Skip to content
master
Go to file
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Jopply

Jopply (a portmanteau of job and apply) helps applying for jobs. This is a very early release and everything will change. Its API is discontinued, but new, very different exists. The rest of the text is in Swedish, because right now it only works for a Swedish web service. There is also very high unemployment and lack of food in Sweden.

[sv] Jopply hjälper dig att söka jobb. Detta är en mycket tidig version och allt kommer att ändras. Det finns tre olika varianter i hopp om att någon skall fungera. De skiljer sig med avseende på hur nätverkskommunikationen sker.

Hur man installerar och kör i Windows med Git Bash

Perl och Curl ingår i Git Bash, men du måste installera vissa Perl-moduler (Pod::Usage, URI::Escape och JSON), men det finns ett installationsprogram som gör detta automatiskt. Starta Git Bash och ge dessa kommandon:

git clone https://github.com/mobluse/jopply

cd jopply

Du behöver oftast bara skriva de första tecknen i ett kommando sedan kan du trycka på Tab och då fyller datorn i resten.

./install-in-git-bash.sh

./jopply.sh

Testat i Git Bash för Windows på x86-32. Denna teknik fungerar nog även med Git för Mac OS X, ty det har Curl, men där kan man även installera modulerna med CPAN. Det finns handledningar om hur man använder CPAN i Mac OS X. Denna teknik fungerar även på One.com via SSH, men då måste man skriva sh install-in-git-bash.sh och sh jopply.sh. De övriga varianterna av Jopply fungerar inte i Git Bash för Windows.

Hur man installerar i Linux (t.ex. Ubuntu, Debian, Raspbian):

Hämta ner zip-filen och packa upp om du inte har Git. Byt katalog till där Jopply packades upp eller hämtades ner.

sudo apt-get update && sudo apt-get install libterm-encoding-perl libany-uri-escape-perl libjson-perl

./jopply.sh

Alternativt,

sudo apt-get update && sudo apt-get install libterm-encoding-perl libany-uri-escape-perl libjson-perl libwww-curl-perl

./jopply-curl.pl

Alternativt,

sudo apt-get update && sudo apt-get install libterm-encoding-perl libany-uri-escape-perl libjson-perl libfurl-perl

./jopply-furl.pl

Testat i Raspbian på Raspberry Pi och Ubuntu på x86-32.

Hur man installerar och kör i Windows med ActivePerl:

Hämta ner zip-filen och packa upp om du inte har Git. Starta Kommandotolken och byt katalog till där Jopply packades upp eller hämtades ner. Möjligen behöver du först köra enbart ppm om du aldrig kört detta tidigare för att den skall synka.

ppm install Furl

perl jopply-furl.pl

Alternativt,

ppm install WWW-Curl --force

Jag behövde använda --force p.g.a. att jag har flera repositorier, men det behöver kanske inte du.

perl jopply-curl.pl

Alternativt (förutsatt att du har curl i PATH),

jopply.bat

Testat i Windows Vista Kommandotolken/MS-DOS-prompt på x86-32 och fungerar med teckenkodningen cp850 (vilket är standardvärdet). Dock har Kommandotolken nackdelen att man inte kan rulla tillbaka och se långa utskrifter. Det kan dock lösas genom att lägga till | more efter kommandot. Då trycker man på mellanslag för att se nästa sida. Detta fungerar även i Linux.

Har man hämtat ner Jopply med Git, är det väldigt lätt att uppdatera till senaste versionen, ty man ger bara kommandot ./update.sh eller sh update.sh i katalogen jopply.

Jopply sparar alla hämtade annonser i katalogen ad och läser i första hand annonser därifrån innan den vid behov hämtar från nätet. Mappen ad kan behöva rensas ibland.

[en] The command-line arguments are also in Swedish and are the same as in the specification from Arbetsförmedlingen (Swedish government organisation).

[sv] Kommandoradsargumenten är samma som i specifikationen från Arbetsförmedlingen.

Exempel

för Linux där valfri jopply-X.pl länkats till jopply eller att man har ett shellskript som startar jopply. I Windows kan man göra en bat-fil som anropar valfri jopply-X.pl. Det följer med exempel på jopply.sh (Ash-skript) och jopply.bat som startar jopply-sys.pl. Alla växlar kan förkortas, men de måste vara unika.

Visa den inbyggda hjälpen!

./jopply.sh --help

Visa alla län med läns-ID!

./jopply.sh --lanid

Visa alla kommuner med kommun-ID i Skåne!

./jopply.sh --lanid=12 --kommunid

Visa annonsid och rubrik för alla jobbannonser i Stockholms län som innehåller CAD och 3D!

./jopply.sh --nyckelord=CAD,3D --lanid=1 --verbose

Visa annons-ID och e-postadress för jobbannonser i Stockholms län som innehåller CAD och som är sökbara via e-post!

./jopply.sh --nyckelord=CAD --lanid=1 --epost

Visa annonsid och webbplats för jobbannonser i Stockholms län som innehåller CAD och som är markerade som sökbara via webbplats!

./jopply.sh --n=CAD --lanid=1 --webb

Visa annonsid och webbplats eller e-postadress för jobbannonser i Stockholms län som innehåller CAD och som är sökbara via webbplatser eller e-post!

./jopply.sh --n CAD --lanid 1 --w --e

Visa annons med annons-ID!

./jopply.sh --annonsid=2621881
./jopply.sh --ann 2621881

Var såg du denna platsannons första gången?/Var har du sett annonsen?

Detta är en vanlig fråga när man söker ett jobb. Svara helst "Annat" och ge länken till Jopply, ty då svarar du sanningsenligt och hjälper Jopply: https://github.com/mobluse/jopply

About

Jopply (Job Apply) helps applying for jobs [its API is discontinued, but new exists]

Resources

License

Releases

No releases published
You can’t perform that action at this time.