Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

struja_cijene

Izračun cijene struje u Hrvatskoj (usporedba opskrbljivača električnom energijom) za kategoriju kućanstvo.

Za razliku od HERA i drugih dostupnih kalkulatora, uključuje maksimalne moguće popuste svakog opskrbljivača u izračun. Također uzima u obzir trošak plaćanja računa, ako opskrbljivač ne nudi mogućnost plaćanja bez naknade.

Live instancu mozete isprobati na: http://mnalis.com/struja_cijene/

Molimo prijavite moguće nepravilnosti na https://github.com/mnalis/struja_cijene

Ostali pregledani pokušaji i razlozi njihove neprimjerenosti za precizan izračun:

About

Izračun cijene struje u Hrvatskoj (usporedba opskrbljivača električnom energijom)

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published