Skip to content

mmmenno/nl-straatnaamvarianten

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

15 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

NL-straatnaamvarianten

Bij het thuisbrengen van (bijvoorbeeld met Named Entity Recognition gevonden) straatnamen zijn lijsten met naamvarianten en schrijfwijzes heel handig. Deze repository bevat (links naar) spellingsvarianten, afkortingen en alternatieve namen van Nederlandse straten, gekoppeld aan Wikidata items van die straten.

Wikidata

Vrijwel alle Nederlandse straten, uitgezonderd de zeer recent aangelegde straten en de straten waaraan geen adressen liggen, zijn te vinden op Wikidata. Daar kan je ook allerlei gegevens kwijt, zoals periode van bestaan, waar straten naar vernoemd zijn, coördinaten, indien hernoemd alle officiële namen, alternatieve namen, etc. Maar Wikidata lijkt niet bedoeld om elke afkorting en (historische) spellingswijze op te slaan - vandaar de lijsten in deze repository.

Straatnamen zijn in Wikidata te vinden bij de volgende labels en properties:

 • Label (skos:prefLabel), gecombineerd met taal
 • Altlabel of 'Ook bekend als'(skos:altLabel), gecombineerd met taal
 • Officiële naam (P1448), bijvoorbeeld te gebruiken voor namen die bij raadsbesluit zijn vastgelegd
 • Naam (P2561), voor minder formeel vastgelegde namen (anders dan bij altlabels kan je hier bijvoorbeeld qualifiers als 'begindatum' en 'einddatum' kwijt)

Via de Wikidata sparql endpoint kan je straatnamen, bijvoorbeeld per gemeente, opvragen en downloaden. De onderstaande query vraagt alle straatnamen binnen de gemeente Haarlem op, met coördinaten en eventuele begin- en eindjaren:

SELECT ?item ?itemLabel ?altlabel ?officiallabel ?namelabel ?coords ?startjaar ?eindjaar ?openbruimteLabel WHERE {
 VALUES ?openbruimte { wd:Q79007 wd:Q174782 wd:Q574990 } # straat, plein
 ?item wdt:P31 ?openbruimte .
 ?item wdt:P131 wd:Q9920 .
 ?item wdt:P625 ?coords .
 OPTIONAL{
  ?item wdt:P571 ?start .
  bind(year(?start) as ?startjaar) .
 }
 OPTIONAL{
  ?item wdt:P576 ?eind .
  bind(year(?eind) as ?eindjaar) .
 }
 OPTIONAL{
  ?item skos:altLabel ?altlabel .
 }
 OPTIONAL{
  ?item wdt:P1448 ?officiallabel .
 }
 OPTIONAL{
  ?item wdt:P2561 ?namelabel .
 }
 SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "nl,en". }
}

Meer weten over het editen van (historische) gegevens over straten op Wikidata? Hier leg ik uit hoe je dateringen, vernoemingen en relaties als 'opgegaan in', 'vervangen door' en 'onderdeel van' in Wikidata kunt noteren. In de meer algemene blog Van Oude Nieuwstraat tot Onbekendegracht - straatnamen in collectiedata lees je meer over naamvarianten, maar ook over bijvoorbeeld geometrieën.

Straatnamen per plaats

Amsterdam

Amsterdam is de vreemde eend in de bijt, want het heeft met Adamlink een eigen online stratenregister. Op de data-pagina is de hele dataset, inclusief naamvarianten, te downloaden als ttl.

Die varianten (iig de meest recente weergave daarvan) zijn ook via data.create.humanities.uva.nl op te vragen. De onderstaande query levert meer dan 12.000 naamvarianten op (even de offset zelf ophogen om ook de volgende 2.000+ schrijfwijzes te verkrijgen):

PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX hg: <http://rdf.histograph.io/>
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?straat ?pref ?alt WHERE {
 ?straat a hg:Street .
 ?straat skos:prefLabel ?pref .
 ?straat skos:altLabel ?alt .
 FILTER (?pref != ?alt)
} 
OFFSET 0 LIMIT 10000

Haarlem

Voor het bestand haarlem.csv zijn o.a. de volgende bronnen gebruikt:

Gouda

De Gouda Tijdmachine werkt aan een stratenregister. Hierbij wordt per straat onder meer een unieke identifier (dcterms:identifier o.b.v. ARK), de naam (skos:prefLabel), alternatieve schrijfwijzen (skos:altLabel), geometrie (geo:asWKT) en links naar de BAG en Wikidata opgenomen. Het stratenregister is onderdeel van de linked data set en kan bevraagt worden via het SPARQL-endpoint van de Gouda Tijdmachine. Onderstaande query levert alternatieve naamvarianten op, met links naar Wikidata:

PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>
PREFIX gtm: <https://www.goudatijdmachine.nl/def#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>

SELECT ?straatPid ?prefLabel ?altLabel ?wikiData WHERE{
  ?straatPid a gtm:Straat .
  ?straatPid skos:prefLabel ?prefLabel .
  ?straatPid skos:altLabel ?altLabel .
  FILTER (CONTAINS(STR(?straatPid), "ark"))
  OPTIONAL {
    ?straatPid owl:sameAs ?wikiData
    FILTER (CONTAINS(STR(?wikiData), "wikidata"))
  }
}

Op de Datasets pagina zijn allerlei datasets van de Gouda Tijdmachine terug te vinden, de straten als turtle en als geojson.

Den Haag

De varianten in den-haag.csv komen uit Leidse politiedossiers

Leiden

Een bestand met meer dan 2.000 Leidse straatnaamvarianten is hier te vinden.

's-Hertogenbosch

In het Stratenregister 's-Hertogenbosch is een bestand met zo'n 150 varianten opgenomen)

About

Dutch streetnamevariants linked to Wikidata streets

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published