Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

19 lines (15 sloc) 1.345 kb
<?PHP // $Id$
// admin.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004100800)
$string['blockinstances'] = 'Výskyty';
$string['blockmultiple'] = 'Složený';
$string['cachetext'] = 'Životnost mezipaměti textu';
$string['change'] = 'změnit';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrovat nahrané soubory';
$string['upgradelogs'] = 'Pro plnou funkčnost musí být vaše staré protokoly upgradovány. <a href=\"$a\">Více informací</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = 'Ve způsobu uchovávání protokolů došlo k nějakým změnám. Chcete-li zobrazovat vaše dosavadní protokoly na základě činností, musí být všechny uložené protokoly upgradovány. V závislosti na jejich množství může toto trvat dlouhou dobu (i několik hodin) a obzvláště na větších stránkách to zatíží vaši databázi. Jakmile jednou proces spustíte, měli byste jej nechat dokončit (nechte okno prohlížeče otevřené). Nemusíte mít obavy - vaše stránky budou v průběhu upgradu pro ostatní stále dostupné.<br /><br />Chcete teď upgradovat vaše protokoly?';
$string['upgradesure'] = 'Soubory Moodlu se změnily, takže se pravděpodobně chystáte upgradovat váš server na verzi:
<p><b>$a</b></p>
<p>Jakmile se toto jednou rozhodnete udělat, nemůžete se již vrátit.</p>
<p>Jste si jisti, že chcete upgradovat server na tuto verzi?</p>';
$string['upgradinglogs'] = 'Upgradovat protokoly';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.