Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

192 lines (183 sloc) 13.753 kb
<?php
/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
/// contents stored in your standard lang pack files:
/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
///
/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
///
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in installer_strings (same dir)
$string['admindirerror'] = 'Ylläpitohakemisto on määritetty väärin';
$string['admindirname'] = 'Ylläpitohakemisto';
$string['admindirsettinghead'] = 'Asetetaan ylläpitohakemisto';
$string['admindirsettingsub'] = 'Jotkut sivustot käyttävät /admin-hakemistoa omiin tarkoituksiinsa. Tämä on ristiriidassa moodlen /admin-kansion kanssa.
Voit korjata tämän nimeämällä moodlen admin-kansion uudelleen antamalla nimen tähän <br />
Esim moodleadmin';
$string['bypassed'] = 'Ohitettu';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Kielihakemistoa ei voitu luoda';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Temp-hakemistoa ei voitu luoda';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponentteja ei voitu ladata';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'ZIP-tiedostoa ei voitu ladata';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponenttia ei löytynyt';
$string['cannotsavemd5file'] = 'MD5-tiedostoa ei voitu tallentaa';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Zip-tiedosta ei voitu tallentaa';
$string['cannotunzipfile'] = 'Zip-tiedostoa ei voitu purkaa';
$string['caution'] = 'Varoitus';
$string['check'] = 'Tarkista';
$string['chooselanguagehead'] = 'Valitse kieli';
$string['chooselanguagesub'] = 'Valitse kieli asennusohjelmaa varten. Voit valita muita kieliä käyttöösi myöhemmin.';
$string['closewindow'] = 'Sulje tämä ikkuna';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'Tarkistetaan PHP:n asetukset';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Palvelimesi pitää läpäistä kaikki testit jotta moodle toimisi oikein.';
$string['componentisuptodate'] = 'Komponentti on ajan tasalla';
$string['configfilenotwritten'] = 'Asennus ei pystynyt luomaan automaattisesti config.php tiedostoa, joka olisi sisältänyt valitsemasi asetukset. Todennäköisesti koska Moodlen hakemisto on kirjoitussuojattu. Voit kopioida seuraavan koodin tiedostoon nimeltä config.php ja tallentaa tiedostin Moodlen päähakemiston sisälle.';
$string['configfilewritten'] = 'config.php on luotu.';
$string['configurationcompletehead'] = 'Asetukset suoritettu';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle yritti tallentaa asetustiedostoa \"config.php\" moodlen asennuskansioon.';
$string['continue'] = 'Jatka';
$string['database'] = 'Tietokanta';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Määrittele tietokanta-asetusten avulla minne moodle tallentaa tietonsa. Tietokanta luodaan seuraavien asetusten avulla automaattisesti.l';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Tyyppi:</b> Asennusohjelman lukitsema \"mysql\" <br />
<b>Palvelin:</b> Asennusohjelman lukitsema \"localhost\" <br />
<b>Nimi:</b> tietokannan nimi, esim. moodle<br />
<b>Käyttäjä:</b> Asennusohjelman lukitsema \"root\" <br />
<b>Salasana:</b> Tietokannan salasana<br />
<b>Talukon etuliite:</b> Etuliite kaikille tietokannan tauluille';
$string['databasesettingshead'] = 'Määrittele tietokanta-asetusten avulla minne moodle tallentaa tietonsa. Tietokannan pitää olla jo luotuna.';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Tyyppi:</b> mysql tai postgres7<br />
<b>Host:</b> esim localhost tai db.isp.com<br />
<b>Nimi:</b> Tietokannan nimi, eg moodle<br />
<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi e<br />
<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> omavalintainen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Tyyppi:</b> SQLServer <br />
<b>Host:</b> esim localhost tai db.isp.com<br />
<b>Nimi:</b> Tietokannan nimi, eg moodle<br />
<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> pakollinen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Tyyppi:</b> mysql<br />
<b>Host:</b> esim localhost tai db.isp.com<br />
<b>Nimi:</b> Tietokannan nimi, eg moodle<br />
<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> omavalintainen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Tyyppi:</b>Oracle<br />
<b>Host:</b> ei käytössä jätä tyhjäksi<br />
<b>Nimi:</b> tnsnames.ora yhteyden nimi<br />
<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa (max 2 merkkiä)';
$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Tyyppi:</b> SQLServer via ODBC <br />
<b>Host:</b>Tietolahteen (DSN) nimi ODBC kontrollipaneelissa<br />
<b>Nimi:</b> Tietokannan nimi, eg moodle<br />
<b>Käyttäjä:</b>tietokantasi käyttäjänimi<br />
<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> pakollinen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Tyyppi:</b> PostgreSQL <br />
<b>Host:</b> esim localhost tai db.isp.com<br />
<b>Nimi:</b> Tietokannan nimi, eg moodle<br />
<b>Käyttäjä:</b> tietokantasi käyttäjänimi<br />
<b>Salasana:</b> tietokantasi salasana<br />
<b>Taulukon etuliite:</b> pakollinen etuliite jota käytetään kaikissa taulukoissa';
$string['dataroot'] = 'Datahakemisto';
$string['datarooterror'] = '\"Datahakemistoa\", jonka määrittelit, ei voitu löytää, eikä luoda. Joko korjaa polku, tai luo hakemisto manuaalisesti.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Emme pystyneet kytkeytymään tietokantaan, jonka määrittelit. Tarkista tietokanta asetuksesi.';
$string['dbcreationerror'] = 'Tietokannan luomisvirhe. Ei pystytty luomaan annettua tietokannan nimeä tarjotuilla asetuksilla.';
$string['dbhost'] = 'Palvelin';
$string['dbprefix'] = 'Taulukon etumerkki';
$string['dbtype'] = 'Tyyppi';
$string['dbwrongencoding'] = 'Valittu tietokanta ei käytä suositeltavaa UTF-8 (UNICODE) merkistöä jota olsi parempi käyttää. Voit ohittaa tämän testin valitsemalla \"Ohita tietokannan merkistö testi\" asetuksen.';
$string['dbwronghostserver'] = 'Sinun pitää seurata Palvelin sääntöjä jotka selitetty ylempänä.';
$string['dbwrongprefix'] = 'Sinun pitää seurata Taulun etuliite sääntöjä jotka selitetty ylempänä.';
$string['directorysettingshead'] = 'Vahvista tämän Moodle asennuksen sijainti';
$string['directorysettingssub'] = '<p><b>Web-osoite:</b>
Määritä koko Web osoite, josta Moodlea käytetään.
Jos websivustoosi päästään monen URL:n kautta, valitse kaikkein luonnollisin vaihtoehto, se jota oppilaasikin käyttäisivät. Älä sisällytä kenoviivaa.</p>
<p><b>Moodle hakemisto:</b>
Määritä koko hakemistopolku tähän asennukseen. Varmista, että isot/pienet kirjaimet ovat oikein.</p>
<p><b>Data hakemisto:</b>
Tarvitset paikan, jonne Moodle voi tallentaa ladatut tiedostot. Tämän hakemiston pitäisi olla luettavissa ja kirjoitettavissa web palvelin käyttäjän taholta (usein \"nobody\" tai \"apache\"), mutta sen ei pitäisi olla käytettävissä suoraan web:in kautta.</p>';
$string['dirroot'] = 'Moodle hakemisto';
$string['dirrooterror'] = '\"Moodle hakemisto\" asetus näyttäisi olevan väärin - emme voi löytää Moodle asennusta sieltä. Arvo alapuolella on nollattu.';
$string['download'] = 'Lataa';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ladatun tiedoston tarkistus epäonnistui';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Lataa \"$a\" kielipaketti';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Lataa kielipaketti';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Voit jatkaa asennusta oletuskielellä, \"$a\"';
$string['environmenterrortodo'] = 'Sinun pitää ratkaista kaikki käyttöympäristön ongelmat ennen kuin voit asentaa tämän version Moodlesta.';
$string['environmenthead'] = 'Ympäristön tarkistus';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'suositellaa asennettavaksi/käyttöönotettavaksi';
$string['environmentrecommendversion'] = 'pitäisi käyttää versiota $a->needed mutta käytössä on versio $a->current';
$string['environmentrequireinstall'] = 'vaaditaan asennettavaksi/käyttöönotettavaksi';
$string['environmentrequireversion'] = 'versio $a->needed vaaditaan ja käytössä on versio $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Asennusohjelma tarkistaa että järjestelmäsi vastaa moodlen vaatimuksia';
$string['environmentxmlerror'] = 'Virhe luettaessa ympäristötietoja ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Virhe';
$string['fail'] = 'Virhe';
$string['fileuploads'] = 'Tiedostojen lähettäminen';
$string['fileuploadserror'] = 'Tämän pitäisi olla päällä';
$string['gdversion'] = 'GD versio';
$string['gdversionerror'] = 'GD kirjaston pitäisi olla päällä, että voidaan käsitellä ja luoda kuvia.';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Palvelimellasi ei näyttäisi olevan GD:tä asennettuna.</p>
<p>GD on kirjasto jonka PHP vaatii voidakseen antaa Moodlen käsitellä kuvia (esimerkiksi käyttäjäprofiili kuvakkeita) ja luoda uusia kuvia (esimerkiksi kirjauskuvioita) Moodle toimii ilman GD:täkin, mutta silloin nämä toiminnot eivät ole saatavilla.</p>
<p>Lisätäksesi GD:n PHP:hen Unix:in alaisena, käännä PHP käyttäen --with-gd parametria.</p>
<p>Windowsin alaisena voit yleensä muokata php.ini:ä ja olla kommentoimatta rivivertailua libgd.dll.</p>';
$string['globalsquotes'] = 'Globaalien muuttujien turvaton käsittely';
$string['help'] = 'Ohje';
$string['iconvrecommended'] = 'Valinnaisen ICONV-kirjaston asentamista suositellaan erityisesti silloin jos sivustolla käytetäänuseita eri kieliä.';
$string['info'] = 'Tiedot';
$string['installation'] = 'Asennus';
$string['invalidmd5'] = 'Virheellinen MD5';
$string['language'] = 'Kieli';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Tämän pitäisi olla poissa päältä';
$string['mbstringrecommended'] = 'Valinnaisen MBSTRING-kirjaston asentamista suositellaan erityisesti silloin jos sivustolla käytetään useita eri kieliä.';
$string['memorylimit'] = 'Muistiraja';
$string['memorylimiterror'] = 'PHP muistiraja on asetettu aika alas... Se saattaa aiheuttaa ongelmia myöhemmin.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP muistiraja palvelimellesi on tällä hetkellä asetettu $a:han.</p>
<p>Tämä saattaa aiheuttaa Moodlelle muistiongelmia myöhemmin, varsinkin jos sinulla on paljon mahdollisia moduuleita ja/tai paljon käyttäjiä.</p>
<p>Suosittelemme, että valitset asetuksiksi PHP:n korkeimmalla mahdollisella raja-arvolla, esimerkiksi 16M.
On olemassa monia tapoja joilla voit yrittää tehdä tämän:</p>
<ol>
<li>Jos pystyt, uudelleen käännä PHP <i>--enable-memory-limit</i>. :llä.
Tämä sallii Moodlen asettaa muistirajan itse.</li>
<li>Jos sinulla on pääsy php.ini tiedostoosi, voit muuttaa <b>memory_limit</b> setuksen siellä johonkin kuten 16M. Jos sinulla ei ole pääsyoikeutta, voit kenties pyytää ylläpitäjää tekemään tämän puolestasi.</li>
<li>Joillain PHP palvelimilla voit luoda a .htaccess tiedoston Moodle hakemistossa, sisältäen tämän rivin:
<p><blockquote>php_value memory_limit 16M</blockquote></p>
<p>Kuitenkin, joillain palvelimilla tämä estää <b>kaikkia</b> PHP sivuja toimimasta (näet virheet, kun katsot sivuja), joten sinun täytyy poistaa .htaccess tiedosto.</p></li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'JOitakin vaadituista kentistä puuttuu';
$string['moodledocslink'] = 'Moodle Docs tästä sivusta';
$string['mysql416bypassed'] = 'Kuitenkin jos teidän sivustonne käyttää vain iso-8859-1 merkistöä, te voitte jatkaa nykyisen mySQL 4.1.12 käyttöä.';
$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 on vähimmäisversio joka vaaditaan Moodle1.6:lle, jotta takaa, että kaikki data voidaan muuntaa UTF-8:ksi tulevaisuudessa';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP:tä ei ole asennettu MySQL laajennuksen kanssa, jotta se voisi kommunikoida MySQL:n kanssa. Tarkista php.ini tiedostosi tai käännä PHP uudelleen.';
$string['name'] = 'Nimi';
$string['next'] = 'Seuraava';
$string['ok'] = 'OK';
$string['pass'] = 'Tarkastettu';
$string['password'] = 'Salasana';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x versiossa on tunnettuja ongelmia, päivitä versioon 5.1.x tai palaa versioihin 4.3.x - 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'PHP versio';
$string['phpversionerror'] = 'PHP version täytyy olla vähintään 4.1.0';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle vaatii vähintään PHP version 4.1.0.</p>
<p>Käytät parhaillaan versiota $a</p>
<p>Sinun täytyy päivittää PHP tai siirtää isäntä uudemman PHP version kanssa!</p>';
$string['previous'] = 'Edellinen';
$string['report'] = 'Raportti';
$string['restricted'] = 'Rajoitettu';
$string['safemode'] = 'Safe mode';
$string['safemodeerror'] = 'Moodlella saattaa olla ongelmia PHP:n Safe Moden ollessa päällä';
$string['sessionautostart'] = 'Istunnon automaattinen aloitus';
$string['sessionautostarterror'] = 'Tämän pitäisi olla pois päältä';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Ohita tietokannan merkistö testi';
$string['status'] = 'Tilanne';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['user'] = 'Käyttäjä';
$string['welcomep70'] = 'Klikkaa \"Seuraava\"-painiketta jatkaaksesi moodlen asennusta';
$string['wrongdestpath'] = 'Virheellinen kohde kansio';
$string['wrongzipfilename'] = 'Virheellinen zip-tiedoston nimi';
$string['wwwroot'] = 'Web-osoite';
$string['wwwrooterror'] = 'Web-osoite ei näyttäisi olevan voimassa- tämä Moodle asennus ei näyttäisi olevan siellä.';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.