Skip to content

mmmenno/rotterdams-publiek-data

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Rotterdams Publiek

Binnen het project Rotterdams Publiek hebben we data uit verschillende bronnen verbonden om zo een beeld te geven van het culturele verleden van Rotterdam. Op de website rotterdamspubliek.nl is te zien in hoeverre we daar in geslaagd zijn.

Zelf hebben we, vaak om al beschikbare data te verbinden, ook data gemaakt. Deze data is deels hier, onder een CC0 licentie, te vinden. Waar mogelijk hebben we data op Wikidata gezet of aangevuld.

Uitgaansgelegenheden op Wikidata

Voor veel uitgaansgelegenheden hebben we op Wikidata items aangemaakt en / of aangevuld met relevante informatie - dateringen, verschillende namen, architecten, identifiers in andere datasets, afbeeldingen, etc.

Het resultaat daarvan is te zien op rotterdamspubliek.nl/plekken, de achterliggende query vind je hier.

Krantenartikelen uit Delpher

Om bioscopen, theaters en andere uitgaansgelegenheden, waar soms geen of weinig afbeeldingen van zijn, verder te 'illustreren', hebben we meer dan 250 quotes uit krantenartikelen op Delpher verzameld. Hier vind je een voorbeeld van zo'n quote in turtle en een query waarmee je de aantallen quotes per locatie opvraagt.

Cartografie

Dat het Rotterdamse stratenpatroon de afgelopen eeuw nogal ingrijpend is gewijzigd behoeft geen betoog. We hebben een aantal kaarten gegeorefereerd en als tiles beschikbaar gemaakt om beter te kunnen laten zien waar al die theaters stonden.

Affiches

De collectie van het Stadsarchief Rotterdam telt 1700+ niet auteursrechtelijk beschermde affiches. Zo'n 130 daarvan waren te koppelen aan Rotterdamse locaties.

Het bestand sa-affiche-links.ttl bevat links naar locaties (dct:spatial) en onderwerpen (dc:subject) - films en acteurs vooral. Uit praktische overwegingen is ook een bestand met wat metadata van de 1700+ affiches gemaakt.

Gebeurtenissen

Als experiment - om eens te zien wat voor 'events' zoal in beeldcollecties zijn vastgelegd - hebben we een kleine honderd gebeurtenissen verzameld en beschreven. Hier vind je de queries waarmee je de gebeurtenissen opvraagt. Je kunt ze bekijken op rotterdamspubliek.nl/gebeurtenissen.

Afbeeldingen van theaters, bioscopen, etc.

Uit de collecties van het Stadsarchief Rotterdam en, in mindere mate, het Nationaal Archief, hebben we zo'n 300 afbeeldingen gelinkt aan Wikidata identifiers van bioscopen, concertzalen, etc.

In afbeeldingen.md word je naar bestanden verwezen die al die verbindingen bevatten. Ook vind je er een query die het aantal afbeeldingen per locatie toont.

Filmvoorstellingen

Op hetvolk.org hebben vrijwilligers in verschillende Rotterdams Publiek projecten Rotterdamse filmladders uit de jaren '80 ingevoerd, de ingevoerde data gecontroleerd en filmtitels verbonden met Wikidata- en imdb-identifiers. Bekijk hier het resultaat van die projecten.

Benieuwd naar wat er in zeg mei 1932 in welke Rotterdamse bioscoop draaide? Antwoord op die vraag vind je in Cinema Context, dat duizenden filmvoorstellingen bevat. Voorbeeldqueries, informatie over het datamodel en een link naar de sparql endpoint vind je hier.

Tentoonstellingen

Museum Boijmans stelde voor ons project zijn nog niet eerder gepubliceerde tentoonstellingsdata beschikbaar. We hebben voor al die bijna 1500 tentoonstellingen Wikidata-items aangemaakt en daarvandaan, voor zover mogelijk, links gelegd naar de beschrijving van de tentoonstelling op de Boijmans website.

Daarnaast hebben we veel verbindingen gelegd naar de onderwerpen van de tentoonstellingen (kunstenaars, meestal).

Je bekijkt de tentoonstellingen in de tijdmachine. Of op Wikidata natuurlijk, hier vind je de queries.

tentoonstellingen

Alle tentoonstellingen op Wikidata, per museum. Het Boijmans scoort goed.

About

Data made during the Rotterdams Publiek project

Resources

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published