Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 80 lines (76 sloc) 4.92 kb
<?PHP // $Id$
// resource.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
$string['addresource'] = 'Tilføj materiale';
$string['chooseafile'] = 'Vælg eller upload en fil';
$string['chooseparameter'] = 'Vælg parametre';
$string['configdefaulturl'] = 'Denne værdi bruges til at indsætte i URL formen når en ny URL-baseret resource laves.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Hvis du bruger denne setting vil alle externe resourcer (websider, uploaded HTMLfiler) blive behandlet af det nuværende sidefiltre (såsom ordbogs autolinks, for eksempel). Brugen af denne setting kan forårsage at sidevisningen bliver betydeligt langsommere. Brug den med omtanke og når det virkeligt er nødvendigt.';
$string['configframesize'] = 'Når en webside eller en uploadet fil vises i en frame, så angiver denne værdi højden på topbaren (den øverste frame som indeholder navigationen)';
$string['configpopup'] = 'Når en ny resource bliver tilføjet som kan vises i et vindue, skal denne mulighed være aktiveret som udgangspunkt?';
$string['configpopupdirectories'] = 'Skal popupvinduer vise bibliotekslinks som standard?';
$string['configpopupheight'] = 'Hvad skal den normale højde for popupvinduer være?';
$string['configpopuplocation'] = 'Skal popupvinduer vise adressebaren som standart?';
$string['configpopupmenubar'] = 'Skal popupvinduer vise menubaren som standard?';
$string['configpopupresizable'] = 'Skal popupvinduer kunne skaleres som standart?';
$string['configpopupscrollbars'] = 'Skal popupvinduer kunne scrolles som standart?';
$string['configpopupstatus'] = 'Skal popupvinduer vide statusbaren som standart?';
$string['configpopuptoolbar'] = 'Skal popupvinduer vise værktøjslinjen som standart?';
$string['configpopupwidth'] = 'Hvilken bredde skal popupvinduer have som standart?';
$string['configwebsearch'] = 'Når der tilføjes en URL som en webside eller weblink, vil denne lokation tilbydes som et sted der kan hjælpe brugeren med at søge efter den URL de ønsker.';
$string['directlink'] = 'Direkte link til denne fil';
$string['directoryinfo'] = 'Alle filer i det valgte bibliotek vil blive vist';
$string['display'] = 'Vindue';
$string['editingaresource'] = 'Rediger i materialet';
$string['encryptedcode'] = 'Krypteret kode';
$string['example'] = 'Eksempel';
$string['exampleurl'] = 'http://www.eksempel.com/enmappe/enfil.html';
$string['fetchclienterror'] = 'Der er opstået en fejl med din webclient da den skulle hente websiden (Måske en forkert URL)';
$string['fetcherror'] = 'Der er opstået en fejl i forbindelse med hentningen af websiden.';
$string['fetchservererror'] = 'Der er opstået en fejl på serveren i forbindelse med hentningen af websiden (måske en programfejl).<p>';
$string['filename'] = 'Filnavn';
$string['filtername'] = 'Resource autolinkning';
$string['fulltext'] = 'Fuld tekst';
$string['htmlfragment'] = 'HTML del';
$string['maindirectory'] = 'Main directory';
$string['modulename'] = 'Materiale';
$string['modulenameplural'] = 'Materialer';
$string['neverseen'] = 'Ikke set endnu';
$string['newdirectories'] = 'Vis biblioteks links';
$string['newfullscreen'] = 'Fyld hele skærmen';
$string['newheight'] = 'Almindelig vindue højde (i pixels)';
$string['newlocation'] = 'Vis lokations bar';
$string['newmenubar'] = 'Vis menubar';
$string['newresizable'] = 'Tillad vinduet at blive scaleret';
$string['newscrollbars'] = 'Tillad vinduet at blive scrollet';
$string['newstatus'] = 'Vis statusbar';
$string['newtoolbar'] = 'Vis toolbar';
$string['newwidth'] = 'Almindelig vinduebredde (i pixels)';
$string['newwindow'] = 'Nyt vindue';
$string['newwindowopen'] = 'Vis denne resource i et nyt popupvindue';
$string['note'] = 'Note';
$string['notefile'] = 'For at uploade filer til kurset(så de vises i denne liste) brug<a href=\"$a\" >File Manager</a>.';
$string['notypechosen'] = 'Du skal vælge en type. Brug tilbage knappen og prøv igen';
$string['pagedisplay'] = 'Vis denne resource i dette vindue';
$string['pagewindow'] = 'Samme vindue';
$string['parameter'] = 'Parameter';
$string['parameters'] = 'Parametre';
$string['popupresource'] = 'Dette materiale skal vises i et popupvindue.';
$string['popupresourcelink'] = 'Hvis det ikke gjorde, tryk her: $a';
$string['resourcetype'] = 'Materiale type';
$string['resourcetype1'] = 'Reference';
$string['resourcetype2'] = 'Web Sted';
$string['resourcetype3'] = 'Uploaded Fil';
$string['resourcetype4'] = 'Alm. tekst';
$string['resourcetype5'] = 'Web Link';
$string['resourcetype6'] = 'HTML tekst';
$string['resourcetype7'] = 'Program';
$string['resourcetype8'] = 'Wikitekst';
$string['resourcetype9'] = 'Directory';
$string['resourcetypedirectory'] = 'Et bibliotek';
$string['resourcetypefile'] = 'Fil eller URL';
$string['resourcetypehtml'] = 'Webside';
$string['resourcetypelabel'] = 'Overskrift';
$string['resourcetypetext'] = 'Tekstside';
$string['searchweb'] = 'Søge';
$string['variablename'] = 'Variabel navn';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.