Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

121 lines (116 sloc) 8.216 kb
<?PHP // $Id$
// survey.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
$string['actual'] = 'Gerçek';
$string['actualclass'] = 'Gerçek sınıf';
$string['actualstudent'] = 'Gerçek $a';
$string['allquestions'] = 'Sıralı tüm sorular, tüm öğrenciler';
$string['allscales'] = 'Tüm ölçekler, tüm öğrenciler';
$string['alreadysubmitted'] = 'Bu anketi daha önce uyguladınız';
$string['analysisof'] = '$a çözümlemesi';
$string['answers'] = 'Yanıtlar';
$string['attls1'] = 'Birilerinin söylediğini değerlendirirken, bu düşünceyi sunan kişiye değil, düşüncesinin kalitesine odaklanırım. ';
$string['attls10'] = 'Birşeyleri analiz ederken mümkün olduğunca tarafsız davranmak benim için önemlidir.';
$string['attls10short'] = 'tarafsız kal';
$string['attls11'] = 'İnsanlara karşı düşünmek yerine, insanlarla birlikte düşünmeye çalışırım.';
$string['attls11short'] = 'insanlarla BİRLİKTE düşün';
$string['attls12'] = 'Düşünceleri değerlendirirken bazı belirli kriterlerim vardır. ';
$string['attls12short'] = 'değerlendirirken kriter kullan';
$string['attls13'] = 'Birilerinin düşüncelerini eleştirmekten çok anlamaya çalışırım.';
$string['attls13short'] = 'anlamaya çalış';
$string['attls14'] = 'Başkalarının düşüncelerinin zayıflıklarını bularak, onları düşünceleri konusunda aydınlatmaya çalışırım.';
$string['attls14short'] = 'zayıflıkları bul';
$string['attls15'] = 'Karşıtlıklar içeren bir konuyu tartışırken, neden böyle düşündüklerini anlamak için kendimi karşımdakinin yerine koymaya çalışırım.';
$string['attls15short'] = 'kendimi karşımdakinin yerine koyarım';
$string['attls16'] = 'Benim birşeyleri analiz metodum \"bilgileri yargılamak\" olarak adlandırılabilir çünkü ben bütün delilleri dikkatlice incelerim. ';
$string['attls16short'] = 'yargılamak';
$string['attls17'] = 'Problem çözerken düşüncelerimi sebep sonuç mantığını üzerine kurarım.';
$string['attls17short'] = 'en çok mantığa önem veririm';
$string['attls18'] = 'Benimkinden farklı düşüncelerin içyüzünü empati sayesinde anlayabilirim. ';
$string['attls18short'] = 'empati ile içyüz';
$string['attls19'] = 'Düşünceleri bana yabancı gelen insanları düşündüğümde, kendimi onlara yakın hissetmeye çalışarak nasıl bu düşünceye sahip olabildiklerini anlayabilmek için çok çaba harcarım.';
$string['attls19short'] = 'anlamak için çaba harca';
$string['attls1short'] = 'düşüncenin kalitesine odaklan';
$string['attls2'] = 'Birilerinin söylediğinin tersini tartışırken \"şeytanın avukatı\" rolünü oynamayı severim.';
$string['attls20'] = 'Neyin \"yanlış\" gittiğini belirlemek için zaman harcarım. Örneğin; yeterince iyi tartışılmamış bir konuda araştırma yaparım. ';
$string['attls20short'] = 'yanlış olan nedir?';
$string['attls2short'] = '\"şeytanın avukatı\"nı oyna';
$string['attls3'] = 'İnsanların nereden geldiğini ve sahip oldukları hislere hangi deneyimlerin sebep olduğunu anlamayı severim. ';
$string['attls3short'] = 'insanların nereden geldiği';
$string['attls4'] = 'Eğitimimin en önemli parçası benden çok farklı insanları anlamayı öğrenmektir. ';
$string['attls4short'] = 'farklı insanları anla';
$string['attls5'] = 'Bana öyle geliyor ki; kendi kimliğimi oluşturmak için en iyi yol farklı insanlarla etkileşimde bulunmak.';
$string['attls5short'] = 'farkı insanlarla etkileşimde bulun';
$string['attls6'] = 'Benimkinden farklı bir özgeçmişe sahip insanların düşüncelerini duymaktan hoşlanıyorum. Bu bana aynı şeylerin nasıl farklı açılardan görülebileceğini anlamama yardımcı oluyor.';
$string['attls6short'] = 'düşünce duymaktan hoşlan';
$string['attls7'] = 'Benimle aynı fikirde olmayan biriyle tartışarak kendi düşüncemi güçlendirebileceğimi keşfettim. ';
$string['attls7short'] = 'tartışma ile güçlen';
$string['attls8'] = 'İnsanların neyi, neden söylediklerini ve inandıklarını öğrenmek konusunda her zaman ilgiliyimdir.';
$string['attls8short'] = 'insanların nedenlerini bil';
$string['attls9'] = 'Kendimi sık sık okuduğum kitapların yazarları ile tartışırken bulurum ve onların neden hatalı olduklarını mantıklı bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışırım. ';
$string['attls9short'] = 'yazarlarla tartış';
$string['attlsintro'] = 'Bu anketin amacı sizin düşünmeye ve öğrenmeye karşı yaklaşımlarınızı değerlendirmemize yardım etmektir.
\'Doğru\' ya da \'Yanlış\' cevap yoktur. Biz sadece sizin düşüncenizi öğrenmek istiyoruz. Cevaplarınızın tam bir gizlilik içinde değerlendirileceğinden ve notlarınızı etkilemeyeceğinden emin olabilirsiniz. ';
$string['attlsm1'] = 'Düşünmeye ve Öğrenmeye Karşı Yaklaşımlar';
$string['attlsmintro'] = 'BİR TARTIŞMADA ...';
$string['attlsname'] = 'Düşünme ve Öğrenme Yaklaşımları (20 maddelik)';
$string['ciq1'] = 'Bir öğrenci olarak, sınıfta hangi anda en fazla katılım gösterirsin?';
$string['ciq1short'] = 'En fazla katılım';
$string['ciq2'] = 'Bir öğrenci olarak, sınıfta hangi anda en fazla uzaklaşırsın?';
$string['ciq2short'] = 'En uzak';
$string['ciq3'] = 'Bu forumlardaki herhangi birinden hangi etkinliği en yararlı buluyorsun?';
$string['ciq3short'] = 'Yararlı an';
$string['ciq4'] = 'Bu forumlardaki herhangi birinden hangi etkinliği en karışık buluyorsun?';
$string['ciq4short'] = 'Karışık an';
$string['ciq5'] = 'Hangi olay seni en çok şaşırttı?';
$string['ciq5short'] = 'Şaşırtıcı an';
$string['ciqintro'] = 'Aşağıdaki soruları sınıftaki son olayları düşünerek cevapla';
$string['ciqname'] = 'Önemli Olaylar';
$string['clicktocontinue'] = 'Devam etmek için buraya tıklayın';
$string['clicktocontinuecheck'] = 'Kontrol etmek ve devam etmek için buraya tıklayın';
$string['collesaname'] = 'Yapısalcı Çevrimiçi Öğrenme Ortamı (Gerçek)';
$string['collesapname'] = 'Yapısalcı Çevrimiçi Öğrenme Ortamı (Gerçek ve Tercih Edilen)';
$string['collespname'] = 'Yapısalcı Çevrimiçi Öğrenme Ortamı (Tercih Edilen)';
$string['done'] = 'Tamamlandı';
$string['download'] = 'İndir';
$string['downloadexcel'] = 'Verileri Excel olarak indir';
$string['downloadinfo'] = 'Bu anketten elde edilebilecek ham bilgiyi Excel, SPSS veya benzeri programramlarda analiz etmeye uygun bir şekilde indirebilirsiniz. ';
$string['downloadtext'] = 'Verileri düz yazı dosyası olarak indir';
$string['editingasurvey'] = 'Anket düzenleme';
$string['guestsnotallowed'] = 'Anketi ziyaretçilerin yanıtlamasına izin verilmemektedir';
$string['helpsurveys'] = 'Farklı anket türleriyle ilgili yardım';
$string['howlong'] = 'Bu anketi tamamlamanız ne kadar zamanınızı aldı?';
$string['howlongoptions'] = '1 dakikadan az,1-2 dk,2-3 dk,3-4 dk,4-5 dk,5-10 dk,10 dakikadan çok';
$string['ifoundthat'] = 'I found that';
$string['introtext'] = 'Tanıtım metni';
$string['ipreferthat'] = 'Tercihim';
$string['modulename'] = 'Anket Formu';
$string['modulenameplural'] = 'Anket Formları';
$string['name'] = 'Ad';
$string['newsurveyresponses'] = 'Yeni anket cevapları';
$string['nobodyyet'] = 'Henüz kimse bu anketi tamamlamadı';
$string['notdone'] = 'Henüz tamamlanmadı';
$string['notes'] = 'Özel çözümlemeleriniz ve notlarınız';
$string['othercomments'] = 'Başka bir yorumunuz var mı?';
$string['peoplecompleted'] = 'Şu ana kadar $a kişi bu anketi tamamladı';
$string['preferred'] = 'Tercih';
$string['preferredclass'] = 'Sınıf tercihi';
$string['preferredstudent'] = '$a seçildi';
$string['question'] = 'Soru';
$string['questions'] = 'Sorular';
$string['questionsnotanswered'] = 'Bazı çok seçimlik sorular yanıtlanmadı.';
$string['report'] = 'Anket raporu';
$string['savednotes'] = 'Notlarınız kaydedildi';
$string['scaleagree5'] = 'Kesinlikle karşı,Oldukça karşı,Ne karşı ne de taraftar,Oldukça taraftar,Tamamen taraftar';
$string['scales'] = 'Ölçekler';
$string['scaletimes5'] = 'Hiçbir zaman,Nadiren,Ara sıra,Sık sık,Her zaman';
$string['seemoredetail'] = 'Ayrıntıları görmek için tıklayınız';
$string['selectedquestions'] = 'Ölçekten seçilen sorular, tüm öğrenciler';
$string['summary'] = 'Özet';
$string['surveycompleted'] = 'Bu anketi tamamladınız. Aşağıdaki grafikte sınıf ortalamasına göre sonuçlarınızın özeti gösterilmektedir.';
$string['surveyname'] = 'Anket adı';
$string['surveysaved'] = 'Anket kaydedildi';
$string['surveytype'] = 'Anket türü';
$string['thanksforanswers'] = 'Bu ankete katıldığınız için teşekkür ederiz, $a';
$string['time'] = 'Süre';
$string['viewsurveyresponses'] = '$a Anket formu sonuçlarını göster';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.