Skip to content

Izračun cijene struje u Hrvatskoj (usporedba opskrbljivača električnom energijom)

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

mnalis/struja_cijene

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

struja_cijene

Izračun cijene struje u Hrvatskoj (usporedba opskrbljivača električnom energijom) za kategoriju kućanstvo.

Za razliku od HERA i drugih dostupnih kalkulatora, uključuje maksimalne moguće popuste svakog opskrbljivača u izračun. Također uzima u obzir trošak plaćanja računa, ako opskrbljivač ne nudi mogućnost plaćanja bez naknade.

Live instancu mozete isprobati na: http://mnalis.com/struja_cijene/

Molimo prijavite moguće nepravilnosti na https://github.com/mnalis/struja_cijene

Ostali pregledani pokušaji i razlozi njihove neprimjerenosti za precizan izračun:

About

Izračun cijene struje u Hrvatskoj (usporedba opskrbljivača električnom energijom)

Topics

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published