Kullanıcılara tek yükleme ile birden fazla siteye yükleme imkanı sunmak ve çeşitli istatistiksel veriler ile tek sayfada linkleri arşivlemek. Aynı zamanda site sahibinin upload hesabını kullanarak siteye yüklenen her dosyanın indirilme sayısı oranına göre kazanç sağlaması.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ayar
css
eklenti
rsm
.htaccess
git.php
index.php
indir.php
islem.php
mupload.sql