Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 177 lines (173 sloc) 10 KB
<?PHP // $Id$
// forum.php - created with Moodle 1.5.2 (2005060220)
$string['addanewdiscussion'] = 'Skriv i dette forumet';
$string['addanewtopic'] = 'Skriv i dette forumet';
$string['advancedsearch'] = 'Avansert søk';
$string['allforums'] = 'Alle forum';
$string['allowchoice'] = 'Alle kan velge';
$string['allowdiscussions'] = 'Kan en $a skrive i dette forumet?';
$string['allowratings'] = 'Kan innlegg bli gitt poeng/karakter?';
$string['allowsdiscussions'] = 'Dette forumet tillater alle å starte nye diskusjoner.';
$string['anyfile'] = 'Hvilken som helst fil';
$string['attachment'] = 'Vedlegg';
$string['bynameondate'] = 'av $a->name - $a->date';
$string['configcleanreadtime'] = 'Tidspunkt for sletting av gamle, leste innlegg.';
$string['configdisplaymode'] = 'Standard visningsmåte for diskusjoner dersom dette ikke er valgt.';
$string['configlongpost'] = 'Alle innlegg over denne lengden (ikke inkludert HTML) blir regnet som lange.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Maksimum antall diskusjoner vist i et forum per side';
$string['configmaxbytes'] = 'Standard maksimum størrelse for alle forumvedleggene på nettstedet (overordnet klassenes grenser og andre lokale innstillinger)';
$string['configshortpost'] = 'Alle innlegg under denne lengden (ikke inkludert HTML) blir regnet som korte.';
$string['couldnotadd'] = 'Kunne ikke legge ut innlegget ditt pga. en ukjent feil';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Beklager, innlegget kan ikke slettes siden det allerede er gitt poeng/karakter';
$string['couldnotdeletereplies'] = 'Beklager, innlegget kan ikke slettes siden noen allerede har svart på det';
$string['couldnotupdate'] = 'Kunne ikke oppdatere innlegget pga. en ukjent feil';
$string['delete'] = 'Slett';
$string['deleteddiscussion'] = 'Innlegget er slettet';
$string['deletedpost'] = 'Innlegget er slettet';
$string['deletedposts'] = 'Disse innleggene er slettet';
$string['deletesure'] = 'Er du sikker på at du vil slette dette innlegget?';
$string['deletesureplural'] = 'Er du sikker på at du vil slette dette innlegget og alle svarene($a innlegg)';
$string['digestmailheader'] = 'Her kommer din daglige samlepost fra forumene på $a->sitename. Gåt til $a->userprefs hvis du vil endre innstillingene for postutsendelse.';
$string['digestmailprefs'] = 'Din brukerprofil';
$string['digestmailsubject'] = 'Samlepost fra forumet $a';
$string['digestsentusers'] = 'Sendte samlepost til $a brukere.';
$string['discussion'] = 'Diskusjon';
$string['discussionmoved'] = 'Denne diskusjonen er flyttet til \'$a\'.';
$string['discussionname'] = 'Navn på diskusjon';
$string['discussions'] = 'Diskusjoner';
$string['discussionsstartedby'] = 'Diskusjoner startet av $a';
$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Diskusjoner nylig startet av $a';
$string['discussthistopic'] = 'Diskuter dette emnet';
$string['eachuserforum'] = 'Hver bruker starter en diskusjon';
$string['edit'] = 'Rediger';
$string['editedby'] = 'Redigert av $a->name - $a->date';
$string['editing'] = 'Redigerer';
$string['emptymessage'] = 'Noe var galt med innlegget ditt. Kanskje det var blankt, eller vedlegget var for stort. Endringene dine ble ikke lagret. (Merk at både feltet \"Overskrift\" og \"Beskjed\" må fylles ut)';
$string['everyonecanchoose'] = 'Alle kan velge om de vil abonnere';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Alle abonnerer på dette forumet';
$string['existingsubscribers'] = 'Esksisterende abonnenter';
$string['forcesubscribe'] = 'Tving alle til å abonnere';
$string['forcesubscribeq'] = 'Tving alle til å abonnere?';
$string['forum'] = 'Forum';
$string['forumintro'] = 'Introduksjon til forumet';
$string['forumname'] = 'Forumnavn';
$string['forumposts'] = 'Foruminnlegg';
$string['forums'] = 'Forum';
$string['forumtype'] = 'Forumtype';
$string['generalforum'] = 'Vanlig forum (Passer i de fleste sammenhenger)';
$string['generalforums'] = 'Generelle forum';
$string['inforum'] = 'i $a';
$string['intronews'] = 'Her vil det komme nyheter og kunngjøringer.';
$string['introsocial'] = 'Et åpent forum der du kan skrive om hva du vil';
$string['introteacher'] = 'Et forum kun for lærere';
$string['lastpost'] = 'Siste innlegg';
$string['learningforums'] = 'Læringsforum';
$string['markalldread'] = 'Marker alle innlegg i denne diskusjonen som lest';
$string['markallread'] = 'Marker alle innleggene i dette forumet som lest';
$string['markread'] = 'Marker som lest';
$string['markreadbutton'] = 'Marker <br/> som lest';
$string['markunread'] = 'Marker som ulest';
$string['markunreadbutton'] = 'Marker <br/> som ulest';
$string['maxattachmentsize'] = 'Maksimum størrelse på vedlegg';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Beklager, men makstiden ($a) for å kunne redigere dette innlegget har gått ut.';
$string['message'] = 'Melding';
$string['missingsearchterms'] = 'Følgende søkeord finnes bare i HTML-koden i denne meldingen:';
$string['modeflatnewestfirst'] = 'Vis svar flatt, nyeste innlegg først.';
$string['modeflatoldestfirst'] = 'Vis svar flatt, eldste innlegg først.';
$string['modenested'] = 'Vis svar nøstet (Overskrift og innhold)';
$string['modethreaded'] = 'Vis svar som tråd (Kun overskrifter)';
$string['modulename'] = 'Forum';
$string['modulenameplural'] = 'Forum';
$string['more'] = 'mer';
$string['movethisdiscussionto'] = 'Flytt diskusjonen til et annet forum';
$string['namenews'] = 'Oppslagstavle';
$string['namesocial'] = 'Sosialt forum';
$string['nameteacher'] = 'Lærerforum';
$string['newforumposts'] = 'Nye foruminnlegg';
$string['nodiscussions'] = 'Ingen har skrevet i dette forumet enda';
$string['noguestpost'] = 'Beklager, gjester kan ikke skrive innlegg';
$string['noguestsubscribe'] = 'Beklager, gjester kan ikke abonnere på foruminnlegg pr. e-post';
$string['nomorepostscontaining'] = 'Fant ingen flere innlegg som inneholder \'$a\'';
$string['nonews'] = 'Ingen beskjeder er skrevet ennnå';
$string['noposts'] = 'Ingen innlegg';
$string['nopostscontaining'] = 'Fant ingen innlegg som inneholdt \'$a\'';
$string['nosubscribers'] = 'Det er forløpig ingen som ønsker å motta e-postkopier fra dette forumet';
$string['notingroup'] = 'Beklager, men du må være medlem i en gruppe for å se dette forumet.';
$string['notrackforum'] = 'Ikke hold orden på uleste innlegg';
$string['nownotsubscribed'] = '$a->name vil ikke motta e-postkopier fra \'$a->forum\'.';
$string['nowsubscribed'] = '$a->name vil gjerne motta e-postkopier fra \'$a->forum\'.';
$string['numposts'] = '$a innlegg';
$string['olderdiscussions'] = 'Eldre diskusjoner';
$string['oldertopics'] = 'Eldre tema';
$string['openmode0'] = 'Hverken skrive eller svare i dette forumet';
$string['openmode1'] = 'Ikke skrive egne emner, men svare på lærernes';
$string['openmode2'] = 'Både skrive egne innlegg og svare på andres';
$string['parent'] = 'Les forrige innlegg';
$string['parentofthispost'] = 'Første innlegg i denne diskusjonen';
$string['postadded'] = 'Innlegget ditt ble sendt.<p>Du har $a til å redigere det hvis du vil gjøre endringer.';
$string['postincontext'] = 'Se dette innlegget på nettsiden';
$string['postmailinfo'] = 'Dette er en <b>kopi</b> av en beskjed skrevet på $a Bruk denne lenken under for å skrive et svar <b>på nettstedet</b>.';
$string['postrating1'] = 'Mest individuell (rasjonell) læring';
$string['postrating2'] = 'Individuell (rasjonell) og sosial (empatisk)';
$string['postrating3'] = 'Mest sosial (empatisk) læring';
$string['posts'] = 'Innlegg';
$string['posttoforum'] = 'Legg inn i forumet';
$string['postupdated'] = 'Innlegget ditt ble oppdatert';
$string['potentialsubscribers'] = 'Mulige abonnenter';
$string['processingpost'] = 'Behandler innlegg $a';
$string['prune'] = 'Splitt';
$string['prunedpost'] = 'Startet ny diskusjon med innlegget';
$string['pruneheading'] = 'Splitt diskusjonen og flytt dette innlegget til en ny diskusjon.';
$string['rate'] = 'Vurdering';
$string['rating'] = 'Vurdering';
$string['ratingeveryone'] = 'Alle kan vurdere innlegg';
$string['ratingno'] = 'Ingen vurderinger';
$string['ratingonlyteachers'] = 'Bare $a kan vurdere innlegg';
$string['ratingpublic'] = '$a kan se alles vurderinger';
$string['ratingpublicnot'] = '$a kan bare se sine egne vurderinger';
$string['ratings'] = 'Vurderinger';
$string['ratingssaved'] = 'Lagret vurderingen';
$string['ratingsuse'] = 'Bruk vurdering';
$string['ratingtime'] = 'Begrens vurdering til innlegg med datoer:';
$string['re'] = 'Svar:';
$string['readtherest'] = 'Les resten av dette emnet';
$string['replies'] = 'Svar';
$string['repliesmany'] = '$a svar til nå';
$string['repliesone'] = '$a svar til nå';
$string['reply'] = 'Svar';
$string['replyforum'] = 'Svar i forumet';
$string['search'] = 'Søk';
$string['searchforums'] = 'Søk i forumene';
$string['searcholderposts'] = 'Søk i eldre innlegg';
$string['searchresults'] = 'Søkeresultater';
$string['sendinratings'] = 'Send inn min siste vurdering';
$string['showsubscribers'] = 'Vis abonnenter til dette forumet';
$string['singleforum'] = 'En enkel diskusjon';
$string['startedby'] = 'Startet av';
$string['subject'] = 'Overskrift';
$string['subscribe'] = 'Abonner på dette forumet';
$string['subscribeall'] = 'Meld alle på som abonnenter til dette forumet';
$string['subscribed'] = 'Abonnerer';
$string['subscribenone'] = 'Slett alle abonnement på dette forumet';
$string['subscribers'] = 'Abonnenter';
$string['subscribersto'] = 'Abonnenter på \'$a\'';
$string['subscribestart'] = 'Jeg vil gjerne ha e-postkopier av innleggene i dette forumet';
$string['subscribestop'] = 'Jeg ønsker ikke e-postkopier av innleggene i dette forumet';
$string['subscription'] = 'Abonnement';
$string['subscriptions'] = 'Abonnement';
$string['trackingoff'] = 'Av';
$string['trackingon'] = '';
$string['trackingoptional'] = 'Valgfritt';
$string['unread'] = 'Ulest';
$string['unreadposts'] = 'Uleste innlegg';
$string['unreadpostsnumber'] = '$a uleste innlegg';
$string['unreadpostsone'] = '1 ulest innlegg';
$string['unsubscribe'] = 'Si opp abonnementet på dette forumet';
$string['unsubscribed'] = 'Ikke abonnent';
$string['unsubscribeshort'] = 'Si opp abonnement';
$string['yesforever'] = 'Ja, for alltid';
$string['yesinitially'] = 'Ja, til å begynne med';
$string['youratedthis'] = 'Du vurderte denne';
$string['yournewtopic'] = 'Ditt nye diskusjonsemne';
$string['yourreply'] = 'Ditt svar';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.