Ohjelmistotekniikan menetelmat

Ooppa edited this page Mar 8, 2016 · 46 revisions

Tärkeät linkit

Ajankohtaista

Luennot

pvm aihe monisteen sivut
27.10. Johdanto ohjelmistotuotantoon, Käyttötapausmalli, Yksikkötestaus, JUnit-testauskehys 1-20
3.11. Luokka- ja oliokaavio (luokka, olio, yhteys, kooste, kompositio) 21-34
10.11. Luokkamallin muodostaminen, Sekvenssi- ja kommunikaatiokaaviot 36-42, 51-64
17.11. Luokkakaavio jatkuu (yhteysluokat), Olioiden tallettaminen tietokantaan 34-36
24.11. Luokkakaavio jatkuu (yleistyshierarkiat), Oliosuunnittelun peraatteita, Test driven development 42-50, 63-72
1.12. Ohjelmiston arkkitehtuuri, pakkauskaavio, Oliosuunnittelu 73-99
8.12. Järjestelmätestaus, kertausta, hieman uutta asiaa oliosuunnittelusta

Laskarit

Kurssin laskarit ovat sekoitus "traditionaalista" laskaria ja pajaa. Periaatteena on kuitenkin se, että osallistutaan yhteen laskaritilaisuuteen joka viikko ja ollaan paikalla laskaritilaisuuden alusta loppuun.

Laskarit aloitetaan jo ensimmäisellä viikolla. Jokaisella viikolla on noin 3-7 etukäteen tehtävää tehtävää sekä joitain paikanpäällä tehtäviä tehtäviä.

Ryhmät:

Aika Sali Ohjaaja
Ke 09-12 B221 Matti Luukkainen
Ke 14-17 B221 Olli-Pekka Mehtonen
To 09-12 B221 Petri Myllys
To 14-17 B221 Olli-Pekka Mehtonen
Pe 09-12 B221 Petri Myllys
Pe 12-15 B221 Leo Leppänen

Tehtävät, niihin liittyvä lisämateriaali ja mallivastaukset täällä

Arvosteluperusteet

Kurssin kokonaispistemäärä on 36. Pisteistä 22 tulee kokeesta ja 14 laskareista. Läpipääsyyn vaaditaan 18 pistettä, vähintään puolet kokeen pistemäärästä ja vähintään puolet laskareista jaossa olevista pisteistä. Arvosanan 5 saa 32:lla pisteellä.

Laskareiden jaossa olevasta 14:sta pisteestä puolet tulee etukäteen tehtävien tehtävien ja puolet paikanpäällä tehtävien tehtävien perusteella. Etukäteen tehtävät käsitellään laskareissa. Laskaripisteiden saaminen siis edellyttää laskareissa paikanpäällä käymistä.

Etukäteen tehtävistä tehtävistä kertyy kurssipisteitä seuraavasti:

  • 90% tehtävistä 7p
  • 76% tehtävistä 6p
  • 63% tehtävistä 5p
  • 50% tehtävistä 4p
  • 36% tehtävistä 4p
  • 23% tehtävistä 2p
  • 10% tehtävistä 1p

Kurssikoe Ke 16.12. kello 17.00 salissa A111. Koekeessa vastausaikaa 2 tuntia 30 minuuttia.

Kirjallisuus ja materiaali

Huomaa, että osa kurssin asioista löytyy ainoastaan luentokalvoista, osa taas ainoastaan laskareiden lisämateriaalista.

Opiskelun tukena voi käyttää esim. seuraavia kirjoja:

  • Craig Larman: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. Kolmas painos.
  • Martin Fowler: UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. Kolmas painos.

Verkosta löytyy paljon vaihtelevatasoista UML-materiaalia, mm:

Jos löydät hyvää materiaalia verkosta, kerro niin lisätään linkki tänne!

Työkaluja

Ehkä suositeltavimpia kaavionpiirtotyökaluja ovat verkossa toimivat:

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.