Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
content
layouts
lib
.gitignore
Gemfile
Gemfile.lock
Guardfile
LICENSE
Makefile
README.md
Rules
compass.rb
nanoc.yaml

README.md

NutiKaitse

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Nutirakenduste turvalise arenduse suuniste eesmärgiks on sätestada põhinõuded ja suunised, mida tasub jälgida nutiseadmete jaoks rakenduste väljatöötamisel, sh nii riiklike tellimuste puhul kui ka eraettevõtluses, et lõpptulemusena valmiks turvaline ja mugavalt kasutatav mobiilirakendus.

Suunised on mõeldud töövahendina kasutamiseks nii arenduste tellijale kui arendajale ja käsitleb teemasid neljas kategoorias:

Suunised on valminud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel ja koordineeritud Vaata Maailma SA poolt.

Tagasiside

Kõik huvilised on oodatud andma suuniste kohta tagasisidet. Ettepanekuid, küsimusi, täiendusi või arutelu saab algatada kahte moodi:

  1. Algatades uue diskussiooniteema GitHubis.
  2. Viies muudatused sisse suuniste lähtefailidesse ja tehes GitHubis pull request.
    Lokaalselt suunistega töötamiseks leiab tehnilisi juhiseid altpoolt.

Dokumendi viimast versiooni saab näha aadressil http://nutikaitse.ee/suunised/.

Tehnilised juhised

Suunised genereeritakse content/guidelines kaustas olevatest lähtefailidest, kus igas failis on üks suunis. Need kombineeritakse ühtseks dokumendiks läbi content/guidelines.haml faili.

Installimine

Kopeeri koodihoidla oma arvutisse:

git clone https://github.com/moll/nutikaitse.git

Veendu, et arvutis on töötav Ruby installatsioon. Seejärel installi genereerimiseks vajalikud teegid:

cd nutikaitse
gem install bundler
bundle install

Käivitamine

Dokumendi genereerimiseks ja brauseris vaatamiseks käivita nii lokaalne server kui ka kompileerimisprotsess:

make -j2 server autocompile

Dokumendi nägemiseks ava brauseris http://localhost:4000.

Suuniste lähtefailidesse tehtud muudatusi peaksid nägema brauseris pärast lehe värskendamist.

Pull request

GitHubis pull request-i tegemiseks leiad rohkem infot GitHubi pull requesti artiklist.

Litsents

NutiKaitse suunised põhinevad ENISA 2011. aasta nutitelefonide turvalise arendamise juhistel, mis pärinevad ENISA ja OWASPi-projekti koostööst. Juhised on sealt tulenevalt Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 litsentsiga.