Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

63 lines (59 sloc) 4.624 kB
<?PHP // $Id$
// resource.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
$string['addresource'] = 'Voeg bron toe';
$string['chooseafile'] = 'Kies of upload een bestand';
$string['configdefaulturl'] = 'Deze waarde wordt gebruikt om een deel van de URL in te vullen wanneer er een nieuwe URL-gebaseerde bron gemaakt wordt.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Door deze instelling in te schakelen zullen alle externe bronnen (web paginas, geüploade HTML-pagina\'s) verwerkt worden door de site-filters (zoals de autolinks van de woordenlijst bijvoorbeeld). Door deze optie in te schakelen kan je site behoorlijk vertragen - gebruik dit voorzichtig en alleen als je het echt nodig hebt';
$string['configframesize'] = 'Als een webpagina of een geüpload bestand binnen een frame wordt weergegeven, dan is deze waarde de hoogte (in pixels) van het bovenste frame (dat de navigatie bevat).';
$string['configpopup'] = 'Als een nieuwe bron toegevoegd wordt die in een popup-venster getoond kan worden, moet dat dan de standaard optie zijn?';
$string['configpopupdirectories'] = 'Wil je dat in popup-vensters standaard de links naar mappen getoond worden?';
$string['configpopupheight'] = 'Welke hoogte is de standaardhoogte voor popup-vensters?';
$string['configpopuplocation'] = 'Wil je dat popup-vensters standaard een adresbalk hebben?';
$string['configpopupmenubar'] = 'Wil je dat popup-venster standaard een menubalk hebben?';
$string['configpopupresizable'] = 'Wil je dat de grootte van popup-vensters standaard kan gewijzigd worden?';
$string['configpopupscrollbars'] = 'Wil je dat standaard scrollen in popup-vensters mogelijk is?';
$string['configpopupstatus'] = 'Wil je dat popup-vensters standaard een statusbalk hebben?';
$string['configpopuptoolbar'] = 'Wil je dat popup-vensters standaard een knoppenbalk hebben?';
$string['configpopupwidth'] = 'Hoe breed zou een popup-venster standaard moeten zijn?';
$string['configwebsearch'] = 'Wanneer je een URL als webpagina of link toevoegd, wordt deze plaats aangeboden als een site om de gebruiker te helpen de URL te zoeken.';
$string['directlink'] = 'Rechtstreekse link naar dit bestand';
$string['editingaresource'] = 'Bewerk een bron';
$string['example'] = 'Voorbeeld';
$string['examplereference'] = 'Koers, Diane (1999) <I>Visuele leermethode Office 2000</I>, A.W. Bruna multimedia, ISBN 9022943046.';
$string['exampleurl'] = 'http://www.voorbeeld.nl/eenmap/eenbestand.html';
$string['fetchclienterror'] = 'Er is een fout opgetreden bij je webclient, wanneer je de webpagina probeerde te openen (waarschijnlijk een verkeerde URL).';
$string['fetcherror'] = 'Er is een fout gevonden tijdens het ophalen van de webpagina.';
$string['fetchservererror'] = 'Er is een fout gevonden bij de webserver terwijl je probeerde een webpagina op te halen (waarschijnlijk een programmafout).</p>';
$string['filename'] = 'Bestandsnaam';
$string['fulltext'] = 'Volledige tekst';
$string['htmlfragment'] = 'HTML fragment';
$string['modulename'] = 'Bron';
$string['modulenameplural'] = 'Bronnen';
$string['neverseen'] = 'Nooit gezien';
$string['newdirectories'] = 'Toon de links naar de mappen';
$string['newfullscreen'] = 'Vul het volledige scherm';
$string['newheight'] = 'Standaard vensterhoogte (in pixels)';
$string['newlocation'] = 'Toon de locatiebalk';
$string['newmenubar'] = 'Toon de menubalk';
$string['newresizable'] = 'Sta het veranderen van de grootte van het venster toe';
$string['newscrollbars'] = 'Sta scrollen van het venster toe';
$string['newstatus'] = 'Toon de statusbalk';
$string['newtoolbar'] = 'Toon de werkbalk';
$string['newwidth'] = 'Standaard vensterbreedte (in pixels)';
$string['newwindow'] = 'Nieuw venster';
$string['newwindowopen'] = 'Toon deze bron in een popup venster';
$string['note'] = 'Aantekening';
$string['notefile'] = 'Gebruik <A HREF=$a>Bestandsbeheer</A> om meer bestanden naar de cursus te uploaden (zodat ze in deze lijst verschijnen).';
$string['notypechosen'] = 'Je moet een soort kiezen. Gebruik de \'Back\'-knop om terug te gaan en het opnieuw te proberen.';
$string['popupresource'] = 'Deze bron zou moeten in een popup venster verschijnen';
$string['popupresourcelink'] = 'Als ze dat niet deed, klik hier: $a';
$string['resourcetype'] = 'Soort bron';
$string['resourcetype1'] = 'Verwijzing';
$string['resourcetype2'] = 'Website (binnen deze site)';
$string['resourcetype3'] = 'Geüpload bestand';
$string['resourcetype4'] = 'Platte tekst';
$string['resourcetype5'] = 'Weblink (nieuw venster)';
$string['resourcetype6'] = 'HTML tekst';
$string['resourcetype7'] = 'Programma';
$string['resourcetype8'] = 'Wiki tekst';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.