'
+ ready: 'Jestes juz w grze!'
+ readyTimeoutStart: 'Pierwszy gracz jest gotowy do gry na arenie [ARENA]! Tez badz gotowy zanim bedzie za pozno!'
+ readyTimeoutStop: 'Nie ma gotowych graczy na arenie [ARENA].'
+ readyCountdown: 'Czas do gotowosci: [COUNT]'
+ readyMinutes: '[COUNT] munut zostalo do gotowosci na arenie [ARENA].'
+ readyMinute: 'Zostala minuta do gotowosci na arenie [ARENA].'
+ readyHalfMinute: '30 sekund do gotowosci na arenie [ARENA].'
+ readyTimeout: 'Kilku graczy nie bylo gotowych, wiec zostali wyrzyceni z gry: [PLAYERS].'
+ countdownStart: 'Zaczynamy gre. Moze zostac tylko jeden!'
+ countdown: '[ARENA]: [COUNT]'
+ countdownGo: 'Goooo!'
+ countdownInterrupted: 'Odliczanie przerwane .'
+ stop: 'Walka na arenie [ARENA] zostala zatrzymana przez gracza [PLAYER].'
+ delete: 'Walka na arenie [ARENA] zostala zatrzymana i skasowana przez gracza [PLAYER].'
+ watch: 'Milego ogladania [ARENA].'
+ back: 'Zoooooom...'
+ won: 'Wygrales gre - Gratulacje!'
+ lost: 'Przegrales!'
+ prizeMoney: 'Otzymales [MONEY] jako nagrode na arenie [ARENA].'
+ prizeExperience: 'Zostales nagrodzony [EXPERIENCE] EXP za granie na arenie [ARENA].'
+ prizeItems: 'Otrzymales [AMOUNT] [ITEM] jako nagrode na arenie [ARENA].'
+ update: 'Prosze aktualizowac SimpleSpleef [OLDVERSION] do [NEWVERSION].'
+ infoEmpty: 'Nie tutaj...'
+ infoHeader: 'Arena: [ARENA]'
+ infoName: 'Nazwa: [NAME]'
+ infoStatus: 'Status: [STATUS]'
+ infoSpleefers: 'Gracze: [SPLEEFERS]'
+ infoUnreadySpleefers: 'Jeszcze nie gotowa: [SPLEEFERS]'
+ infoAllReady: 'Gotowi do gry!'
+ infoSpectators: 'Obserwatorzy: [SPECTATORS]'
+ infoComma: ', '
+ infoAnd: ', and '
+ infoTeam: '[TEAM] druzyna:'
+ listNone: 'Nie ma graczy ani obserwatorow na arenie [ARENA].'
+ teamblue: 'Blue'
+ teamred: 'Red'
+ teamnone: 'No'
+ blue: 'blue'
+ red: 'red'
+ timeoutMinutes: '[COUNT] Minut zostalo do gry na arenie [ARENA].'
+ timeoutMinute: 'Zostala minuta do gry [ARENA].'
+ timeoutHalfMinute: '30 sekund zostalo [ARENA].'
+ timeoutCountdown: '[COUNT] do gry.'
+ statisticsGamesCount: 'Gier zagranych: [COUNT]'
+ statisticsPlayersAverage: 'Srednia ilosc graczy: [COUNT]'
+ statisticsLengthAverage: 'Srednia grupa: [COUNT]'
+ statisticsLastStarted: 'Ostatnia bitw: [DATETIME]'
+ statisticsThisStarted: 'Ta gra zaczela sie o: [DATETIME]'
+ statisticsLastFinished: 'Ostatnia gra zakonczyla sie o: [DATETIME]'
+ statisticsPlayer: 'Statystyki gracza [PLAYER]'
+ statisticsGamesWon: 'Wygrane: [COUNT]'
+ statisticsGamesLost: 'Przegrane: [COUNT]'
+ statisticsLastGameTick: 'Ostatnia gra: [DATETIME]'
+ statisticsTopTenGlobal: '10 najlepszych graczy (won/lost/games)'
+ statisticsTopTen: '10 najlepszych [ARENA] (won/lost/games)'
+admin:
+ help: |
+ Admin Commands (/spl admin...)
+ help|Pokazuje pomoc administratora
+ selected|Pokasz wybrana arene i liste aren.
+ setarena arena|Ustaw aktualna arene.
+ addarena arena|Utworz nowa arene.
+ delarena arena|Usun arene.
+ arena a/b|Okresl punkt a/b z areny.
+ floor a/b|Okresl punkt a/b z podlogi.
+ lose a/b|Okresl punkt a/b z przegranych.
+ win a/b|Okresl punkt a/b z wygranych.
+ spawn lounge/game/spectator/lose/winner|Utworz spawnpoint areny.
+ enable/disable arena|Wlacz/wylacz arene.
+ reload|Przeladuj konfiguracje.
+ savearena arena|Zapisz arene na dysku.
+ restore arena|Przywroc arene z dysku.
+adminerrors:
+ oneArgument: '[COMMAND] oczekuje jednego paranetru - nazwa/id areny'
+ twoArguments: '[COMMAND] oczekuje dwoch parametrow - nazwa + nowa wartosc'
+ aOrB: '[COMMAND] oczekuje jeden parametr a lub b.'
+ addarenaArenaExists: 'Arena [ARENA] juz istnieje.'
+ oneArgumentSpawn: 'Spawn powinny sie nazywac lounge, game, spectator, or lose.'
+ worldEditRegion: 'Nie okreslono regionu WorldEdit .'
+ saverestore: 'Nie znaleziono regionu areny [ARENA].'
+adminfeedback:
+ setarena: 'Arena [ARENA] wybrana!'
+ addarena: 'Arena [ARENA] utworzona!'
+ delarena: 'Arena [ARENA] usunieta!'
+ defineArenaPoint: 'Wybrany punkt [POINT] z [SECTION] na arenie [ARENA].'
+ defineArenaPointWorldEdit: 'Okreslony odcinek [SECTION] na arenie [ARENA] uzywa WorldEdit.'
+ defineSpawnPoint: 'Utworz spawn [SPAWN] na arenie [ARENA].'
+ enable: '[ARENA] wlaczona.'
+ disable: '[ARENA] wylaczona.'
+ reload: 'konfiguracja przeladowana.'
+ savearena: 'Arena [ARENA] zostala zapisana.'
+ restorearena: 'Arena [ARENA] zostala przywrocona.'
+localization:
+ dateFormat: 'MM/dd/yyyy hh:mm:ss a'
+material:
+ STATIONARY_WATER: water
+ STATIONARY_LAVA: lava

0 comments on commit 3d48df5

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.