Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

1043 lines (1021 sloc) 59.715 kb
<?PHP // $Id$
// moodle.php - created with Moodle 1.4.4 + (2004083140)
$string['action'] = 'Eylem';
$string['active'] = 'Etkin';
$string['activities'] = 'Etkinlikler';
$string['activity'] = 'Etkinlik';
$string['activityclipboard'] = 'Bu etkinlik taşınıyor: <b>$a</b>';
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Üzgünüz, bu etkinlik şu anda gizli';
$string['activitymodule'] = 'Etkinlik modülü';
$string['activityreport'] = 'Etkinlik raporu';
$string['activityselect'] = 'Bu etkinliği herhangi bir yere taşımak için seç';
$string['activitysince'] = '$a \'dan beri etkinlikler';
$string['add'] = 'Ekle';
$string['addactivity'] = 'Bir etkinlik ekle...';
$string['addadmin'] = 'Yönetici ekle';
$string['addcreator'] = 'Kurs açıcı ekle';
$string['added'] = '$a eklendi';
$string['addedtogroup'] = '$a grubuna eklendi';
$string['addedtogroupnot'] = '$a grubuna eklenmedi';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = '$a grubuna eklenmedi, çünkü bu derse kayıtlı değil';
$string['addinganew'] = 'Yeni bir $a ekleniyor';
$string['addinganewto'] = 'Yeni bir $a->what, $a->to\'e ekleniyor';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Veri varolana ekleniyor';
$string['addnewcategory'] = 'Yeni kategori ekle';
$string['addnewcourse'] = 'Yeni kurs ekle';
$string['addnewuser'] = 'Yeni kullanıcı ekle';
$string['addresource'] = 'Yeni kaynak ekle...';
$string['address'] = 'Adres';
$string['addstudent'] = 'Öğrenci ekle';
$string['addteacher'] = 'Eğitmen ekle';
$string['admin'] = 'Yönetim';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Kendiniz yeni bir kullanıcı hesabı ekleyebilirsiniz';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Yöneticiler herşeyi yapabilir ve sitedeki herşeye ulaşabilir';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Kurs açıcılar yeni ders açabilirler ve bu derste eğitim verebilirler';
$string['adminhelpassignstudents'] = 'Kursa gidin ve yönetim menüsünden öğrenci ekleyin';
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Bir kurs arayın ve eğitimci eklemek için bu ikonu kullanın';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Dahili kullanıcı hesaplarını veya harici veritabanlarını kullanabilirsiniz';
$string['adminhelpbackup'] = 'Otomatik yedeklemeyi ve zamanlamasını ayarlayın';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Sitenin nasıl görüneceğini ve çalışacağını ayarlayın';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Sitenin genel işleyişinin nasıl olacağına dair değişkenleri ayarlayın';
$string['adminhelpcourses'] = 'Bölümleri, dersleri tanımlayın ve üyeleri derslere atayın';
$string['adminhelpeditorsettings'] = 'HTML editörü için basit ayarları tanımlayın';
$string['adminhelpedituser'] = 'Kullanıcı hesaplarına gözatın ve düzenleyin';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Derse kayıt için dahili ve harici kontrol yöntemlerini seçin';
$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Hatalı girişlere ait kayıtlara gözat';
$string['adminhelplanguage'] = 'Şu anki dil paketini kontrol edin ve düzenleyin';
$string['adminhelplogs'] = 'Sitedeki aktivitelere ait kayıtlara gözatın';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Yüklü blokları ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Doğrudan veritabanına ulaş (dikkatli olun!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'İçerik filtrelerini ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Kurulu modülleri ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Genel dosyaların yayınlanması ve yedeklerin yüklemesi için';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Başlangıç sayfasının nasıl görüneceğini tanımlayın';
$string['adminhelpthemes'] = 'Sitenin nasıl görüneceğini seçin (renkler, fontlar vs)';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Bir düzyazı dosyasından yeni hesapları alın';
$string['adminhelpusers'] = 'Kullanıcılarınızı ve yetkilerini tanımlayın';
$string['administration'] = 'Yönetim';
$string['administrator'] = 'Yönetici';
$string['administrators'] = 'Yöneticiler';
$string['administratorsall'] = 'Bütün yöneticiler';
$string['administratorsandteachers'] = 'Yöneticiler ve Eğitimciler';
$string['advancedfilter'] = 'Gelişmiş arama';
$string['advancedsettings'] = 'Gelişmiş ayarlar';
$string['again'] = 'tekrarla';
$string['all'] = 'Tümü';
$string['allactivities'] = 'Tüm etkinlikler';
$string['alldays'] = 'Bütün günler';
$string['allfieldsrequired'] = 'Tüm alanlar zorunludur';
$string['allgroups'] = 'Tüm grublar';
$string['alllogs'] = 'Tüm kayıtlar';
$string['allow'] = 'İzin ver';
$string['allowguests'] = 'Bu kursa konuk olarak girilebilir';
$string['allowinternal'] = 'Dahili yöntemlere de izin ver';
$string['allownot'] = 'İzin verme';
$string['allparticipants'] = 'Tüm katılımcılar';
$string['allteachers'] = 'Tüm öğretmenler';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Sadece latin harfleri ve rakamlar';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Kayıt daha önce onaylanmıştı';
$string['always'] = 'Herzaman';
$string['answer'] = 'Yanıt';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Devam etmek istiyor musunuz?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Daha sonra bu işlemde bu yedeklemeyi varolan bir kursa ekleme veya tamamen yeni bir kurs oluşturma seçeneğine sahipsiniz.';
$string['assessment'] = 'Değerlendirme';
$string['assignadmins'] = 'Yönetici belirle';
$string['assigncreators'] = 'Kurs açıcı belirle';
$string['assignstudents'] = 'Öğrencileri kaydet';
$string['assignstudentsnote'] = 'Not: Öğrenciler kendi kendilerini bu kursa kaydedebildiklerinden dolayı bu sayfayı kullanmanıza gerek yok.';
$string['assignstudentspass'] = 'Öğrencilerinize bu kayıt anahtarını bildirmeniz gerekiyor: \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Eğitmen belirle';
$string['authentication'] = 'Kimlik denetimi';
$string['autosubscribe'] = 'Otomatik abonelik';
$string['autosubscribeno'] = 'Hayır: Beni forumlara otomatik abone yapma';
$string['autosubscribeyes'] = 'Evet: Mesaj gönderdiğimde beni o foruma abone yap';
$string['availability'] = 'Erişilebilirlik';
$string['availablecourses'] = 'Açılan kurslar';
$string['backup'] = 'Yedekle';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Etkinleştirilirse kurs dosyaları otomatik yedekleme içine dahil edilecek';
$string['backupdate'] = 'Yedekleme Tarihi';
$string['backupdetails'] = 'Yedekleme Ayrıntıları';
$string['backupfailed'] = 'Bazı kurslar kaydedilmedi!';
$string['backupfilename'] = 'yedek';
$string['backupfinished'] = 'Yedekleme başarılıyla tamamlandı';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Otomatik yedeklemenin kullanıcı verisiyle veya olmadan hangi kurs modüllerini içermesini istediğini seçiniz.';
$string['backupkeephelp'] = 'Herbir ders için son yedeklemelerden kaç tanesini geriye doğru saklamak istersiniz? (eskiler otomatik olarak silinecektir)';
$string['backuplogdetailed'] = 'Ayrıntılı çalıştırma kaydı';
$string['backuploglaststatus'] = 'Son çalıştırma kaydı';
$string['backuplogshelp'] = 'Etkinleştirilirse kurs logları otomatik yedek içinde dahil edilecek';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backuporiginalname'] = 'Yedek Adı';
$string['backupsavetohelp'] = 'Yedeği kaydetmek istediğiniz klasörün tam adresi<br/>(kurs dizinine varsayılan olarak kaydedilsin istiyorsanız boş bırakın)';
$string['backupversion'] = 'Yedek Sürümü';
$string['blockconfiga'] = '$a bloğu yapılandırılıyor';
$string['blockconfigbad'] = 'Bu blok doğru olarak kurulmadı ve bu yüzden bir yapılandırma arayüzü sağlayamaz.';
$string['blockdeleteconfirm'] = '\'$a\' bloğunu tamamen silmek üzeresiniz. Bu blokla ilgili herşey veritabanından silinecektir. DEVAM ETMEK istediğinizden emin misiniz?';
$string['blockdeletefiles'] = '\'$a->block\' bloğu ile ilgili kayıtlar veritabanından silindi. Silme işlemini tamamlamak ve bu bloğun kendi kendini tekrar kurmasını engellemek için şimdi bu dizini sunucudan kaldırmanız gerekiyor: $a->directory';
$string['blocks'] = 'Bloklar';
$string['blocksaddedit'] = 'Blok Ekle/Düzelt';
$string['blocksetup'] = 'Blok tabloları ayarlanıyor';
$string['blocksuccess'] = '$a tabloları doğru ayarlandı';
$string['bycourseorder'] = 'Kurs sırasına göre';
$string['byname'] = '$a tarafından';
$string['cancel'] = 'İptal';
$string['categories'] = 'Kurs kategorileri';
$string['category'] = 'Kategori';
$string['categoryadded'] = '\'$a\' kategorisi eklendi';
$string['categorydeleted'] = '\'$a\' kategorisi silindi';
$string['categoryduplicate'] = '\'$a\' isminde bir kategori zaten var!';
$string['changedpassword'] = 'Şifre değişti';
$string['changepassword'] = 'Şifre değiştir';
$string['changessaved'] = 'Değişiklikler kaydedildi';
$string['checkingbackup'] = 'Yedek kontrol ediliyor';
$string['checkingcourse'] = 'Kurs kontrol ediliyor';
$string['checkinginstances'] = 'Tekrarları kontrol ediliyor';
$string['checkingsections'] = 'Bölümler kontrol ediliyor';
$string['checklanguage'] = 'Dili kontrol et';
$string['childcoursenotfound'] = 'Alt kurs bulunamadı';
$string['choose'] = 'Seç';
$string['choosecourse'] = 'Bir kurs seçiniz';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Birincil kayıt biçimi';
$string['chooselivelogs'] = 'Yada şuanki etkinlikleri izleyiniz';
$string['chooselogs'] = 'Hangi kayıtları görmek istediğinizi seçiniz';
$string['choosereportfilter'] = 'Rapor için bir filtre seçiniz';
$string['choosetheme'] = 'Tema seçiniz';
$string['chooseuser'] = 'Kullanıcı seçiniz';
$string['city'] = 'Şehir';
$string['clamdeletedfile'] = 'Dosya silindi';
$string['clamdeletedfilefailed'] = 'Dosya silinemedi';
$string['clamemailsubject'] = '$a :: Clam AV uyarisi';
$string['clammovedfilebasic'] = 'Dosya karantina dizinine taşındı.';
$string['clamunknownerror'] = 'Antivirus yazılımında bilinmeyen bir var.';
$string['cleaningtempdata'] = 'Geçici veri temizleniyor';
$string['clicktochange'] = 'Büyütmek için tıkla';
$string['closewindow'] = 'Bu pencereyi kapat';
$string['comparelanguage'] = 'Geçerli dili karşılaştır ve düzenle';
$string['complete'] = 'Tamamlandı';
$string['configallowunenroll'] = 'Bu seçenek \'Evet\' ise öğrenciler istedikleri zaman kendi kendilerine kurstan kayıtlarını sildirebilirler. Diğer durumda buna izin verilmez ve sadece yöneticiler ve eğitimciler bu işi yapmalıdır.';
$string['configcountry'] = 'Buradan bir ülke seçerseniz, yeni kullanıcılar için bu ülke varsayılan olarak seçili olacaktır. Ülke seçmeyi zorunlu tutmak istiyorsanız, bu seçeneği ayarlamayın.';
$string['configdebug'] = 'Bu seçeneği açık tutarsanız PHP\'deki error_reporting metodu daha fazla uyarı mesajı gösterecektir. Bu, geliştiriciler için kullanışlıdır.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Bu, email yetkilendirmesi kullanıyorsanız, kullanıcının ne kadar sürede bu emali onaylaması gerektiğini belirtir. Bu süreden sonra, onyalanmaış eski hesaplar silinecektir.';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Bu, seçilen kullanıcının önceden yapmış olduğu giriş hataları hakkında ekranda bilgi gösterir.';
$string['configextendedusernamechars'] = 'Öğrencilerin kullanıcı adlarında isteği herhangi bir karakteri seçebilmesini istiyorsanız bu ayarı etkinleştirin. (Not: Adı ve soyadını etkilemez, giriş için kullanılan kullanıcı adını etkiler) Bu ayar \'hayır\' ise sadece ingilizceki alfanümerik karakterler kullanılabilecektir.';
$string['configgdversion'] = 'Kurulu olan GD sürümünü seçiniz. Varsayılan olarak seçilen otomatik olarak algılanmıştır. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız burayı değiştirmeyiniz.';
$string['configlang'] = 'Sitenin tamamında geçerli olan varsayılan bir dil seçin. Kullanıcılar daha sonra istedikleri dili seçebilirler.';
$string['configlanglist'] = 'Kurulumla birlikte gelen dillerin herhangi birinin seçilebilmesi için burayı boş bırakın. Ancak dil menüsünü kısıtlamak istiyorsanız buraya dil listesini virgülle ayırarak girin. Örnek: tr,fr,de,en_us';
$string['configlangmenu'] = 'Ana sayfa, giriş sayfası vb. yerlerde dil menüsünün görünüp görünmeyeceğini belirtin. Bu, kullanıcının kendi profilinde düzenleyebileceği dil tercihini etkilemeyecektir.';
$string['configlocale'] = 'Sitenin tamamında geçerli olan yerelleştirme kodunu girin. Bu, gün biçimini ve dilini etkileyecektir. İşletim sisteminde bu yerelleştirmenin var olması gerekmektedir. Eğer neyi seçeneğinizi bilmiyorsanız boş bırakınız.
<br /> Örnekler: Linux için: de_DE, en_US, tr_TR; Windows için: turkish, german, spanish';
$string['configloglifetime'] = 'Bu, kullanıcı etkinliklerine ait kayıtların ne kadar süre korunacağını belirtir. Bu süreden eski kayıtlar otomatik olarak silinecektir. Gerçekten bu kayıtlara ihtiyanız varsa mümkün olduğunca bu kayıtları uzun süreli tutmaya çalışın. Fakat çok yoğun bir sunucunuz varsa ve performans sorunları yaşıyorsanız daha kısa süreli bir zaman aşımı belirtebilirsiniz.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Öğrenciler çok uzun zaman giriş yapmazlarsa öğrencilerin otomatik olarak kurslardan kaydı silinecektir. Bu parametre bu sınırı belirtmektedir.';
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Giriş hataları kaydedilecekse email bildirileri de gönderilebilir. Bu hata kayıtlarını kimler alabilir?';
$string['configopentogoogle'] = 'Bu ayar etkinleştirilirse, Google, siteye konuk kullanıcı olarak giriş yapabilecektir. Ek olarak, sitenize Google aracılığıyla gelen kullanıcılar da konuk kullanıcı olarak giriş yapabileceklerdir. Not: Bu, zaten ziyaretçi girişine açık olan kurslara erişimi Google açısından şeffaflaştırır.';
$string['configproxyhost'] = 'Bu <b>sunucu</b> internete erişmek için bir proxy sunucusu (firewall gibi) kullanıyorsa proxy sunucunun host adını ve bağlantı noktasını belirtin. Yoksa boş bırakın.';
$string['configsessioncookie'] = 'Bu seçenek Moodle oturumları için kullanılan çerezlerin adını ayarlar. Bu seçenek isteğe bağlıdır, ancak aynı anda aynı web sitesi birden çok moodle kopyası ile çalışıyorsa bu seçenek oluşan karışıklığı ortadan kaldırır.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Bu siteye giriş yapan kullanıcılar uzun süre işlem yapmazlarsa (sayfaları gezinmezse) ne kadar süre içinde oturum sona erecek?';
$string['configsmtphosts'] = 'Moodle\'nin email göndermesi için bir veya birden fazla SMTP sunucu girebilirsiniz (ör: \'mail.a.com\' veya \'mail.a.com;mail.b.com\'). Bu seçeneği boş bırakırsanız PHP\'nin email gönderirken kullandığı varsayılan metot kullanılacaktır. ';
$string['configsmtpuser'] = 'Yukarıda bir SMTP sunucu belirttiyseniz ve bu sunucu yetki istiyorsa buraya sunucu için kullanıcı adı ve şifreyi giriniz.';
$string['configteacherassignteachers'] = 'Kendi kursunda eğitim veren eğitmenler, diğer eğitimcileri bir kursa eğitmen olarak atayabilirler mi? \'Hayır\' seçilirse sadece yöneticiler ve ders açıcılar eğitimci atayabilir.';
$string['configunzip'] = 'Unzip programının yerini belirtin (Sadece Unix için, isteğe bağlıdır). Belirtilirse, sunucuda zip arşivini açmak için bu kullanılacaktır. Boş bırakırsanız, zip arşivini açmak için dahili işlemler kullanılacaktır. ';
$string['configuration'] = 'Yapılandırma';
$string['configvariables'] = 'Değişkenker';
$string['configwarning'] = 'Bu ayarları değiştirirken dikkatli olun. Bilmediğiniz değerleri girmeniz sorunlara sebep olabilir.';
$string['configzip'] = 'Zip programının yerini belirtin (Sadece Unix için, isteğe bağlıdır). Belirtilirse, sunucuda zip arşivi oluşturmak için bu kullanılacaktır. Boş bırakırsanız, zip arşivi oluşturmak için dahili işlemler kullanılacaktır.';
$string['confirm'] = 'Onayla';
$string['confirmed'] = 'Kaydınız onaylandı';
$string['confirmednot'] = 'Kaydınız henüz onaylanmadı!';
$string['continue'] = 'Devam';
$string['continuetocourse'] = 'Kursa girmek için burayı tıklayın';
$string['cookiesenabled'] = 'Oturum desteği (cookie) etkin olmalıdır';
$string['cookiesnotenabled'] = 'Maalesef tarayıcı programınızın oturum desteği etkin değil';
$string['copy'] = 'kopyala';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Kurs dosyaları kopyalanıyor';
$string['copyinguserfiles'] = 'Kullanıcı dosyaları kopyalanıyor';
$string['copyingzipfile'] = 'Zip dosyası kopyalanıyor';
$string['copyrightnotice'] = 'Yayın hakları';
$string['cost'] = 'Ücret';
$string['costdefault'] = 'Varsayılan tutar';
$string['country'] = 'Ülke';
$string['course'] = 'Kurs';
$string['courseavailable'] = 'Bu kurs öğrencilere yöneliktir';
$string['courseavailablenot'] = 'Bu kurs öğrencilere yönelik değildir';
$string['coursebackup'] = 'Kurs yedekleme';
$string['coursecategories'] = 'Kurs kategorileri';
$string['coursecategory'] = 'Kurs kategorisi';
$string['coursecreators'] = 'Kurs açıcılar';
$string['coursefiles'] = 'Kurs dosyaları';
$string['courseformats'] = 'Kurs biçimleri';
$string['coursegrades'] = 'Kurs notları';
$string['courseinfo'] = 'Kurs bilgisi';
$string['courserestore'] = 'Kurs geri yükleme';
$string['courses'] = 'Kurslar';
$string['coursescategory'] = 'Aynı kategorideki kurslar';
$string['coursestaught'] = 'Almış olduğum kurslar';
$string['courseupdates'] = 'Kurs güncellemeleri';
$string['courseuploadlimit'] = 'Dosya yükleme sınırı';
$string['create'] = 'Oluştur';
$string['createaccount'] = 'Yeni hesabımı oluştur';
$string['createfolder'] = '$a içinde bir dizin oluştur';
$string['createuserandpass'] = 'Giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifre oluşturun';
$string['createziparchive'] = 'Zip arşivi oluştur';
$string['creatingblocks'] = 'Bloklar oluşturuluyor';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Kategoriler ve sorular oluşturuluyor';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Kurs modülleri oluşturuluyor';
$string['creatingevents'] = 'Olaylar oluşturuluyor';
$string['creatinggroups'] = 'Gruplar oluşturuluyor';
$string['creatinglogentries'] = 'Log kayıtları oluşturuluyor';
$string['creatingnewcourse'] = 'Yeni kurs oluşturuluyor';
$string['creatingscales'] = 'Ölçek oluşturuluyor';
$string['creatingsections'] = 'Bölümler oluşturuluyor';
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Geçici yapılar oluşturuluyor';
$string['creatingusers'] = 'Kullanıcılar oluşturuluyor';
$string['creatingxmlfile'] = 'XML dosyası oluşturuluyor';
$string['currency'] = 'Para birimi';
$string['currentlanguage'] = 'Geçerli dil';
$string['currentlocaltime'] = 'bölgesel saatiniz';
$string['currentpicture'] = 'Resim';
$string['currentrelease'] = 'Şimdiki yayım bilgisi';
$string['currentversion'] = 'Şimdiki sürüm';
$string['databasechecking'] = 'Moodle veritabanı $a->oldversion sürümünden $a->newversion sürümüne yükseltiliyor';
$string['databaseperformance'] = 'Veritabanı performansı';
$string['databasesetup'] = 'Veritabanı ayarlanıyor';
$string['databasesuccess'] = 'Veritabanı başarıyla güncellendi';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Şimdiki yedek sürümü: $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Şimdiki blok sürümü: $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Veritabanı güncelleştiriliyor';
$string['date'] = 'Tarih';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Tarih - en yeniler önce';
$string['datemostrecentlast'] = 'Tarih - en yeniler sonra';
$string['day'] = 'gün';
$string['days'] = 'gün';
$string['decodinginternallinks'] = 'Dahili bağlantılar çözülüyor';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Bu Kursun Tam Adı 101';
$string['defaultcourseshortname'] = 'UE-101';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Öğrenci';
$string['defaultcoursestudents'] = 'Öğrenci(ler)';
$string['defaultcoursesummary'] = 'Bu dersin ne hakkında olduğunu açıklayan özlü ve ilgi çekici bir paragraf yazın';
$string['defaultcourseteacher'] = 'Eğitmen';
$string['defaultcourseteachers'] = 'Eğitmen(ler)';
$string['delete'] = 'Sil';
$string['deleteall'] = 'Tümünü sil';
$string['deletecheck'] = '$a silinsin mi?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Bu dosyaları silmek istediğinizden emin misiniz?';
$string['deletecheckfull'] = '$a tamamen silinecek. Emin misiniz?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Bu dosyaları silmek üzeresiniz';
$string['deletecompletely'] = 'Hepsini sil';
$string['deletecourse'] = 'Kursu sil';
$string['deletecoursecheck'] = 'Bu kursu ve içindeki tüm bilgileri tamamen silmek istediğinizden emin misiniz?';
$string['deleted'] = 'Silindi';
$string['deletedactivity'] = '$a silindi';
$string['deletedcourse'] = '$a tamamen silindi';
$string['deletednot'] = '$a silinemedi!';
$string['deleteselected'] = 'Seçilileri sil';
$string['deletingcourse'] = '$a siliniyor';
$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Mevcut kurs verileri siliniyor';
$string['deletingolddata'] = 'Eski veri siliniyor';
$string['department'] = 'Bölüm';
$string['description'] = 'Açıklama';
$string['detailedless'] = 'Daha az ayrıntılı';
$string['detailedmore'] = 'Daha fazla ayrıntılı';
$string['directorypaths'] = 'Dizin Yolları';
$string['disable'] = 'Pasifleştir';
$string['displayingfirst'] = 'Sadece ilk $a->count $a->things gösteriliyor';
$string['displayingrecords'] = '$a kayıt gösteriliyor';
$string['displayingusers'] = '$a->start -den $a->end -e kullanıcıları gösteriyor';
$string['documentation'] = 'Moodle Belgeleri';
$string['donotask'] = 'Sorma';
$string['down'] = 'Aşağı';
$string['downloadexcel'] = 'Excel formatında indir';
$string['downloadtext'] = 'Text formatında indir';
$string['doyouagree'] = 'Şartları okuyup kabul ediyor musunuz?';
$string['duplicate'] = 'Kopyasını çıkar';
$string['duplicatinga'] = 'Kopyası çıkartılıyor: $a';
$string['duplicatingain'] = '$a->in içindeki $a->what \'nın kopyası çıkartılıyor';
$string['edit'] = 'Düzenle $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Kurs ayarlarını düzenle';
$string['editfiles'] = 'Dosyaları düzenle';
$string['editgroupprofile'] = 'Grup profilini düzenle';
$string['editinga'] = '$a düzenleniyor';
$string['editingteachershort'] = 'Yazar';
$string['editlock'] = 'Bu değer düzeltilemez!';
$string['editmyprofile'] = 'Profil düzenle';
$string['editorbgcolor'] = 'Arkaplan rengi';
$string['editorcleanonpaste'] = 'Yapıştırırken World HTML\'i temizle';
$string['editorcommonsettings'] = 'Genel ayarlar';
$string['editordefaultfont'] = 'Varsayılan font';
$string['editorenablespelling'] = 'Sözcük denetimini etkinleştir';
$string['editorfontlist'] = 'Font listesi';
$string['editorfontsize'] = 'Varsayılan font boyutu';
$string['editorresettodefaults'] = 'Varsayılan değerlere dön';
$string['editorsettings'] = 'Editor ayarları';
$string['editsummary'] = 'Özeti düzenle';
$string['editthisactivity'] = 'Bu etkinliği düzenle';
$string['editthiscategory'] = 'Bu kategoriyi düzenle';
$string['edituser'] = 'Kullanıcı hesaplarını düzenle';
$string['email'] = 'Eposta adresi';
$string['emailactive'] = 'Eposta aktifliği';
$string['emailagain'] = 'Email (tekrar)';
$string['emailconfirm'] = 'Hesabınızı onaylayın';
$string['emailconfirmation'] = 'Merhaba $a->firstname,
\'$a->sitename\' Sitesinde bu eposta adresiyle yeni bir hesap açılmıştır.
Yeni hesabınızı onaylamak için aşağıdaki web adresine gidiniz:
$a->link
Bu bağlantıyı tıkladığınızda yeni sayfada site açılacaktır.
Eğer açılmıyorsa gezgininizin adres satırına yukarıdaki bağlantıyı kopyalayınız.
Saygilar
\'$a->sitename\' Yönetimi,
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: Hesap Onayı';
$string['emailconfirmsent'] = ' <P>Bu eposta adresinize (<B>$a</B>) kaydınızın tamamlanması için bazı açıklamalar içeren bir eposta gönderildi:
<P>Bir sorun çıkması durumunda site yöneticisine başvurunuz.';
$string['emaildigest'] = 'Eposta özet türü';
$string['emaildigestcomplete'] = 'Tümü (tam içerikli günlük email)';
$string['emaildigestoff'] = 'Özet yok (her forum mesajı için tek email)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Konular (Sadece konulu günlük email)';
$string['emaildisable'] = 'Bu email adresi etkin değildir';
$string['emaildisableclick'] = 'Bu adrese gönderilen tüm epostaları devre dışı bırakmak için burayı tıklayın';
$string['emaildisplay'] = 'Eposta gösterimi';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Sadece ders üyelerine adresimi göster';
$string['emaildisplayno'] = 'Gerçek adresimi gizle';
$string['emaildisplayyes'] = 'Adresimi göster';
$string['emailenable'] = 'Bu email adresi etkindir';
$string['emailenableclick'] = 'Bu adrese gönderilen tüm epostaları tekrar aktif hale getirmek için burayı tıklayın';
$string['emailexists'] = 'Bu eposta adresi daha önce kaydedilmiştir.';
$string['emailformat'] = 'Eposta formatı';
$string['emailmustbereal'] = 'Uyarı: Eposta adresiniz gerçek olmalıdır';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Merhaba $a->firstname,
Birisi (büyük ihtimal siz) \'$a->sitename\' hesabınız için yeni bir şifre isteğinde bulundu.
Bunu onaylamak ve yeni bir şifrenin email adresinize postalanmasını istiyorsanız, aşağıdaki linki takip edin:
$a->link
Bir çok mail programı yukarıdaki linki tıklanabilir olarak göstermektedir. Tıklanabilir değilse, linkin üzerine gelip sağ tıklayarak kopyalayın ve web tarayıcınızı açarak adres çubuğuna bu adresi yapıştırın.
Yardıma ihtiyacınız olursa site yöneticisiyle iletişim kurun:
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: Şifre değişim onayı';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Email adresinize şifrenizi nasıl değiştireceğinize dair bilgi mesajı gönderildi: <b>$a</b>.
<p>Bu email, şifre değişimini tamamlamanız için gerekli yönergeleri içermektedir.
Şayet bu işlemleri yaparken zorluk yaşarsanız site yöneticisiyle iletişim kurabilirsiniz.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Şifre değişimini onayladığınız için teşekkür ederiz.
<p>Bu email adresinize <b>$a->email</b> yeni şifrenizi içeren bir email gönderdik.
<p>Yeni şifreniz otomatik olarak oluşturulmuştur ve isterseniz <a href=$a->link>şifre değişim sayfasını</a> kullanarak hatırlayacağınız bir şifre oluşturabilirsiniz.';
$string['enable'] = 'Etkinleştir';
$string['encryptedcode'] = 'Şifrelenmiş kod';
$string['enrolledincourse'] = '\"$a\" kursuna kayıt yapıldı';
$string['enrolledincoursenot'] = '\"$a\" kursuna kayıt yapılmadı';
$string['enrollfirst'] = 'Site etkinliklerini görebilmeniz için derslerden en az bir tanesine kaydolmak durumundasınız.';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Bu kursa kendi kendinizi kaydetmek üzereseniz. <br/> Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?';
$string['enrolmentkey'] = 'Kayıt anahtarı';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Bu kurs kaydı için bir defalığına kullanacağınız özel bir \'Kayıt Anahtarı\' gerekmektedir.<BR>
Eğer bu anahtarı bilmiyorsanız bu kişiden isteyebilirsini: $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Bu anahtar yanlıştır, tekrar deneyiniz<BR>
(İpucu - \'$a\' ile başlıyor)';
$string['enrolmentnew'] = '$a dersine yeni kayıt';
$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user, \"$a->course\" dersine kaydoldu';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Manual olarak yapılan kayıtlar şu anda etkin değil';
$string['enrolmentnotyet'] = 'Üzgünüz, bu derse şu tarihe kadar erişemezsiniz <br/> $a';
$string['enrolments'] = 'Ders kayıtları';
$string['enrolperiod'] = 'Kayıt süresi';
$string['entercourse'] = 'Bu derse girmek için tıklayınız';
$string['enteremailaddress'] = 'Şifrenizi sıfırlamak ve yeni şifrenizi
epostayla göndermek için eposta adresinizi yazınız.';
$string['entries'] = 'Girdiler';
$string['error'] = 'Hata';
$string['errortoomanylogins'] = 'Üzgünüz, giriş için izin verilen deneme sayısını aştınız. Tarayıcınızı yeniden başlatınız.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Bir hata oluştuğundan dolayı işlem onaylanmadı. Emaildeki bir linki tıklayarak buraya geldiyseniz, bu linkin yarım ya da alt satıra geçmiş halde olmadığından emin olun. Bağlantının düzgün olarak görünmesi için kopyala/yapıştır\'ı kullanabilirsiniz';
$string['everybody'] = 'Herkes';
$string['executeat'] = 'Çalıştır';
$string['existing'] = 'Mevcut';
$string['existingadmins'] = 'Mevcut yöneticiler';
$string['existingcourse'] = 'Mevcut kurs';
$string['existingcourseadding'] = 'Var olan kurs, bilgiyi ekle';
$string['existingcoursedeleting'] = 'Var olan kurs, önceki dersi sil';
$string['existingcreators'] = 'Mevcut kurs oluşturucular';
$string['existingstudents'] = 'Kayıtlı öğrenci';
$string['existingteachers'] = 'Mevcut eğitmenler';
$string['explanation'] = 'Açıklama';
$string['failedloginattempts'] = 'Son girişinizden beri $a->attempts hatalı giriş yapıldı';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->accounts hesap için $a->attempts hatalı giriş yapıldı';
$string['feedback'] = 'Geribildirim';
$string['file'] = 'Dosya';
$string['filemissing'] = '$a kayıptır';
$string['files'] = 'Dosya(lar)';
$string['filesfolders'] = 'Dosyalar/klasörler';
$string['filloutallfields'] = 'Bu formdaki tüm alanları doldurunuz';
$string['findmorecourses'] = 'Daha fazla ders bul...';
$string['firstdayofweek'] = '1';
$string['firstname'] = 'Ad';
$string['firsttime'] = 'Buraya ilk defa mı geliyorsunuz?';
$string['followingoptional'] = 'Aşağıdaki maddeler seçimlidir';
$string['followingrequired'] = 'Aşağıdaki maddeler zorunludur';
$string['force'] = 'Zorunluluk';
$string['forcedmode'] = 'zorunlu mod';
$string['forcelanguage'] = 'Dil zorunluluğu';
$string['forceno'] = 'Zorunlu değil';
$string['forcepasswordchange'] = 'Şifre değişimini zorunlu tut';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Kullanıcı bir sonraki girişi yaptığında değişim için onay iste';
$string['forgotten'] = 'Kullanıcı adı veya şifrenizi mi unuttunuz?';
$string['format'] = 'Biçim';
$string['formathtml'] = 'HTML biçimi';
$string['formatplain'] = 'Düzyazı biçimi';
$string['formatsocial'] = 'Sosya format';
$string['formattext'] = 'Program auto-format';
$string['formattexttype'] = 'Biçim';
$string['formattopics'] = 'Konu formatı';
$string['formatweeks'] = 'Haftalık format';
$string['from'] = 'Başlangıç';
$string['frontpagecategorynames'] = 'Bölümleri göster';
$string['frontpagecourselist'] = 'Bölümleri & Dersleri göster';
$string['frontpagedescription'] = 'Giriş sayfası açıklamaları';
$string['frontpageformat'] = 'Giriş sayfası formatı';
$string['frontpagenews'] = 'Haberleri göster';
$string['fulllistofcourses'] = 'Tüm kurslar';
$string['fullname'] = 'Tam adı';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = 'Tam profil';
$string['fullsitename'] = 'Tam site adı';
$string['functiondisabled'] = 'Bu işlevsellik şu anda etkin değil';
$string['gd1'] = 'GD 1.x kurulu';
$string['gd2'] = 'GD 2.x kurulu';
$string['gdneed'] = 'Bu grafiği görebilmeniz için GD kurulu olmalı';
$string['gdnot'] = 'GD kurulu değil';
$string['go'] = 'Git';
$string['gpl'] = 'Telif Hakkı (C) 1999-2004 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
Bu program GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) ile yazılmıştır.
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
$string['grade'] = 'Not';
$string['grades'] = 'Notlar';
$string['group'] = 'Grup';
$string['groupadd'] = 'Yeni grup ekle';
$string['groupaddusers'] = 'Seçili olanı gruba ekle';
$string['groupfor'] = 'grup için';
$string['groupinfo'] = 'Seçili grup hakkında bilgi';
$string['groupinfomembers'] = 'Seçili üyeler hakkında bilgi';
$string['groupinfopeople'] = 'Seçili kişiler hakkında bilgi';
$string['groupmemberssee'] = 'Grup üyelerine bak';
$string['groupmembersselected'] = 'Seçili grubun üyeleri';
$string['groupmode'] = 'Grup modu';
$string['groupmodeforce'] = 'Gruplu olsun';
$string['groupmy'] = 'Grubum';
$string['groupnonmembers'] = 'Grupta olmayan kişiler';
$string['groupnotamember'] = 'Üzgünüz, bu grubun üyesi değilsiniz';
$string['grouprandomassign'] = 'Tüm gruplara rasgele ata';
$string['groupremove'] = 'Seçili grubu sil';
$string['groupremovemembers'] = 'Seçili üyeleri sil';
$string['groups'] = 'Gruplar';
$string['groupsnone'] = 'Grup yok';
$string['groupsseparate'] = 'Ayrı gruplar';
$string['groupsvisible'] = 'Görülür gruplar';
$string['guestskey'] = 'Kayıt anahtarı olan konukların girmesine izin ver';
$string['guestsno'] = 'Konukların girmesini yasakla';
$string['guestsnotallowed'] = 'Özür dileriz, \'$a\' dersine konukların girmesine izin verilmemektedir.';
$string['guestsyes'] = 'Kayıt anahtarı olmayan konuklara izin ver';
$string['guestuser'] = 'Konuk Kullanıcı';
$string['guestuserinfo'] = 'Bu özel bir kullanıcıdır ve bazı derslere sadece-okuma modunda girebilir.';
$string['help'] = 'Yardım';
$string['helpemoticons'] = 'Yüz ifadeleri kullan';
$string['helpformatting'] = 'Yazı biçimlendirme hakkında';
$string['helphtml'] = 'HTML Nasıl yazılır';
$string['helpindex'] = 'Tüm yardım dosyaları';
$string['helppicture'] = 'Resim nasıl yüklenir';
$string['helpquestions'] = 'İyi soru sor';
$string['helpreading'] = 'Dikkatli oku';
$string['helprichtext'] = 'Richtext HTML editörü hakkında';
$string['helpsummaries'] = 'Bu özetler hakkında';
$string['helptext'] = 'Yazı nasıl yazılır';
$string['helpwiki'] = 'Wiki-formatı nasıl yazılır';
$string['helpwriting'] = 'Dikkatli yaz';
$string['hiddensections'] = 'Gizli bölümler';
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Gizli bölümler açılır-kapanır olarak görünsün';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Gizli bölümler tamamen görünmez olsun';
$string['hide'] = 'Gizle';
$string['hideadvancedsettings'] = 'Gelişmiş ayarları gizle';
$string['hidepicture'] = 'Resmi gizle';
$string['hidesettings'] = 'Ayarları gizle';
$string['hits'] = 'İzlemeler';
$string['hitsoncourse'] = '$a->username: $a->coursename izlemeleri';
$string['hitsoncoursetoday'] = '$a->username: $a->coursename bugünkü izlemeleri';
$string['home'] = 'Ana Sayfa';
$string['hour'] = 'saat';
$string['hours'] = 'saat';
$string['howtomakethemes'] = 'Nasıl yeni tema yapılır';
$string['htmleditor'] = 'Zengin metin editörü kullan (sadece IE 5.5 ve sonrası)';
$string['htmleditoravailable'] = 'Richtext editörü var';
$string['htmleditordisabled'] = 'Kullanıcı profilinizdeki zengin metin editörünü kapattınız';
$string['htmleditordisabledadmin'] = 'Yönetici bu sitedeki zengin metin editörünü kapatmıştır';
$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'Internet Explorer 5.5 ve yukarısı olmadığı için zengin metin editörünü kullanamazsınız';
$string['htmlformat'] = 'Kolay HTML formatı';
$string['icqnumber'] = 'ICQ numarası';
$string['idnumber'] = 'ID numarası';
$string['inactive'] = 'Etkin değil';
$string['include'] = 'Dahil et';
$string['includeallusers'] = 'Tüm kullanıcıları dahil et';
$string['includecoursefiles'] = 'Ders dosyalarını dahil et';
$string['includecourseusers'] = 'Ders kullanıcılarını dahil et';
$string['included'] = 'Dahil edildi';
$string['includelogentries'] = 'Kayıt girdilerini dahil et';
$string['includemodules'] = 'Modülleri dahil et';
$string['includeneededusers'] = 'Gerekli kullanıcıları dahil et';
$string['includenoneusers'] = 'Hiçbir kullanıcıyı dahil etme';
$string['includeuserfiles'] = 'Kullanıcı dosyalarını dahil et';
$string['info'] = 'Bilgi';
$string['institution'] = 'Kurum';
$string['invalidemail'] = 'Geçersiz eposta adresi';
$string['invalidlogin'] = 'Geçersiz giriş, tekrar deneyin';
$string['ip_address'] = 'IP Adresi';
$string['jump'] = 'Atla';
$string['jumpto'] = 'Geçiş yap...';
$string['keep'] = 'Sakla';
$string['langltr'] = 'Dil yönü soldan sağa';
$string['langrtl'] = 'Dil yönü sağdan sola';
$string['language'] = 'Dil';
$string['languagegood'] = 'Bu dil paketi günceldir. :-)';
$string['lastaccess'] = 'Son giriş';
$string['lastedited'] = 'Son düzenleme';
$string['lastlogin'] = 'Son giriş';
$string['lastmodified'] = 'Son değiştirme';
$string['lastname'] = 'Soyad';
$string['latestlanguagepack'] = 'Son dil paketlerini kontrol et';
$string['latestnews'] = 'Son haberler';
$string['leavetokeep'] = 'Geçerli şifrenizi sürdürmek için boş bırakınız';
$string['license'] = 'GPL Lisansı';
$string['list'] = 'Listele';
$string['listfiles'] = '$a\'nın içindeki dosyalar';
$string['listofallpeople'] = 'Tam kullanıcı listesi';
$string['livelogs'] = 'Son bir saatteki canlı kayıtlar';
$string['locale'] = 'tr_TR';
$string['location'] = 'Yer';
$string['loggedinas'] = '$a olarak giriş yaptınız';
$string['loggedinnot'] = 'Giriş yapmadınız.';
$string['login'] = 'Giriş';
$string['login_failure_logs'] = 'Giriş hatası kayıtları';
$string['loginas'] = 'Farklı giriş yap';
$string['loginguest'] = 'Konuk olarak giriş';
$string['loginsite'] = 'Siteye giriş';
$string['loginsteps'] = 'Merhaba! Bu sitedeki derslere tam erişim için hesap
açmanız gerekmektedir. Derslerden bazılarının sadece kayıt için bir
defalığına kullanılan \"Kayıt Anahtarı\" olabilir.
Şu adımları izleyiniz:
<OL size=2>
<LI><A HREF=$a>Yeni Hesap</A> formunu doldurun.
<LI>Eposta adresinize hemen bir mesaj gönderilir.
<LI>Mesajdaki web bağlantısını tıklayın.
<LI>Hesabınız onaylanır ve giriş yapabilirsiniz.
<LI>Şimdi, katılmak istediğiniz dersi seçiniz.
<LI>Eğer bir \"Kayıt Anahtarı\" istenirse, eğitmeninizin verdiği
anahtarı yazınız. Böylece bu derse \"kaydınız\" yapılacaktır.
<LI>Artık tüm derse girebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizle
kaydolduğunuz derse bu sayfadan girebilirsiniz.
</OL>';
$string['loginstepsnone'] = 'Merhaba!
<P>Derslere tam erişim için yeni bir hesap açmanız gerekmektedir.
<P>Kullanıcı adınızı ve şifrenizi oluşturarak bu sayfadaki formdan giriş yapınız!
<P>Seçtiğiniz kullanıcı adı başkası tarafından alınmışsa farklı bir kullanıcı adı kullanmak durumundasınız.';
$string['loginto'] = '$a\'e giriş';
$string['loginusing'] = 'Kullanıcı adı ve şifrenizle buradan giriniz';
$string['logout'] = 'Çıkış';
$string['logs'] = 'Kayıtlar';
$string['logtoomanycourses'] = '[ <a href=\"$a->url\">dahası</a> ] ';
$string['logtoomanyusers'] = '[ <a href=\"$a->url\">dahası</a> ] ';
$string['mailadmins'] = 'Yöneticileri bilgilendir';
$string['mailstudents'] = 'Öğrencileri bilgilendir';
$string['mailteachers'] = 'Eğitimcileri bilgilendir';
$string['mainmenu'] = 'Ana menü';
$string['makeafolder'] = 'Klasör oluştur';
$string['makeeditable'] = '\'$a\' dosyasını sunucu tarafından değiştirilebilir yaparsanız (ör: apache),
bu dosyayı doğrudan bu sayfada düzenleyebilirsiniz';
$string['manageblocks'] = 'Bloklar';
$string['managedatabase'] = 'Veritabanını yönet';
$string['managefilters'] = 'Filtreler';
$string['managemodules'] = 'Modüller';
$string['markedthistopic'] = 'Bu konu güncel konu olarak belirlendi';
$string['markthistopic'] = 'Bu konuyu güncel konu olarak belirle';
$string['maximumchars'] = 'En çok $a harf';
$string['maximumgrade'] = 'En yüksek not';
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'En fazla yükleme boyutu';
$string['maxsize'] = 'En çok: $a';
$string['min'] = 'dk';
$string['mins'] = 'dk';
$string['minutes'] = 'dakika';
$string['miscellaneous'] = 'Çeşitli';
$string['missingcategory'] = 'Bir kategori seçmelisiniz';
$string['missingcity'] = 'Şehir yazılmadı';
$string['missingcountry'] = 'Ülke yazılmadı';
$string['missingdescription'] = 'Açıklama yazılmadı';
$string['missingemail'] = 'Eposta adresi yazılmadı';
$string['missingfirstname'] = 'Ad yazılmadı';
$string['missingfullname'] = 'Tam ad yazılmadı';
$string['missinglastname'] = 'Soyad yazılmadı';
$string['missingname'] = 'Ad yazılmadı';
$string['missingnewpassword'] = 'Yeni şifre yazılmadı';
$string['missingpassword'] = 'Şifre yazılmadı';
$string['missingshortname'] = 'Kısa ad yazılmadı';
$string['missingshortsitename'] = 'Kısa site adı yazılmadı';
$string['missingsitedescription'] = 'Site açıklaması yazılmadı';
$string['missingsitename'] = 'Site adı yazılmadı';
$string['missingstrings'] = 'Çevrilmeyen ifadeleri kontrol et';
$string['missingstudent'] = 'Bir öğrenci seçmelisiniz';
$string['missingsummary'] = 'Özet yazılmadı';
$string['missingteacher'] = 'Bir eğitmen seçmelisiniz';
$string['missingurl'] = 'Hatalı URL';
$string['missingusername'] = 'Kullanıcı adı yazılmadı';
$string['modified'] = 'Değiştirilme';
$string['moduledeleteconfirm'] = '\'$a\' modülünü tamamen silmek üzeresiniz. Bu etkinlik modülüyle ilgili bütün kayıtlar veritabanından silinecektir. Devam etmek istediğinizden emin misiniz?';
$string['moduledeletefiles'] = '\'$a->module\' modülüyle ilgili bütün veriler veritabanından silindi. Silme işlemini tamamlamak ve bu modülün kendi kendini tekrar kurmasını engellemek için şimdi bu dizini sunucudan kaldırmanız gerekiyor: $a->directory';
$string['modulesetup'] = 'Modül tabloları ayarlanıyor';
$string['modulesuccess'] = '$a adet tablo doğru olarak kuruldu';
$string['moodleversion'] = 'Sürüm: ';
$string['more'] = 'daha';
$string['mostrecently'] = 'en yakın';
$string['move'] = 'Taşı';
$string['movecategoryto'] = 'Kategoriyi taşı: ';
$string['movecourseto'] = 'Dersi taşı:';
$string['movedown'] = 'Aşağı taşı';
$string['movefilestohere'] = 'Dosyaları buraya taşı';
$string['movefull'] = '$a \'yı bu bölgeye taşı';
$string['movehere'] = 'Buraya taşı';
$string['moveleft'] = 'Sola taşı';
$string['moveright'] = 'Sağa taşı';
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Seçili dersleri taşı:';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Başka klasöre taşı';
$string['moveup'] = 'Yukarı taşı';
$string['mustchangepassword'] = 'Yeni şifre şu ankinden farklı olmalı';
$string['mustconfirm'] = 'Girişinizi onaylamalısınız';
$string['mycourses'] = 'Derslerim';
$string['name'] = 'Ad';
$string['namesocial'] = 'bölüm';
$string['nametopics'] = 'konu';
$string['nameweeks'] = 'hafta';
$string['needed'] = 'gerekli';
$string['never'] = 'Hiçbir zaman';
$string['neverdeletelogs'] = 'Kayıtları hiçbir zaman silme';
$string['new'] = 'Yeni';
$string['newaccount'] = 'Yeni hesap';
$string['newcourse'] = 'Yeni kurs';
$string['newpassword'] = 'Yeni şifre';
$string['newpasswordtext'] = 'Merhaba $a->firstname,
\'$a->sitename\' sitesindeki eski şifreniz silindi
ve geçici yeni bir şifre oluşturuldu.
Geçerli giriş bilgileriniz şunlardır:
kullanıcıadı: $a->username
şifre: $a->newpassword
Bu sayfaya giderek şifrenizi değiştiriniz:
$a->link
Bu bağlantıyı tıkladığınızda yeni sayfada site açılacaktır.
Eğer açılmıyorsa yukarıdaki bağlantıyı gezgininizin adres satırına kopyalayınız.
Saygilar
\'$a->sitename\' Yönetimi,
$a->signoff';
$string['newpicture'] = 'Yeni resim';
$string['newsitem'] = 'haber başlığı';
$string['newsitems'] = 'haber başlığı';
$string['newsitemsnumber'] = 'Gösterilecek haber';
$string['newuser'] = 'Yeni Kullanıcı';
$string['newusers'] = 'Yeni Kullanıcılar';
$string['next'] = 'Sonraki';
$string['no'] = 'Hayır';
$string['nobody'] = 'Hiçkimse';
$string['nocoursesfound'] = 'Bu kelimeyle ilgili bir ders bulunamadı \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Bu kategoride ders yoktur';
$string['noexistingadmins'] = 'Var olan bir yönetici yok ve bu ciddi bir hatadır. Bu mesajı asla görmemeniz gerekiyor.';
$string['noexistingcreators'] = 'Ders açan yoktur';
$string['noexistingstudents'] = 'Öğrenci yoktur';
$string['noexistingteachers'] = 'Eğitmen yoktur';
$string['nofilesselected'] = 'Geri yükleme için dosya seçilmedi';
$string['nofilesyet'] = 'Dersinize henüz bir dosya yüklenmedi';
$string['nograde'] = 'Not yok';
$string['noimagesyet'] = 'Dersinize henüz bir resim yüklenmedi';
$string['nomorecourses'] = 'Daha fazla eşleşen ders bulunamadı';
$string['nomoreidnumber'] = 'Çakışmayı engellemek için bir id no kullanmıyor';
$string['none'] = 'Hiçbiri';
$string['nopotentialadmins'] = 'Potansiyel yönetici yoktur';
$string['nopotentialcreators'] = 'Potansiyel kurs açıcı yoktur';
$string['nopotentialstudents'] = 'Potansiyel öğrenci yoktur';
$string['nopotentialteachers'] = 'Potansiyel eğitmen yoktur';
$string['noreplyname'] = 'Bu emaile cevap verme';
$string['noresults'] = 'Sonuç yok';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['normalfilter'] = 'Normal arama';
$string['nostudentsfound'] = '$a bulunamadı';
$string['nostudentsyet'] = 'Bu derse henüz bir öğrenci kaydolmadı';
$string['nosuchemail'] = 'Böyle bir eposta adresi yoktur';
$string['notavailable'] = 'Ulaşılamaz';
$string['noteachersyet'] = 'Bu derste henüz bir eğitmen yoktur';
$string['notenrolled'] = '$a bu derse kaydolmadı.';
$string['nothingnew'] = 'Son girişinizden beri yeni bir şey yok';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Kullanıcı: $a->info';
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Hatalı giriş bildirimi';
$string['notincluded'] = 'Dahil edilmedi';
$string['notingroup'] = 'Üzgünüz, bu etkinliği görebilmeniz için bir grubun üyesi olmanız gerekiyor.';
$string['nousersmatching'] = '\'$a\' ile eşleşen kullanıcı yok';
$string['nousersyet'] = 'Henüz bir kullanıcı yok';
$string['now'] = 'şimdi';
$string['numattempts'] = '$a hatalı giriş';
$string['numberweeks'] = 'Hafta/Konu sayısı';
$string['numdays'] = '$a gün';
$string['numhours'] = '$a saat';
$string['numminutes'] = '$a dakika';
$string['numseconds'] = '$ saniye';
$string['numviews'] = '$a izleme';
$string['numweeks'] = '$a hafta';
$string['numwords'] = '$a kelime';
$string['numyears'] = '$a yıl';
$string['ok'] = 'Tamam';
$string['opentoguests'] = 'Konuk erişimi';
$string['optional'] = 'isteğe bağlı';
$string['order'] = 'Sırala';
$string['other'] = 'Diğeri';
$string['outline'] = 'Ana hatlar';
$string['page'] = 'Sayfa';
$string['pageheaderconfigablock'] = '%%fullname%% içindeki bir blok yapılandırılıyor';
$string['parentfolder'] = 'Ana klasör';
$string['participants'] = 'Katılımcılar';
$string['password'] = 'Şifre';
$string['passwordchanged'] = 'Şifre değiştirildi';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Şifre değişimini onaylayın';
$string['passwordrecovery'] = 'Evet, giriş yardımı istiyorum';
$string['passwordsdiffer'] = 'Bu şifreler uyuşmuyor';
$string['passwordsent'] = 'Şifre gönderildi';
$string['passwordsenttext'] = ' <P>$a->email adresinize bir eposta gönderildi.
<P><B>Lütfen yeni şifreniz için epostanızı kontrol ediniz</B>
<P>Otomatik olarak oluşturulan yeni şifrenizi
<A HREF=$a->link>bu bağlantıdan değiştirebilirsiniz</A>.';
$string['pathnotexists'] = 'Bu yer sunucuda yok!';
$string['pathslasherror'] = 'Dosya yerleri \'/\' ile bitemez!';
$string['paymentinstant'] = 'Ödeme için aşağıdaki butonu kullanın ve bir kaç dakika içinde kaydolun!';
$string['paymentrequired'] = 'Bu kurs bu kayıt için ödeme gerektirmektedir.';
$string['paymentsorry'] = 'Ödemeniz için teşekkürler! Ancak ödemeniz tam olarak işleme alınmadı ve \"$a->fullname\" dersine girmek için henüz kaydedilmediniz. Lütfen bir kaç dakika sonra derse girmeye çalışın. Derse girerken yine sorun yaşıyorsanız site yöneticini veya $a->teacher uyarınız.';
$string['paymentthanks'] = 'Ödemeniz için teşekkürler! Şu anda bu kursa kaydoldunuz:<br />\"$a\"';
$string['people'] = 'Topluluk';
$string['personalprofile'] = 'Kişisel profil';
$string['phone'] = 'Telefon';
$string['phpinfo'] = 'PHP Bilgisi';
$string['popupwindow'] = 'Dosyayı yeni bir pencerede aç';
$string['potentialadmins'] = 'Potansiyel yöneticiler';
$string['potentialcreators'] = 'Potansiyel kurs açıcılar';
$string['potentialstudents'] = 'Potansiyel öğrenciler';
$string['potentialteachers'] = 'Potansiyel eğitmenler';
$string['preferredlanguage'] = 'Tercih edilen dil';
$string['preview'] = 'Önizleme';
$string['previeworchoose'] = 'İzle veya bir tema seç';
$string['previous'] = 'Önceki';
$string['publicdirectory'] = 'Halka açık dizin';
$string['publicdirectory0'] = 'Lütfen bu siteyi yayınlama';
$string['publicdirectory1'] = 'Sadece site adını yayınla';
$string['publicdirectory2'] = 'Siteyi bağlantısıyla birlikte yayınla';
$string['publicsitefileswarning'] = 'Not: Buradaki dosyalara herkes ulaşabilir';
$string['question'] = 'Soru';
$string['readinginfofrombackup'] = 'Yedekten bilgi okunuyor';
$string['readme'] = 'BENIOKU';
$string['recentactivity'] = 'Son etkinlikler';
$string['recentactivityreport'] = 'Son etkinliklerin raporları';
$string['refreshingevents'] = 'Olaylar yenileniyor';
$string['registration'] = 'Moodle Kaydı';
$string['registrationemail'] = 'Email onayları';
$string['registrationno'] = 'Hayır, email almak istemiyorum';
$string['registrationsend'] = 'Kayıt bilgisini moodle.org\'a gönder';
$string['registrationyes'] = 'Evet, önemli duyuruları bana bildir';
$string['removeadmin'] = 'Yöneticiyi çıkar';
$string['removecreator'] = 'Ders açısıyı çıkar';
$string['removestudent'] = 'Öğrenciyi çıkar';
$string['removeteacher'] = 'Eğitmeni çıkar';
$string['rename'] = 'Ad değiştir';
$string['renamefileto'] = '<b>$a</b> değiştir:';
$string['required'] = 'Gerekli';
$string['requireskey'] = 'Bu ders kayıt anahtarı gerektirmektedir';
$string['requirespayment'] = 'Bu derse erişim için ödeme yapmanız gerekmektedir';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Kursları ada göre tekrar sırala';
$string['resources'] = 'Kaynaklar';
$string['restore'] = 'Geri yükle';
$string['restorecancelled'] = 'Geri yükleme iptal edildi';
$string['restorecoursenow'] = 'Şimdi bu dersi geri yükle';
$string['restorefinished'] = 'Geri yükleme başarıyla tamamlandı';
$string['restoreto'] = 'Geri yükle';
$string['returningtosite'] = 'Kayıtlı Kullanıcılar';
$string['revert'] = 'Geri al';
$string['role'] = 'Rol';
$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'RSS destekleyen madde sayısı';
$string['rsserror'] = 'RSS verisi okunurken hata olustu';
$string['rsstype'] = 'Bu etkinlik için RSS desteği';
$string['savechanges'] = 'Değişiklikleri kaydet';
$string['saveto'] = 'Kaydet';
$string['scale'] = 'Ölçek';
$string['scales'] = 'Ölçekler';
$string['scalescustom'] = 'Kişisel ölçekler';
$string['scalescustomcreate'] = 'Yeni ölçek ekle';
$string['scalescustomno'] = 'Henüz kişisel bir ölçek oluşturulmadı';
$string['scalesstandard'] = 'Standart ölçekler';
$string['scalestip'] = 'Kişisel ölçek oluşturmak için kurs yönetim menüsündeki \'Ölçekler...\' bağlantısnı kullanın.';
$string['schedule'] = 'Zamanlama';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Zamanlanmış yedekleme durumu';
$string['search'] = 'Ara';
$string['searchagain'] = 'Tekrar ara';
$string['searchcourses'] = 'Dersleri ara';
$string['searchhelp'] = 'Bir seferde birden fazla kelimeyle arama yapabilirsiniz.<br/>kelime: metinde bu kelimeyle ilgili herhangi bir kayıt bul.<br/>+kelime: sadece eşleşen kelimeyi bul.<br/>-kelime: bu kelimeyi içeren sonuç getirme';
$string['searchresults'] = 'Arama sonuçları';
$string['sec'] = 'sn';
$string['secs'] = 'sn';
$string['section'] = 'Bölüm';
$string['sections'] = 'Bölümler';
$string['select'] = 'Seç';
$string['selectacountry'] = 'Ülke seç';
$string['selectednowmove'] = '$a dosya taşınmak için seçildi. Şimdi taşımak istediğiniz yere gidin ve \'Dosyaları buraya taşı\'ya basın';
$string['senddetails'] = 'Bilgilerimi epostayla gönder';
$string['separateandconnected'] = 'Ayrı ve Birleştirilmiş bilgi yolları';
$string['serverlocaltime'] = 'Sunucunun yerel zamanı';
$string['settings'] = 'Ayarlar';
$string['shortname'] = 'Kısa ad';
$string['shortnametaken'] = 'Bu kısa ad başka bir ders için kullanılıyor ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Sitenin kısa adı (tek sözcük)';
$string['show'] = 'Göster';
$string['showadvancedsettings'] = 'Gelişmiş ayarları göster';
$string['showall'] = 'Tümünü göster: $a';
$string['showallcourses'] = 'Tüm kursları göster';
$string['showalltopics'] = 'Tüm konuları göster';
$string['showallusers'] = 'Tüm kullanıcıları göster';
$string['showallweeks'] = 'Tüm haftaları göster';
$string['showgrades'] = 'Notları göster';
$string['showlistofcourses'] = 'Ders listesini göster';
$string['showonlytopic'] = 'Sadece $a konularını göster';
$string['showonlyweek'] = 'Sadece $a. haftayı göster';
$string['showrecent'] = 'Son etkinlikleri göster';
$string['showreports'] = 'Etkinlik raporlarını göster';
$string['showsettings'] = 'Ayarları göster';
$string['showtheselogs'] = 'Bu kayıtları göster';
$string['since'] = 'Şu tarihten beri';
$string['sincelast'] = 'son girişten beri';
$string['site'] = 'Site';
$string['sitedefault'] = 'Varsayılan Site';
$string['siteerrors'] = 'Site hataları';
$string['sitefiles'] = 'Site dosyaları';
$string['sitelogs'] = 'Site kayıtları';
$string['sitenews'] = 'Site haberleri';
$string['sitepartlist0'] = 'Site katılımcı listesini görebilmeniz için site eğitimcisi olmanız gerekiyor';
$string['sitepartlist1'] = 'Site katılımcı listesini görebilmeniz için eğitimci olmanız gerekiyor';
$string['sites'] = 'Siteler';
$string['sitesection'] = 'Konu bölümünü dahil et';
$string['sitesettings'] = 'Site ayarları';
$string['siteteachers'] = 'Site eğitmenleri';
$string['size'] = 'Boyut';
$string['sizeb'] = 'byte';
$string['sizegb'] = 'Gb';
$string['sizekb'] = 'Kb';
$string['sizemb'] = 'Mb';
$string['socialheadline'] = 'Sosyal forum - son konular';
$string['someallowguest'] = 'Bazı derslerde konuk girişlerine izin verilmektedir';
$string['someerrorswerefound'] = 'Bazı bilgiler kayıp veya yanlış. Ayrıntılar aşağıdadır.';
$string['sortby'] = 'Sırala';
$string['specifyname'] = 'Bir isim belirtmelisiniz.';
$string['startdate'] = 'Dersin başlama tarihi';
$string['startsignup'] = 'Yeni hesap açarak başlayınız!';
$string['state'] = 'Semt';
$string['status'] = 'Durum';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedaydate'] = '%%d %%B %%Y, %%A';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%A, %%H:%%M';
$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%d %%b %%Y, %%a, %%H:%%M';
$string['strftimetime'] = '%%H:%%M';
$string['stringsnotset'] = 'Bu ifadeler $a içinde tanımlanmadı ';
$string['studentnotallowed'] = 'Malesef bu derse \'$a\' olarak giremezsiniz';
$string['students'] = 'Öğrenciler';
$string['studentsandteachers'] = 'Öğrenciler ve Eğitimciler';
$string['subcategories'] = 'Alt Kategoriler';
$string['success'] = 'Başarılı';
$string['summary'] = 'Özet';
$string['summaryof'] = '$a özeti';
$string['supplyinfo'] = 'Lütfen kendinizle ilgili bilgileri veriniz';
$string['teacheronly'] = 'sadece $a için';
$string['teacherroles'] = '$a rolleri';
$string['teachers'] = 'Eğitimciler';
$string['textediting'] = 'Metni düzenlerken';
$string['texteditor'] = 'Standart web formları kullan';
$string['textformat'] = 'Düz metin biçimi';
$string['thanks'] = 'Teşekkürler';
$string['theme'] = 'Tema';
$string['themes'] = 'Temalar';
$string['themesaved'] = 'Yeni tema kaydedildi';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-9';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'T&#252;rk&#231;e';
$string['time'] = 'Zaman';
$string['timezone'] = 'Zaman dilimi';
$string['to'] = 'Bitiş';
$string['today'] = 'Bugün';
$string['todaylogs'] = 'Bugünün kayıtları';
$string['toomanytoshow'] = 'Gösterilecek çok fazla kullanıcı var';
$string['top'] = 'Üst';
$string['topic'] = 'Konu';
$string['topichide'] = 'Bu konuyu hafta $a den gizle';
$string['topicoutline'] = 'Konu ana hatları';
$string['topicshow'] = 'Bu konuyu hafta $a de göster';
$string['total'] = 'Toplam';
$string['trysearching'] = 'Aramayı deneyin.';
$string['turneditingoff'] = 'Düzenlemeyi kapat';
$string['turneditingon'] = 'Düzenlemeyi aç';
$string['undecided'] = 'Kararsız';
$string['unenrol'] = 'Kayıt sil';
$string['unenrolallstudents'] = 'Tüm öğrencilerin kaydını sil';
$string['unenrolallstudentssure'] = 'Bu dersten tüm öğrencilerin kaydını silmek istedğinizden emin misiniz?';
$string['unenrolme'] = '$a dersinden kaydımı sil';
$string['unenrolsure'] = 'Bu kişinin ders kaydı silinecek: <b>$a</b><br>Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?';
$string['unfinished'] = 'Bitmedi';
$string['unknowncategory'] = 'Bilinmeyen kategori';
$string['unlimited'] = 'Limitsiz';
$string['unpacking'] = '$a açılıyor';
$string['unsafepassword'] = 'Güvenli olmayan şifre - başka deneyin';
$string['unusedaccounts'] = '$a günden fazla kullanılmayan hesaplar otomatik olarak iptal edildi';
$string['unzip'] = 'Zipi aç';
$string['unzippingbackup'] = 'Yedek açılıyor';
$string['up'] = 'Yukarı';
$string['update'] = 'Güncelle';
$string['updated'] = 'Güncelleme $a';
$string['updatemyprofile'] = 'Profil güncelle';
$string['updatesevery'] = 'Her $a saniyede güncellenir';
$string['updatethis'] = '$a güncelle';
$string['updatethiscourse'] = 'Bu dersi güncelle';
$string['updatinga'] = 'Bir $a güncelleniyor';
$string['updatingain'] = '$a->in deki bir $a->what güncelleniyor';
$string['upload'] = 'Yükle';
$string['uploadafile'] = 'Bir dosya yükle';
$string['uploadedfile'] = 'Dosya başarıyla yüklendi';
$string['uploadedfileto'] = '$a->file, $a->directory dizinine yüklendi';
$string['uploadedfiletoobig'] = 'Üzgünüz bu dosya çok büyük (limit: $a byte)';
$string['uploadfilelog'] = '$a dosyası için yükleme kaydı';
$string['uploadformlimit'] = 'Gönderilen dosya formdaki dosya boyutu sınırını aşıyor';
$string['uploadlabel'] = 'Başlık:';
$string['uploadnofilefound'] = 'Dosya bulunamadı. Bir dosya seçtiğinizden emin misiniz?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Yüklemelere izin yok';
$string['uploadoldfilesdeleted'] = 'Yükleme klasöründeki eski dosyalar silindi';
$string['uploadpartialfile'] = 'Dosyanın sadece birazı yüklendi';
$string['uploadproblem'] = '\'$a\' dosyası gönderilirken bilinmeyen bir hata oluştu (dosya çok büyük olabilir)';
$string['uploadrenamedchars'] = 'Geçersiz karakterlerden dolayı $a->oldname dosyası $a->newname olarak yeniden adlandırıldı.';
$string['uploadrenamedcollision'] = 'Dosya çakışmasından dolayı $a->oldname dosyası $a->newname olarak yeniden adlandırıldı.';
$string['uploadserverlimit'] = 'Dosya boyutu sunucu tarafından ayarlanan limiti geçiyor';
$string['uploadthisfile'] = 'Bu dosyayı yükle';
$string['uploadusers'] = 'Kullanıcı yükle';
$string['usedinnplaces'] = '$a yerde kullanıldı';
$string['user'] = 'Kullanıcı';
$string['userconfirmed'] = '$ Onaylandı';
$string['userdata'] = 'Kullanıcı Verisi';
$string['userdeleted'] = 'Bu kullanıcının hesabı silindi';
$string['userdescription'] = 'Açıklama';
$string['userfiles'] = 'Kullanıcı Dosyaları';
$string['userlist'] = 'Kullanıcı listesi';
$string['username'] = 'Kullanıcıadı';
$string['usernameexists'] = 'Bu kullanıcı adı var, başka bir tane seçiniz';
$string['usernotconfirmed'] = '$a onaylanmadı';
$string['userprofilefor'] = '$a\'in kullanıcı profili';
$string['users'] = 'Kullanıcılar';
$string['usersnew'] = 'Yeni kullanıcılar';
$string['userzones'] = 'Kullanıcı bölgeleri';
$string['usethiscourse'] = 'Bu kursu kullan';
$string['usingexistingcourse'] = 'Var olan kurs kullanılıyor';
$string['version'] = 'Sürüm';
$string['view'] = 'Bak';
$string['virusfoundsubject'] = '$a: Virüs bulundu!';
$string['webpage'] = 'Web sayfası';
$string['week'] = 'Hafta';
$string['weekhide'] = 'Bu haftayı $a dan sakla';
$string['weeklyoutline'] = 'Haftalık taslak';
$string['weekshow'] = 'Bu haftayı $a a göster';
$string['welcometocourse'] = '$a Dersine Hoş Geldiniz';
$string['welcometocoursetext'] = '$a->coursename dersine hoş geldiniz!
Şu ana kadar hiçbir şey yapmadıysanız yapmanız gereken şey, hakkınızda bilgi edinebilmemiz için ders içindeki profil sayfanızı düzenlemektir:
$a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = 'Zip dosyasının adı ne olsun?';
$string['withchosenfiles'] = 'Seçilen dosyalarla';
$string['withoutuserdata'] = 'kullanıcı verisi olmadan';
$string['withuserdata'] = 'kullanıcı verisiyle';
$string['wordforstudent'] = 'Öğrencinize söyleyecekleriniz';
$string['wordforstudenteg'] = 'ör. Öğrenci, Katılımcı vs.';
$string['wordforstudents'] = 'Öğrencilerinize söyleyecekleriniz';
$string['wordforstudentseg'] = 'ör. Öğrenciler, Katılımcılar vs.';
$string['wordforteacher'] = 'Hocanıza söyleyecekleriniz';
$string['wordforteachereg'] = 'ör. Eğitmen, Öğretim Üyesi, Hoca, Öğretmen, Asistan vs.';
$string['wordforteachers'] = 'Hocalarınıza söyleyecekleriniz';
$string['wordforteacherseg'] = 'ör. Eğitmenler, Öğretim Üyeleri, Hocalar, Öğretmenler, Asistanlar vs.';
$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Kategoriler ve sorular yazılıyor';
$string['writingcoursedata'] = 'Kurs verisi yazılıyor';
$string['writingeventsinfo'] = 'Olay bilgileri yazılıyor';
$string['writinggeneralinfo'] = 'Genel bilgi yazılıyor';
$string['writinggroupsinfo'] = 'Grup bilgileri yazılıyor';
$string['writingheader'] = 'Başlık yazılıyor';
$string['writingloginfo'] = 'Aktivite kayıtları yazılıyor';
$string['writingmoduleinfo'] = 'Modül bilgileri yazılıyor';
$string['writingscalesinfo'] = 'Ölçek bilgileri yazılıyor';
$string['writinguserinfo'] = 'Kullanıcı bilgileri yazılıyor';
$string['wrongpassword'] = 'Bu kullanıcıadı için yanlış şifre';
$string['yes'] = 'Evet';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Aşağıdakileri içeren bir zip dosyası oluşturmak üzeresiniz';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Bu dosya için geri yükleme yapmak üzeresiniz';
$string['yourlastlogin'] = 'Son giriş tarihiniz';
$string['yourself'] = 'kendiniz';
$string['yourteacher'] = 'hocanız $a';
$string['zippingbackup'] = 'Yedekleme zipleniyor';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.