Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
16 lines (12 sloc) 1.07 KB
layout title date
page
Domain Driven Design v 15 minutách
2018-07-17 15:03:03 +0200

Pokud jste někdy pracovali na rozsáhlejším projektu tak jste jistě museli řešit jakou použít strukturu aplikace tak aby byla přehledná a snadno udržitelná. Tímto problémem se mimo jiné zabývá Domain Driven Design, zkráceně DDD, a ten se vám pokusím v krátkosti představit. Pokud vás tohle téma zajímá blíže - viz zdroje

Zdroje

Tento článek je publikován jako draft. Na jeho dokončení ještě budu pracovat. Pokud máte adekvátní feedback, napište mi prosím do mailu anebo mě forkněte a navrhněte změny, viz Github. Děkuji.

You can’t perform that action at this time.