Swedish translation of 'How to run the hello_pi demo programs on Raspbian'
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 32 commits ahead, 26 commits behind raspberrypilearning:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
images
CONTRIBUTING.md
LICENCE.md
README.md
cover.png
learn.md
meta.yml
overview.md
worksheet.md

README.md

Raspberry Pi demoprogram

Hur man kör demoprogrammen i hello_pi på Raspbian.

image

Så du har fått en Raspberry Pi. Hur kommer du igång?

Vad sägs om att köra några demoprogram som visar upp vad Pi:n klarar av? Någon som vill ha fantastisk grafik? Raspbian kommer med en rad demoprogram som du bara kan kompilera och köra. De sträcker sig från enkel "hallå världen" textutmatning, till uppspelning av 1080p/Full-HD-video, snurrande 3D-tekannor, och realtidsanimerade fraktala mönster. Dessa är bra för att få en känsla för vad Pi:n kan göra, och för att få lite erfarenhet av att navigera runt i systemet och köra program från kommandoraden.

Krav

Utöver en Raspberry Pi med ett SD-kort laddat med Raspbian behöver du även:

Hårdvara

 • Raspberry Pi
 • Micro USB-nätadapter
 • Ett SD-kort med Raspbian redan installerat t.ex. med hjälp av NOOBS
 • USB-tangentbord och -mus
 • HDMI-kabel, eller videokabel (RCA) och för rev. 3+, adapter till 4-polig 3,5 mm-kontakt
 • En bildskärm eller TV
 • Högtalare med hörlurssladd, eller hörlurar, eller högtalare inbyggda i bildskärmen/TV:n

Tid

 • 10 minuter

Steg

 1. Installera din Pi
 2. Åh nej! Ett kommandoradsgränssnitt!
 3. Hallå världen
 4. Hallå video
 5. Hallå triangel
 6. Hallå fraktal
 7. Hallå tekanna
 8. Hallå audio
 9. Andra demonstrationer

Arbetsblad

Licens

Om inget annat anges, omfattas allt i detta repositorium av följande licens:

Creative Commons License

Demo Programs by the Raspberry Pi Foundation is licenced under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Baserat på ett arbete på https://github.com/raspberrypilearning/demo-programs