Generator rečenica za vježbe čitanja na hrvatskom jeziku (za učenike prvih razreda osnovne škole)
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
images
.gitignore
LICENSE
Makefile
README.md
TODO-rijeci.txt
TODO.txt
citaj.cgi
dictcheck.pl
hrvatski.in
index-bg.html
index.html
scigen.pm

README.md

citanje_recenica

Generator jednosavnih rečenica za vježbe čitanja na hrvatskom jeziku (za učenike prvih razreda osnovne škole)

Napravljen je zato, jer su rečenice iz knjige klinci već naučili napamet pa ih više ne čitaju nego recitiraju iz glave ☺

Perl CGI verzija.

Nudi odabir samo velikih štampanih ili normalna kombinacija velikih i malih slova.

Nudi odabir dosad naučenih slova, pa generira rečenice samo koristeći njih.

Live verzija na http://mnalis.com/skola/citanje_recenica/