Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 1044 lines (1020 sloc) 66.464 kB
<?PHP // $Id$
// moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['action'] = 'Hændelse';
$string['active'] = 'Aktiv';
$string['activities'] = 'Aktiviteter';
$string['activity'] = 'Aktivitet';
$string['activityclipboard'] = 'Flytter denne aktivitet:<b>$a</b>';
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Desværre, denne aktivitet er skjult';
$string['activitymodule'] = 'Aktivitets modul';
$string['activityreport'] = 'Aktivitets rapport';
$string['activityselect'] = 'Vælg den aktivitet der skal flyttes et andet sted hen';
$string['activitysince'] = 'Aktivitet siden $a';
$string['add'] = 'Tilføj';
$string['addactivity'] = 'Ny aktivitet...';
$string['addadmin'] = 'Tilføj admin';
$string['addcreator'] = 'Tilføj kursusopretter';
$string['added'] = 'Tilføjet $a';
$string['addedtogroup'] = 'Tilføjet til gruppe $a';
$string['addedtogroupnot'] = 'Ikke tilføjet til gruppe $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Ikke tilføjet til gruppe $a, fordi personen ikke er tilknyttet kurset.';
$string['addinganew'] = 'Tilføje en/et ny(t) $a';
$string['addinganewto'] = 'Tilføje en/et ny(t)$a->hvad til $a->til';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Tilføj data til eksisterende';
$string['addnewcategory'] = 'Tilføj ny kategori';
$string['addnewcourse'] = 'Tilføj et nyt kursus';
$string['addnewuser'] = 'Tilføj en ny bruger';
$string['addresource'] = 'Ny resource..';
$string['address'] = 'Addresse';
$string['addstudent'] = 'Tilføj student';
$string['addteacher'] = 'Tilføj lærer';
$string['admin'] = 'Admin';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Opret en ny bruger manuelt';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Admins kan gøre alting og tilgå alle sider på sitet';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Kursusoprettere kan oprette nye kurser og administrere dem';
$string['adminhelpassignstudents'] = 'Gå ind i kurset og tilføj studerende fra admin menuen';
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Find et kursus, brug så ikonet til at tilføje lærere';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Du kan bruge interne brugerprofiler eller brugere fra en extern database';
$string['adminhelpbackup'] = 'Konfigurer hvordan regelmæssig backup skal fungere';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Konfigurer hvordan sitet skal se ud og fungere';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Konfigurer variabler der påvirker sitets generelle funktion';
$string['adminhelpcourses'] = 'Definer kursuser og kategorier og tilføj personer til dem';
$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Definer grundindstillinger for HTML editoren';
$string['adminhelpedituser'] = 'Vis brugerlisten og ret i en vilkårlig brugerprofil';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Vælg om tilmeldinger skal kontrolleres interne eller externt. ';
$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Vis logs for alle forkerte logins';
$string['adminhelplanguage'] = 'Kontroller og ret den nuværende sprogpakke';
$string['adminhelplogs'] = 'Vis loggen over alle aktiviteter på dette site';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Administrer installerede blokke og deres indstillinger';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Tilgå databasen direkte (vær påpasselig!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Vælg tekst filter og relaterede indstillinger';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Administrer installerede moduler og deres indstillinger';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Publicering af filer generalt eller uploadning af externe backups';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Definer hvordan forsiden på sitet skal se ud';
$string['adminhelpthemes'] = 'Vælg hvordan sitet skal se ud (farver, fonte mm)';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Importer nye brugere fra en tekstfil';
$string['adminhelpusers'] = 'Definer dine brugere og sæt authorisations systemet op';
$string['administration'] = 'Administration';
$string['administrator'] = 'Administrator';
$string['administrators'] = 'Administratorer';
$string['administratorsall'] = 'Alle administratorer';
$string['administratorsandteachers'] = 'Administratorer og lærere';
$string['advancedfilter'] = 'Advanceret filter';
$string['again'] = 'igen';
$string['all'] = 'All';
$string['allactivities'] = 'Alle aktiviteter';
$string['alldays'] = 'Alle dage';
$string['allfieldsrequired'] = 'Alle felter skal udfyldes';
$string['allgroups'] = 'Alle grupper';
$string['alllogs'] = 'Alle logs';
$string['allow'] = 'Tillad';
$string['allowguests'] = 'Dette kursus tillader gæster';
$string['allowinternal'] = 'Tillad også interne metoder ';
$string['allownot'] = 'Tillad ikke';
$string['allparticipants'] = 'Alle deltagere';
$string['allteachers'] = 'Alle lærere';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Æ,Ø,Å ';
$string['alphanumerical'] = 'Kan kun indeholde bogstaver eller tal';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Registrering er allerede bekræftet';
$string['always'] = 'Altid';
$string['answer'] = 'Svar';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Ønsker du at fortsætte ?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Senere i denne process vil du have mulighed for at tilføje denne backup til et eksisterende kursus, eller oprette et helt nyt kursus.';
$string['assessment'] = 'Opgave';
$string['assignadmins'] = 'Tilføj administratorer';
$string['assigncreators'] = 'Tilføj oprettere';
$string['assignstudents'] = 'Tilmeld studerende';
$string['assignstudentsnote'] = 'Note: Det er måske ikke nødvendigt at bruge denne side, da det er muligt for studerende selv at tilmelde sig dette kursus.';
$string['assignstudentspass'] = 'Alt du behøves at gøre er at fortælle dine elever om adgangskoden til kurset, som iøvrigt er: \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Tilføj instruktører';
$string['authentication'] = 'Validering';
$string['autosubscribe'] = 'Forum auto abonner';
$string['autosubscribeno'] = 'Nej: jeg ønsker ikke automatisk at få en email når der sker noget i forummet';
$string['autosubscribeyes'] = 'Ja: jeg ønsker automatisk at få en email når der sker noget i forummet';
$string['availability'] = 'Tilgængelighed';
$string['availablecourses'] = 'Tilgængelige kurser';
$string['backup'] = 'Backup';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere kursusfiler i backup\'en';
$string['backupdate'] = 'Backup dato';
$string['backupdetails'] = 'Backup dataljer';
$string['backupfilename'] = 'backup';
$string['backupfinished'] = 'Backup gennemført OK';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere kursusmoduler, med eller uden brugerdata, i backup\'en';
$string['backupkeephelp'] = 'Hvor mange nye backups vil du beholde? (ældre backups bliver slettet automatisk)';
$string['backuplogdetailed'] = 'Detalieret eksikverings log';
$string['backuploglaststatus'] = 'Sidste eksikverings log';
$string['backuplogshelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere kursuslog-filer i backup\'en';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backupnoneusersinfo'] = 'Bemærkning: Du har valgt at tage backup med \"Ingen brugere\", så alle modulbackups er skiftet til \"uden brugerdata\". Læg mærke til at \"opgave\" og \"projekt\" modulerne ikke er kompatibel med denne type backup, så de er blevet deaktiveret.';
$string['backuporiginalname'] = 'Backup navn';
$string['backupsavetohelp'] = 'Angiv den fulde sti til det bibliotek hvor backup-filerne skal gemmes i.<br />(Lad det være blank for at bruge standart-stien)';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere brugerfiler (avatars) i backup\'en';
$string['backupusershelp'] = 'Vælg hvis du ønsker at inkludere alle brugere på serveren eller kun de nødvendige brugere i kurset i backup\'en';
$string['backupversion'] = 'Backup version';
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Du er ved helt at slette blok \'$a\'. Dette vil slette alle oplysningen om denne blok fra databasen. Er du sikker på at du vil det?';
$string['blockdeletefiles'] = 'Alle data tilknyttet blokken \'$a->block\' er blevet slettet fra databasen. For at fuldføre sletningen (og forhindre at blokken reinstallere sig selv), så bør du nu slette dette bibliotek fra serveren:
$a->directory';
$string['blocks'] = 'Blokke';
$string['blocksetup'] = 'Opsætning af blokke';
$string['blocksuccess'] = '$a blokke er sat korrekt op';
$string['bycourseorder'] = 'Efter kursus orden';
$string['byname'] = 'af $a';
$string['cancel'] = 'Slet';
$string['categories'] = 'Kursus kategorier';
$string['category'] = 'Kategori';
$string['categoryadded'] = 'Kategorien\'$a\' blev tilføjet';
$string['categorydeleted'] = 'Kategorien\'$a\' blev slettet';
$string['categoryduplicate'] = 'Kategorien \'$a\' eksistere allerede';
$string['changedpassword'] = 'Ændret password';
$string['changepassword'] = 'Ændre password';
$string['changessaved'] = 'Ændringer gemt';
$string['checkingbackup'] = 'Kontrollere backup';
$string['checkingcourse'] = 'Kontrollere kursus';
$string['checkinginstances'] = 'Kontrollere instans';
$string['checkingsections'] = 'Kontrollere sektioner';
$string['checklanguage'] = 'Sprogindstillinger';
$string['choose'] = 'Vælg';
$string['choosecourse'] = 'Vælg et kursus';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Primær metode for tilmeldinger';
$string['chooselivelogs'] = 'Eller vælg igangværende aktivitet';
$string['chooselogs'] = 'Vælg hvilke logs du vil se';
$string['choosereportfilter'] = 'Vælg et filter for denne rapport';
$string['choosetheme'] = 'Vælg tema';
$string['chooseuser'] = 'Vælg en bruger';
$string['city'] = 'By';
$string['cleaningtempdata'] = 'Fjerner midlertidig data';
$string['clicktochange'] = 'klik for at ændre';
$string['closewindow'] = 'Luk dette vindue';
$string['comparelanguage'] = 'Sammenlign og redigér i sprog';
$string['complete'] = 'Færdiggør';
$string['configallowunenroll'] = 'Hvis denne er sat til \'Ja\' kan eleverne selv framelde sig fra et kursus hvornår de har lyst. Eller har de ikke den mulighed, og denne funktionalitet er udelukkende styret af læreren og administratoren.';
$string['configallusersaresitestudents'] = 'Skal ALLE brugere regnes for elever hvad angår aktiviteter på forsiden. Hvis du svarer \"JA\", vil alle godkendte brugere være i stand til at deltage i disse aktiviteter. Hvis du svarer \"Nej\", er det kun brugere der allerede deltager i mindst eet kursus der er i stand til at deltage i aktiviteterne på forsiden. Kun admins og dedikerede kursusoprettere kan fungere som undervisere på forsideaktiviteterne. ';
$string['configautologinguests'] = 'Skal besøgene logges ind som gæster automatisk når de kommer ind på et kursus med gæsteadgang.';
$string['configcachetext'] = 'For større sites eller sites der bruger tekstfiltre, denne indstilling kan virkelig sætte hastigheden i vejret. Kopier af tekst vil blive gemt i færdigbehandlet form i den tid specificeret her. En for kort tid kan faktisk sløve siden en smule, og en for høj værdi kan betyde at tekst tager lang tid at genopfriske (med nye links for eksempel)';
$string['configcountry'] = 'Hvis du vælger et land her, vil dette land blive valgt som default af nye brugere. For at tvinge brugere til at vælge land, skal du ikke vælge noget her.';
$string['configdebug'] = 'Hvis du sætter denne til, vil PHP\'s fejlmeldinger øges og der vil printes flere af dem. Dette er kun for udviklere.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Hvis du bruger email-authentication, angiver denne indstilling den periode i hvilken et svar fra brugeren vil blive blive accepteret. Efter denne periode vil ikkegodkendte profiler blive slettet.';
$string['configdigestmailtime'] = 'Brugere der vælger at få tilsendt et dagligt sammendrag af ændringer på udvalgte forums via email. Denne indstilling kontrollere hvilken tid på dagen emailen skal sendes. (Det næste cron job efter denne tid vil sende emailen)';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Dette vil vise information til valgte brugere om forkerte loginforsøg.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Denne indstilling vil gøre RSS feeds tilgængelig for hele sitet. For at se nogen ændring skal RSS feeds også slås til for hvert enkelt modul. Det kan gøres under Modulinstillinger i administrationsmenuen.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Dette er ikke tilgængeligt da RSS feeds er slået fra globalt på sitet. For at aktivere dem, gå til variable indstillinger under administrationspanelet.';
$string['configerrorlevel'] = 'Vælg mængden af PHP advarsler, som du vil have vist. Normal er som regel det bedste valg.';
$string['configextendedusernamechars'] = 'Ved at aktivere denne indstilling kan studerende bruge alle karaktere i deres brugernavne. (Dette vil ikke påvirke deres angivelse af rigtigt navn). Som standart er denne funktionalitet aktiveret hvilket betyder at brugernavne kun kan indeholde alphanummeriske karaktere.';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Hvis denne setting er enablet vil moodle gennemgå alle uploadede HTML og tekstfiler med filtrene før de bliver vist.';
$string['configforcelogin'] = 'Normalt kan forsiden af sitet og kursusoversigten (men ikke kurserne) læses af personer uden at de er logget ind på sitet. Hvis du ønsker at tvinge folk til at logge ind før de kan gøre noget som helt på sitet, kan du aktivere denne indstilling.';
$string['configforceloginforprofiles'] = 'Ved at aktivere denne indstilling kan du tvinge brugere til at logge ind (ikke som gæster) før de kan se brugerprofil-siderne. Som udgangspunkt er denne mulighed ikke aktiveret. Det betyder at alle kan se information om de undervisere der er link til fra kursuslistningerne.';
$string['configframename'] = 'Hvis du indeslutter Moodle i en frame, så skriv framens navn her. Hvis ikke så skal denne værdi være \'_top\'';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Dette konfigurere hvordan navne skal vises, når hele navnet vises. For de fleste en-sprogede sites vil den mest effektive indstilling være den normale \"Fornavn + Efternavn\", men du kan også vælge helt at skjule efternavnet, eller lade det være op til den valgte sprogpakke. (forskellige sprog kan have forskellige navnekonventioner)';
$string['configgdversion'] = 'Indikerer hvilken version af GD, som er valgt. Versionen, der vises som default, er den, som er blevet autodetected. Du skal ikke ændre den, med mindre du ved, hvad du gør.';
$string['confightmleditor'] = 'Vælg om du vil tillade brug af den tilhørende HTML editor. Selv om du vælger \"tillad\", vil denne editor kun komme frem, hvis brugeren bruger en kompatibel browser (IE 5.5 eller senere versioner). Brugere kan også vælge ikke at bruge den.';
$string['configidnumber'] = 'Denne mulighed angiver om en bruger skal angive et ID nummer i det hele taget. (b) Brugere bliver spurgt om et ID nummer men kan undlade at angive det. (c) Brugere bliver anmodet om et ID nummer og skal skrive et. Hvis der er angivet et ID nummer vises det i brugerens profil.';
$string['configintro'] = 'På denne side kan du vælge et antal variabler til konfiguration, som få Moodle til at virke bedre på din server. Normalt vil default indstillingerne virke fint og du kan altid vende tilbage til denne side og ændre indstillingerne. ';
$string['configintroadmin'] = 'På denne side skal du konfigurere din overordnede administrator konto med hvilken der er fuld adgang til alle indstillinger. Husk at give det et sikkert brugernavn og kodeord, samt en fungerende emailadresse. Du kan oprette flere administratorer senere. ';
$string['configintrosite'] = 'På denne side kan du rette forsiden og navnet på dette site. Du kan også vende tilbage senere og rette det til senere ved at gå ind under \'Site Settings\' fra forsiden.';
$string['configlang'] = 'Vælg et default sprog for hele sitet. Brugere kan override dette senere';
$string['configlangdir'] = 'De fleste sprog skrives fra venstre til højre, men nogle, som arabisk og hebræisk, skrives fra højre til venstre.';
$string['configlanglist'] = 'Hvis denne er blank, kan brugere vælge fra alle de sprog der er til rådighed i Moodle. Du kan imidlertid afkorte listen af sprog ved at skrive en kommasepareret liste af de sprogkoder det skal være muligt at vælge. For eksempel en, es_es, fr, it';
$string['configlangmenu'] = 'Vælg om du vil vise \'skift sprog\' menuen på forsiden, loginsiden osv. Dette ændrer ikke brugerens mulighed for at ændre sprog i deres egen profil. ';
$string['configlocale'] = 'Lokalindstillinger for dit site. Det vil have indflydelse på format og sprog med hensyn til datoer. Du skal have disse lokalindstillinger installeret på din operativ system (f.eks. en_US eller en_ES). Hvis du ikke ved, hvad du skal vælge, så lad feltet stå tomt.';
$string['configloginhttps'] = 'Hvis du slår denne til vil moodle bruge en sikker http forbindelse (HTTPS) til loginsiden, så brugernavn og password bliver krypteret. Derefter vil siden igen gå over til almindelig HTTP pga. hastigheden. ADVARSEN: Denne indstilling KRÆVER at https bliver specielt aktiveret på webserveren - hvis den ikke er KAN DU IKKE LOGGE IND OG ÆNDRE DETTE IGEN.';
$string['configloglifetime'] = 'Dette angiver hvor lang tid du ønsker at gemme logfiler med brugeraktiviteter. Logs der er ældrer end denne alder bliver automatisk slettet. Det er bedst at gemme logfilerne så længe du kan, i tilfælde af at du får brug for dem. Hvis du har en meget belastet server eller performance problemer, så kan du prøve at sætte levetiden for logfilerne ned.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Hvis kursisterne ikke har været logget på i lang tid, så bliver de automatisk slettet fra kurset. Denne indstilling sætter tidsbegrænsningen.';
$string['configmaxbytes'] = 'Dette angiver hvor store filer der generalt kan uploades til hele siden. Denne indstilling er begrænset af PHP configurationsindstillingen \'upload_max_filesize\' og Apache direktivet \'LimitRequestBody\'. Det vil sige at denne indstilling er maksstørrelsen på filer der kan uploades fra et kursus eller et modul.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Denne angiver hvor lang tid brugerne har til editere i deres indlæg i et forum, logbog etc. Normalt er 30 minutter en god værdi.';
$string['confignoreplyaddress'] = 'Emails bliver nogen gange sendt ud på vegne af brugere f.eks. forum indlæg. Den emailadresse du angiver her vil stå som \"Fra\" adresse på de emails som bliver sendt fra de brugere som har valgt at hemmeligholde deres email.';
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Hvis der bliver lavet et fejllogin der bliver logget kan der blive sendt en email ud. Hvem skal modtage disse.';
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Hvis fejllogin-logging er slået hvor mange forkerte loginforsøg af den samme bruger eller IP adresse er det værd at sende en email omkring.';
$string['configopentogoogle'] = 'Hvis du aktivere denne indstilling, kan Google søge på siden som gæst. Derudover vil folk som følger et link fra Google vil automatisk blive logget ind som gæst. Dette vil selvfølgelig kun være tilfælde for hvis kurset tillader gæsteadgang.';
$string['configproxyhost'] = 'Hvis denne<b>server</b> skal bruge en proxy computer (f.eks. en firewall) for at komme på Internettet, så skriv proxy hostnavn og port her.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan tilføje et ekstra nivau af sikkerhed, når man skriver data til den. Hvis dette er aktivt så bliver browserens HTTP_REFERER variabel sammenholdt med det der bliver sendt til moodle vha. forms. Dette kan i få tilfælde give problemer hvis der er en firewall imellem f.eks. zonealarm kan være konfigureret til at fjerne HTTP_REFERER fra HTTP trafikken, eller proxier kan også lave det samme. Symtomerne er at man bliver hængene i form. Hvis brugerne har den type problemer med loginsiden så kan du slå det fra. Det gør dog sitet mere sårbart for \'Brute force\' angreb. Hvis du er i tvivl så lad denne setting være slået til. ';
$string['configsessioncookie'] = 'Denne indstilling angiver navnet på den cookie der bliver brugt til Moodle sessioner. Den er valgfri, og kun brugbar hvis der er flere kopier af moodle der kører på samme server.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Hvis brugere er inaktive på siden i lang tid (uden af skifte sider) så bliver de automatisk logget ud. (deres session slutter). Denne variabel specificere hvor lang tid der skal gå før de bliver logget ud.';
$string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Alle af disse studerende og lærere vil blive listet på deltagerlisten. Hvem skal have tilladelse til at se den komplette deltagerlste.';
$string['configslasharguments'] = 'Filer (billeder, dokumenter etc.) tilføjes et script (anden option her), som gør at filen lettere hentes i webbrowsere, proxyservere etc. Uheldigvis tillader nogle PHP servere ikke denne metode, så hvis du har problemer med at få vist uploadede filer eller billeder (f.eks. billeder af brugerne), skal du vælge den første option.';
$string['configsmtphosts'] = 'Angiv fuld navn til en eller flere STMP servere som Moodle skal bruge til at sende mail (f.eks. mail.a.com, mail.b.com etc.) Hvis du intet angiver vil Moodle bruge PHP default metoden til at sende mail.';
$string['configsmtpuser'] = 'Hvis du har angivet en STMP server herover, og serveren kræver brugernavn og password, så indtast det her.';
$string['configteacherassignteachers'] = 'Skal almindelige undervisere tillades at tilføje andre undervisere til et kursus de underviser i. Hvis \'Nej\' kan kun kursusopretteren og admins tilføje undervisere. ';
$string['configtimezone'] = 'Du kan sætte standart tidszone her. Det er kun standart tidszonen for visning af datoer - alle brugere kan overskrive denne sætting i deres egen profil. \"Server time\" her vil gøre at moodle følge serverens operativ system sætting. \"Server time\" i brugeres profil vil betyde at tiden følger denne indstilling. ';
$string['configunzip'] = 'Indikerer placeringen af dit unzip program (kun for Unix). Dette for at kunne unzippe filer til serveren.';
$string['configuration'] = 'Konfiguration';
$string['configvariables'] = 'Instillinger af variabler';
$string['configwarning'] = 'Vær forsigtig med at ændre disse værdier mærkelige værdier kan volde problemer';
$string['configzip'] = 'Indikerer placeringen af dit zip program ( kun for Unix). Dette for at kunne zippe filer på serveren.';
$string['confirm'] = 'Godkend';
$string['confirmed'] = 'Registreringen er blevet bekræftet';
$string['confirmednot'] = 'Din registrering er endnu ikke blevet godkendt';
$string['continue'] = 'Fortsæt';
$string['continuetocourse'] = 'Tryk her for at gå til dit kursus';
$string['cookiesenabled'] = 'Du skal slå cookies til i din browser';
$string['copy'] = 'Kopier';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopiere kursusfiler';
$string['copyinguserfiles'] = 'Kopiere brugerfiler';
$string['copyingzipfile'] = 'Kopiere zipfiler';
$string['copyrightnotice'] = 'Copyright notice';
$string['cost'] = 'koster';
$string['costdefault'] = 'Standard pris';
$string['country'] = 'Land';
$string['course'] = 'Kursus';
$string['courseavailable'] = 'Dette kursus er tilgængeligt for elever';
$string['courseavailablenot'] = 'Dette kursus er ikke tilgængeligt for elever';
$string['coursebackup'] = 'Kursus backup';
$string['coursecategories'] = 'Kursus kategorier';
$string['coursecategory'] = 'Kursus kategori';
$string['coursecreators'] = 'Kursus forfattere';
$string['coursefiles'] = 'Kursusfiler';
$string['courseformats'] = 'Kursus format';
$string['coursegrades'] = 'Kursus karaktere';
$string['courseinfo'] = 'Kursusinformation';
$string['courserestore'] = 'Kursus gendannelse';
$string['courses'] = 'Kurser';
$string['courseupdates'] = 'Kursus opdateringer';
$string['courseuploadlimit'] = 'Kursus upload begrænsning';
$string['create'] = 'Opret';
$string['createaccount'] = 'Opret min nye konto';
$string['createfolder'] = 'Opret folder i $a';
$string['createuserandpass'] = 'Opret et nyt username og password';
$string['createziparchive'] = 'Opret zip arkiv';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'opret kursuskategorier og spørgsmål';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Laver kursusmoduler';
$string['creatingevents'] = 'Laver begivenheder';
$string['creatinggroups'] = 'Laver grupper';
$string['creatinglogentries'] = 'Laver log indføringer';
$string['creatingnewcourse'] = 'Laver nyt kursus';
$string['creatingscales'] = 'Laver karakterskala';
$string['creatingsections'] = 'Laver sektioner';
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Laver midlertidigt strukturer';
$string['creatingusers'] = 'Laver brugere';
$string['creatingxmlfile'] = 'Laver XML fil';
$string['currency'] = 'Møntfod';
$string['currentcourseadding'] = 'Nuværende kursus, tilføjer dato til det';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Nuværende kursus, sletter det først';
$string['currentlanguage'] = 'Sprogvalg';
$string['currentlocaltime'] = 'Din lokal tid';
$string['currentpicture'] = 'Nuværende billede';
$string['currentrelease'] = 'Nuværende release information';
$string['currentversion'] = 'Nuværende version';
$string['databasechecking'] = 'Opgraderer Moodle database fra version$a->oldversion til $a->newversion...';
$string['databaseperformance'] = 'Database performance';
$string['databasesetup'] = 'Opsætning af database';
$string['databasesuccess'] = 'Databasen opgraderet og OK';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Backupversion er nu $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Blokversion er nu:$a';
$string['databaseupgrades'] = 'Opgraderer database';
$string['date'] = 'Dato';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Dato - Seneste først';
$string['datemostrecentlast'] = 'Dato - Seneste sidst';
$string['day'] = 'dag';
$string['days'] = 'dage';
$string['decodinginternallinks'] = 'Dekoder interne links';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Kursus 101';
$string['defaultcourseshortname'] = 'K101';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Studerende';
$string['defaultcoursestudents'] = 'Studerende';
$string['defaultcoursesummary'] = 'Giv her en præcis og klar beskrivelse af dette kursus.';
$string['defaultcourseteacher'] = 'Lærer';
$string['defaultcourseteachers'] = 'Lærere';
$string['delete'] = 'Slet';
$string['deleteall'] = 'Slet alt';
$string['deletecheck'] = 'Slet $a ?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Er du helt sikker på at du vil slette disse filer?';
$string['deletecheckfull'] = 'Er du helt sikker på at du vil slette $a ?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Du er ved at slette disse filer';
$string['deletecompletely'] = 'Slet alt';
$string['deletecourse'] = 'Slet et kursus';
$string['deletecoursecheck'] = 'Er du helt sikker på at du vil slette dette kursus og alt indhold?';
$string['deleted'] = 'Slettet';
$string['deletedactivity'] = 'Slettet $a';
$string['deletedcourse'] = '$a er fuldstændigt slettet';
$string['deletednot'] = 'Kunne ikke slette $a !';
$string['deleteselected'] = 'Slet valgt';
$string['deletingcourse'] = 'Slette $a';
$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Slet eksisterende kursusdata';
$string['deletingolddata'] = 'Sletter gamle data';
$string['department'] = 'Afdeling';
$string['description'] = 'Beskrivelse';
$string['disable'] = 'Deaktiver';
$string['displayingfirst'] = 'Kun de første $a->count $a->things vil blive vist';
$string['displayingrecords'] = 'Viser $a registreinger';
$string['displayingusers'] = 'Viser brugere $a->start til $a->slut';
$string['documentation'] = 'Moodle Dokumentation';
$string['donotask'] = 'Spørg ikke';
$string['down'] = 'Ned';
$string['downloadexcel'] = 'Download i Excel format';
$string['downloadtext'] = 'Download i text format';
$string['doyouagree'] = 'Har du læst og forstået disse betingelser?';
$string['duplicate'] = 'Dupliker';
$string['duplicatinga'] = 'Dublikere: $a';
$string['duplicatingain'] = 'Dublikere $a->what i $a->in';
$string['edhelpbgcolor'] = 'Definer HTML-editorens baggrundsfarve<br />Korrekte værdier kunne være: #ffffff eller white';
$string['edhelpcleanword'] = 'Denne indstilling aktivere eller deaktivere MSWord specifik formaterings filtrering.';
$string['edhelpenablespelling'] = 'Aktiver eller deaktiver stavekontrol. For at stavekontrol kan aktiveres skal <strong>aspell</strong> være installeret på systemet.';
$string['edhelpfontfamily'] = 'Fontfamily egenskaben er en liste af fontfamily navne adskilt af komma. ';
$string['edhelpfontlist'] = 'Definer de fonte der skal vises i htmleditorens dropdown menu.';
$string['edhelpfontsize'] = 'Standard fontstørrelsen<br />Korrekte værdier kunne f.eks. være: medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px';
$string['edit'] = 'Rediger $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Rediger kursusindstillinger';
$string['editfiles'] = 'Ret filer';
$string['editgroupprofile'] = 'Ret gruppeprofil';
$string['editinga'] = 'Redigerer $a';
$string['editmyprofile'] = 'Rediger profil';
$string['editorbgcolor'] = 'Baggrundsfarve';
$string['editorcleanonpaste'] = 'Fjern MS Word HTML ved indkopiering af tekst';
$string['editorcommonsettings'] = 'Almindelige indstillinger';
$string['editordefaultfont'] = 'Standard font';
$string['editorenablespelling'] = 'Aktiver stavekontrol';
$string['editorfontlist'] = 'Fontliste';
$string['editorfontsize'] = 'Standard font-størrelse';
$string['editorresettodefaults'] = 'Reset til standardværdier';
$string['editorsettings'] = 'Editor indstillinger';
$string['editsummary'] = 'Rediger tekst';
$string['editthisactivity'] = 'Rediger denne aktivitet';
$string['editthiscategory'] = 'Ret denne katgori';
$string['edituser'] = 'Rediger bruger konti';
$string['email'] = 'Email addresse';
$string['emailactive'] = 'Email aktiveret';
$string['emailagain'] = 'Email (igen)';
$string['emailconfirm'] = 'Bekræft din konto';
$string['emailconfirmation'] = 'Hej $a->firstname,
En ny konto er oprettet på\'$a->sitename\'
med din email addresse.
For at bekræfte din oprettelse gå til følgende web addresse:
$a->link
I de fleste mail programmer kommer linket med blå skrift
som du kan klikke på. Hvis det ikke virker,
så kan du \"cut and paste\" addressen i addresse feltet i toppen af dit browservindue.
Cheers fra \'$a->sitename\' administrator,
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: konto bekræftigelse';
$string['emailconfirmsent'] = '<p>En email addresse skulle være sendt til din addresse <b>$a</b></p>
<p>Den indeholder anvisninger på, hvordan du kan blive registreret.</p>
<p>Hvis du stadig har problemer, så kontakt web administratoren.</p>';
$string['emaildigest'] = 'Sammendrags email type';
$string['emaildigestcomplete'] = 'Komplet (daglig email med alle indlæg)';
$string['emaildigestoff'] = 'Ingen sammendrag (en email per indlæg)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Emner (daglige emails kun med emner)';
$string['emaildisable'] = 'Denne emailadresse er blevet deaktiveret.';
$string['emaildisableclick'] = 'Tryk her for at forhindre at der bliver sendt nogle emails tíl denne adresse';
$string['emaildisplay'] = 'Vis Email ';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Tillad kun andre kursusdeltagere at se min email addresse';
$string['emaildisplayno'] = 'Gem min rigtige email addresse fra alle';
$string['emaildisplayyes'] = 'Tillad alle at se min email addresse';
$string['emailenable'] = 'Denne emailadresse er aktiveret.';
$string['emailenableclick'] = 'Klik her for at tillade at der bliver sendt emails til denne adresse.';
$string['emailexists'] = 'Denne email addresse er allerede registreret.';
$string['emailformat'] = 'Email format';
$string['emailmustbereal'] = 'OBS: Din email addresse skal udfyldes rigtigt';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Hej $a->firstname,
En ny konto er oprettet på\'$a->sitename\'
med din email addresse.
For at bekræfte din oprettelse gå til følgende web addresse:
$a->link
I de fleste mail programmer kommer linket med blå skrift
som du kan klikke på. Hvis det ikke virker,
så kan du \"cut and paste\" addressen i addresse feltet i toppen af dit browservindue.
Cheers fra \'$a->sitename\' administrator,
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: nyt kodeord godkendelse';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'En email addresse skulle være sendt til din addresse <b>$a</b>
<br />Den indeholder anvisninger på, hvordan du kan blive registreret.
<br />Hvis du stadig har problemer, så kontakt web administratoren.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Du har accepteret at få et nyt kodeord.
<br />Der er sendt en ny email til dig der indeholder det nye kodeord.
Email\'en er sendt til <b>$a->email</b>
<br />Det nye kodeord er genereret automatisk. Hvis du ønsker selv at skifte det til noget du lettere kan huske kan du gøre det her: <a href=\"$a->link\">Skift Kodeord</a>';
$string['enable'] = 'Aktiver';
$string['encryptedcode'] = 'Krypteret kode';
$string['enrolledincourse'] = 'Tilmeldt kursus \"$a\"';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Ikke tilmeldt kursus \"$a\"';
$string['enrollfirst'] = 'Du skal være tilmeldt kurset for at kunne bruge kursusaktiviteterne. ';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Du er ved at tilmelde dig dette kursus<br />
Er du sikker på at du vil gennemføre dette?';
$string['enrolmentkey'] = 'Kursus nøgle';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Dette kursus kræver en kursusnøgle\' - et en-gangs<br />
password som du skulle have fået fra $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Forkert kursusnøgle - prøv igen<br />
(Her er et hint - det starter med \'$a\')';
$string['enrolmentnew'] = 'Nye tilmeldinger i $a';
$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user er tilmeldt til kurset \"$a->course\"';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Manuelle tilmeldinger er ikke muligt';
$string['enrolmentnotyet'] = 'Desværre, du kan ikke deltage i kurset før <br />$a ';
$string['enrolments'] = 'Tilmeldinger';
$string['enrolperiod'] = 'Tilmeldingsperiode';
$string['entercourse'] = 'Klik for at komme ind på kurset';
$string['enteremailaddress'] = 'Indtast din email addresse for at re-sette dit
password og du får et nyt password sendt med en email';
$string['entries'] = 'Indlæg';
$string['error'] = 'Fejl';
$string['errortoomanylogins'] = 'Beklager, du har oversteget antallet af gange, hvor du kan prøve at logge ind. Restart din browser';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Du er ikke godkendt på grund af at der er sket en fejl. Hvis du har klikket på et link der er sendt til dig pr. email, så undersøg om httpadressen er i orden og ikke delt over flere linjer. Hvis den er så prøv at føje den sammen med cut\'n paste så det bliver en lang linje.';
$string['everybody'] = 'Alle';
$string['executeat'] = 'Eksikver når';
$string['existing'] = 'Eksisterende';
$string['existingadmins'] = 'Oprettede administratorer';
$string['existingcourse'] = 'Eksisterende kursus';
$string['existingcourseadding'] = 'Eksisterende kursus, tilføjer dato til det';
$string['existingcoursedeleting'] = 'Eksisterende kursus, sletter det først';
$string['existingcreators'] = 'Eksisterende kursusskribenter';
$string['existingstudents'] = 'Tilmeldte elever';
$string['existingteachers'] = 'Oprettede lærere';
$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts forkerte logins siden dit sidste login';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts forkerte logins for $a->accounts kontoen';
$string['feedback'] = 'Feedback';
$string['file'] = 'Fil';
$string['filemissing'] = '$a mangler';
$string['files'] = 'Filer';
$string['filesfolders'] = 'Filer/foldere';
$string['filloutallfields'] = 'Udfyld venligst alle felter i denne formular';
$string['findmorecourses'] = 'Find flere kurser';
$string['firstdayofweek'] = '0';
$string['firstname'] = 'Fornavn(e)';
$string['firsttime'] = 'Er det dit første besøg?';
$string['followingoptional'] = 'Følgende er frivilligt at udfylde';
$string['followingrequired'] = 'Følgende SKAL udfyldes';
$string['force'] = 'Gennemtving';
$string['forcedmode'] = 'Gennemtving tilstand';
$string['forcelanguage'] = 'Gennemtving sprog';
$string['forceno'] = 'Gennemtving ikke';
$string['forgotten'] = 'Har du glemt dit username og password?';
$string['format'] = 'Format';
$string['formathtml'] = 'HTML format';
$string['formatplain'] = 'Simpelt tekst format';
$string['formatsocial'] = 'Social format';
$string['formattext'] = 'Moodle auto-format';
$string['formattexttype'] = 'Formattering';
$string['formattopics'] = 'Emne format';
$string['formatweeks'] = 'Uge format';
$string['formatwiki'] = 'Wiki format';
$string['from'] = 'Fra';
$string['frontpagecategorynames'] = 'Vis liste over kategorier';
$string['frontpagecourselist'] = 'Vis liste over kurser';
$string['frontpagedescription'] = 'Forside beskrivelse';
$string['frontpageformat'] = 'Forside format';
$string['frontpagenews'] = 'Vis nyheder';
$string['fulllistofcourses'] = 'Alle kurser';
$string['fullname'] = 'Fulde navn';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = 'Fulde profil';
$string['fullsitename'] = 'Fulde site navn';
$string['gd1'] = 'GD 1.x er installeret';
$string['gd2'] = 'GD 2.x er installeret';
$string['gdneed'] = 'GD skal installeres for at kunne se denne graf';
$string['gdnot'] = 'GD er ikke installeret';
$string['gpl'] = 'Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details:
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
$string['grade'] = 'Point';
$string['grades'] = 'Point';
$string['group'] = 'Gruppe';
$string['groupadd'] = 'Ny gruppe';
$string['groupaddusers'] = 'Tilføj til gruppe';
$string['groupfor'] = 'for gruppe';
$string['groupinfo'] = 'GruppeInfo';
$string['groupinfomembers'] = 'DeltagerInfo';
$string['groupinfopeople'] = 'PersonInfo';
$string['groupmemberssee'] = 'Se gruppedeltagere';
$string['groupmembersselected'] = 'Gruppedeltagere';
$string['groupmode'] = 'Gruppeindeling';
$string['groupmodeforce'] = 'Gennemtving gruppeindeling';
$string['groupmy'] = 'Min gruppe';
$string['groupnonmembers'] = 'Personer udenfor grupper';
$string['groupnotamember'] = 'Du er desværre ikke medlem af den gruppe';
$string['grouprandomassign'] = 'Tilfældig gruppering';
$string['groupremove'] = 'Nedlæg gruppe';
$string['groupremovemembers'] = 'Frameld deltagere';
$string['groups'] = 'Grupper';
$string['groupsnone'] = 'Ingen grupper';
$string['groupsseparate'] = 'Seperate grupper';
$string['groupsvisible'] = 'Synlige grupper';
$string['guestskey'] = 'Tillad at gæster får nøglen';
$string['guestsno'] = 'Tillad ikke gæster';
$string['guestsnotallowed'] = 'Beklager, \'$a\' tillader ikke gæsteadgang.';
$string['guestsyes'] = 'Tillad gæster uden nøgle';
$string['guestuser'] = 'Gæst';
$string['guestuserinfo'] = 'Denne bruger tillades kun læseadgang til nogle kurser.';
$string['help'] = 'Hjælp';
$string['helpemoticons'] = 'Brug føelses-ikoner';
$string['helpformatting'] = 'Om formateret tekst';
$string['helphtml'] = 'Hvordan skriver man html';
$string['helpindex'] = 'Index over alle hjælpefiler';
$string['helppicture'] = 'Hvordan uploader man et billede';
$string['helpquestions'] = 'Stil gode spørgsmål';
$string['helpreading'] = 'Læs omhyggeligt';
$string['helprichtext'] = 'Om Richtext editor';
$string['helpsummaries'] = 'Om disse sammendrag';
$string['helptext'] = 'Hvordan skriver man tekst';
$string['helpwiki'] = 'Hvordan man skriver en wikitekst';
$string['helpwriting'] = 'Skriv omhyggeligt';
$string['hiddensections'] = 'Skjulte sektioner';
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Skjulte sektioner er vist i kort form';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Skjulte sektioner er ikke vist';
$string['hide'] = 'Gem';
$string['hidepicture'] = 'Skjul billede';
$string['hidesettings'] = 'Skjul indstillinger';
$string['hits'] = 'Hits';
$string['hitsoncourse'] = 'Hits på $a->coursename af $a->username';
$string['hitsoncoursetoday'] = 'Dagens hits på $a->coursename af $a->username';
$string['home'] = 'Home';
$string['hour'] = 'time';
$string['hours'] = 'timer';
$string['howtomakethemes'] = 'Hvordan laver man nye temaer';
$string['htmleditor'] = 'Brug Richtext HTML editor (Kun IE, 5.5 eller senere)';
$string['htmleditoravailable'] = 'Richtext editor\'en er tilgængelig';
$string['htmleditordisabled'] = 'Du har slået Richtext editor\'en fra i din brugerprofil';
$string['htmleditordisabledadmin'] = 'Administratoren har slået Richtext editor\'en fra på dette site';
$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'Richtext editor\'en kan ikke bruges, da du ikke bruger Internet Explorer 5.5 eller senere udgaver';
$string['htmlformat'] = 'Pretty HTML format';
$string['icqnumber'] = 'ICQ nummer';
$string['idnumber'] = 'ID nummer';
$string['inactive'] = 'Inaktiv';
$string['include'] = 'Indkluder';
$string['includeallusers'] = 'Indkluder alle brugere';
$string['includecoursefiles'] = 'Indkluder alle kursusfiler';
$string['includecourseusers'] = 'Indkluder alle kursusbrugere';
$string['included'] = 'Indkluderet';
$string['includelogentries'] = 'Indkluder logindlæg';
$string['includemodules'] = 'Inkluder Moduler';
$string['includeneededusers'] = 'Indkluder nødvendige brugere';
$string['includenoneusers'] = 'Inkluder ikke brugere';
$string['includeuserfiles'] = 'Indkluder brugerfiler';
$string['institution'] = 'Institution';
$string['invalidemail'] = 'Invalid email addresse';
$string['invalidlogin'] = 'Invalid login, prøv igen';
$string['ip_address'] = 'IP adresse';
$string['jumpto'] = 'Gå til...';
$string['keep'] = 'Behold';
$string['langltr'] = 'Sprog fra ventre mod højre';
$string['langrtl'] = 'Sprog fra højre mod venstre';
$string['language'] = 'Sprog';
$string['languagegood'] = 'Denne sprogpakke er up-to-date! :-)';
$string['lastaccess'] = 'Sidst set';
$string['lastedited'] = 'Sidst redigeret';
$string['lastlogin'] = 'Sidste Login';
$string['lastmodified'] = 'Sidst ændret';
$string['lastname'] = 'Efternavn';
$string['latestlanguagepack'] = 'Kik efter den seneste sprogpakke fra moodle.org';
$string['latestnews'] = 'Sidste nyt';
$string['leavetokeep'] = 'For at beholde nuværende password: skriv ikke noget i dette felt';
$string['license'] = 'GPL License';
$string['list'] = 'Liste';
$string['listfiles'] = 'Liste over filer i $a';
$string['listofallpeople'] = 'Liste over alle';
$string['livelogs'] = 'Live logs fra den sidste time';
$string['locale'] = 'da_DK';
$string['location'] = 'Sted';
$string['loggedinas'] = 'Du er logget ind som $a ';
$string['loggedinnot'] = 'Du er ikke logget ind';
$string['login'] = 'Login';
$string['login_failure_logs'] = 'Logfil over fejllogin';
$string['loginas'] = 'Login som';
$string['loginguest'] = 'Login som gæst';
$string['loginsite'] = 'Login til dette site';
$string['loginsteps'] = 'Hej! For at få fuld adgang til dette kursus skal du lige bruge lidt tid til at lave en ny konto.
Hvert enkelt kursus kan også have en \"kursusnøgle\", den skal du først bruge senere. Sådan gør du:
<ol>
<li>Udfyld <a href=\"$a\">Ny Konto</a> formularen med dine oplysninger.</li>
<li>En email vil derefter blive sendt til din email addresse.</li>
<li>Læs din email og klik på det medfølgende link.</li>
<li>Din konto bliver bekræftet og du bliver logget ind.</li>
<li>Vælg derefter det kursus, som du vil deltage i.</li>
<li>Hvis du bliver bedt om en \"kursusnøgle\" - brug den, som du har fået tilsendt. Det vil \"give dig adgang\" til kurset.</li>
<li>Du har nu fuld adgang til kurset og fra nu af behøver du kun at bruge username og password for at logge dig ind på kurset.</li>
</ol>';
$string['loginstepsnone'] = '<p>Hej!</p>
<p>For at få fuld adgang til kurset er du nødt til at lave dig en ny konto.</p>
<p>Det du skal gøre, er at lave dig et username og et password og indsætte det i formularen på denne side.</p>
<p>Hvis andre allerede har valgt dit username, er du nødt til at prøve igen med et andet.</p>';
$string['loginto'] = 'Login til $a';
$string['loginusing'] = 'Login her med username og password';
$string['logout'] = 'Log ud';
$string['logs'] = 'Logs';
$string['mailadmins'] = 'Informer administratorer';
$string['mailstudents'] = 'Informer studerende';
$string['mailteachers'] = 'Informer lærere';
$string['mainmenu'] = 'Hovedmenu';
$string['makeafolder'] = 'Lav en folder';
$string['makeeditable'] = 'Hvis du gør at \'$a\' kan redigeres af web serveren (f.eks. apache) så kan du redigere file direkte fra denne side.';
$string['manageblocks'] = 'Blokke';
$string['managedatabase'] = 'Database management';
$string['managefilters'] = 'Filtre';
$string['managemodules'] = 'Moduler';
$string['markedthistopic'] = 'Dette emne er markeret som det nuværende emne';
$string['markthistopic'] = 'Marker dette emne som det igangværende';
$string['maximumchars'] = 'Maximum af $a karakterer';
$string['maximumgrade'] = 'Maximum karakter';
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'Maksimal upload filstørrelse';
$string['maxsize'] = 'Max størrelse: $a';
$string['min'] = 'min';
$string['mins'] = 'mins';
$string['miscellaneous'] = 'Andre';
$string['missingcategory'] = 'Du skal vælge en kategori';
$string['missingcity'] = 'Mangler by';
$string['missingcountry'] = 'Mangler land';
$string['missingdescription'] = 'Mangler beskrivelse';
$string['missingemail'] = 'Mangler email addresse';
$string['missingfirstname'] = 'Mangler fornavn';
$string['missingfullname'] = 'Mangler fulde navn';
$string['missinglastname'] = 'Mangler efternavn';
$string['missingname'] = 'Mangler navn';
$string['missingnewpassword'] = 'Mangler nyt password';
$string['missingpassword'] = 'Mangler password';
$string['missingshortname'] = 'Mangler kort navn';
$string['missingshortsitename'] = 'Mangler kort site navn';
$string['missingsitedescription'] = 'Mangler site beskrivelse';
$string['missingsitename'] = 'Mangler site navn';
$string['missingstrings'] = 'Check for manglende strings';
$string['missingstudent'] = 'Du skal vælge noget';
$string['missingsummary'] = 'Mangler beskrivelse';
$string['missingteacher'] = 'Du skal vælge noget';
$string['missingurl'] = 'Mangler URL';
$string['missingusername'] = 'Mangler username';
$string['modified'] = 'Ændret';
$string['moduledeleteconfirm'] = 'Du er ved at slette et komplet modul \'$a\'. Det vil slette alle data fra data fra databasen (ikke filer) associeret med modulet. Er du sikker på du ønsker at fortsætte. ';
$string['moduledeletefiles'] = 'Alle data der tilhører modulet \'$a->module\' er blevet slettet fra databasen. For at afslutte sletningen (og forhindre at det reinstallere sig selv) bør du nu slette biblioteket \'$a->directory\' fra din server.';
$string['modulesetup'] = 'Sætter modul tabeller op';
$string['modulesuccess'] = '$a tabeller er sat op ';
$string['moodleversion'] = 'Moodle version';
$string['more'] = 'mere';
$string['mostrecently'] = 'sidste';
$string['move'] = 'Flyt';
$string['movecategoryto'] = 'Flyt katagori til:';
$string['movecourseto'] = 'Flyt kursustil:';
$string['movedown'] = 'Flyt ned';
$string['movefilestohere'] = 'Flyt filer hertil';
$string['movefull'] = 'Flyt $a til denne plads';
$string['movehere'] = 'Flyt hertil';
$string['moveleft'] = 'Flyt til venstre';
$string['moveright'] = 'Flyt til højre';
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Flyt det valgte kursus til...';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Flyt til en anden folder';
$string['moveup'] = 'Flyt op';
$string['mustconfirm'] = 'Du skal bekræfte din login';
$string['mycourses'] = 'Mine kurser';
$string['name'] = 'Navn';
$string['namesocial'] = 'sektion';
$string['nametopics'] = 'emne';
$string['nameweeks'] = 'uge';
$string['needed'] = 'Nødvendigt';
$string['never'] = 'Aldrig';
$string['neverdeletelogs'] = 'Slet aldrig logfiler';
$string['new'] = 'Ny';
$string['newaccount'] = 'Ny konto';
$string['newcourse'] = 'Nyt kursus';
$string['newpassword'] = 'Nyt password';
$string['newpasswordtext'] = 'Hej $a->firstname,
Dit password til \'$a->sitename\' er ændret og du har fået et nyt midlertidigt password.
Dine login info er nu:
username: $a->username
password: $a->newpassword
Gå til denne side for at ændre dit password:
$a->link
I de fleste mailprogrammer kommer det op som et blåt link, som du kan klikke på. Hvis det ikke virker, kan du cut and paste addressen op i addressefeltet i toppen af din.
Hilsen \'$a->sitename\' administrator,
$a->signoff';
$string['newpicture'] = 'Nyt billede';
$string['newsitem'] = 'nyhed';
$string['newsitems'] = 'nyheder';
$string['newsitemsnumber'] = 'Vis nyheder';
$string['newuser'] = 'Ny bruger';
$string['newusers'] = 'Nye brugere';
$string['next'] = 'Næste';
$string['no'] = 'Nej';
$string['nobody'] = 'Ingen';
$string['nocoursesfound'] = 'Der er ikke fundet nogle kurser med ordnene \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Ingen kurser i denne kategori';
$string['noexistingadmins'] = 'Ingen eksisterende administratorer. En alvorlig fejl og du burde ikke have sendt denne meddelelse.';
$string['noexistingcreators'] = 'Ingen eksisterende skribenter';
$string['noexistingstudents'] = 'Ingen eksisterende elever';
$string['noexistingteachers'] = 'Ingen eksisterende lærere';
$string['nofilesselected'] = 'Der er ikke valg nogen filer der skal genskabes';
$string['nofilesyet'] = 'Ingen filer er uploaded til dit kursus endnu';
$string['nograde'] = 'Ingen karakter';
$string['noimagesyet'] = 'Ingen billeder er uploaded til dit kursus endnu';
$string['nomorecourses'] = 'Der er ikke fundet flere passende kurser';
$string['none'] = 'Ingen';
$string['nopotentialadmins'] = 'In potentielle administratorer';
$string['nopotentialcreators'] = 'Ingen potentielle kursusskribenter';
$string['nopotentialstudents'] = 'Ingen potentielle elever';
$string['nopotentialteachers'] = 'Ingen potentielle lærere';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['normalfilter'] = 'Normalt filter';
$string['nostudentsfound'] = '$a ikke fundet';
$string['nostudentsyet'] = 'Ingen studerende endnu';
$string['nosuchemail'] = 'email addresse eksisterer ikke';
$string['notavailable'] = 'Ikke tilgængelig';
$string['noteachersyet'] = 'Ingen lærere endnu';
$string['notenrolled'] = '$a er ikke deltager på dette kursus endnu.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Note: Kursus brugere skal opdates når kurset genoprettes. Denne indstilling er rettet for dig.';
$string['nothingnew'] = 'Intet nyt siden din sidste login.';
$string['noticenewerbackup'] = 'Denne backupfil er lavet med Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion). Den er nyere end den nuværende installation af Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion). Dette kunne medføre nogle fejl da backupfilerne ikke med garanti er bagudkompatible.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Bruger: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Du kan se loggen på $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors.';
$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Her er en liste over forkerte loginforsøg for $a siden du sidst blev gjort opmærksom på det.';
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Forkerte loginforsøg';
$string['notincluded'] = 'Ikke inkluderet';
$string['notingroup'] = 'Desværre! Du skal være med i en gruppe for at se denne aktivitet.';
$string['nousersmatching'] = 'Ingen passende \'$a\' blev fundet';
$string['nousersyet'] = 'Ingen brugere endnu';
$string['now'] = 'nu';
$string['numattempts'] = '$ forkerte loginforsøg';
$string['numberweeks'] = 'Antal af uger/emner';
$string['numdays'] = '$a dage';
$string['numhours'] = '$a timer';
$string['numminutes'] = '$a minutter';
$string['numseconds'] = '$a sekundter';
$string['numviews'] = 'set $a gange';
$string['numweeks'] = '$a uger';
$string['numwords'] = '$a ord';
$string['numyears'] = '$a år';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opentoguests'] = 'Gæste adgang';
$string['optional'] = 'optional';
$string['order'] = 'Bestil';
$string['other'] = 'Andre';
$string['outline'] = 'Beskrivelse';
$string['page'] = 'Side';
$string['participants'] = 'Deltagere';
$string['password'] = 'Password';
$string['passwordchanged'] = 'Password er ændret';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Godkend ændring af password';
$string['passwordrecovery'] = 'Ja, hjælp mig med at logge ind';
$string['passwordsdiffer'] = 'Disse passwords matcher ikke';
$string['passwordsent'] = 'Password er sendt';
$string['passwordsenttext'] = '<p>An email has been sent to your address at $a->email.</p>
<p><b>Check din email for nyt password</b></p>
<p>Det nye password er genereret automatisk, så du vil måske
<a href=\"=$a->link\">ændre det til noget, som du nemmere kan huske</a>.</p>';
$string['paymentinstant'] = 'Brug knabben forneden til at betale og blive tilmeldt umiddelbart derefter. ';
$string['paymentrequired'] = 'Dette kursus koster penge at tilmelde sig.';
$string['paymentsorry'] = 'Tak for betalingen. Desværre er din betaling ikke blevet færdigbehandlet, og du er derfor ikke tilmeldt kurset \"$a->fullname\". Prøv at tilgå kurset igen efter 5-10 sekundter.
Hvis det ikke hjælper så kontakt venlist $a->teacher eller site administratoren. ';
$string['paymentthanks'] = 'Tak for din betaling. Du er nu tilmeldt kurset:<b />\"$a\" ';
$string['people'] = 'Deltagere';
$string['personalprofile'] = 'Personlig profil';
$string['phone'] = 'Telefon nr.';
$string['phpinfo'] = 'PHP info';
$string['popupwindow'] = 'Open fil i nyt vindue';
$string['potentialadmins'] = 'Potentielle administratorer';
$string['potentialcreators'] = 'Potentielle kursusskribenter';
$string['potentialstudents'] = 'Potentielle elever';
$string['potentialteachers'] = 'Potentielle lærere';
$string['preferredlanguage'] = 'Valgte sprog';
$string['preview'] = 'Preview';
$string['previeworchoose'] = 'Preview eller vælg et tema';
$string['previous'] = 'Forrige';
$string['publicdirectory'] = 'Offentligt bibliotek';
$string['publicdirectory0'] = 'Offentligør ikke dette site';
$string['publicdirectory1'] = 'Offentligør kun sitenavn';
$string['publicdirectory2'] = 'Offentligør sitenavnet med link';
$string['publicsitefileswarning'] = 'Note: filer placeret her kan tilgås af alle';
$string['question'] = 'Spørgsmål';
$string['readinginfofrombackup'] = 'Læser info fra backup';
$string['readme'] = 'README';
$string['recentactivity'] = 'Sidste aktivitet(er)';
$string['recentactivityreport'] = 'Komplet rapport af seneste aktiviteter...';
$string['refreshingevents'] = 'Opdatere begivenheder';
$string['registration'] = 'Moodle Registrering';
$string['registrationemail'] = 'Email notifisering';
$string['registrationinfo'] = '<p>Denne side kan du registrere dit moodle site hos moodle.org.
Registreringen er gratis.
Hovedformålet med registreringen er at du vil blive tilføjet en sjældent brugt mailings liste der bruges til vigtige informationer såsom sikkerhedshuller, og nye versioner af moodle.</p>
<p>Som udgangspunkt vil dine informationer blive hemmeligholdt, og aldrig solgt eller givet videre til nogen anden. Den eneste årsag til at opsamle denne information er udelukkende til at opbygge et statistisk billede af moodle\'s udbredelse globalt set.</p>
<p>Hvis du ønsker det kan du tillade at dit sitenavn, land og URL bliver tilføjet til en frit tilgængelig liste af Moodlesites på moodle.org.</p>
<p>Alle nye registreringer er verificeret manuelt før de bliver tilføjet listen, men er du een gang blevet tilføjet kan du opdatere din registrering (og dine data på listen) hvornår det skal være ved at sende registreringen igen.</p>';
$string['registrationno'] = 'Nej, jeg ønsker ikke at modtage email';
$string['registrationsend'] = 'Send registreringsinformation til moodle';
$string['registrationyes'] = 'Ja, oplys mig om vigtige opdateringer';
$string['removeadmin'] = 'Fjern administrator';
$string['removecreator'] = 'Fjern kursusskribent';
$string['removestudent'] = 'Fjern elev';
$string['removeteacher'] = 'Fjern lærer';
$string['rename'] = 'Omdøb';
$string['renamefileto'] = 'Omdøb <b>$a</b> til';
$string['required'] = 'Nødvendigt';
$string['requireskey'] = 'Dette kursus kræver en kursusnøgle';
$string['requirespayment'] = 'Dette kursus kræver betaling for at deltage';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Sorter kursus efter navn';
$string['resources'] = 'Materiale';
$string['restore'] = 'Genopret';
$string['restorecancelled'] = 'Genopretning annuleret';
$string['restorecoursenow'] = 'Genopret dette kursus nu!';
$string['restorefinished'] = 'Genopret gennemført OK';
$string['restoreto'] = 'Genopret til';
$string['returningtosite'] = 'Har du besøgt os før?';
$string['revert'] = 'Vend tilbage';
$string['role'] = 'Rolle';
$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'Antal seneste RSS artikler';
$string['rsstype'] = 'RSS feed for denne aktivitet';
$string['savechanges'] = 'Gem ændringer';
$string['saveto'] = 'Gem til';
$string['scale'] = 'Skala';
$string['scales'] = 'Skalaer';
$string['scalescustom'] = 'Egne skalaer';
$string['scalescustomcreate'] = 'Tilføj ny skala';
$string['scalescustomno'] = 'Der er ikke oprettet egne skalaer endnu';
$string['scalesstandard'] = 'Standart skala';
$string['scalestip'] = 'For at lave en skala, skal du bruge \'Skalaer..\' linket i kursus-administrations-menuen';
$string['schedule'] = 'Schedulere';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Schedulere backup status';
$string['search'] = 'Søg';
$string['searchagain'] = 'Søg igen';
$string['searchcourses'] = 'Søg kurser';
$string['searchhelp'] = 'Du kan søge efter flere ord på samme tid:<br /><br />ord: vil søge efter enhver forekomst af ordet i teksten også hvis det forekommer i sammesatte ord.<br />+ord: vil kun finde ordet hvis det står frit i teksten. <br />-ord: retunere kun de resultater hvor ordet ikke forekommer. ';
$string['searchresults'] = 'Søgeresultater';
$string['sec'] = 'sekunder';
$string['secs'] = 'sekunder';
$string['section'] = 'Sektion';
$string['sections'] = 'Sektioner';
$string['select'] = 'Vælg';
$string['selectacountry'] = 'Vælg et land';
$string['selectednowmove'] = '$a filer er forvalgt til at skulle flyttes. Find hvor de skal hen og tryk på \'Flyt filer hertil\'';
$string['senddetails'] = 'Send mine oplysninger via email';
$string['separateandconnected'] = 'Separate and tilknyttede måder at vide';
$string['serverlocaltime'] = 'Server\'s lokal tid';
$string['settings'] = 'Indstillinger';
$string['shortname'] = 'Kort navn';
$string['shortnametaken'] = 'Forkortelsen er allerede brugt af kurset ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Forkortelse til dette site(f.eks. et enkelt ord)';
$string['show'] = 'Vis';
$string['showall'] = 'Vis all $a';
$string['showallcourses'] = 'Vis alle kurser';
$string['showalltopics'] = 'Vis alle emner';
$string['showallusers'] = 'Vis alle brugere';
$string['showallweeks'] = 'Vis alle uger';
$string['showgrades'] = 'Vis karaktere';
$string['showlistofcourses'] = 'Vis en kursusliste';
$string['showonlytopic'] = 'Vis kun emne $a';
$string['showonlyweek'] = 'Vis kun uge $a';
$string['showrecent'] = 'Vis sidste aktivitet(er)';
$string['showreports'] = 'Vis aktivitets rapport';
$string['showsettings'] = 'Vis indstillinger';
$string['showtheselogs'] = 'Vis disse logs';
$string['since'] = 'Siden';
$string['sincelast'] = 'siden sidste login';
$string['site'] = 'Site';
$string['siteerrors'] = 'Site fejl';
$string['sitefiles'] = 'Site filer';
$string['sitelogs'] = 'Site logs';
$string['sitenews'] = 'Site nyheder';
$string['sitepartlist0'] = 'Du skal være lærer på sitet for at kunne se deltagerlisten.';
$string['sitepartlist1'] = 'Du skal være lærer for at kunne se deltagerlisten.';
$string['sites'] = 'Sites';
$string['sitesection'] = 'Inkludér en emnesektion';
$string['sitesettings'] = 'Site settings';
$string['siteteachers'] = 'Site lærere';
$string['size'] = 'Størrelse';
$string['sizeb'] = 'bytes';
$string['sizegb'] = 'Gb';
$string['sizekb'] = 'Kb';
$string['sizemb'] = 'Mb';
$string['socialheadline'] = 'Social forum - sidste emner';
$string['someallowguest'] = 'Nogle kurser tillader gæste adgang';
$string['someerrorswerefound'] = 'Nogle af oplysningerne manglede eller var forkerte. Se nedenfor for detaljer';
$string['sortby'] = 'Sorter efter';
$string['specifyname'] = 'Du skal skrive et navn';
$string['startdate'] = 'Kursus start dato';
$string['startsignup'] = 'Start nu med at oprette en ny konto!';
$string['state'] = 'Stat / Provens';
$string['status'] = 'Status';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimetime'] = '%%H:%%M';
$string['stringsnotset'] = 'De følgende strings er ikke definerede i $a';
$string['studentnotallowed'] = 'Beklager, du kan ikke deltage i dette kursus med \'$a\'';
$string['students'] = 'Elever';
$string['studentsandteachers'] = 'Studerende og lærere';
$string['subcategories'] = 'Under-kategorier';
$string['success'] = 'Success';
$string['summary'] = 'Referat';
$string['summaryof'] = 'Referat af $a';
$string['supplyinfo'] = 'Venligst udfyld oplysninger om dig';
$string['teacheronly'] = 'kun for $a ';
$string['teacherroles'] = '$a roller';
$string['teachers'] = 'Undervisere';
$string['textediting'] = 'Når tekst redigeres';
$string['texteditor'] = 'Brug standard web formularer';
$string['textformat'] = 'ren text format';
$string['thanks'] = 'Tak';
$string['theme'] = 'Tema';
$string['themes'] = 'Temaer';
$string['themesaved'] = 'Gemt nyt tema';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'Højre mod venstre';
$string['thislanguage'] = 'Dansk';
$string['time'] = 'Tid';
$string['timezone'] = 'Tidszone';
$string['to'] = 'Til';
$string['today'] = 'Idag';
$string['todaylogs'] = 'Dagens logs';
$string['toomanytoshow'] = 'Der er for mange brugere';
$string['top'] = 'Top';
$string['topic'] = 'Emne';
$string['topichide'] = 'Skjul dette emne fra $a';
$string['topicoutline'] = 'Beskrivelse af emne';
$string['topicshow'] = 'Vis dette emne til $a';
$string['total'] = 'Total';
$string['turneditingoff'] = 'Slå redigering fra';
$string['turneditingon'] = 'Rediger';
$string['undecided'] = 'Ubestemt';
$string['unenrol'] = 'Frameld';
$string['unenrolallstudents'] = 'Frameld alle studerende';
$string['unenrolallstudentssure'] = 'Er du sikker på at du vil framelde alle studerende fra dette kursus.';
$string['unenrolme'] = 'Fjern mig fra $a';
$string['unenrolsure'] = 'Er du sikker på at du vil fjerne $a fra dette kursus?';
$string['unknowncategory'] = 'Ukendt kategori';
$string['unlimited'] = 'Ubegrænset';
$string['unpacking'] = 'Udpakker $a';
$string['unsafepassword'] = 'Usikkert password - prøv et andet';
$string['unusedaccounts'] = 'Kontoer der ikke har været brugt i $a dage, bliver automatisk fjernet';
$string['unzip'] = 'Unzip';
$string['unzippingbackup'] = 'Unzipper backup';
$string['up'] = 'Op';
$string['update'] = 'Opdater';
$string['updated'] = 'Opdateret $a';
$string['updatemyprofile'] = 'Opdater profil';
$string['updatesevery'] = 'Opdater hver $a sekund';
$string['updatethis'] = 'Opdater dette $a';
$string['updatethiscourse'] = 'Opdater dette kursus';
$string['updatinga'] = 'Opdaterer $a';
$string['updatingain'] = 'Opdaterer $a->hvad i $a->i';
$string['upload'] = 'Upload';
$string['uploadafile'] = 'Upload en fil';
$string['uploadedfileto'] = 'Uploaded $a->fil til $a->bibliotek';
$string['uploadnofilefound'] = 'Ingen fil fundet- er du sikker på at du har uploaded én? (måske var den for stor i forhold til en begrænsning?)';
$string['uploadnotallowed'] = 'Uploads er ikke tilladt';
$string['uploadproblem'] = 'En ukendt fejl opstod mens filen \'$a\' blev uploaded (måske var den for stor?)';
$string['uploadthisfile'] = 'Upload denne fil';
$string['uploadusers'] = 'Upload brugere';
$string['usedinnplaces'] = 'Brugt $a steder';
$string['user'] = 'Bruger';
$string['userconfirmed'] = 'Godkendt $a';
$string['userdata'] = 'Brugerdata';
$string['userdeleted'] = 'Denne bruger konto er slettet';
$string['userdescription'] = 'Beskrivelse';
$string['userfiles'] = 'Brugerfiler';
$string['username'] = 'Username';
$string['usernameexists'] = 'Dette username eksisterer allerede, venligst vælg et andet';
$string['usernotconfirmed'] = 'Kunne ikke godkende $a';
$string['userprofilefor'] = 'Bruger profil for $a';
$string['users'] = 'Brugere';
$string['usersnew'] = 'Nye brugere';
$string['userzones'] = 'Brugerzoner';
$string['usingexistingcourse'] = 'Benytter eksisterende kursus';
$string['version'] = 'Version';
$string['view'] = 'Vis';
$string['webpage'] = 'Web side';
$string['week'] = 'Uge';
$string['weekhide'] = 'Skjul denne uge fra $a';
$string['weeklyoutline'] = 'Ugebeskrivelse';
$string['weekshow'] = 'Vis denne uge til $a';
$string['welcometocourse'] = 'Velkommen til $a';
$string['welcometocoursetext'] = 'Velkommen til $a->coursename!
En af de første ting du bør gøre, er at skrive i din brugerprofil i kurset, så vi kan læse lidt om, hvad du er for én:
$a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = 'Hvad ønsker du at kalde zipfilen';
$string['withchosenfiles'] = 'Med valgte filer';
$string['withoutuserdata'] = 'uden brugerdata';
$string['withuserdata'] = 'med brugerdata';
$string['wordforstudent'] = 'Dit ord for studerende';
$string['wordforstudenteg'] = 'f.eks. Studerende, Deltager, Kursist etc';
$string['wordforstudents'] = 'Dit ord for studerende';
$string['wordforstudentseg'] = 'f.eks. Studerende, Deltagere, Kursister etc';
$string['wordforteacher'] = 'Dit ord for lærer';
$string['wordforteachereg'] = 'f.eks. Lærer, Instruktør, Facilitator etc';
$string['wordforteachers'] = 'Dit ord for lærere';
$string['wordforteacherseg'] = 'f.eks. Lærere, Instruktører, Facilitators etc';
$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Gemmer kategorier og spørgsmål';
$string['writingcoursedata'] = 'Gemmer kursusdata';
$string['writingeventsinfo'] = 'Gemmer begivenheds info';
$string['writinggeneralinfo'] = 'Gemmer general info';
$string['writinggroupsinfo'] = 'Gemmer gruppeinfo';
$string['writingheader'] = 'Gemmer header';
$string['writingloginfo'] = 'Gemmer loginfo';
$string['writingmoduleinfo'] = 'Gemmer modul info';
$string['writingscalesinfo'] = 'Gemmer skala info';
$string['writinguserinfo'] = 'Gemmer brugerinfo';
$string['wrongpassword'] = 'Ikke korrekt password til dette username';
$string['yes'] = 'Ja';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Du er i gang med at lave en zipfil indeholdene ';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Du er ved at starte gendannelses processen for';
$string['yourlastlogin'] = 'Sidste login var';
$string['yourself'] = 'Dig';
$string['yourteacher'] = 'din $a';
$string['zippingbackup'] = 'Zipper backup';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.