Vip Resim gelişmiş bir kişisel görüntü depolama scriptidir. Fotograf ve resimleri ayrı ayrı kullanıcılara özel depoya bilirken aynı zamanda virüs taraması ve hack saldırılarına karşıda güvenlidir. Gelişmiş tek yönlü şifrelemesi sayesinde herhangi bir açık durumunda tek yönlü şifreleme sayesinde şifrelenen veriler bir daha çözülemez. Aynı zamanda…
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bilgi
css
dosya
eklenti
images
qu
rsm
syf
cikis.php
dosyayukle.php
giris.php
index.php
islem.php
katagori.php
kontrol.php
profil.php
resimler.php
rsmyukle.php
rupload.sql