Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

893 lines (872 sloc) 45.175 kb
<?PHP // $Id$
// moodle.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
$string['action'] = 'Eylem';
$string['active'] = 'Etkin';
$string['activities'] = 'Etkinlikler';
$string['activity'] = 'Etkinlik';
$string['activityclipboard'] = 'Bu etkinlik taşınıyor: <b>$a</b>';
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Üzgünüz, bu etkinlik şu anda gizli';
$string['activitymodule'] = 'Etkinlik modülü';
$string['activityreport'] = 'Etkinlik raporu';
$string['activityselect'] = 'Bu etkinliği herhangi bir yere taşımak için seç';
$string['activitysince'] = '$a \'dan beri etkinlikler';
$string['add'] = 'Ekle';
$string['addactivity'] = 'Bir etkinlik ekle...';
$string['addadmin'] = 'Admin ekle';
$string['addcreator'] = 'Kurs oluşturucu ekle';
$string['added'] = '$a eklendi';
$string['addedtogroup'] = '$a grubuna eklendi';
$string['addedtogroupnot'] = '$a grubuna eklenmedi';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = '$a grubuna eklenmedi, çünkü bu derse kayıtlı değil';
$string['addinganew'] = 'Yeni bir $a ekleniyor';
$string['addinganewto'] = 'Yeni bir $a->what, $a->to\'e ekleniyor';
$string['addnewcategory'] = 'Yeni kategori ekle';
$string['addnewcourse'] = 'Yeni kurs ekle';
$string['addnewuser'] = 'Yeni kullanıcı ekle';
$string['addresource'] = 'Yeni bir kaynak ekle...';
$string['address'] = 'Adres';
$string['addstudent'] = 'Öğrenci ekle';
$string['addteacher'] = 'Eğitmen ekle';
$string['admin'] = 'Yönetim';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Kendiniz yeni bir kullanıcı hesabı ekleyebilirsiniz';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Yöneticiler herşeyi yapabilir ve sitedeki herşeye ulaşabilir';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Kurs oluşturucular yeni ders açabilirler ve eğitim verebilirler';
$string['adminhelpassignstudents'] = 'Kursa gidin ve yönetim menüsünden öğrenci ekleyin';
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Bir kurs arayın ve eğitimci eklemek için bu ikonu kullanın';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Dahili kullanıcı hesaplarını veya harici veritabanlarını kullanabilirsiniz';
$string['adminhelpbackup'] = 'Otomatik yedeklemeyi ve zamanlamalarını ayarlayın';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Sitenin nasıl görüneceğini ve çalışacağını ayarlayın';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Sitenin genel işleyişinin nasıl olacağına dair değişkenleri ayarlayın';
$string['adminhelpcourses'] = 'Dersleri, bölümleri tanımlayın ve üyeleri derslere atayın';
$string['adminhelpeditorsettings'] = 'HTML editörü için basit ayarları tanımlayın';
$string['adminhelpedituser'] = 'Kullanıcı hesaplarına gözatın ve düzenleyin';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Derse kayıt için dahili ve harici kontrol yollarını seçin';
$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Hatalı girişlere ait kayıtlara gözat';
$string['adminhelplanguage'] = 'Şu anki dil paketini kontrol edin ve düzenleyin';
$string['adminhelplogs'] = 'Sitedeki aktivitelere ait kayıtlara gözatın';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Yüklü blokları ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Doğrudan veritabanına ulaş (dikkatli olun!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'İçerik filtrelerini ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Kurulu modülleri ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Genel dosyaların yayınlanması ve yedeklerin dışarıdan gönderilmesi için';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Başlangıç sayfasının nasıl görüneceğini tanımlayın';
$string['adminhelpthemes'] = 'Sitenin nasıl görüneceğini seçin (renkler, fontlar vs)';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Düzyazı dosyasından yeni hesapları alın';
$string['adminhelpusers'] = 'Kullanıcılarınızı ve yetkilerini tanımlayın';
$string['administration'] = 'Yönetim';
$string['administrator'] = 'Yönetici';
$string['administrators'] = 'Yöneticiler';
$string['administratorsall'] = 'Bütün yöneticiler';
$string['administratorsandteachers'] = 'Yöneticiler ve Eğitimciler';
$string['advancedfilter'] = 'Gelişmiş arama';
$string['advancedsettings'] = 'Gelişmiş ayarlar';
$string['again'] = 'tekrarla';
$string['all'] = 'Tümü';
$string['allactivities'] = 'Tüm etkinlikler';
$string['alldays'] = 'Bütün günler';
$string['allfieldsrequired'] = 'Tüm alanlar zorunludur';
$string['allgroups'] = 'Tüm grublar';
$string['alllogs'] = 'Tüm kayıtlar';
$string['allow'] = 'İzin ver';
$string['allowguests'] = 'Bu kursa konuk olarak girilebilir';
$string['allownot'] = 'İzin verme';
$string['allparticipants'] = 'Tüm katılımcılar';
$string['allteachers'] = 'Tüm öğretmenler';
$string['alphanumerical'] = 'Sadece latin harfleri ve rakamlar';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Kayıt daha önce onaylanmıştı';
$string['always'] = 'Herzaman';
$string['answer'] = 'Yanıt';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Devam etmek istiyor musunuz?';
$string['assessment'] = 'Değerlendirme';
$string['assignadmins'] = 'Yönetici belirle';
$string['assigncreators'] = 'Ders oluşturucu belirle';
$string['assignstudents'] = 'Öğrencileri kaydet';
$string['assignstudentsnote'] = 'Not: Öğrenciler kendi kendilerini bu kursa kaydedebildiklerinden dolayı bu sayfayı kullanmanıza gerek yok.';
$string['assignstudentspass'] = 'Öğrencilerinize bu kayıt anahtarını bildirmeniz gerekiyor: \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Eğitmen belirle';
$string['authentication'] = 'Kimlik denetimi';
$string['autosubscribe'] = 'Otomatik abonelik';
$string['autosubscribeno'] = 'Hayır: Beni forumlara otomatik abone yapma';
$string['autosubscribeyes'] = 'Evet: Mesaj gönderdiğimde beni o foruma abone yap';
$string['availability'] = 'Erişilebilirlik';
$string['availablecourses'] = 'Mevcut kurslar';
$string['backup'] = 'Yedekle';
$string['backupdate'] = 'Yedekleme Tarihi';
$string['backupdetails'] = 'Yedekleme Ayrıntıları';
$string['backupfailed'] = 'Bazı kurslar kaydedilmedi!';
$string['backupfilename'] = 'yedek';
$string['backupfinished'] = 'Yedekleme başarılıyla tamamlandı';
$string['backupkeephelp'] = 'Herbir ders için son yedeklemelerden kaç tanesini geriye doğru saklamak istersiniz? (eskiler otomatik olarak silinecektir)';
$string['backuploglaststatus'] = 'Son çalıştırma kayıtları';
$string['backuporiginalname'] = 'Yedek Adı';
$string['backupsavetohelp'] = 'Yedeği kaydetmek istediğiniz klasörün tam adresi<br/>(kurs dizinine varsayılan olarak kaydedilsin istiyorsanız boş bırakın)';
$string['blocks'] = 'Bloklar';
$string['byname'] = '$a tarafından';
$string['cancel'] = 'İptal';
$string['categories'] = 'Kurs kategorileri';
$string['category'] = 'Kategori';
$string['categoryadded'] = '\'$a\' dizini eklendi';
$string['categorydeleted'] = '\'$a\' dizini silindi';
$string['categoryduplicate'] = '\'$a\' isminde bir dizin zaten var';
$string['changedpassword'] = 'Şifre değişti';
$string['changepassword'] = 'Şifre değiştir';
$string['changessaved'] = 'Değişiklikler kaydedildi';
$string['checkingbackup'] = 'Yedek kontrol ediliyor';
$string['checkingcourse'] = 'Kurs kontrol ediliyor';
$string['checkingsections'] = 'Bölümler kontrol ediliyor';
$string['checklanguage'] = 'Dil kontrolü';
$string['choose'] = 'Seç';
$string['choosecourse'] = 'Bir kurs seçiniz';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Birincil kayıt biçimi';
$string['chooselivelogs'] = 'Yada var olan etkinlikleri izleyiniz';
$string['chooselogs'] = 'Hangi kayıtları görmek istediğinizi seçiniz';
$string['choosereportfilter'] = 'Rapor için bir filtre seçiniz';
$string['choosetheme'] = 'Tema seçiniz';
$string['chooseuser'] = 'Kullanıcı seçiniz';
$string['city'] = 'Şehir';
$string['cleaningtempdata'] = 'Geçici veri temizleniyor';
$string['clicktochange'] = 'Büyütmek için tıkla';
$string['closewindow'] = 'Bu pencereyi kapat';
$string['comparelanguage'] = 'Şu anki dili karşılaştır ve düzenle';
$string['complete'] = 'Tamamlandı';
$string['configuration'] = 'Yapılandırma';
$string['configvariables'] = 'Değişkenkeri ayarla';
$string['configwarning'] = 'Bu ayarları değiştirirken dikkatli olun. Bilmediğiniz değerleri girmeniz sorunlara sebep olabilir.';
$string['confirm'] = 'Onayla';
$string['confirmed'] = 'Kaydınız onaylandı';
$string['confirmednot'] = 'Kaydınız henüz onaylanmadı!';
$string['continue'] = 'Devam';
$string['continuetocourse'] = 'Kursa girmek için burayı tıklayın';
$string['cookiesenabled'] = 'Çerezler(cookies) etkin olmalıdır';
$string['copy'] = 'kopyala';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Kurs dosyaları kopyalanıyor';
$string['copyinguserfiles'] = 'Kullanıcı dosyaları kopyalanıyor';
$string['copyingzipfile'] = 'Zip dosyası kopyalanıyor';
$string['copyrightnotice'] = 'Yayın hakları';
$string['cost'] = 'Ücret(&#8364;)';
$string['costdefault'] = 'Varsayılan tutar';
$string['country'] = 'Ülke';
$string['course'] = 'Kurs';
$string['courseavailable'] = 'Bu kurs öğrencilere yöneliktir';
$string['courseavailablenot'] = 'Bu kurs öğrencilere yönelik değildir';
$string['coursebackup'] = 'Kurs yedekleme';
$string['coursecategories'] = 'Kurs kategorileri';
$string['coursecategory'] = 'Kurs kategorisi';
$string['coursecreators'] = 'Kurs oluşturucular';
$string['coursefiles'] = 'Kurs dosyaları';
$string['courseformats'] = 'Kurs formatları';
$string['courseinfo'] = 'Kurs bilgisi';
$string['courserestore'] = 'Kurs geri yükleme';
$string['courses'] = 'Kurslar';
$string['courseupdates'] = 'Kurs güncellemeleri';
$string['courseuploadlimit'] = 'Dosya yükleme sınırı';
$string['create'] = 'Oluştur';
$string['createaccount'] = 'Yeni hesabımı oluştur';
$string['createfolder'] = '$a içinde bir dizin oluştur';
$string['createuserandpass'] = 'Giriş yapılacak kullanıcı adı ve şifre oluştur';
$string['createziparchive'] = 'Zip arşivi oluştur';
$string['creatingblocks'] = 'Bloklar oluşturuluyor';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Kategoriler ve sorular oluşturuluyor';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Kurs modülleri oluşturuluyor';
$string['creatingevents'] = 'Olaylar oluşturuluyor';
$string['creatinggroups'] = 'Gruplar oluşturuluyor';
$string['creatinglogentries'] = 'Log kayıtları oluşturuluyor';
$string['creatingnewcourse'] = 'Yeni kurs oluşturuluyor';
$string['creatingscales'] = 'Ölçek oluşturuluyor';
$string['creatingsections'] = 'Bölümler oluşturuluyor';
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Geçici yapılar oluşturuluyor';
$string['creatingusers'] = 'Kullanıcılar oluşturuluyor';
$string['creatingxmlfile'] = 'XML dosyası oluşturuluyor';
$string['currency'] = 'Para birimi';
$string['currentlanguage'] = 'Geçerli dil';
$string['currentlocaltime'] = 'bölgesel saatiniz';
$string['currentpicture'] = 'Resim';
$string['day'] = 'gün';
$string['days'] = 'gün';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Bu Kursun Tam Adı 101';
$string['defaultcourseshortname'] = 'UE-101';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Öğrenci';
$string['defaultcoursestudents'] = 'Öğrenci(ler)';
$string['defaultcoursesummary'] = 'Bu dersin ne hakkında olduğunu açıklayan özlü ve ilgi çekici bir paragraf yazın';
$string['defaultcourseteacher'] = 'Eğitmen';
$string['defaultcourseteachers'] = 'Eğitmen(ler)';
$string['delete'] = 'Sil';
$string['deleteall'] = 'Tümünü sil';
$string['deletecheck'] = '$a silinsin mi?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Bu dosyaları silmek istediğinizden emin misiniz?';
$string['deletecheckfull'] = '$a \'i tamamen silmek istediğinizden emin misiniz?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Bu dosyaları silmek üzeresiniz';
$string['deletecompletely'] = 'Hepsini sil';
$string['deletecourse'] = 'Kursu sil';
$string['deletecoursecheck'] = 'Bu kursu ve içindeki tüm bilgileri tamamen silmek istediğinizden emin misiniz?';
$string['deleted'] = 'Silindi';
$string['deletedactivity'] = '$a silindi';
$string['deletedcourse'] = '$a tamamen silindi';
$string['deletednot'] = '$a silinemiyor!';
$string['deleteselected'] = 'Seçilileri sil';
$string['deletingcourse'] = '$a siliniyor';
$string['deletingolddata'] = 'Eski veri siliniyor';
$string['department'] = 'Bölüm';
$string['description'] = 'Açıklama';
$string['detailedless'] = 'Daha az ayrıntılı';
$string['detailedmore'] = 'Daha fazla ayrıntılı';
$string['disable'] = 'Pasifleştir';
$string['displayingrecords'] = '$a kayıt gösteriliyor';
$string['displayingusers'] = '$a->start -den $a->end -e kullanıcıları gösteriyor';
$string['documentation'] = 'Program Belgeleri';
$string['donotask'] = 'Sorma';
$string['down'] = 'Aşağı';
$string['downloadexcel'] = 'Excel formatında indir';
$string['downloadtext'] = 'Text formatında indir';
$string['doyouagree'] = 'Şartları okuyup kabul ediyor musunuz?';
$string['edit'] = 'Düzenle $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Kurs ayarlarını düzenle';
$string['editfiles'] = 'Dosyaları düzenle';
$string['editgroupprofile'] = 'Grup profilini düzenle';
$string['editinga'] = '$a düzenleniyor';
$string['editlock'] = 'Bu değer düzeltilemez.';
$string['editmyprofile'] = 'Profil düzenle';
$string['editorbgcolor'] = 'Arkaplan rengi';
$string['editorcleanonpaste'] = 'Yapıştırırken World HTML\'i temizle';
$string['editorcommonsettings'] = 'Genel ayarlar';
$string['editordefaultfont'] = 'Varsayılan font';
$string['editorenablespelling'] = 'Sözcük denetimini etkinleştir';
$string['editorfontlist'] = 'Font listesi';
$string['editorfontsize'] = 'Varsayılan font boyutu';
$string['editorresettodefaults'] = 'Varsayılan değerlere dön';
$string['editorsettings'] = 'Editor ayarları';
$string['editsummary'] = 'Özeti düzenle';
$string['editthisactivity'] = 'Bu etkinliği düzenle';
$string['editthiscategory'] = 'Bu kategoriyi düzenle';
$string['edituser'] = 'Kullanıcı hesaplarını düzenle';
$string['email'] = 'Eposta adresi';
$string['emailactive'] = 'Eposta aktifliği';
$string['emailagain'] = 'Email (tekrar)';
$string['emailconfirm'] = 'Hesabınızı onaylayın';
$string['emailconfirmation'] = 'Merhaba $a->firstname,
\'$a->sitename\' Sitesinde bu eposta adresiyle yeni bir hesap açılmıştır.
Yeni hesabınızı onaylamak için aşağıdaki web adresine gidiniz:
$a->link
Bu bağlantıyı tıkladığınızda yeni sayfada site açılacaktır.
Eğer açılmıyorsa gezgininizin adres satırına yukarıdaki bağlantıyı kopyalayınız.
Saygilar
\'$a->sitename\' Yönetimi,
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: Hesap Onayı';
$string['emailconfirmsent'] = ' <P>Bu adresinize bir eposta gönderildi: <B>$a</B>
<P>Kaydınızın tamamlanması için bazı açıklamalar içermektedir.
<P>Bir sorun çıkması durumunda site yöneticisine başvurunuz.';
$string['emaildigest'] = 'Eposta özet türü';
$string['emaildigestcomplete'] = 'Tümü (tam içerikli günlük email)';
$string['emaildigestoff'] = 'Özet yok (her forum mesajı için tek email)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Konular (Sadece konulu günlük email)';
$string['emaildisable'] = 'Bu email adresi etkin değildir';
$string['emaildisplay'] = 'Eposta gösterimi';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Sadece ders üyelerine adresimi göster';
$string['emaildisplayno'] = 'Gerçek adresimi gizle';
$string['emaildisplayyes'] = 'Adresimi göster';
$string['emailenable'] = 'Bu email adresi etkindir';
$string['emailexists'] = 'Bu eposta adresi daha önce kaydedilmiştir.';
$string['emailformat'] = 'Eposta formatı';
$string['emailmustbereal'] = 'Uyarı: eposta adresiniz gerçek olmalıdır';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Merhaba $a->firstname,
Birisi (büyük ihtimal siz) \'$a->sitename\' hesabınız için yeni şifre isteğinde bulundu.
Bunu onaylamak ve yeni bir şifrenin email adresinize postalanmasını istiyorsanız, aşağıdaki linki takip edin:
$a->link
Bir çok mail programı yukarıdaki linki tıklanabilir olarak göstermektedir. Tıklanabilir değilse, linkin üzerine gelip sağ tıklayarak kopyalayın ve web tarayıcınızı açarak adres çubuğuna bu adresi yapıştırın.
Yardıma ihtiyacınız varsa site yöneticisiyle iletişim kurun:
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: Şifre değişim onayı';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Email adresinize şifrenizi nasıl değiştireceğinize dair bilgi mesajı gönderildi: <b>$a</b>.
<p>Bu email, şifre değişimini tamamlamanız için gerekli yönergeleri içermektedir.
Şayet bu işlemleri yaparken zorlanırsanız site yöneticisiyle iletişim kurabilirsiniz.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Şifre değişimini onayladığınız için teşekkür ederiz.
<p>Bu email adresinize <b>$a->email</b> yeni şifrenizi içeren bir email gönderdik.
<p>Yeni şifreniz otomatik olarak oluşturulmuştur ve isterseniz <a href=$a->link>şifre değişim sayfasını</a> kullanarak hatırlayacağınız bir şifre oluşturabilirsiniz.';
$string['enable'] = 'Etkinleştir';
$string['encryptedcode'] = 'Şifrelenmiş kod';
$string['enrolledincourse'] = '\"$a\" kursuna kayıt yapıldı';
$string['enrolledincoursenot'] = '\"$a\" kursuna kayıt yapılmadı';
$string['enrollfirst'] = 'Site etkinliklerini görebilmeniz için derslerden en az bir tanesine kaydolmak durumundasınız.';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Bu kursa kendi kendinizi kaydetmek üzereseniz. <br/> Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?';
$string['enrolmentkey'] = 'Kayıt anahtarı';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Bu kursa kayıt olurken bir defalığına kullanacağınız
özel bir \'Kayıt Anahtarı\' gerektirmektedir.<BR>
Eğer bu anahtarı bilmiyorsanız $a den isteyiniz.';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Bu anahtar yanlıştır, tekrar deneyiniz<BR>
(İpucu - \'$a\' ile başlıyor)';
$string['enrolmentnew'] = '$a dersine yeni kayıt';
$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user, \"$a->course\" dersine kaydoldu';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Manual olarak yapılan kayıtlar şu anda etkin değil';
$string['enrolmentnotyet'] = 'Üzgünüz, bu derse şu tarihe kadar erişemezsiniz <br/> $a';
$string['enrolments'] = 'Ders kayıtları';
$string['enrolperiod'] = 'Kayıt süresi';
$string['entercourse'] = 'Bu derse girmek için tıklayınız';
$string['enteremailaddress'] = 'Şifrenizi sıfırlamak ve yeni şifrenizi
epostayla göndermek için eposta adresinizi yazınız.';
$string['entries'] = 'Girdiler';
$string['error'] = 'Hata';
$string['errortoomanylogins'] = 'Üzgünüz, giriş için izin verilen deneme sayısını aştınız. Tarayıcınızı yeniden başlatınız.';
$string['everybody'] = 'Herkes';
$string['executeat'] = 'Çalıştır:';
$string['existingcourseadding'] = 'Var olan kurs, sonuna ekle';
$string['existingcoursedeleting'] = 'Var olan kurs, önceki dersi sil';
$string['existingstudents'] = 'Kayıtlı öğrenci';
$string['existingteachers'] = 'Mevcut eğitmenler';
$string['failedloginattempts'] = 'Son girişinizden beri $a->attempts hatalı giriş yapıldı';
$string['feedback'] = 'Geribildirim';
$string['file'] = 'Dosya';
$string['filemissing'] = '$a kayıptır';
$string['files'] = 'Dosya(lar)';
$string['filesfolders'] = 'Dosyalar/klasörler';
$string['filloutallfields'] = 'Bu formdaki tüm alanları doldurunuz';
$string['findmorecourses'] = 'Daha fazla ders bul...';
$string['firstdayofweek'] = '1';
$string['firstname'] = 'Ad';
$string['firsttime'] = 'Bu siteye ilk defa mı geliyorsunuz?';
$string['followingoptional'] = 'Aşağıdaki maddeler seçimliktir';
$string['followingrequired'] = 'Aşağıdaki maddeler zorunludur';
$string['force'] = 'Zorunluluk';
$string['forcedmode'] = 'zorunlu mod';
$string['forcelanguage'] = 'Dil zorunluluğu';
$string['forceno'] = 'Zorunlu değil';
$string['forcepasswordchange'] = 'Şifre değişimini zorunlu tut';
$string['forgotten'] = 'Kullanıcı adı veya şifrenizi mi unuttunuz?';
$string['format'] = 'Biçim';
$string['formathtml'] = 'HTML biçimi';
$string['formatplain'] = 'Düzyazı biçimi';
$string['formatsocial'] = 'Sosya format';
$string['formattext'] = 'Program auto-format';
$string['formattexttype'] = 'Biçim';
$string['formattopics'] = 'Konu formatı';
$string['formatweeks'] = 'Haftalık format';
$string['frontpagecategorynames'] = 'Bölümleri göster';
$string['frontpagecourselist'] = 'Bölümleri & Dersleri göster';
$string['frontpagedescription'] = 'Giriş sayfası açıklamaları';
$string['frontpageformat'] = 'Giriş sayfası formatı';
$string['frontpagenews'] = 'Haberleri göster';
$string['fulllistofcourses'] = 'Tüm dersler';
$string['fullname'] = 'Tam adı';
$string['fullprofile'] = 'Tam profil';
$string['fullsitename'] = 'Tam site adı';
$string['gd1'] = 'GD 1.x kurulu';
$string['gd2'] = 'GD 2.x kurulu';
$string['gdnot'] = 'GD kurulu değil';
$string['grade'] = 'Not';
$string['grades'] = 'Notlar';
$string['group'] = 'Grup';
$string['groupadd'] = 'Yeni grup ekle';
$string['groupaddusers'] = 'Seçili olanı gruba ekle';
$string['groupfor'] = 'grup için';
$string['groupinfo'] = 'Seçili grup hakkında bilgi';
$string['groupinfomembers'] = 'Seçili üyeler hakkında bilgi';
$string['groupinfopeople'] = 'Seçili kişiler hakkında bilgi';
$string['groupmemberssee'] = 'Grup üyelerine bak';
$string['groupmembersselected'] = 'Seçili grubun üyeleri';
$string['groupmode'] = 'Grup modu';
$string['groupmodeforce'] = 'Gruplu olsun';
$string['groupmy'] = 'Grubum';
$string['groupnonmembers'] = 'Grupta olmayan kişiler';
$string['groupnotamember'] = 'Üzgünüz, bu grubun üyesi değilsiniz';
$string['grouprandomassign'] = 'Gruplara rasgele ata';
$string['groupremove'] = 'Seçili grubu sil';
$string['groupremovemembers'] = 'Seçili üyeleri sil';
$string['groups'] = 'Gruplar';
$string['groupsnone'] = 'Grup yok';
$string['groupsseparate'] = 'Ayrı gruplar';
$string['groupsvisible'] = 'Görülür gruplar';
$string['guestskey'] = 'Kayıt anahtarı olan konukların girmesine izin ver';
$string['guestsno'] = 'Konukların girmesini yasakla';
$string['guestsnotallowed'] = 'Özür dileriz, \'$a\' dersine konukların girmesine izin verilmemektedir.';
$string['guestsyes'] = 'Anahtarı olmayan konuklara izin ver';
$string['guestuser'] = 'Konuk Kullanıcı';
$string['guestuserinfo'] = 'Bu özel bir kullanıcıdır ve sadece bazı derslere salt-okunur olarak girebilir.';
$string['help'] = 'Yardım';
$string['helpemoticons'] = 'Yüz ifadeleri kullan';
$string['helphtml'] = 'HTML Nasıl yazılır';
$string['helpindex'] = 'Tüm yardım dosyaları';
$string['helppicture'] = 'Resim nasıl yüklenir';
$string['helpquestions'] = 'Soru nasıl sorulur';
$string['helpreading'] = 'Nasıl dikkatlice okunur';
$string['helprichtext'] = 'Richtext HTML editörü hakkında';
$string['helptext'] = 'Metin nasıl yazılır';
$string['helpwriting'] = 'Nasıl dikkatlice yazılır';
$string['hiddensections'] = 'Gizli bölümler';
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Gizli bölümler silik olarak görünsün';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Gizli bölümler tamamen görünmez olsun';
$string['hide'] = 'Gizle';
$string['hideadvancedsettings'] = 'Gelişmiş ayarları gizle';
$string['hidepicture'] = 'Resmi gizle';
$string['hidesettings'] = 'Ayarları gizle';
$string['hits'] = 'İzlenmeler';
$string['hitsoncourse'] = '$a->username : $a->coursename dersini izlemeleri';
$string['hitsoncoursetoday'] = '$a->username : $a->coursename dersini bugünkü izlemeleri';
$string['home'] = 'Ana Sayfa';
$string['hour'] = 'saat';
$string['hours'] = 'saat';
$string['howtomakethemes'] = 'Nasıl yeni tema yapılır';
$string['htmleditor'] = 'Zengin metin editörü kullan (sadece IE 5.5 ve sonrası)';
$string['htmleditoravailable'] = 'Richtext editörü var';
$string['htmleditordisabled'] = 'Kullanıcı profilinizdeki zengin metin editörünü kapattınız';
$string['htmleditordisabledadmin'] = 'Yönetici bu sitedeki zengin metin editörünü kapatmıştır';
$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'Internet Explorer 5.5 ve yukarısı olmadığı için zengin metin editörünü kullanamazsınız';
$string['htmlformat'] = 'Kolay HTML formatı';
$string['icqnumber'] = 'ICQ numarası';
$string['idnumber'] = 'ID numarası';
$string['inactive'] = 'Etkin değil';
$string['include'] = 'Dahil et';
$string['includeallusers'] = 'Tüm kullanıcıları dahil et';
$string['includecoursefiles'] = 'Ders dosyalarını dahil et';
$string['includecourseusers'] = 'Ders kullanıcılarını dahil et';
$string['included'] = 'Dahil edildi';
$string['includelogentries'] = 'Kayıt girdilerini dahil et';
$string['includemodules'] = 'Modülleri dahil et';
$string['includeuserfiles'] = 'Kullanıcı dosyalarını dahil et';
$string['info'] = 'Bilgi';
$string['institution'] = 'Enstitü';
$string['invalidemail'] = 'Geçersiz eposta adresi';
$string['invalidlogin'] = 'Geçersiz login, tekrar deneyin';
$string['ip_address'] = 'IP Adresi';
$string['jump'] = 'Atla';
$string['jumpto'] = 'Geçiş yap...';
$string['keep'] = 'Sakla';
$string['langltr'] = 'Language direction left-to-right';
$string['langrtl'] = 'Language direction right-to-left';
$string['language'] = 'Dil';
$string['languagegood'] = 'Bu dil paketi günceldir. :-)';
$string['lastaccess'] = 'Son giriş';
$string['lastedited'] = 'Son düzenleme';
$string['lastlogin'] = 'Son giriş';
$string['lastmodified'] = 'Son değiştirme';
$string['lastname'] = 'Soyad';
$string['latestlanguagepack'] = 'Son dil paketlerini kontrol et';
$string['latestnews'] = 'Son haberler';
$string['leavetokeep'] = 'Geçerli şifrenizi sürdürmek için boş bırakınız';
$string['license'] = 'GPL Lisansı';
$string['list'] = 'Listele';
$string['listfiles'] = '$a\'nın içindeki dosyalar';
$string['listofallpeople'] = 'Tam kullanıcı listesi';
$string['livelogs'] = 'Son bir saatteki canlı kayıtlar';
$string['locale'] = 'tr_TR';
$string['location'] = 'Yer';
$string['loggedinas'] = '$a olarak giriş yaptınız';
$string['loggedinnot'] = 'Giriş yapmadınız.';
$string['login'] = 'Giriş';
$string['login_failure_logs'] = 'Giriş hatası kayıtları';
$string['loginas'] = 'Farklı giriş yap';
$string['loginguest'] = 'Konuk olarak giriş';
$string['loginsite'] = 'Siteye giriş';
$string['loginsteps'] = 'Merhaba! Bu sitedeki derslere tam giriş için hesap
açmanız gerekmektedir. Derslerden bazılarının sadece kayıt için bir
defalığına kullanılan \"Kayıt Anahtarı\" olabilir.
Şu adımları izleyiniz:
<OL size=2>
<LI><A HREF=$a>Yeni Hesap</A> formunu doldurun.
<LI>Eposta adresinize hemen bir mesaj gönderilir.
<LI>Mesajdaki web bağlantısını tıklayın.
<LI>Hesabınız onaylanır ve giriş yapabilirsiniz.
<LI>Şimdi, katılmak istediğiniz dersi seçiniz.
<LI>Eğer bir \"Kayıt Anahtarı\" istenirse, eğitmeninizin verdiği
anahtarı yazınız. Böylece bu derse \"kaydınız\" yapılacaktır.
<LI>Artık tüm derse girebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizle
kaydolduğunuz derse bu sayfadan girebilirsiniz.
</OL>';
$string['loginstepsnone'] = 'Merhaba!<P>Derslere tam giriş için bir hesap açmanız gerekmektedir.
<P>Bir kullanıcı adı ve şifre oluşturarak bu sayfadaki formdan giriş yapınız!';
$string['loginto'] = '$a\'e giriş';
$string['loginusing'] = 'Kullanıcı adı ve şifrenizle buradan giriniz';
$string['logout'] = 'Çıkış';
$string['logs'] = 'Kayıtlar';
$string['logtoomanycourses'] = '[ <a href=\"$a->url\">dahası</a> ] ';
$string['logtoomanyusers'] = '[ <a href=\"$a->url\">dahası</a> ] ';
$string['mainmenu'] = 'Ana menü';
$string['makeafolder'] = 'Klasör oluştur';
$string['makeeditable'] = 'Eğer \'$a\' dersini sunucu tarafından değiştirilebilir yapmak isterseniz,
bu dosyayı doğrudan bu sayfada düzenlemelisiniz';
$string['manageblocks'] = 'Bloklar';
$string['managedatabase'] = 'Veritabanını yönet';
$string['managefilters'] = 'Filtreler';
$string['managemodules'] = 'Modüller';
$string['markthistopic'] = 'Bu konuyu güncel konu olarak belirle';
$string['maximumchars'] = 'En çok $a harf';
$string['maximumgrade'] = 'En yüksek not';
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'En fazla yükleme boyutu';
$string['maxsize'] = 'En çok: $a';
$string['min'] = 'dk';
$string['mins'] = 'dk';
$string['minutes'] = 'dakika';
$string['miscellaneous'] = 'Çeşitli';
$string['missingcategory'] = 'Bir kategori seçmelisiniz';
$string['missingcity'] = 'Şehir yazılmadı';
$string['missingcountry'] = 'Ülke yazılmadı';
$string['missingdescription'] = 'Açıklama yazılmadı';
$string['missingemail'] = 'Eposta adresi yazılmadı';
$string['missingfirstname'] = 'Ad yazılmadı';
$string['missingfullname'] = 'Tam ad yazılmadı';
$string['missinglastname'] = 'Soyad yazılmadı';
$string['missingname'] = 'Ad yazılmadı';
$string['missingnewpassword'] = 'Yeni şifre yazılmadı';
$string['missingpassword'] = 'Şifre yazılmadı';
$string['missingshortname'] = 'Kısa ad yazılmadı';
$string['missingshortsitename'] = 'Kısa site adı yazılmadı';
$string['missingsitedescription'] = 'Site açıklaması yazılmadı';
$string['missingsitename'] = 'Site adı yazılmadı';
$string['missingstrings'] = 'Hatalı stringleri kontrol et';
$string['missingstudent'] = 'Bir öğrenci seçmelisiniz';
$string['missingsummary'] = 'Özet yazılmadı';
$string['missingteacher'] = 'Bir eğitmen seçmelisiniz';
$string['missingurl'] = 'URL hatalı';
$string['missingusername'] = 'Kullanıcı adı yazılmadı';
$string['modified'] = 'Değiştirilme';
$string['modulesetup'] = 'modül tabloları ayarlanıyor';
$string['modulesuccess'] = '$a adet tablo doğru olarak kuruldu';
$string['moodleversion'] = 'Sürüm: ';
$string['more'] = 'daha';
$string['mostrecently'] = 'en yakın';
$string['move'] = 'Taşı';
$string['movecategoryto'] = 'Kategoriyi taşı: ';
$string['movecourseto'] = 'Dersi taşı:';
$string['movedown'] = 'Aşağı taşı';
$string['movefilestohere'] = 'Dosyaları buraya taşı';
$string['movefull'] = '$a \'yı bu bölgeye taşı';
$string['movehere'] = 'Buraya taşı';
$string['moveleft'] = 'Sola taşı';
$string['moveright'] = 'Sağa taşı';
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Seçili dersleri taşı:';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Başka klasöre taşı';
$string['moveup'] = 'Yukarı taşı';
$string['mustchangepassword'] = 'Yeni şifre şu ankinden farklı olmalı';
$string['mustconfirm'] = 'Girişinizi onaylamalısınız';
$string['mycourses'] = 'Derslerim';
$string['name'] = 'Ad';
$string['namesocial'] = 'bölüm';
$string['nametopics'] = 'konu';
$string['nameweeks'] = 'hafta';
$string['needed'] = 'gerekli';
$string['never'] = 'Hiçbir zaman';
$string['neverdeletelogs'] = 'Kayıtları hiçbir zaman silme';
$string['new'] = 'Yeni';
$string['newaccount'] = 'Yeni hesap';
$string['newcourse'] = 'Yeni ders';
$string['newpassword'] = 'Yeni şifre';
$string['newpasswordtext'] = 'Merhaba $a->firstname,
\'$a->sitename\' sitesindeki hesap şifreniz silindi
ve geçici yeni bir şifre oluşturuldu.
Geçerli giriş bilgileriniz şunlardır:
kullanıcıadı: $a->username
şifre: $a->newpassword
Bu sayfaya giderek şifrenizi değiştiriniz:
$a->link
Bu bağlantıyı tıkladığınızda yeni sayfada site açılacaktır.
Eğer açılmıyorsa yukarıdaki bağlantıyı gezgininizin adres satırına kopyalayınız.
Saygilar
\'$a->sitename\' Yönetimi,
$a->signoff';
$string['newpicture'] = 'Yeni resim';
$string['newsitem'] = 'haber başlığı';
$string['newsitems'] = 'haber başlığı';
$string['newsitemsnumber'] = 'Görünecek haberler';
$string['newuser'] = 'Yeni Kullanıcı';
$string['newusers'] = 'Yeni Kullanıcılar';
$string['next'] = 'Sonraki';
$string['no'] = 'Hayır';
$string['nobody'] = 'Hiçkimse';
$string['nocoursesfound'] = 'Bu kelimeyle ilgili bir ders bulunamadı \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Bu kategoride ders yoktur';
$string['noexistingcreators'] = 'Ders açan yoktur';
$string['noexistingstudents'] = 'Öğrenci yoktur';
$string['noexistingteachers'] = 'Eğitmen yoktur';
$string['nofilesselected'] = 'Geri yükleme için dosya seçilmedi';
$string['nofilesyet'] = 'Dersinize henüz bir dosya yüklenmedi';
$string['nograde'] = 'Not yok';
$string['noimagesyet'] = 'Dersinize henüz bir resim yüklenmedi';
$string['nomorecourses'] = 'Daha fazla eşleşen ders bulunamadı';
$string['none'] = 'Hiçbiri';
$string['nopotentialadmins'] = 'Potansiyel yönetici yoktur';
$string['nopotentialcreators'] = 'Potansiyel ders oluşturucu yoktur';
$string['nopotentialstudents'] = 'Potansiyel öğrenci yoktur';
$string['nopotentialteachers'] = 'Potansiyel eğitmen yoktur';
$string['noreplyname'] = 'Bu emaile cevap verme';
$string['noresults'] = 'Sonuç yok';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['normalfilter'] = 'Normal arama';
$string['nostudentsfound'] = '$a bulunamadı';
$string['nostudentsyet'] = 'Bu derse henüz bir öğrenci kaydolmadı';
$string['nosuchemail'] = 'Bu eposta adresi yoktur';
$string['notavailable'] = 'Ulaşılamaz';
$string['noteachersyet'] = 'Bu derste henüz bir eğitmen yoktur';
$string['notenrolled'] = '$a bu derse kaydolmadı.';
$string['nothingnew'] = 'Son girişinizden beri yeni bir şey yok';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Kullanıcı: $a->info';
$string['notifyloginfailuressubject'] = 'a :: Hatalı giriş bildirimi';
$string['notincluded'] = 'Dahil edilmedi';
$string['notingroup'] = 'Üzgünüz, bu etkinliği görebilmeniz için bir grubun üyesi olmanız gerekiyor.';
$string['nousersmatching'] = '\'$a\' ile eşleşen kullanıcı yok';
$string['nousersyet'] = 'Henüz bir kullanıcı yok';
$string['now'] = 'şimdi';
$string['numattempts'] = '$a hatalı giriş';
$string['numberweeks'] = 'Hafta/Konu sayısı';
$string['numdays'] = '$a gün';
$string['numhours'] = '$a saat';
$string['numminutes'] = '$a dakika';
$string['numseconds'] = '$ saniye';
$string['numviews'] = '$a izlenme';
$string['numweeks'] = '$a hafta';
$string['numwords'] = '$a kelime';
$string['numyears'] = '$a yıl';
$string['ok'] = 'Tamam';
$string['opentoguests'] = 'Konuk girişi';
$string['optional'] = 'Seçimlik';
$string['order'] = 'Sıra';
$string['other'] = 'Diğeri';
$string['outline'] = 'Ana hatlar';
$string['page'] = 'Sayfa';
$string['parentfolder'] = 'Ana klasör';
$string['participants'] = 'Katılımcılar';
$string['password'] = 'Şifre';
$string['passwordchanged'] = 'Şifre değiştirildi';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Şifre değişimini onaylayın';
$string['passwordrecovery'] = 'Evet, giriş yardımı istiyorum';
$string['passwordsdiffer'] = 'Bu şifreler uyuşmuyor';
$string['passwordsent'] = 'Şifre gönderildi';
$string['passwordsenttext'] = ' <P>$a->email adresinize bir eposta gönderildi.
<P><B>Lütfen yeni şifreniz için epostanızı kontrol ediniz</B>
<P>Otomatik olarak oluşturulan yeni şifrenizi
<A HREF=$a->link>bu bağlantıdan değiştirebilirsiniz</A>.';
$string['people'] = 'Topluluk';
$string['personalprofile'] = 'Kişisel profil';
$string['phone'] = 'Telefon';
$string['phpinfo'] = 'PHP Bilgisi';
$string['popupwindow'] = 'Dosyayı yeni bir pencerede aç';
$string['potentialadmins'] = 'Potansiyel yöneticiler';
$string['potentialcreators'] = 'Potansiyel ders oluşturucular';
$string['potentialstudents'] = 'Potansiyel öğrenciler';
$string['potentialteachers'] = 'Potansiyel eğitmenler';
$string['preferredlanguage'] = 'Tercih edilen dil';
$string['preview'] = 'Önizleme';
$string['previeworchoose'] = 'İzle veya bir tema seç';
$string['previous'] = 'Önceki';
$string['publicsitefileswarning'] = 'Not: Buradaki dosyalara herkes ulaşabilir';
$string['question'] = 'Soru';
$string['readinginfofrombackup'] = 'Yedekten bilgi okunuyor';
$string['readme'] = 'BENIOKU';
$string['recentactivity'] = 'Son etkinlikler';
$string['recentactivityreport'] = 'Son etkinliklerin raporları';
$string['refreshingevents'] = 'Olaylar yenileniyor';
$string['registration'] = 'Moodle Kaydı';
$string['registrationemail'] = 'Email onayları';
$string['registrationno'] = 'Hayır, email almak istemiyorum';
$string['registrationsend'] = 'Kayıt bilgisini moodle.org\'a gönder';
$string['registrationyes'] = 'Evet, önemli duyuruları bana bildir';
$string['removeadmin'] = 'Yöneticiyi çıkar';
$string['removecreator'] = 'Ders oluşturucunu çıkar';
$string['removestudent'] = 'Öğrenciyi çıkar';
$string['removeteacher'] = 'Eğitmeni çıkar';
$string['rename'] = 'Ad değiştir';
$string['renamefileto'] = '<b>$a</b> değiştir:';
$string['required'] = 'Gerekli';
$string['requireskey'] = 'Bu ders kayıt anahtarı gerektirmektedir';
$string['requirespayment'] = 'Bu derse erişim için ödeme yapmanız gerekir';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Kursları ada göre tekrar sırala';
$string['resources'] = 'Kaynaklar';
$string['restore'] = 'Geri yükle';
$string['restorecancelled'] = 'Geri yükleme iptal edildi';
$string['restorecoursenow'] = 'Şimdi bu dersi geri yükle';
$string['restorefinished'] = 'Geri yükleme başarıyla tamamlandı';
$string['restoreto'] = 'Geri yükle';
$string['returningtosite'] = 'Kayıtlı Kullanıcılar';
$string['revert'] = 'Geri al';
$string['role'] = 'Rol';
$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'RSS destekleyen madde sayısı';
$string['rsserror'] = 'RSS verisini okurken hata oluştu';
$string['rsstype'] = 'Bu etkinlik için RSS desteği';
$string['savechanges'] = 'Değişiklikleri kaydet';
$string['saveto'] = 'Kaydet: ';
$string['scale'] = 'Ölçek';
$string['scales'] = 'Ölçekler';
$string['scalescustomcreate'] = 'Yeni ölçek ekle';
$string['scalesstandard'] = 'Standart ölçekler';
$string['schedule'] = 'Zamanlama';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Zamanlanmış yedekleme durumu';
$string['search'] = 'Ara';
$string['searchagain'] = 'Tekrar ara';
$string['searchcourses'] = 'Dersleri ara';
$string['searchhelp'] = 'Bir seferde birden fazla kelimeyle arama yapabilirsiniz.<br/>kelime: metinde bu kelimeyle ilgili herhangi bir kayıt bul.<br/>+kelime: sadece eşleşen kelimeyi bul.<br/>-kelime: bu kelimeyi içeren sonuç getirme';
$string['searchresults'] = 'Arama sonuçları';
$string['sec'] = 'sn';
$string['secs'] = 'sn';
$string['section'] = 'Bölüm';
$string['sections'] = 'Bölümler';
$string['select'] = 'Seç';
$string['selectacountry'] = 'Ülke seç';
$string['selectednowmove'] = '$a dosya taşınmak için seçildi. Şimdi taşımak istediğiniz yere gidin ve \'Dosyaları Buraya Taşı\'ya basın';
$string['senddetails'] = 'Bilgilerimi epostayla gönder';
$string['separateandconnected'] = 'Ayrı ve ilgili bilgi seçeneği';
$string['serverlocaltime'] = 'Sunucunun yerel zamanı';
$string['settings'] = 'Ayarlar';
$string['shortname'] = 'Kısa ad';
$string['shortnametaken'] = 'Bu kısa ad başka bir ders için kullanılıyor ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Sitenin kısa adı (tek sözcük)';
$string['show'] = 'Göster';
$string['showadvancedsettings'] = 'Gelişmiş ayarları göster';
$string['showall'] = 'Tümünü göster: $a';
$string['showallcourses'] = 'Tüm dersleri göster';
$string['showalltopics'] = 'Tüm konuları göster';
$string['showallusers'] = 'Tüm kullanıcıları göster';
$string['showallweeks'] = 'Tüm haftaları göster';
$string['showgrades'] = 'Notları göster';
$string['showlistofcourses'] = 'Ders listesini göster';
$string['showonlytopic'] = 'Sadece $a konularını göster';
$string['showonlyweek'] = 'Sadece $a haftayı göster';
$string['showrecent'] = 'Son etkinlikleri göster';
$string['showreports'] = 'Etkinlik raporlarını göster';
$string['showsettings'] = 'Ayarları göster';
$string['showtheselogs'] = 'Bu kayıtları göster';
$string['since'] = 'Şu tarihten beri';
$string['sincelast'] = 'son girişten beri';
$string['siteerrors'] = 'Site hataları';
$string['sitefiles'] = 'Site dosyaları';
$string['sitelogs'] = 'Site kayıtları';
$string['sitenews'] = 'Site haberleri';
$string['sites'] = 'Siteler';
$string['sitesection'] = 'Konu bölümünü dahil et';
$string['sitesettings'] = 'Site ayarları';
$string['siteteachers'] = 'Site eğitmenleri';
$string['size'] = 'Boyut';
$string['sizeb'] = 'byte';
$string['sizegb'] = 'Gb';
$string['sizekb'] = 'Kb';
$string['sizemb'] = 'Mb';
$string['socialheadline'] = 'Sosyal forum - son konular';
$string['someallowguest'] = 'Bazı derslerde konuk girişlerine izin verilmektedir';
$string['someerrorswerefound'] = 'Bazı bilgiler kayıp veya yanlış. Ayrıntılar aşağıdadır.';
$string['sortby'] = 'Sırala';
$string['specifyname'] = 'Bir isim belirtmelisiniz.';
$string['startdate'] = 'Dersin başlama tarihi';
$string['startsignup'] = 'Yeni bir hesap açarak başlayınız!';
$string['state'] = 'Semt';
$string['status'] = 'Durum';
$string['stringsnotset'] = 'Bu string tanımlanmadı $a';
$string['studentnotallowed'] = 'Malesef bu derse \'$a\' olarak giremezsiniz';
$string['students'] = 'Öğrenciler';
$string['studentsandteachers'] = 'Öğrenciler ve Öğretmenler';
$string['subcategories'] = 'Alt Kategoriler';
$string['success'] = 'Başarılı';
$string['summary'] = 'Özet';
$string['summaryof'] = '$a özeti';
$string['supplyinfo'] = 'Lütfen sizinle ilgili bilgileri veriniz';
$string['teacheronly'] = 'sadece $a için';
$string['teacherroles'] = '$ rolleri';
$string['teachers'] = 'Öğretmenler';
$string['textediting'] = 'Metni düzenlerken';
$string['texteditor'] = 'Standart web formları kullan';
$string['textformat'] = 'Düz metin biçimi';
$string['thanks'] = 'Teşekkürler';
$string['theme'] = 'Tema';
$string['themes'] = 'Temalar';
$string['themesaved'] = 'Yeni tema kaydedildi';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-9';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Türkçe';
$string['time'] = 'Zaman';
$string['timezone'] = 'Zaman dilimi';
$string['today'] = 'Bugün';
$string['todaylogs'] = 'Bugünün kayıtları';
$string['toomanytoshow'] = 'Göstermek için çok fazla kullanıcı var';
$string['top'] = 'Üst';
$string['topic'] = 'Konu';
$string['topichide'] = 'Bu konuyu hafta $a den gizle';
$string['topicoutline'] = 'Konu ana hatları';
$string['topicshow'] = 'Bu konuyu hafta $a de gester';
$string['total'] = 'Toplam';
$string['trysearching'] = 'Aramayı deneyin.';
$string['turneditingoff'] = 'Düzenlemeyi kapat';
$string['turneditingon'] = 'Düzenlemeyi aç';
$string['undecided'] = 'Kararsız';
$string['unenrol'] = 'Kayıt sil';
$string['unenrolallstudents'] = 'Tüm öğrencilerin kaydını sil';
$string['unenrolallstudentssure'] = 'Bu dersten tüm öğrencilerin kaydını silmek istedğinizden emin misiniz?';
$string['unenrolme'] = '$a dersinden kaydımı sil';
$string['unenrolsure'] = 'Şu kişinin ders kaydı silinecek: <b>$a</b><br>Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?';
$string['unfinished'] = 'Bitmedi';
$string['unknowncategory'] = 'Bilinmeyen kategori';
$string['unlimited'] = 'Limitsiz';
$string['unsafepassword'] = 'Güvenli olmayan şifre - başka deneyin';
$string['unusedaccounts'] = '$a günden fazla kullanılmayan hesaplar otomatik olarak iptal edildi';
$string['unzip'] = 'Zipi aç';
$string['unzippingbackup'] = 'Yedek açılıyor';
$string['update'] = 'Güncelle';
$string['updated'] = 'Güncelleme $a';
$string['updatemyprofile'] = 'Profil güncelle';
$string['updatesevery'] = 'Her $a saniyede güncellenir';
$string['updatethis'] = '$a güncelle';
$string['updatethiscourse'] = 'Bu dersi güncelle';
$string['updatinga'] = 'Bir $a güncelleniyor';
$string['updatingain'] = '$a->in deki bir $a->what güncelleniyor';
$string['upload'] = 'Yükle';
$string['uploadafile'] = 'Bir dosya yükle';
$string['uploadedfile'] = 'Dosya başarıyla yüklendi';
$string['uploadedfileto'] = '$a->file, $a->directory dizinine yüklendi';
$string['uploadlabel'] = 'Başlık:';
$string['uploadnofilefound'] = 'Dosya bulunamadı. Bir dosya seçtiğinizden emin misiniz?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Yüklemelere izin yok';
$string['uploadthisfile'] = 'Bu dosyayı yükle';
$string['uploadusers'] = 'Kullanıcı yükle';
$string['usedinnplaces'] = '$a yerde kullanıldı';
$string['user'] = 'Kullanıcı';
$string['userconfirmed'] = '$ Onaylandı';
$string['userdata'] = 'Kullanıcı Verisi';
$string['userdeleted'] = 'Bu kullanıcının hesabı silindi';
$string['userdescription'] = 'Açıklama';
$string['userfiles'] = 'Kullanıcı Dosyaları';
$string['userlist'] = 'Kullanıcı listesi';
$string['username'] = 'Kullanıcıadı';
$string['usernameexists'] = 'Bu kullanıcı adı var, başka bir tane seçiniz';
$string['usernotconfirmed'] = '$a onaylanmadı';
$string['userprofilefor'] = '$a\'in kullanıcı profili';
$string['users'] = 'Kullanıcılar';
$string['usersnew'] = 'Yeni kullanıcılar';
$string['version'] = 'Sürüm';
$string['virusfoundsubject'] = '$a: Virüs bulundu!';
$string['webpage'] = 'Web sayfası';
$string['week'] = 'Hafta';
$string['weekhide'] = 'Bu haftayı $a dan sakla';
$string['weeklyoutline'] = 'Haftalık taslak';
$string['weekshow'] = 'Bu haftayı $a a göster';
$string['welcometocourse'] = '$a Hoş Geldiniz';
$string['welcometocoursetext'] = '$a->coursename dersine hoş geldiniz!
Yapmanız gereken ilk şey ders içindeki profil sayfanızı düzenlemektir:
$a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = 'Zip dosyasının adı ne olsun?';
$string['withchosenfiles'] = 'Seçilen dosyalarla';
$string['withoutuserdata'] = 'Kullanıcı verisi olmadan';
$string['withuserdata'] = 'Kullanıcı verisiyle';
$string['wordforstudent'] = 'Öğrencinize söyleyecekleriniz';
$string['wordforstudenteg'] = 'ör. Öğrenci, Katılımcı vs.';
$string['wordforstudents'] = 'Öğrencilerinize söyleyecekleriniz';
$string['wordforstudentseg'] = 'ör. Öğrenci, Katılımcı vs.';
$string['wordforteacher'] = 'Hocanıza söyleyecekleriniz';
$string['wordforteachereg'] = 'ör. Eğitmen, Öğretim Üyesi, Hoca, Öğretmen, Asistan vs.';
$string['wordforteachers'] = 'Hocalarınıza söyleyecekleriniz';
$string['wordforteacherseg'] = 'ör. Eğitmen, Öğretim Üyesi, Hoca, Öğretmen, Asistan vs.';
$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Kategoriler ve sorular yazılıyor';
$string['writingcoursedata'] = 'Kurs verisi yazılıyor';
$string['writingeventsinfo'] = 'Olay bilgileri yazılıyor';
$string['writinggeneralinfo'] = 'Genel bilgi yazılıyor';
$string['writinggroupsinfo'] = 'Grup bilgileri yazılıyor';
$string['writingheader'] = 'Başlık yazılıyor';
$string['writingloginfo'] = 'Aktivite kayıtları yazılıyor';
$string['writingmoduleinfo'] = 'Modül bilgileri yazılıyor';
$string['writingscalesinfo'] = 'Ölçek bilgileri yazılıyor';
$string['writinguserinfo'] = 'Kullanıcı bilgileri yazılıyor';
$string['wrongpassword'] = 'Bu kullanıcıadı için yanlış şifre';
$string['yes'] = 'Evet';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Aşağıdakileri içeren bir zip dosyası oluşturmak üzeresiniz';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Bu dosya için geri yükleme yapmak üzeresiniz';
$string['yourlastlogin'] = 'Son giriş tarihiniz';
$string['yourself'] = 'kendiniz';
$string['yourteacher'] = 'hocanız $a';
$string['zippingbackup'] = 'Yedekleme zipleniyor';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.