Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

82 lines (77 sloc) 7.44 kb
<?php
// This file is part of Moodle - http://moodle.org/
//
// Moodle is free software: you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
// (at your option) any later version.
//
// Moodle is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
// GNU General Public License for more details.
//
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with Moodle. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
/**
* Automatically generated strings for Moodle 2.0 installer
*
* Do not edit this file manually! It contains just a subset of strings
* needed during the very first steps of installation. This file was
* generated automatically by export-installer.php (which is part of AMOS
* {@link http://docs.moodle.org/dev/Languages/AMOS}) using the
* list of strings defined in /install/stringnames.txt.
*
* @package installer
* @license http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html GNU GPL v3 or later
*/
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
$string['admindirname'] = 'Rendszergazdakönyvtár';
$string['availablelangs'] = 'Elérhető nyelvek listája';
$string['chooselanguagehead'] = 'Nyelv kiválasztása';
$string['chooselanguagesub'] = 'Válasszon nyelvet a telepítéshez! Ez lesz a portál alapbeállítás szerinti nyelve, de később módosíthatja.';
$string['clialreadyinstalled'] = 'A config.php már létezik, a portál frissítéséhez használja az admin/cli/upgrade.php állományt.';
$string['cliinstallheader'] = 'A Moodle {$a} parancssori telepítő programja';
$string['databasehost'] = 'Az adatbázis gazdagépe';
$string['databasename'] = 'Az adatbázis neve';
$string['databasetypehead'] = 'Adatbázismotor kiválasztása';
$string['dataroot'] = 'Adatkönyvtár';
$string['datarootpermission'] = 'Engedély adatkönyvtárakhoz';
$string['dbprefix'] = 'Táblázat előtagja';
$string['dirroot'] = 'Moodle-könyvtár';
$string['environmenthead'] = 'Környezetének ellenőrzése ...';
$string['environmentsub2'] = 'Minden Moodle-változat valamilyen minimális verziójú PHP és szükséges számú PHP-bővítmény használatát írja elő. A telepítések és frissítések előtt teljes környezet-ellenőrzésre kerül sor. Ha nem tudja, hogyan kell egy új verziót telepíteni és a PHP-bővítményeket bekapcsolni, forduljon a rendszergazdához.';
$string['errorsinenvironment'] = 'A környezet ellenőrzése nem sikerült!';
$string['installation'] = 'Telepítés';
$string['langdownloaderror'] = 'A(z) "{$a}" nyelvet nem lehet letölteni. A telepítés angolul folytatódik.
';
$string['memorylimithelp'] = '<p>Szerverén a PHP memóriakorlátja jelenleg {$a}. </p><p>Ez a Moodle számára a későbbiekben gondot okozhat, különösen akkor, ha sok modulja és/vagy sok felhasználója van bekapcsolva.</p><p> Ha lehet, állítsa be a PHP-t magasabb korláttal, pl. 40M-tal. Többféleképpen próbálkozhat:</p><ol><li> Ha lehet, fordítsa újra a PHP-t <i>--enable-memory-limit</i>-tel. Így a Moodle maga állíthatja be a memóriakorlátot.</li><li>Ha elérhető a php.ini állomány, módosítsa a <b>memory_limit</b> beállítását pl. 40M-ra. Ha nem éri el az állományt, kérje meg a rendszergazdát a módosítás elvégzésére.</li><li>Egyes PHP-szervereken létrehozhat egy .htaccess állományt a Moodle-könyvtárban az alábbi sorral: <blockquote><div>php_value memory_limit 40M.</div></blockquote> <p> Vannak szerverek, ahol ez az összes PHP-oldal működését megakadályozza (az oldalak hibát jeleznek), ezért el kell távolítania a .htaccess állományt.</p></li></ol>';
$string['paths'] = 'Útvonalak';
$string['pathserrcreatedataroot'] = 'A telepítő nem tudja létrehozni az adatkönyvtárat ({$a->dataroot}).';
$string['pathshead'] = 'Útvonalak megerősítése';
$string['pathsrodataroot'] = 'Az adatok gyökérkönyvtára nem írható.';
$string['pathsroparentdataroot'] = 'A felettes könyvtás ({$a->parent}) nem írható. A telepítő nem tudja létrehozni az adatkönyvtárat ({$a->dataroot}).';
$string['pathssubadmindir'] = 'Egy pár webes gazdagép esetén az /admin speciális URL pl. a vezérlőpanel eléréséhez. Ez ütközik a Moodle admin oldalainak standard helyével. Javítás: a telepítésben nevezze át a rendszergazda könyvtárát, az új nevet pedig írja be ide. Például: <em>moodleadmin</em>. Ezzel helyrehozhatók a Moodle rendszergazdai ugrópontjai.';
$string['pathssubdataroot'] = 'Szüksége van egy helyre, ahol a Moodle mentheti a feltöltött állományokat. Ez a könyvtár a webszerver felhasználója (általában \'nobody\' vagy \'apache\') számára legyen mind olvasható, MIND ÍRHATÓ. Ha nem létezik, a telepítő megpróbálja létrehozni.';
$string['pathssubdirroot'] = 'Teljes útvonal a Moodle telepítéséhez. ';
$string['pathssubwwwroot'] = 'A Moodle elérésére használandó teljes webcím. A Moodle egyszerre több
címről nem érhető el. Ha portálja több címet használ, a jelen cím kivételével az összeshez állandó
átirányítást kell beállítania. Ha portálja mind intranetről, mind az internetről elérhető, a nyilvános
címet itt adja meg, a DNS-t pedig úgy állítsa be, hogy az intranetről a
nyilvános cím is elérhető legyen. Ha a cím hibás, módosítsa böngészőjében az URL-t, hogy a telepítés egy másik értékkel induljon újra.';
$string['pathsunsecuredataroot'] = 'Az adatok gyökérkönyvtára nem biztonságos.';
$string['pathswrongadmindir'] = 'Nem létezik az admin könyvtár.';
$string['phpextension'] = '{$a} PHP-bővítmény';
$string['phpversion'] = 'PHP-verzió';
$string['phpversionhelp'] = 'A Moodle használatához legalább a PHP 4.3.0 vagy 5.1.0 verziója szükséges
(az 5.0.x több ismert gond miatt nem ajánlott). Az Ön által használt
verzió {$a}. Frissítse a PHP-verziót, vagy térjen át újabb PHP-verziót
működtető gazdagépre! (5.0.x esetén visszatérhet a 4.4.x verzióhoz is)';
$string['welcomep10'] = '{$a->installername} ({$a->installerversion})';
$string['welcomep20'] = 'Azért látja ezt az oldalt, mert sikeresen telepítette és futtatja a(z) {$a->packname} {$a->packversion} csomagot számítógépén. Gratulálunk!';
$string['welcomep30'] = 'A(z) {$a->installername} tartalmazza azokat az alkalmazásokat, amelyekkel a Moodle számára kialakítható a működési környezet, azaz:';
$string['welcomep40'] = 'A csomag tartalmazza a Moodle {$a->moodlerelease} ({$a->moodleversion})-t is.';
$string['welcomep50'] = 'A csomagban lévő alkalmazások használatára a vonatkozó engedélyek érvényesek. A teljes {$a->installername} csomag <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">nyílt forráskódú</a>, közreadása pedig a <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>-licenc alapján történik.';
$string['welcomep60'] = 'A következő oldalak segítségével számítógépén egyszerűen telepítheti és beállíthatja a <strong>Moodle</strong>-t. Elfogadhatja az alapbeállításokat, de igényeinek megfelelően módosíthatja is őket.';
$string['welcomep70'] = 'Kattintson az alábbi "Következő" gombra és folytassa a Moodle telepítését.';
$string['wwwroot'] = 'Webcím';
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.