Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

251 lines (233 sloc) 18.209 kB
<?php
/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
/// contents stored in your standard lang pack files:
/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
///
/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
///
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
$string['admindirerror'] = 'Ylläpitohakemisto on määritetty väärin';
$string['admindirname'] = 'Ylläpitohakemisto';
$string['admindirsetting'] = 'Jotkut web-palvelut käyttävät /admin hakemistoa ylläpitotarkoituksiin tms. Valitettavasti tämä on ristiriidassa Moodlen ylläpitosivujen normaalin paikan kanssa. Voit korjata tämän nimeämällä asennuksesi ylläpitohakemiston uudelleen ja laittamalla uuden nimen tähän. Esimerkiksi:
<br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
Tämä korjaa ylläpitolinkit Moodlessa.';
$string['admindirsettinghead'] = 'Asetetaan ylläpitohakemisto';
$string['admindirsettingsub'] = 'Jotkut sivustot käyttävät /admin-hakemistoa omiin tarkoituksiinsa. Tämä on ristiriidassa moodlen /admin-kansion kanssa.
Voit korjata tämän nimeämällä moodlen admin-kansion uudelleen antamalla nimen tähän <br />
Esim moodleadmin';
$string['availablelangs'] = 'Saatavilla olevat kielipaketit';
$string['bypassed'] = 'Ohitettu';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kielihakemistoa ei voitu luoda';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Temp-hakemistoa ei voitu luoda';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponentteja ei voitu ladata';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP-tiedostoa ei voitu ladata';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponenttia ei löytynyt';
$string['cannotsavemd5file'] = 'MD5-tiedostoa ei voitu tallentaa';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Zip-tiedosta ei voitu tallentaa';
$string['cannotunzipfile'] = 'Zip-tiedostoa ei voitu purkaa';
$string['caution'] = 'Varoitus';
$string['check'] = 'Tarkista';
$string['chooselanguage'] = 'Valitse kieli';
$string['chooselanguagehead'] = 'Valitse kieli';
$string['chooselanguagesub'] = 'Valitse kieli asennusohjelmaa varten. Voit valita muita kieliä käyttöösi myöhemmin.';
$string['closewindow'] = 'Sulje tämä ikkuna';
$string['compatibilitysettings'] = 'Tarkistetaan PHP:n asetukset';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Tarkistetaan PHP:n asetukset';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Palvelimesi pitää läpäistä kaikki testit jotta moodle toimisi oikein.';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponentti on ajan tasalla';
$string['configfilenotwritten'] = 'Asennus ei pystynyt luomaan automaattisesti config.php -tiedostoa, joka olisi sisältänyt valitsemasi asetukset, todennäköisesti koska Moodlen hakemisto on kirjoitussuojattu. Voit manuaalisesti kopioida seuraavan koodin tiedostoon nimeltä config.php Moodlen päähakemiston sisällä.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php on luotu.';
$string['configurationcomplete'] = 'Asetukset suoritettu';
$string['configurationcompletehead'] = 'Asetukset suoritettu';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle yritti tallentaa asetustiedostoa \"config.php\" moodlen asennuskansioon.';
$string['continue'] = 'Jatka';
$string['database'] = 'Tietokanta';
$string['databasecreationsettings'] = 'Nyt sinun täytyy asettaa asetukset tietokannalle, johon suurin osa Moodlen tiedoista tallennetaan. <br />
<br /> <br />
<b>Type:</b> asennusohjelma asettaa asetusarvoksi \"mysql\"<br />
<b>Host:</b> asennusohjelma asettaa asetusarvoksi \"localhost\"<br />
<b>Name:</b> tietokannan nimi, esim. moodle<br />
<b>User:</b>asennusohjelma asettaa oletuskäyttäjäksi \"root\"-käyttäjän <br />
<b>Password:</b> salasanasi tietokantaan<br />
<b>Tables Prefix:</b> valinnanvarainen etuliite kaikille taulukoille tietokannassasi';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Määrittele tietokanta-asetusten avulla minne moodle tallentaa tietonsa. Tietokanta luodaan seuraavien asetusten avulla automaattisesti.l';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Tyyppi:</b> Asennusohjelman lukitsema \"mysql\" <br />
<b>Palvelin:</b> Asennusohjelman lukitsema \"localhost\" <br />
<b>Nimi:</b> tietokannan nimi, esim. moodle<br />
<b>Käyttäjä:</b> Asennusohjelman lukitsema \"root\" <br />
<b>Salasana:</b> Tietokannan salasana<br />
<b>Talukon etuliite:</b> Etuliite kaikille tietokannan tauluille';
$string['databasesettings'] = 'Nyt sinun täytyy valita tietokanta missä suurin osa Moodlen tiedoista säilytetään. Tämän tietokannan täytyy jo valmiiksi olla luotu, kuten myös käyttäjänimen ja salasanan, joilla siihen päästään. .<br />
<br /> <br />
<b>Tyyppi:</b> mysql or postgres7<br />
<b>Palvelin:</b> localhost or db.isp.com<br />
<b>Nimi:</b> tietokannan nimi, eg moodle<br />
<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> omavalintainen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['databasesettingshead'] = 'Määrittele tietokanta-asetusten avulla minne moodle tallentaa tietonsa. Tietokannan pitää olla jo luotuna.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Tyyppi:</b> mysql tai postgres7<br />
<b>Host:</b> esim localhost tai db.isp.com<br />
<b>Nimi:</b> Tietokannan nimi, eg moodle<br />
<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi e<br />
<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> omavalintainen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Tyyppi:</b> SQLServer <br />
<b>Host:</b> esim localhost tai db.isp.com<br />
<b>Nimi:</b> Tietokannan nimi, eg moodle<br />
<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> pakollinen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Tyyppi:</b> mysql<br />
<b>Host:</b> esim localhost tai db.isp.com<br />
<b>Nimi:</b> Tietokannan nimi, eg moodle<br />
<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> omavalintainen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Tyyppi:</b>Oracle<br />
<b>Host:</b> ei käytössä jätä tyhjäksi<br />
<b>Nimi:</b> tnsnames.ora yhteyden nimi<br />
<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa (max 2 merkkiä)';
$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Tyyppi:</b> SQLServer via ODBC <br />
<b>Host:</b>Tietolahteen (DSN) nimi ODBC kontrollipaneelissa<br />
<b>Nimi:</b> Tietokannan nimi, eg moodle<br />
<b>Käyttäjä:</b>tietokantasi käyttäjänimi<br />
<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> pakollinen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Tyyppi:</b> PostgreSQL <br />
<b>Host:</b> esim localhost tai db.isp.com<br />
<b>Nimi:</b> Tietokannan nimi, eg moodle<br />
<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> pakollinen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['dataroot'] = 'Datahakemisto';
$string['datarooterror'] = '\"Datahakemistoa\", jonka määrittelit, ei voitu löytää, eikä luoda. Joko korjaa polku, tai luo hakemisto manuaalisesti.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Emme pystyneet kytkeytymään tietokantaan, jonka määrittelit. Tarkista tietokanta-asetuksesi.';
$string['dbcreationerror'] = 'Tietokannan luomisvirhe. Ei pystytty luomaan annettua tietokannan nimeä tarjotuilla asetuksilla.';
$string['dbhost'] = 'Palvelin';
$string['dbpass'] = 'Salasana';
$string['dbprefix'] = 'Taulukon etumerkki';
$string['dbtype'] = 'Tyyppi';
$string['dbwrongencoding'] = 'Valittu tietokanta ei käytä suositeltavaa UTF-8 (UNICODE) merkistöä jota olsi parempi käyttää. Voit ohittaa tämän testin valitsemalla \"Ohita tietokannan merkistö testi\" asetuksen.';
$string['dbwronghostserver'] = 'Sinun pitää seurata Palvelin sääntöjä jotka selitetty ylempänä.';
$string['dbwrongprefix'] = 'Sinun pitää seurata Taulun etuliite sääntöjä jotka selitetty ylempänä.';
$string['directorysettings'] = '<p>Vahvista tämän Moodle asennuksen sijainti.</p>
<p><b>Web-osoite:</b>
Määritä koko Web osoite, josta Moodlea käytetään.
Jos websivustoosi päästään monen URL:n kautta, valitse kaikkein luonnollisin vaihtoehto, se jota oppilaasikin käyttäisivät. Älä sisällytä kenoviivaa.</p>
<p><b>Moodle hakemisto:</b>
Määritä koko hakemistopolku tähän asennukseen. Varmista, että isot/pienet kirjaimet ovat oikein.</p>
<p><b>Data hakemisto:</b>
Tarvitset paikan, jonne Moodle voi tallentaa ladatut tiedostot. Tämän hakemiston pitäisi olla luettavissa ja kirjoitettavissa web palvelin käyttäjän taholta (usein \"nobody\" tai \"apache\"), mutta sen ei pitäisi olla käytettävissä suoraan web:in kautta.</p>';
$string['directorysettingshead'] = 'Vahvista tämän Moodle asennuksen sijainti';
$string['directorysettingssub'] = '<p><b>Web-osoite:</b>
Määritä koko Web osoite, josta Moodlea käytetään.
Jos websivustoosi päästään monen URL:n kautta, valitse kaikkein luonnollisin vaihtoehto, se jota oppilaasikin käyttäisivät. Älä sisällytä kenoviivaa.</p>
<p><b>Moodle hakemisto:</b>
Määritä koko hakemistopolku tähän asennukseen. Varmista, että isot/pienet kirjaimet ovat oikein.</p>
<p><b>Data hakemisto:</b>
Tarvitset paikan, jonne Moodle voi tallentaa ladatut tiedostot. Tämän hakemiston pitäisi olla luettavissa ja kirjoitettavissa web palvelin käyttäjän taholta (usein \"nobody\" tai \"apache\"), mutta sen ei pitäisi olla käytettävissä suoraan web:in kautta.</p>';
$string['dirroot'] = 'Moodle hakemisto';
$string['dirrooterror'] = '\"Moodle hakemisto\" asetus näyttäisi olevan väärin - emme voi löytää Moodle asennusta sieltä. Arvo alapuolella on nollattu.';
$string['download'] = 'Lataa';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ladatun tiedoston tarkistus epäonnistui';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Lataa \"$a\" kielipaketti';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Lataa kielipaketti';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Voit jatkaa asennusta oletuskielellä, \"$a\"';
$string['doyouagree'] = 'Oletko lukenut käyttöoikeuslisenssin ja ymmärtänyt sen?';
$string['environmenterrortodo'] = 'Sinun pitää ratkaista kaikki käyttöympäristön ongelmat ennen kuin voit asentaa tämän version Moodlesta.';
$string['environmenthead'] = 'Ympäristön tarkistus';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'suositellaan asennettavaksi/käyttöönotettavaksi';
$string['environmentrecommendversion'] = 'pitäisi käyttää versiota $a->needed mutta käytössä on versio $a->current';
$string['environmentrequireinstall'] = 'vaaditaan asennettavaksi/käyttöönotettavaksi';
$string['environmentrequireversion'] = 'versio $a->needed vaaditaan ja käytössä on versio $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Asennusohjelma tarkistaa että järjestelmäsi vastaa moodlen vaatimuksia';
$string['environmentxmlerror'] = 'Virhe luettaessa ympäristötietoja ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Virhe';
$string['fail'] = 'Virhe';
$string['fileuploads'] = 'Tiedostojen lähettäminen';
$string['fileuploadserror'] = 'Tämän pitäisi olla päällä';
$string['fileuploadshelp'] = '<p>Tiedostojen lähettäminen ei näyttäisi olevan käytössä palvelimellasi.</p>
<p>Moodle voidaan silti asentaa, mutta ilman tätä ominaisuutta et pysty lataamaan kurssitiedostoja tai uuden käyttäjän profiilikuvia.</p>
<p>Mahdollistaaksesi tiedostojen latauksen sinun (tai systeemisi ylläpitäjän) täytyy muokata varusohjelmien php.ini -tiedosto systeemiisi ja muuttaa asetus <b>file_uploads</b> to \'1\'.</p>';
$string['gdversion'] = 'GD versio';
$string['gdversionerror'] = 'GD kirjaston pitäisi olla päällä, että voidaan käsitellä ja luoda kuvia.';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Palvelimellasi ei näyttäisi olevan GD:tä asennettuna.</p>
<p>GD on kirjasto jonka PHP vaatii jotta Moodlen voisi käsitellä kuvia (esimerkiksi käyttäjä kuvia) ja luoda uusia kuvia (esimerkiksi kaavioita) Moodle toimii ilman GD:täkin, mutta silloin nämä toiminnot eivät ole saatavilla.</p>
<p>Lisätäksesi GD:n PHP:hen Unix:in alaisena, käännä PHP käyttäen --with-gd parametria.</p>
<p>Windowsin alaisena voit yleensä muokata php.ini:ä ja olla kommentoimatta rivivertailua php_gd2.dll.</p>';
$string['globalsquotes'] = 'Globaalien muuttujien turvaton käsittely';
$string['help'] = 'Ohje';
$string['iconvrecommended'] = 'Valinnaisen ICONV-kirjaston asentamista suositellaan erityisesti silloin jos sivustolla käytetäänuseita eri kieliä.';
$string['info'] = 'Tiedot';
$string['installation'] = 'Asennus';
$string['invalidemail'] = 'Virheellinen sähköpostiosoite';
$string['invalidmd5'] = 'Virheellinen MD5';
$string['language'] = 'Kieli';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Tämän pitäisi olla poissa päältä';
$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic quotes ajoajan pitäisi olla pois päältä, jotta Moodle voi toimia kunnolla.</p>
<p>Normaalisti se on pois päältä oletuksena... Katso asetukset
<b>magic_quotes_runtime</b> in your php.ini file.</p>
<p>Jos sinulla ei ole pääsyä php.ini:isi, saatat pystyä asettamaan seuraavan rivin tiedostoon nimeltä .htaccess Moodlen hakemiston sisällä:
<blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
</p>';
$string['mbstringrecommended'] = 'Valinnaisen MBSTRING-kirjaston asentamista suositellaan erityisesti silloin jos sivustolla käytetään useita eri kieliä.';
$string['memorylimit'] = 'Muistiraja';
$string['memorylimiterror'] = 'PHP muistiraja on asetettu aika alas... Se saattaa aiheuttaa ongelmia myöhemmin.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP muistiraja palvelimellesi on tällä hetkellä asetettu $a:han.</p>
<p>Tämä saattaa aiheuttaa Moodlelle muistiongelmia myöhemmin, varsinkin jos sinulla on paljon mahdollisia moduuleita ja/tai paljon käyttäjiä.</p>
<p>Suosittelemme, että valitset asetuksiksi PHP:n korkeimmalla mahdollisella raja-arvolla, esimerkiksi 16M.
On olemassa monia tapoja joilla voit yrittää tehdä tämän:</p>
<ol>
<li>Jos pystyt, uudelleenkäännä PHP <i>--enable-memory-limit</i>. :llä.
Tämä sallii Moodlen asettaa muistirajan itse.</li>
<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> asetuksen siellä johonkin kuten 16M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.</li>
<li>Joillain PHP palvelimilla voit luoda a .htaccess tiedoston Moodle hakemistossa, sisältäen tämän rivin:
<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
<p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää <b>kaikkia</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.</p></li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'JOitakin vaadituista kentistä puuttuu';
$string['moodledocslink'] = 'Tämä sivu Moodle Docs -sivustolla';
$string['mysql416bypassed'] = 'Kuitenkin jos teidän sivustonne käyttää vain iso-8859-1 merkistöä, te voitte jatkaa nykyisen mySQL 4.1.12 käyttöä.';
$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 on vähimmäisversio joka vaaditaan Moodle1.6:lle, jotta takaa, että kaikki data voidaan muuntaa UTF-8:ksi tulevaisuudessa';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP:tä ei ole kunnolla valittu asetukseksi MySQL -laajennuksen kanssa, jotta se voisi kommunikoida MySQL:n kanssa. Tarkista php.ini -tiedostosi tai käännä PHP uudelleen.';
$string['name'] = 'Nimi';
$string['next'] = 'Seuraava';
$string['ok'] = 'OK';
$string['pass'] = 'Tarkastettu';
$string['password'] = 'Salasana';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x versiossa on tunnettuja ongelmia, päivitä versioon 5.1.x tai palaa versioihin 4.3.x - 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'PHP versio';
$string['phpversionerror'] = 'PHP version täytyy olla vähintään 4.1.0';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP version 4.1.0.</p>
<p>Käytät parhaillaan versiota $a</p>
<p>Sinun täytyy päivittää PHP tai siirtää isäntä uudemman PHP version kanssa!</p>';
$string['previous'] = 'Edellinen';
$string['releasenoteslink'] = 'Lisätietoa Moodlen tästä versiosta löydät <a target=\"_new\" href=\"$a\">julkaisutiedoista</a>';
$string['report'] = 'Raportti';
$string['restricted'] = 'Rajoitettu';
$string['safemode'] = 'Safe mode';
$string['safemodeerror'] = 'Moodlella saattaa olla ongelmia PHP:n Safe Moden ollessa päällä';
$string['safemodehelp'] = '<p>Moodlella saattaa olla lukuisia ongelmia Safe Moden ollessa päällä, joista vähäisin ei ole se, ettei se todennäköisesti pysty luomaan uusia tiedostoja.</p>
<p>Turvatila on yleensä aktivoinut paranoidinen web-palvelun pitäjä, joten sinun ehkä täytyy vaihtaa web-isännöinti yhtiötä Moodleasi varten.</p>
<p>Voit yrittää jatkaa asennusta, mutta varaudu ongelmiin myöhemmin.</p>';
$string['sessionautostart'] = 'Istunnon automaattinen aloitus';
$string['sessionautostarterror'] = 'Tämän pitäisi olla pois päältä';
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle vaatii istuntotukea, eikä toimi ilman sitä.</p>
<p>istunto voidaan mahdollistaa php.ini tiedostossa... Etsi istuntoa varten.auto_start parameter.</p>';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Ohita tietokannan merkistö testi';
$string['status'] = 'Tilanne';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['user'] = 'Käyttäjä';
$string['welcomep70'] = 'Napsauta \"Seuraava\"-painiketta jatkaaksesi moodlen asennusta';
$string['wrongdestpath'] = 'Virheellinen kohdekansio';
$string['wrongzipfilename'] = 'Virheellinen zip-tiedoston nimi';
$string['wwwroot'] = 'Web-osoite';
$string['wwwrooterror'] = 'Web-osoite ei näyttäisi olevan voimassa- tämä Moodle asennus ei näyttäisi olevan siellä.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.