Skip to content
Permalink
Browse files

New Crowdin translations (#14717)

* New translations login.inc.php (Swedish)

* New translations file.inc.php (Swedish)

* New translations login.inc.php (Swedish)

* New translations default.inc.php (Swedish)

* New translations template.inc.php (Swedish)

* New translations system_info.inc.php (Swedish)

* New translations menu.inc.php (Swedish)

* New translations default.inc.php (Swedish)

* New translations setting.inc.php (Swedish)

* New translations upgrades.inc.php (Swedish)
  • Loading branch information...
modxbot authored and opengeek committed Sep 6, 2019
1 parent 4ba7dee commit c340a1a2ab1240b88a773b0dcf3fe3c123a639b2
@@ -121,7 +121,7 @@
$_lang['duplicate_snippet'] = 'Duplicera snippet';
$_lang['duplicate_template'] = 'Duplicera mall';
$_lang['duplicate_tv'] = 'Duplicera mallvariabel';
$_lang['duplicate_redirect'] = 'Redirect to duplicate';
$_lang['duplicate_redirect'] = 'Omdirigera till kopia';
$_lang['duplication_options'] = 'Dupliceringsalternativ';
$_lang['edit'] = 'Redigera';
$_lang['edit_chunk'] = 'Redigera chunk';
@@ -65,9 +65,9 @@
$_lang['file_folder_err_perms_remove'] = 'Webbservern har inte de nödvändiga rättigheterna för att kunna ta bort katalogen.';
$_lang['file_folder_err_perms_upload'] = 'Webbservern har inte de nödvändiga rättigheterna för att kunna ladda upp till katalogen.';
$_lang['file_folder_err_rename'] = 'Ett okänt fel inträffade när namnet på katalogen skulle ändras.';
$_lang['file_folder_err_rename_protected'] = 'Renaming the protected system directory is not permitted.';
$_lang['file_folder_err_rename_protected'] = 'Det är inte tillåtet att ändra namn på den skyddade systemmappen.';
$_lang['file_folder_err_remove'] = 'Ett fel inträffade när katalogen skulle tas bort.';
$_lang['file_folder_err_remove_protected'] = 'Deleting the protected system directory is not permitted.';
$_lang['file_folder_err_remove_protected'] = 'Det är inte tillåtet att ta bort den skyddade systemmappen.';
$_lang['file_folder_parent'] = 'Föräldrakatalog';
$_lang['file_folder_remove'] = 'Ta bort katalog';
$_lang['file_folder_remove_confirm'] = 'Är du säker på att du vill ta bort den här katalogen? Detta kan potentiellt ha sönder din webbplats.';
@@ -80,8 +80,8 @@
$_lang['file_remove_confirm'] = 'Är du säker på att du vill ta bort den här filen helt och hållet?';
$_lang['file_saved'] = 'Filen uppdaterades utan problem!';
$_lang['file_size'] = 'Filstorlek';
$_lang['file_size_bytes'] = 'bytes';
$_lang['file_size_kilobytes'] = 'KB';
$_lang['file_size_bytes'] = 'byte';
$_lang['file_size_kilobytes'] = 'kB';
$_lang['image_size'] = 'Bildstorlek';
$_lang['file_unzip'] = 'Uppzippningen klar!';
$_lang['file_upload'] = 'Ladda upp filer';
@@ -37,22 +37,22 @@
$_lang['login_username_password_incorrect'] = 'Det användarnamn eller lösenord du angav är inte korrekt. Kontrollera användarnamnet, skriv om lösenordet och gör ett nytt försök.';
$_lang['login_user_inactive'] = 'Ditt användarkonto har inaktiverats. Kontakt din systemadministratör för att aktivera kontot.';
$_lang['login_email_subject'] = 'Dina inloggningsuppgifter';
$_lang['login_magiclink_subject'] = 'Your one-time login link';
$_lang['login_magiclink_err'] = 'Your login link is not valid. Please request a new one.';
$_lang['login_magiclink_email'] = '<h2>One-time Login Link</h2><p>Here is your link to get logged in to the MODX manager. This link is valid for the next [[+expiration]].</p><p class="center"><a href="[[+url_scheme]][[+http_host]][[+manager_url]]?magiclink=[[+hash]]" class="btn">Log me in</a></p><p class="small">If you did not send this request, please ignore this email.</p>';
$_lang['login_magiclink_default_msg'] = 'If your email <i>[[+email]]</i> is registered with an account, you’ll receive an email shortly.';
$_lang['login_magiclink_error_msg'] = 'The system was not able to send a login link via email. Please contact the site administrator if this error is permanent.';
$_lang['login_magiclink_subject'] = 'Din engångs inloggningslänk';
$_lang['login_magiclink_err'] = 'Din inloggningslänk är inte giltig. Begär en ny.';
$_lang['login_magiclink_email'] = '<h2>Engångs inloggningslänk</h2><p>Här är din länk för att logga in i MODX hanterare. Länken är giltig i [[+expiration]] sekunder.</p><p class="center"><a href="[[+url_scheme]][[+http_host]][[+manager_url]]?magiclink=[[+hash]]" class="btn">Logga in mig</a></p><p class="small">Om du inte skickade den här begäran så kan du ignorera det här mailet.</p>';
$_lang['login_magiclink_default_msg'] = 'Om din e-postadress <i>[[+email]]</i> är registrerad på ditt konto så kommer du inom kort att få ett e-postmeddelande.';
$_lang['login_magiclink_error_msg'] = 'Systemet kunde inte skicka en inloggningslänk via e-post. Kontakta webbplatsens administratör om problemet verkar permanent.';
$_lang['login_forgot_email'] = '<h2>Har du glömt ditt lösenord?</h2><p>Vi har mottagit en begäran att ändra ditt lösenord till MODX Revolution. Du kan återställa ditt lösenord genom att klicka på knappen nedan och sedan följa instruktionerna på skärmen.</p><p class="center"><a href="[[+url_scheme]][[+http_host]][[+manager_url]]?modhash=[[+hash]]" class="btn">Återställ mitt lösenord</a></p><p class="small">Om du inte skickat denna begäran så kan du bortse från detta mail.</p>';
$_lang['login_signup_email'] = '<p>Hej [[+username]]!</p><p>Ett konto har registrerats för dig på webbplatsen <strong>[[++site_name]]</strong>. Om du inte kan ditt lösenord [[++allow_manager_login_forgot_password:is=`1`:then=`så kan du återställa det via länken på inloggningssidan`:else=`så behöver du kontakta webbplatsens administratör`]].</p><p class="center"><a href="[[+url_scheme]][[+http_host]][[+manager_url]]" class="btn">Logga in på [[++site_name]]</a></p>';
$_lang['login_greeting_morning'] = '<strong>God morgon</strong> och välkommen tillbaka!';
$_lang['login_greeting_afternoon'] = '<strong>God eftermiddag</strong> och välkommen tillbaka!';
$_lang['login_greeting_evening'] = '<strong>God kväll</strong> och välkommen tillbaka!';
$_lang['login_greeting_night'] = '<strong>God natt</strong> och välkommen tillbaka!';
$_lang['login_note'] = 'Logga in för att komma till hanteraren.';
$_lang['login_note_passwordless'] = 'Please enter your email address to receive a one-time login link.';
$_lang['login_magiclink_email_button'] = 'Send me a one-time login link';
$_lang['login_magiclink_email_placeholder'] = 'Your user account\'s email here';
$_lang['login_email'] = 'Email';
$_lang['login_note_passwordless'] = 'Ange din e-postadress för att få en engångs inloggningslänk.';
$_lang['login_magiclink_email_button'] = 'Skicka en engångs inloggningslänk till mig';
$_lang['login_magiclink_email_placeholder'] = 'Ditt användarkontos e-postadress';
$_lang['login_email'] = 'E-post';
$_lang['login_help_button_text'] = 'Hjälp';
$_lang['login_help_title'] = 'Få hjälp med MODX';
$_lang['login_help_text'] = '<p>Behöver du professionell support för MODX? Vi har valt ut ett antal proffs på MODX över hela världen som gärna hjälper till. <a href="https://modx.com/professionals/" target="_blank" rel="noopener" title="Hitta MODX-proffs på MODX webbplats">Få snabb hjälp på modx.com</a>.</p>';
@@ -16,7 +16,7 @@
$_lang['lexicon_key'] = 'Lexikonnyckel';
$_lang['lexicon_key_desc'] = 'Den text, eller lexikonnyckel, som ska användas till titeltexten för denna sida i menyn.';
$_lang['menu_create'] = 'Ny meny';
$_lang['menu_confirm_remove'] = 'Are you sure you want to delete this menu?<br />NOTE: Any nested menus will also be deleted!';
$_lang['menu_confirm_remove'] = 'Är du säker på att du vill ta bort den här menyn?<br />Notera: Alla underliggande menyer kommer också att tas bort!';
$_lang['menu_err_ae'] = 'Det finns redan en meny med det namnet. Ange ett annat namn.';
$_lang['menu_err_nf'] = 'Kunde inte hitta menyn!';
$_lang['menu_err_ns'] = 'Ingen meny angiven!';
@@ -25,8 +25,8 @@
$_lang['menu_parent'] = 'Föräldrameny';
$_lang['menu_parent_err_ns'] = 'Föräldrameny inte angiven!';
$_lang['menu_parent_err_nf'] = 'Föräldrameny kunde inte hittas!';
$_lang['menu_remove'] = 'Delete Menu';
$_lang['menu_top'] = 'Main Menu';
$_lang['menu_remove'] = 'Ta bort meny';
$_lang['menu_top'] = 'Huvudmeny';
$_lang['menu_update'] = 'Uppdatera meny';
$_lang['menus'] = 'Menyer';
$_lang['namespace'] = 'Namnrymd';
@@ -438,8 +438,8 @@
$_lang['setting_manager_login_url_alternate'] = 'Alternativ URL till hanterarens inloggning';
$_lang['setting_manager_login_url_alternate_desc'] = 'En alternativ URL som oautentiserade användare skickas till när de behöver logga in i hanteraren. Inloggningsformuläret där måste logga in användaren till mgr-kontexten för att det ska fungera.';
$_lang['setting_manager_tooltip_enable'] = 'Enable Manager Tooltips';
$_lang['setting_manager_tooltip_delay'] = 'Delay Time for Manager Tooltips';
$_lang['setting_manager_tooltip_enable'] = 'Aktivera inforutor i hanteraren';
$_lang['setting_manager_tooltip_delay'] = 'Fördröjningstid för inforutor i hanteraren';
$_lang['setting_login_background_image'] = 'Inloggningssidans bakgrundsbild';
$_lang['setting_login_background_image_desc'] = 'Den bakgrundsbild som ska användas på hanterarens inloggningssida. Den kommer automatiskt att sträckas ut för att fylla skärmen.';
@@ -849,14 +849,14 @@
$_lang['setting_error_log_filepath'] = 'Felloggens sökväg';
$_lang['setting_error_log_filepath_desc'] = 'Du kan ange en absolut sökväg till en anpassad plats för felloggen. Platshållare som {cache_path} kan användas.';
$_lang['setting_passwordless_activated'] = 'Activate passwordless login';
$_lang['setting_passwordless_activated_desc'] = 'When enabled, users will enter their email address to receive a one-time login link, rather than entering a username and password.';
$_lang['setting_passwordless_activated'] = 'Aktivera inloggning utan lösenord';
$_lang['setting_passwordless_activated_desc'] = 'När den här är aktiverad kan användare logga in genom att ange sin e-postadress och därefter få en engångs inloggningslänk, istället för att ange användarnamn och lösenord.';
$_lang['setting_passwordless_expiration'] = 'Passwordless login expiration';
$_lang['setting_passwordless_expiration_desc'] = 'How long a one-time login link is valid in seconds.';
$_lang['setting_passwordless_expiration'] = 'Utgångstid för lösenordsfri inloggning';
$_lang['setting_passwordless_expiration_desc'] = 'Anger i sekunder hur länge en engångs inloggningslänk gäller.';
$_lang['setting_passwordless_activated'] = 'Activate passwordless login';
$_lang['setting_passwordless_activated_desc'] = 'When enabled, users will enter their email address to receive a one-time login link, rather than entering a username and password.';
$_lang['setting_passwordless_activated'] = 'Aktivera inloggning utan lösenord';
$_lang['setting_passwordless_activated_desc'] = 'När den här är aktiverad kan användare logga in genom att ange sin e-postadress och därefter få en engångs inloggningslänk, istället för att ange användarnamn och lösenord.';
$_lang['setting_passwordless_expiration'] = 'Passwordless login expiration';
$_lang['setting_passwordless_expiration_desc'] = 'How long a one-time login link is valid in seconds.';
$_lang['setting_passwordless_expiration'] = 'Utgångstid för lösenordsfri inloggning';
$_lang['setting_passwordless_expiration_desc'] = 'Anger i sekunder hur länge en engångs inloggningslänk gäller.';
@@ -11,10 +11,10 @@
$_lang['database_server'] = 'Databasens server';
$_lang['database_tables'] = 'Databastabeller';
$_lang['database_optimize'] = 'Optimera databas';
$_lang['database_optimize_process'] = 'The tables are being optimized now.';
$_lang['database_optimize_success'] = 'The tables were successfully optimized.';
$_lang['database_optimize_error'] = 'There was an error while optimizing the database tables.';
$_lang['database_optimize_processing'] = 'Optimizing...';
$_lang['database_optimize_process'] = 'Tabellerna optimeras nu.';
$_lang['database_optimize_success'] = 'Tabellerna optimerades.';
$_lang['database_optimize_error'] = 'Ett fel inträffade när databasens tabeller skulle optimeras.';
$_lang['database_optimize_processing'] = 'Optimerar...';
$_lang['database_table_clickhere'] = 'Klicka här';
$_lang['database_table_clickbackup'] = 'för att säkerhetskopiera och ladda ner de valda tabellerna.';
$_lang['database_table_datasize'] = 'Datastorlek';
@@ -33,7 +33,7 @@
$_lang['template_err_remove'] = 'Ett fel inträffade när mallen skulle tas bort.';
$_lang['template_err_save'] = 'Ett fel inträffade när mallen skulle sparas.';
$_lang['template_icon'] = 'Ikon';
$_lang['template_icon_description'] = 'Optional. A custom CSS icon class for all resources with this template. For example a Font Awesome (free) class such as icon-home or fa-home.';
$_lang['template_icon_description'] = 'Valfri. En anpassad CSS-ikonklass för alla resurser som använder den här mallen. Till exempel en Font Awesome-klass som icon-home eller fa-home.';
$_lang['template_lock'] = 'Lås mall för redigering';
$_lang['template_lock_msg'] = 'Användare måste ha attributet edit_locked för att kunna redigera denna mall.';
$_lang['template_locked_message'] = 'Denna mall är låst.';
@@ -10,13 +10,13 @@
$_lang['all'] = 'Alla';
$_lang['app_description'] = 'CMS- och PHP-applikationsramverk';
$_lang['app_motto'] = 'MODX - Skapa och gör mer med mindre';
$_lang['back'] = 'Previous';
$_lang['btn_test'] = 'Test';
$_lang['back'] = 'Föregående';
$_lang['btn_test'] = 'Testa';
$_lang['base_template'] = 'Basmall';
$_lang['cache_manager_err'] = 'MODX cachehanterare kunde inte laddas.';
$_lang['choose_language'] = 'Välj språk';
$_lang['all_languages'] = 'All languages';
$_lang['only_popular'] = 'Only popular';
$_lang['all_languages'] = 'Alla språk';
$_lang['only_popular'] = 'Bara populära';
$_lang['cleanup_errors_title'] = 'Viktigt meddelande:';
$_lang['cli_install_failed'] = 'Installationen misslyckades! Fel: [[+errors]]';
$_lang['cli_no_config_file'] = 'MODX kunde inte hitta en konfigurationsfil (tex config.xml) för din CLI-installation. För att kunna köra MODX från kommandoraden så måste du ha en konfigurationsfil i xml-format. Mer information finns i den officiella dokumentationen.';
@@ -28,7 +28,7 @@
$_lang['config_file_written'] = 'Konfigurationsfilen skrevs.';
$_lang['config_key'] = 'MODX konfigureringsnyckel';
$_lang['config_key_change'] = 'Om du vill ändra MODX konfigureringsnyckel, <a id="cck-href" href="javascript:void(0);">klicka här</a>.';
$_lang['config_key_override'] = 'If you wish to run setup on a configuration key other than the one currently specified in your <pre>setup/includes/config.core.php</pre>, please specify it below.';
$_lang['config_key_override'] = 'Om du vill köra installationen med en annan konfigureringsnyckel än den som just nu är angiven i <pre>setup/includes/config.core.php</pre>, så anger du det nedan.';
$_lang['config_not_writable_err'] = 'Du har försökt ändra en inställning i setup/includes/config.core.php, men filen är inte skrivbar. Gör filen skrivbar eller redigera den manuellt innan du fortsätter.';
$_lang['connection_character_set'] = 'Teckenuppsättning för anslutning:';
$_lang['connection_collation'] = 'Kollationering:';
@@ -205,14 +205,14 @@
$_lang['setup_err_assets_comp'] = 'Din assets/components-katalog skapades inte vid: [[+path]] <br />Du behöver skapa den här katalogen själv och göra den skrivbar om du vill använda pakethanteringen eller tredjepartskomponenter.';
$_lang['setup_err_core_comp'] = 'Din core/components-katalog skapades inte vid: [[+path]] <br />Du behöver skapa den här katalogen själv och göra den skrivbar om du vill använda pakethanteringen eller tredjepartskomponenter.';
$_lang['skip_to_bottom'] = 'scrolla till botten';
$_lang['step_welcome'] = 'Welcome';
$_lang['step_welcome'] = 'Välkommen';
$_lang['step_options'] = 'Alternativ';
$_lang['step_connect'] = 'Connect';
$_lang['step_test'] = 'Test';
$_lang['step_connect'] = 'Anslut';
$_lang['step_test'] = 'Testa';
$_lang['step_contexts'] = 'Kontexter';
$_lang['step_install'] = 'Installera';
$_lang['step_complete'] = 'Complete';
$_lang['modx_installer'] = 'MODX Installer';
$_lang['step_complete'] = 'Slutförd';
$_lang['modx_installer'] = 'MODX Installation';
$_lang['success'] = 'Lyckades';
$_lang['table_created'] = 'Skapade tabell för klassen [[+class]]';
$_lang['table_err_create'] = 'Ett fel inträffade när tabell skulle skapas för klassen [[+class]]';
@@ -224,7 +224,7 @@
$_lang['toggle'] = 'Växla';
$_lang['toggle_success'] = 'Visa/göm framgångsmeddelanden';
$_lang['toggle_warnings'] = 'Visa/göm varningar';
$_lang['upgrade_version_unsupported'] = 'Upgrading from MODX [[+version]] is not supported by this release. You will need to upgrade to MODX 2.6 or later before upgrading to this release.';
$_lang['upgrade_version_unsupported'] = 'Uppgradering från MODX [[+version]] stöds inte i den här versionen. Du behöver uppgradera till MODX 2.6 eller senare innan du uppgraderar till den här versionen.';
$_lang['username_err_invchars'] = 'Ditt användarnamn får inte innehålla otillåtna tecken som /, \\, &apos;, &quot;, eller {}.';
$_lang['username_err_ns'] = 'Användarnamnet är ogiltigt';
$_lang['version'] = 'version';
@@ -49,5 +49,5 @@
$_lang['clipboard_flash_file_missing'] = 'Flash-filen för kopiering till urklipp är redan borttagen.';
$_lang['system_setting_cleanup_success'] = 'Systeminställningen `[[+key]]` togs bort.';
$_lang['system_setting_cleanup_failed'] = 'Systeminställningen `[[+key]]` kunde inte tas bort.';
$_lang['system_setting_update_success'] = 'System Setting `[[+key]]` updated.';
$_lang['system_setting_update_failed'] = 'System Setting `[[+key]]` could not be updated.';
$_lang['system_setting_update_success'] = 'Systeminställningen `[[+key]]` uppdaterades.';
$_lang['system_setting_update_failed'] = 'Systeminställningen `[[+key]]` kunde inte uppdateras.';

0 comments on commit c340a1a

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.