Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

219 lines (196 sloc) 9.987 kb
<head>
<title>Moodle Docs: Huidige release nota</title>
<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<style type="text/css">
<!-- dt {font-family: "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: bold;}
dd {margin-bottom:1em;}
.style1 {font-weight: bold}
-->
</style>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<h1>Laatste Release notes</h1>
<h3> Moodle 1.4 (31 Augustus 2004)</h3>
<ul><dl>
<dt>Hoofdpunten</dt>
<dd>
<ul>
<li>Compatibiliteit met PHP 5</li>
<li>Nieuwe eenvoudige installatiewizard om het configuratiebestand aan te maken</li>
<li>Installatieproces kan gebeuren in een taal naar keuze</li>
<li>Compleet herwerkte bronmodule maakt het mogelijk om bronnen toe te voegen en er data naar te sturen.</li>
<li>Nieuwe aanmeldingsprocedure voor vakken met modules, zoals volledig geautomatiseerde Paypal betalingen, scannen van tekstbestand of controle via een externe databank.</li>
<li>Blokken werken nu ook op de startpagina, bovendien kun je nu ook een onderwerpsectie boven het middendeel plaatsen.</li>
<li>Bij de Chat zit nu een server-side daemon (in PHP) voor een schaalbare, instant chat</li>
<li>Nieuwe Wiki module!</li>
<li>Nieuwe ondersteuning voor het bewerken van tekst door gebruik te maken van het Markdown formaat</li>
<li>Herstelling van heel wat kleine fouten</li>
</ul>
</dd>
<dt>Under the hood</dt>
<dd>
<ul>
<li>De bronmodule heeft nu zijn eigen menu om nieuwe bronnen toe te voegen en gebruikt class-gebaseerde submodules, waardoor het veel gemakkelijker zal zijn om nieuwe brontypes aan dit menu toe te voegen.</li>
<li>De testmodule is herbouwd tot class-gebaseerde plugins voor de verschillende vraagtypes.</li>
<li>Aanmeldingsproces is herbouwd tot class-gebaseerde aanmeldingsplugins.</li>
<li>De woordenlijst opmaakformaten zijn nu naamgebaseerd, zodat het eenvoudiger is om er nieuwe als plugin toe te voegen.</li>
<li>Een verbeterd gedrag voor veel modules wanneer die op de startpagina gebruikt worden.</li>
<li>Een verbeterde filterstructuur is sneller en nu compatibel met Turck MMcache.</li>
<li>Bij het toevoegen van activiteiten is het nu minder noodzakelijk om alle velden in te vullen.</li>
<li>We kunnen nu PostgreSQL kolommen wijzigen naar wens met table_column()</li>
<li>RSS genereren is veel sneller geworden met veel minder belastin op het cron proces</li>
<li>Sommige grote modules hebben lib.php opgesplitst naar locallib.php voor minder geheugengebruik.</li>
</ul>
</dd>
<dt>Talen en localisaties</dt>
<dd>
<ul>
<li>Updates aan nagenoeg elk taalpakket</li>
<li>Moodle kan de standaard karakterset van Apache omzeilen, zodat de talen betrouwbaarder worden.</li>
<li>Multibyte talen worden nu beter verpakt</li>
<li>Beter afhandelen van localisaties en encodering op multitalensites (zoals moodle.org)</li>
<li>Nieuwe talen: Sloveens en Hebrews! </li>
</ul>
</dd>
<dt>Beveiligingsproblemen opgelost</dt>
<dd>
<ul>
<li>Enkele mogelijke XSS ingangen en open paden hersteld</li>
<li>Attributen van HTML-tags worden nu nog betere doorlopen om schadelijke scripts uit te schakelen</li>
<li>Gebruikersprofielen zijn standaard niet meer toegankelijk voor gasten</li>
<li>Alle tekst wordt nu opgeschoond bij output (en niet alleen bij input)</li>
<li>E-mail addressen worden niet meer gebruikt voor vertrekkende mail als de gebruiker dat niet wil.</li>
<li>Nieuwe instelling <strong>loginhttps</strong> zal veilige https gebruiken voor de aanmelding en dan terug naar http omschakelen.</li>
</ul>
</dd>
<dt>Beheer</dt>
<dd>
<ul>
<li>Verbeterde interfaces voor toevoegen/verwijderen van leerlingen, vakaanmakers en beheerders</li>
<li>Mislukte logins worden nu gelogd en kunnen aan gebruikers getoond worden bij aanmelden met succes</li>
<li>Logs ondersteunen nu tonen per groep en per fouten</li>
<li>Modules gedragen zich beter op de startpagina van de site.</li>
<li>Voorpagina&quot;leerlingen&quot; kunnen alle gebruikers van de site of alle gebruikers in minstens één vak op de site</li>
<li>E-mail sturen kan nu ingeschakeld/uitgeschakeld worden in het profiel van elke gebruiker</li>
<li>Bezoekers kunnen automatisch als gast aangemeld worden.</li>
<li>Ga naar menu toont nu altijd "Ga naar" om aan te geven waarvoor het dient.</li>
<li>Ga naar menu heeft nu een duidelijke manier om activiteiten in secties op te splitsen.</li>
</ul>
</dd>
<dt>Authenticatie</dt>
<dd>
<ul>
<li>Alle authenticatiemethodes kunnen nu samenwerken met intern gecreeerde accounts</li>
<li>Nieuwe ondersteuning voor authenticatie tegen First Class servers</li>
<li>Herstelde fouten voor POP3 authenticatie</li>
</ul>
</dd>
<dt>Blokken</dt>
<dd>
<ul>
<li>Bloksysteem kan nu omgaan met aangepaste vakindeling en wijzigingen in de opmaak.</li>
<li>Nieuw loginblok maakt login mogelijk van de voorpagina van de site.</li>
<li>Gebruikers online blok op de voorpagina toont alle gebruikers van de hele site</li>
</ul>
</dd>
<dt>Editor</dt>
<dd>
<ul>
<li>Nieuw editorconfiguratiescherm voor de beheerder</li>
<li>Nieuwe ondersteuning voor ankers binnen de paginas.</li>
<li>Spell-checking is nu mogelijk in de editor, het gebruikt aspel op het server besturingssysteem</li>
</ul>
</dd>
<dt>Chat</dt>
<dd>
<ul>
<li>Chat komt nu met een server-side daemon (in PHP) voor schaalbare instante chat</li>
</ul>
</dd>
<dt>Keuze</dt>
<dd>
<ul>
<li>Nieuwe stijl, meer nut en met meer opties</li>
</ul>
</dd>
<dt>Forum</dt>
<dd>
<ul>
<li>Verschillende herstelde fouten in groepen</li>
<li>Gebruikeres kunnen kiezen of ze forums dagelijks als digest krijgen van onderwerplijnen of hele berichten.</li>
<li>Discussielijsten zijn nu per pagina.</li>
<li>Leraars hebben nu volledige controle over forum inschrijvingen en kunnen iedereen naar believen inschrijven.</li>
<li>"Laatste bericht" -datum is ingekort en gelinkt naar het laatste bericht.</li>
<li>Forums tonen nu RSS-feeds op de indexpagina</li>
<li>Betere look van HTML-mail door het volledige stylesheet te gebruiken</li>
<li>Forum mail ouder dan twee dagen wordt niet gemaild (om een ongewenste e-mailstroom te voorkomen)</li>
<li>Geblokkeerde mail wordt gelogd, zodat leraars dat kunnen zien</li>
<li>Discussietakken kunnen afgesplitst worden van de hoofddiscussies en in een nieuwe discussie gezet worden</li>
</ul>
</dd>
<dt>Woordenlijst</dt>
<dd>
<ul>
<li>Woordenlijstingangen kunnen "altijd bewerkbaar" gezet worden</li>
<li>Woordenlijsten tonen nu RSS-feeds op de indexpagina.</li>
<li>Veel herstelde fouten.</li>
</ul>
</dd>
<dt>Test</dt>
<dd>
<ul>
<li>Nieuwe timer voor getimede testen</li>
<li>Pogingen van testen kunnen nu beperkt worden tot bepaalde computers.</li>
<li>Testen kunnen nu van een wachtwoord voorzien worden.</li>
<li>Nieuw vraagtype voor berekende vragen.</li>
<li>Numerieke vragen ondersteunen nu eenheden</li>
<li>Vragen kunnen nu getest worden vanuit de bewerkingspagina's.</li>
<li>Vragen kunnen nu in verschillende formaten geëxporteerd worden.</li>
<li>Meer inteligentie bij het behandelen van categorielijsten tijdens het bewerken van vragen.</li>
<li>Nieuw (en nog onvolledig) XML exportformaat, zal ooit alle testmogelijkheden bevatten</li>
<li>Korte antwoorden kunnen nu alle soorten vreemde karakters bevatten.</li>
</ul>
</dd>
<dt>Bron</dt>
<dd>
<ul>
<li>Toevoegen van bronnen is nu een ééntrapsproces met meer controle.</li>
<li>Webpagina, weblink geüploaded bestand en programmabron zijn in één type gecombineerd!</li>
<li>Programmabronnen zijn vervangen door parameters die het mogelijk maken om interessante interactie met externe bronnen te doen, zowel buiten als binnen Moodle. </li>
<li>Inklapbare formulieren met geheugen om formulieren minder groot voor beginnens te maken zonder de ervaren gebruikers te vertragen.</li>
</ul>
</dd>
<dt>SCORM</dt>
<dd>
<ul>
<li>Veel herstelde fouten en verbeteringen - werkt nu met een nog bredere waaier van paketten.</li>
<li>Optioneel extra verificatie van het manifestbestand</li>
</ul>
</dd>
</dl>
<p>&nbsp;</p>
<dl>
<dt>
<div align="center" class="style1"></div>
</dt>
<dd>&nbsp;</dd>
<dt>&nbsp; </dt>
<dd>
<div align="center" class="style1"><font size="+1">Vergeet tenslotte niet te kijken naar enkele van de <a href="http://moodle.org/download/modules/" target="_blank">vele optionele en vernieuwende modules onder ontwikkeling</a>.</font></div>
</dd>
</dl>
<p align="center"><strong><font size="+1">Als je fouten vindt in deze release, rapporteer ze dan aub in <a href="http://moodle.org/bugs" target="_blank">moodle.org/bugs</a> zoda we ze in de volgende versie kunnen herstellen.</font></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><br />
</p>
<center>
<p>
<a href="./?file=releaseold.html">Oude releaseinformatie</a>
</p>
</center>
<p>&nbsp;</p>
<p align="CENTER"><font size="1"><a href="../doc/" target="_top">Moodle Documentatie</a></font></p>
<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.