Skip to content
Permalink
Browse files

New Crowdin translations (#14684)

* New translations dashboard.inc.php (Hungarian)

* New translations dashboards.inc.php (Hungarian)

* New translations file.inc.php (Hungarian)

* New translations login.inc.php (Hungarian)

* New translations resource.inc.php (Hungarian)

* New translations topmenu.inc.php (Hungarian)

* New translations default.inc.php (Hungarian)

* New translations default.inc.php (Italian)

* New translations languages.inc.php (Italian)

* New translations upgrades.inc.php (Italian)
  • Loading branch information...
modxbot authored and opengeek committed Aug 18, 2019
1 parent 47634bb commit 467da93c011ead2efc25f54c4b5b48f80b3abdbb
@@ -25,12 +25,12 @@
$_lang['onlineusers_userid'] = 'Felhasználó ID';
$_lang['updates_sort'] = 'Rendez';
$_lang['updates_status'] = 'Status';
$_lang['updates_status'] = 'Állapot';
$_lang['updates_action'] = 'Tevékenység';
$_lang['updates_available'] = 'Frissítések érhetők el';
$_lang['updates_update'] = 'Update';
$_lang['updates_update'] = 'Frissités';
$_lang['updates_ok'] = 'Naprakész';
$_lang['updates_extras'] = 'Extras';
$_lang['updates_extras'] = 'Extrák';
$_lang['quicklinks'] = 'Közvetlen hivatkozások';
$_lang['security_notices'] = 'Biztonsági figyelmeztetések';
@@ -55,7 +55,7 @@
$_lang['widget_html'] = 'HTML';
$_lang['widget_lexicon_desc'] = 'The Lexicon Topic to load with this Widget. Useful for providing translations for the name and description, as well as any text in the widget.';
$_lang['widget_permission_desc'] = 'Ezek az engedélyek szükségesek ennek a vezérlőelemnek a felhasználói vezérlőpulthoz adásához.';
$_lang['widget_permission'] = 'Permission';
$_lang['widget_permission'] = 'Engedély';
$_lang['widget_name_desc'] = 'The name, or Lexicon Entry key, of the Widget.';
$_lang['widget_new'] = 'New Widget';
$_lang['widget_add'] = 'Vezérlőelem hozzáadása';
@@ -110,4 +110,4 @@
$_lang['w_whosonline'] = 'Who\'s Online';
$_lang['w_whosonline_desc'] = 'Shows a list of online users.';
$_lang['w_view_all'] = 'Összes megtekintése';
$_lang['w_no_data'] = 'No data to display';
$_lang['w_no_data'] = 'Nincs megjeleníthető adat';
@@ -40,12 +40,12 @@
$_lang['file_exists_hk'] = 'File <b>{0}</b> already exists';
$_lang['file_extensions'] = 'File Extensions';
$_lang['file_folder_enter_new'] = 'Enter New Folder Name';
$_lang['file_folder_path'] = 'Path';
$_lang['file_folder_path'] = 'Elérési út';
$_lang['file_folder_visibility'] = 'Láthatóság megadása';
$_lang['file_folder_visibility_label'] = 'Láthatóság';
$_lang['file_folder_visibility_desc'] = 'Próbálja meghatározni, hogy a hozzáférés magán vagy nyilvános. Esetleg nem működik *.php-ra vagy néhány távoli forrásra.';
$_lang['file_folder_visibility_private'] = 'Private';
$_lang['file_folder_visibility_public'] = 'Public';
$_lang['file_folder_visibility_private'] = 'Magán';
$_lang['file_folder_visibility_public'] = 'Nyilvános';
$_lang['file_folder_visibility_err_ns'] = 'Meg kell adnia a láthatóságot: nyilvános vagy magán';
$_lang['file_folder_create'] = 'Create Directory';
$_lang['file_folder_create_here'] = 'Create Directory Here';
@@ -20,9 +20,9 @@
$_lang['login_err_unknown'] = 'Ismeretlen hiba történt a bejelentkezés során.';
$_lang['login_forget_your_login'] = 'Elfelejtette a jelszavát?';
$_lang['login_forget_your_login_note'] = 'Új jelszó beállításához írja be a felhasználónevét vagy email címét alább. Ha van felhasználói fiókja, egy ellenőrző hivatkozást kap az email címére.';
$_lang['login_new_password'] = 'New password';
$_lang['login_new_password'] = 'Új jelszó';
$_lang['login_new_password_note'] = 'Kérjük, erősítse meg az új jelszót kétszeri megadásával.<br><br>&bull;&nbsp;A jelszó legalább <strong>[[+length]]</strong> karakter hosszú kell legyen.';
$_lang['login_confirm_password'] = 'Confirm password';
$_lang['login_confirm_password'] = 'Jelszó megerősítése';
$_lang['login_back_to_login'] = 'Vissza a belépéshez';
$_lang['login_hostname_error'] = 'A domainnév és az IP cím nem egyezik.';
$_lang['login_message'] = 'Kérjük adja meg a bejelentkezési hitelesítő adatait. Ügyeljen rá, hogy a felhasználónév és a jelszó is kis-nagybetű érzékeny!';
@@ -170,5 +170,5 @@
$_lang['weblink_response_code_help'] = 'The HTTP response code that should be sent for the weblink.';
$_lang['resource_right_top_title'] = 'Közzététel';
$_lang['resource_right_middle_title'] = 'Template';
$_lang['resource_right_middle_title'] = 'Sablon';
$_lang['resource_right_bottom_title'] = 'Viselkedés a menüben';
@@ -14,7 +14,7 @@
$_lang['acls_desc'] = 'Manage Permissions through Groups, Roles and Access Policies';
$_lang['admin'] = 'Admin';
$_lang['api_docs'] = 'API Documentation';
$_lang['api_docs_desc'] = 'Complete API documentation for MODX Revolution.';
$_lang['api_docs_desc'] = 'A MODX Revolution teljes API dokumentációja.';
$_lang['bespoke_manager'] = 'Manager Customization';
$_lang['bespoke_manager_desc'] = 'Manage bespoke MODX Managers';
$_lang['components'] = 'Extras';
@@ -30,9 +30,9 @@
$_lang['edit_menu'] = 'Menus';
$_lang['edit_menu_desc'] = 'Manage the top Manager menu';
$_lang['eventlog_viewer'] = 'Hibanapló';
$_lang['eventlog_viewer_desc'] = 'View the MODX error.log.';
$_lang['eventlog_viewer_desc'] = 'A MODX error.log megtekintése.';
$_lang['export_site'] = 'Export Static HTML';
$_lang['export_site_desc'] = 'Export the current site into static HTML pages.';
$_lang['export_site_desc'] = 'A jelenlegi weboldal kivitele statikus HTML lapokba.';
$_lang['file_browser'] = 'Media Browser';
$_lang['file_browser_desc'] = 'View, upload and manage media';
$_lang['flush_access'] = 'Flush Your Permissions';
@@ -89,7 +89,7 @@
$_lang['refresh_site'] = 'Clear Cache';
$_lang['refresh_site_desc'] = 'Delete Cache files in all Contexts';
$_lang['refreshuris'] = 'Refresh URIs';
$_lang['refreshuris_desc'] = 'Regenerate system Resource URIs.';
$_lang['refreshuris_desc'] = 'Az erőforrás URI-k létrehozása újra.';
$_lang['remove_locks'] = 'Remove Locks';
$_lang['remove_locks_desc'] = 'Remove all locks on Manager pages';
$_lang['remove_locks_error'] = 'An error occurred while trying to remove the locks.';
@@ -98,7 +98,7 @@
$_lang['resource_groups'] = 'Erőforráscsoportok';
$_lang['resource_groups_desc'] = 'Assign Resources to Groups';
$_lang['search'] = 'Search';
$_lang['search_desc'] = 'Search for resources.';
$_lang['search_desc'] = 'Erőforrások keresése.';
$_lang['search_resulttype_actions'] = 'Műveletek';
$_lang['search_resulttype_chunks'] = 'Kódegységek';
$_lang['search_resulttype_plugins'] = 'Plugins';
@@ -115,7 +115,7 @@
$_lang['support'] = 'Support';
$_lang['support_desc'] = '';
$_lang['site_schedule'] = 'Site Schedule';
$_lang['site_schedule_desc'] = 'View Resources with upcoming publish or unpublish dates.';
$_lang['site_schedule_desc'] = 'Az erőforrások megtekintése a elkövetkező közzétételi és visszavonási dátumokkal.';
$_lang['system'] = 'System';
$_lang['system_settings'] = 'Rendszerbeállítások';
$_lang['system_settings_desc'] = 'Configure all system settings';
@@ -131,9 +131,9 @@
$_lang['user_management_desc'] = 'Manage Users and their Permissions';
$_lang['user_group_management'] = 'Access Control Lists';
$_lang['user_group_management_desc'] = 'Manage user permissions through groups, roles and access policies';
$_lang['view_logging'] = 'Manager Actions';
$_lang['view_logging_desc'] = 'View the recent manager activity.';
$_lang['view_logging'] = 'A kezelő műveletei';
$_lang['view_logging_desc'] = 'A kezelő mostanában történt tevékenységeinek megtekintése.';
$_lang['view_sysinfo'] = 'System Info';
$_lang['view_sysinfo_desc'] = 'View server information, such as phpinfo, database info, and more.';
$_lang['view_sysinfo_desc'] = 'Kiszolgáló jellemzőinek megtekintése, pl. phpinfo, adatbázis jellemzői, és egyebek.';
$_lang['wiki'] = 'Wiki';
$_lang['wiki_desc'] = 'Launch the official MODX documentation.';
$_lang['wiki_desc'] = 'A hivatalos MODX dokumentáció indítása.';
@@ -60,7 +60,7 @@
$_lang['context_web_options'] = '<strong>A webes környezet beállításai</strong> (webes felhasználói felület)';
$_lang['context_web_path'] = 'A webes tartalom elérési útja a fájlrendszerben';
$_lang['context_web_url'] = 'A webes környezet webes elérési útja';
$_lang['continue'] = 'Continue';
$_lang['continue'] = 'Folytatás';
$_lang['dau_err_save'] = 'Hiba az alapértelmezett admin felhasználó mentése közben.';
$_lang['dau_saved'] = 'Alapértelmezett admin felhasználó létrehozva.';
$_lang['db_check_db'] = 'Adatbázis ellenőrzése:';
@@ -74,8 +74,8 @@
$_lang['db_err_create_database'] = 'A MODX nem tudta létrehozni az adatbázist. Kérjük, hozza létre kézzel, majd próbálja újra.';
$_lang['db_err_show_charsets'] = 'A MODX nem tudta lekérni az elérhető karakterkészleteket a MySQL kiszolgálótól.';
$_lang['db_err_show_collations'] = 'A MODX nem tudta lekérni az elérhető összevetéseket a MySQL kiszolgálótól.';
$_lang['db_success'] = 'Success!';
$_lang['db_test_coll_msg'] = 'Create or test selection of your database.';
$_lang['db_success'] = 'Siker!';
$_lang['db_test_coll_msg'] = 'Adatbázis létrehozása vagy elérhetőségének ellenőrzése.';
$_lang['db_test_conn_msg'] = 'Ellenőrizze az adatbázis-kiszolgálót, és tekintse meg az összevetéseket.';
$_lang['default_admin_user'] = 'Alapértelmezett rendszergazda-felhasználó';
$_lang['delete_setup_dir'] = 'Jelölje be, ha törölni akarja a telepítési mappát a fájlrendszerből.';
@@ -86,12 +86,12 @@
$_lang['errors_occurred'] = 'Hibák történtek az alaptelepítés közben. Kérjük, nézze át a telepítés eredményét alább, javítsa a hibákat, majd folytassa az útmutatások alapján.';
$_lang['failed'] = 'Sikertelen!';
$_lang['fatal_error'] = 'VÉGZETES HIBA: a MODX telepítése nem folytatható.';
$_lang['home'] = 'Home';
$_lang['home'] = 'Kezdőlap';
$_lang['congratulations'] = 'Gratulálunk!';
$_lang['img_banner'] = 'assets/images/img_banner.gif';
$_lang['img_box'] = 'assets/images/img_box.png';
$_lang['img_splash'] = 'assets/images/img_splash.gif';
$_lang['install'] = 'Install';
$_lang['install'] = 'Telepítés';
$_lang['install_packages'] = 'Csomagok telepítése';
$_lang['install_packages_desc'] = 'Telepíthet egyedi bővítménycsomagokat. Amint elkészült ezek telepítésével, nyomja meg a Befejezés gombot a folyamat végigviteléhez.';
$_lang['install_packages_options'] = 'Csomagtelepítési beállítások';
@@ -145,9 +145,9 @@
file distributed with this package.</p>
';
$_lang['license_agree'] = 'Elfogadom az ebben az engedélyben leírt feltételeket.';
$_lang['license_agreement'] = 'License Agreement';
$_lang['license_agreement'] = 'Licencszerződés';
$_lang['license_agreement_error'] = 'A telepítés folytatása előtt el kell fogadnia a felhasználói engedélyezést.';
$_lang['login'] = 'Login';
$_lang['login'] = 'Belépés';
$_lang['modx_class_err_nf'] = 'Nem sikerült betölteni a MODX osztály állományát.';
$_lang['modx_configuration_file'] = 'MODX beállítási állomány';
$_lang['modx_err_instantiate'] = 'Nem sikerült példányosítani a MODX osztályt.';
@@ -158,9 +158,9 @@
$_lang['modx_install_complete'] = 'MODX telepítése befejezve';
$_lang['modx_object_err'] = 'A MODX objektum nem tölthető be.';
$_lang['next'] = 'Következő';
$_lang['none'] = 'None';
$_lang['none'] = 'Egyik sem';
$_lang['ok'] = 'Rendben!';
$_lang['options_core_inplace'] = 'Files are already in-place<br /><small>(Recommended for installation on shared servers.)</small>';
$_lang['options_core_inplace'] = 'Az állományok már a tárhelyen vannak<br /><small>(Megosztott kiszolgálókra telepítésnél ajánlott.)</small>';
$_lang['options_core_inplace_note'] = 'Check this if you are using MODX from Git or extracted it from the full MODX package to the server prior to installation.';
$_lang['options_core_unpacked'] = 'Core Package has been manually unpacked<br /><small>(Recommended for installation on shared servers.)</small>';
$_lang['options_core_unpacked_note'] = 'Check this if you have manually extracted the core package from the file core/packages/core.transport.zip. This will reduce the time it takes for the installation process on systems that do not allow the PHP time_limit and Apache script execution time settings to be altered.';
@@ -181,7 +181,7 @@
$_lang['options_upgrade_advanced'] = 'Advanced Upgrade Install<br /><small>(edit database config)</small>';
$_lang['options_upgrade_advanced_note'] = 'For advanced database admins or moving to servers with a different database connection character set. <strong>You will need to know your full database name, user, password and connection/collation details.</strong>';
$_lang['options_upgrade_existing'] = 'Meglevő telepítés frissítése';
$_lang['options_upgrade_existing_note'] = 'Upgrade your current files and database.';
$_lang['options_upgrade_existing_note'] = 'A jelenlegi állományok és adatbázis frissítése.';
$_lang['package_execute_err_retrieve'] = 'The install failed because MODX could not unpack the [[+path]]packages/core.transport.zip package. Make sure that the [[+path]]packages/core.transport.zip file exists and is writable, and that you have made the [[+path]]packages/ directory writable.';
$_lang['package_err_install'] = 'Nem sikerült a [[+package]] csomag telepítése.';
$_lang['package_err_nf'] = 'Could not retrieve package [[+package]] installation.';
@@ -193,7 +193,7 @@
$_lang['please_select_login'] = 'Kérjük, válassza a Bejelentkezés gombot a kezelőfelület eléréséhez.';
$_lang['preinstall_failure'] = 'Problems were detected. Please review the pre-installation test results below, correct the problems as directed, and then click Test again.';
$_lang['preinstall_success'] = 'A telepítés előtti ellenőrzések nem találtak hibát. Kattintson a telepítés gombra a folytatáshoz.';
$_lang['refresh'] = 'Refresh';
$_lang['refresh'] = 'Frissítés';
$_lang['request_handler_err_nf'] = 'Could not load the request handler at [[+path]] Make sure you have uploaded all the necessary files.';
$_lang['restarted_msg'] = 'MODX had to restart the setup process as a security precaution because setup was idle for over 15 minutes. Please re-attempt running setup at this time.';
$_lang['retry'] = 'Újra';
@@ -206,11 +206,11 @@
$_lang['setup_err_core_comp'] = 'Your core/components/ directory was not created at: [[+path]] <br />You will need to create this directory and make it writable if you want to use Package Management or 3rd-Party Components.';
$_lang['skip_to_bottom'] = 'ugrás a végére';
$_lang['step_welcome'] = 'Üdvözöljük';
$_lang['step_options'] = 'Options';
$_lang['step_options'] = 'Beállítások';
$_lang['step_connect'] = 'Csatlakozás';
$_lang['step_test'] = 'Teszt';
$_lang['step_contexts'] = 'Környezetek';
$_lang['step_install'] = 'Install';
$_lang['step_install'] = 'Telepítés';
$_lang['step_complete'] = 'Kész';
$_lang['modx_installer'] = 'MODX telepítő';
$_lang['success'] = 'Siker';
@@ -5,18 +5,18 @@
* @package setup
*/
$_lang['additional_css'] = '';
$_lang['addons'] = 'Add-ons';
$_lang['addons'] = 'Estensioni';
$_lang['advanced_options'] = 'Opzioni Avanzate';
$_lang['all'] = 'Tutti';
$_lang['app_description'] = 'CMS and PHP Application Framework';
$_lang['app_motto'] = 'MODx Crea e Produci di Più con Meno';
$_lang['back'] = 'Previous';
$_lang['btn_test'] = 'Test';
$_lang['back'] = 'Precedente';
$_lang['btn_test'] = 'Prova';
$_lang['base_template'] = 'TemplateBase';
$_lang['cache_manager_err'] = 'Non è stato possibile caricare il Cache Manager di MODx.';
$_lang['choose_language'] = 'Scelta Lingua';
$_lang['all_languages'] = 'All languages';
$_lang['only_popular'] = 'Only popular';
$_lang['all_languages'] = 'Tutte le lingue';
$_lang['only_popular'] = 'Solo popolari';
$_lang['cleanup_errors_title'] = 'Nota Importante:';
$_lang['cli_install_failed'] = 'Installazione fallita! Errori: [[+errors]]';
$_lang['cli_no_config_file'] = 'MODX non ha potuto trovare un file di configurazione (come per esempio config.xml) per la tua installazione CLI . Per lanciare il setup di MODX da linea di comando, devi fornire un file di configurazione xml . Consulta la documentazione ufficiale per maggiori informazioni.';
@@ -28,10 +28,10 @@
$_lang['config_file_written'] = 'File di configurazione scritto con successo.';
$_lang['config_key'] = 'Chiave di Configurazione di MODx';
$_lang['config_key_change'] = 'Se vuoi cambiare la chiave di configurazione di MODx, <a id="cck-href" href="javascript:void(0);">clicca qui.</a>';
$_lang['config_key_override'] = 'If you wish to run setup on a configuration key other than the one currently specified in your <pre>setup/includes/config.core.php</pre>, please specify it below.';
$_lang['config_key_override'] = 'Se vuoi eseguire il setup su una chiave di configurazione diversa da quella attualmente specificata nel file <pre>setup/includes/config.core.php</pre> specificala sotto.';
$_lang['config_not_writable_err'] = 'Hai provato a cambiare un parametro di setup/includes/config.core.php ma il file non è scrivibile. Rendi il file scrivibile o modificalo manualmente prima di continuare.';
$_lang['connection_character_set'] = 'Charset connessione:';
$_lang['connection_collation'] = 'Collation:';
$_lang['connection_collation'] = 'Ordinamento:';
$_lang['connection_connection_and_login_information'] = 'Connessione al Database e dati login';
$_lang['connection_connection_note'] = 'Inserisci il nome del database da usare o che vuoi creare per questa installazione MODx. Se il database non esiste, il programma di installazione proverà a crearlo. Questa operazione potrebbe non riuscire, infatti dipende dalla configurazione di MySql e dai permessi utente del database per il tuo dominio/sistema.';
$_lang['connection_database_host'] = 'Host Database:';
@@ -178,14 +178,14 @@
$_lang['setup_err_assets_comp'] = 'La directory assets/components/ non è stata creata in: [[+path]] <br />Dovrai creare questa directory e renderla scrivibile se vuoi usare il Gestore di Pacchetti o Componenti di terze Parti.';
$_lang['setup_err_core_comp'] = 'La directory core/components/ non è stata creata in: [[+path]] <br />Dovrai creare questa directory e renderla scrivibile se vuoi usare il Gestore di Pacchetti o Componenti di terze Parti.';
$_lang['skip_to_bottom'] = 'scorri verso il basso';
$_lang['step_welcome'] = 'Welcome';
$_lang['step_welcome'] = 'Benvenuto';
$_lang['step_options'] = 'Opzioni';
$_lang['step_connect'] = 'Connect';
$_lang['step_test'] = 'Test';
$_lang['step_connect'] = 'Collegati';
$_lang['step_test'] = 'Prova';
$_lang['step_contexts'] = 'Contesti';
$_lang['step_install'] = 'Installa';
$_lang['step_complete'] = 'Complete';
$_lang['modx_installer'] = 'MODX Installer';
$_lang['step_complete'] = 'Completa';
$_lang['modx_installer'] = 'Installer MODX';
$_lang['success'] = 'Successo';
$_lang['table_created'] = 'Creata con successo la tabella per la classe [[+class]]';
$_lang['table_err_create'] = 'Errore durante la creazione della tabella per la class [[+class]]';
@@ -197,7 +197,7 @@
$_lang['toggle'] = 'Toggle';
$_lang['toggle_success'] = 'Toggle Messaggi di Successo';
$_lang['toggle_warnings'] = 'Toggle Avvertimenti';
$_lang['upgrade_version_unsupported'] = 'Upgrading from MODX [[+version]] is not supported by this release. You will need to upgrade to MODX 2.6 or later before upgrading to this release.';
$_lang['upgrade_version_unsupported'] = 'L\'aggiornamento da MODX [[+version]] non è supportato da questa versione. Dovrai aggiornare a MODX 2.6 o più tardi prima di aggiornare a questa versione.';
$_lang['username_err_invchars'] = 'Il tuo username non può contenere caratteri non validi, come /, \\, &apos;, &quot;, or {}.';
$_lang['username_err_ns'] = 'Username non valido';
$_lang['version'] = 'versione';
@@ -14,7 +14,7 @@
$_lang['language_fi'] = 'Finlandese';
$_lang['language_fr'] = 'Francese';
$_lang['language_he'] = 'Ebraico';
$_lang['language_hi'] = 'Hindi';
$_lang['language_hi'] = 'Indi';
$_lang['language_hu'] = 'Ungherese';
$_lang['language_id'] = 'Indonesiano';
$_lang['language_it'] = 'Italiano';

0 comments on commit 467da93

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.