Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

177 lines (173 sloc) 10.008 kB
<?PHP // $Id$
// quiz.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
$string['acceptederror'] = 'Hyväksyttävä virhe';
$string['addingquestions'] = 'Täällä sivun vasemmalla laidalla voit hallinoida kysymysvarastoasi. Kysymykset on talletettu kategorioihin ja niitä voi käyttää missä tahansa tentissä ja vaikka aivan eri kurssissa, jos julkaiset ne. <br /><br /> Kun olet valinnut tai luonut kysymyskategorian, voit editoida tai luoda kysymyksiä. Voit valita minkä tahansa kysymyksen ja lisätä sen sivun vasemmalla laidalla olevaan tenttiin.';
$string['addquestions'] = 'Lisää kysymyksiä';
$string['addquestionstoquiz'] = 'Lisää kysymykset tähän tenttiin';
$string['addselectedtoquiz'] = 'Lisää valittu tenttiin';
$string['aiken'] = 'Aiken muotoilu';
$string['allowreview'] = 'Salli tarkastelu';
$string['alreadysubmitted'] = 'Näyttäisi siltä että olet jo lähettänyt tämän vastauksen.';
$string['alwaysavailable'] = 'Aina esillä';
$string['answer'] = 'Vastaus';
$string['answerhowmany'] = 'Yksi vai usempia vastauksia';
$string['answersingleno'] = 'Salli useat vastaukset';
$string['answersingleyes'] = 'Vain yksi vastaus';
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Vain numeeriset arvot kelpaavat vastauksiin, joihin on määritetty hyväksyttävä virhe';
$string['answertoolong'] = 'Vastaus liian pitkä rivin $a jälkeen. (255 merkkiä on maksimi)';
$string['aon'] = 'AON muotoilu';
$string['attempt'] = 'Yritys $a';
$string['attemptfirst'] = 'Ensimmäinen yritys';
$string['attemptlast'] = 'Viimeinen yritys';
$string['attemptquiznow'] = 'Yritä tenttiä nyt';
$string['attempts'] = 'Yritykset';
$string['attemptsallowed'] = 'Yritystä sallittu';
$string['attemptsunlimited'] = 'Rajattomasti yrityksiä';
$string['backtoquiz'] = 'Takaisin tentit muokkaukseen';
$string['bestgrade'] = 'Paras arviointi';
$string['blackboard'] = 'Blackboard';
$string['calculatedquestion'] = 'Laskettu kysymys ei tuettu rivillä $a. Kysymystä ei huomioida.';
$string['caseno'] = 'Ei, kirjainkoolla ei ole merkitystä';
$string['casesensitive'] = 'Kirjainkoko';
$string['caseyes'] = 'Kyllä, kirjainkoon pitää täsmätä';
$string['categories'] = 'Kategoriat';
$string['category'] = 'Kategoria';
$string['categoryinfo'] = 'Kategorian tiedot';
$string['categorymove'] = 'Kategoria \'$a->name\' sisältää \'$a->count\' kysymystä. Ole hyvä ja valitse joku toinen kategoria johon siirrät ne.';
$string['categorymoveto'] = 'Siirrä valitut tähän kategoriaan.';
$string['choice'] = 'Valitse';
$string['choices'] = 'Vaihtoehdot';
$string['correctanswer'] = 'Oikea vastaus';
$string['correctanswers'] = 'Oikeat vastaukset';
$string['corrresp'] = 'Oikea vastine';
$string['countdown'] = 'Laskenta';
$string['countdownfinished'] = 'Tentti sulkeutuu, lähetä vastauksesi heti.';
$string['countdowntenminutes'] = 'Tentti sulkeutuu kymmenen minuutin kuluttua';
$string['coursetestmanager'] = 'Course Test Manager muotoilu';
$string['createmultiple'] = 'Luo useita kysymyksiä';
$string['createnewquestion'] = 'Luo uusi kysymys';
$string['custom'] = 'Mukautettu muoto';
$string['daysavailable'] = 'Päivää esillä';
$string['default'] = 'Oletus';
$string['defaultgrade'] = 'Oletus arviointi kysymyksille';
$string['defaultinfo'] = 'Oletus kategoria kysymyksille.';
$string['deleteattemptcheck'] = 'Oletko aivan varma että haluat poistaa kaikki nämä yritykset?';
$string['deletequestioncheck'] = 'Oletko varma että haluat poistaa \'$a\'?';
$string['description'] = 'Kuvaus';
$string['discrimination'] = 'Discrim. Hakemisto';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Jokainen uusi yritys on jatkoa viimeiselle';
$string['editcategories'] = 'Muokkaa kategorioita';
$string['editingdescription'] = 'Muokataan kuvausta';
$string['editingmatch'] = 'Muokataan yhteensopivat kysymykset';
$string['editingmultianswer'] = 'Aukkotehtävien editointi';
$string['editingmultichoice'] = 'Muokataan monivalintaa';
$string['editingnumerical'] = 'Muokataan numeerista kysymystä';
$string['editingquestion'] = 'Muokataan kysymystä';
$string['editingquiz'] = 'Muokataan tenttiä';
$string['editingrandom'] = 'Muokataan satunnaistettua kysymystä';
$string['editingrandomsamatch'] = 'Muokataan satunnaistettua \'yhteensopivat lyhyttehtävät\'-kysymystä';
$string['editingshortanswer'] = 'Muokataan lyhyttehtävää';
$string['editingtruefalse'] = 'Muokataan tosi/epätosi tehtävää';
$string['editquestions'] = 'Muokkaa kysymyksiä';
$string['errorsdetected'] = '$a virhe(ttä) huomattu';
$string['false'] = 'Epätosi';
$string['feedback'] = 'Palaute';
$string['fileformat'] = 'Tiedosto muoto';
$string['filloutoneanswer'] = 'Sinun pitää täyttää vähintään yksi vastaus. Tyhjiä vastuksia ei käytetä.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Sinun pitää täyttää vähintään kolme kysymystä. Tyhjiä kysymyksiä ei käytetä.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Sinun pitää valita vähintään kaksi vaihtoehtoa. Tyhjiä vaihtoehtoja ei käytetä.';
$string['fractionsaddwrong'] = 'Valitsemasi arviointi ei ole 100%% asti<br>, vaan $a%%.<br>
Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
$string['fractionsnomax'] = 'Yhden vastauksista pitäisi olla %%100, <br> jotta käyttäjän on mahdollista saada täysi arviointi<br> tästä kysymyksestä.
Haluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
$string['gift'] = 'GIFT Muotoilu';
$string['gradeaverage'] = 'Keskimääräinen arviointi';
$string['gradehighest'] = 'Ylin arviointi';
$string['grademethod'] = 'Arviointi tapa';
$string['guestsno'] = 'Pahus, vieraat eivät voi katsella tai täyttää kyselyitä.';
$string['imagedisplay'] = 'Näytettävä kuva';
$string['imagemissing'] = 'Kuva ei ole saatavilla rivillä $a. Tiedostonimeä ei huomioida.';
$string['importquestions'] = 'Tuo kysymykset tiedostosta';
$string['indivresp'] = 'Yksittäiset vastaukset jokaiselle kohteelle';
$string['introduction'] = 'Johdanto';
$string['marks'] = 'Pistettä';
$string['match'] = 'Yhteensopivat vastaukset';
$string['matchanswer'] = 'Yhteensopiva vastaus';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Oikea vastaus täytyy määrittää';
$string['missingname'] = 'Puuttuva kysymyksen nimi';
$string['missingquestiontext'] = 'Puuttuva kysymyksen teksti';
$string['missingword'] = 'Puuttuva sana muoto';
$string['modulename'] = 'Tentti';
$string['modulenameplural'] = 'Tentit';
$string['multianswer'] = 'Aukkotehtävät';
$string['multichoice'] = 'Monivalinta';
$string['name'] = 'Nimi';
$string['noanswers'] = 'Vastausta ei ole valittu!';
$string['noattempts'] = 'Kukaan ei ole yrittänyt tätä tenttiä.';
$string['nomoreattempts'] = 'Enempää yrityksiä ei sallita';
$string['noquestions'] = 'Kysymyksiä ei ole vielä lisätty.';
$string['noresponse'] = 'Ei vastausta';
$string['noreview'] = 'Et voi tarkastella tätä tenttiä';
$string['noreviewuntil'] = 'Et voi tarkastella tätä tenttiä ennen $a';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Kysymyksiä ei ole määritelty riittävästi! <br> HAluatko palata ja korjata tämän kysymyksen?';
$string['numerical'] = 'Numeerinen';
$string['percentcorrect'] = 'Prosentuaalisesti oikein';
$string['publish'] = 'Julkaise';
$string['qti'] = 'IMS QTI muoto';
$string['question'] = 'Kysymys';
$string['questioninuse'] = 'Kysymys \'$a\' on jo käytössä:';
$string['questionname'] = 'Kysymyksen nimi';
$string['questions'] = 'Kysymykset';
$string['quizavailable'] = 'Tentti on vastattavissa $a saakka.';
$string['quizclose'] = 'Sulje tentti';
$string['quizclosed'] = 'Tentti on suljettu $a';
$string['quizcloses'] = 'Tentti sulkeutuu';
$string['quiznotavailable'] = 'Tentti on avoinna $a lähtien';
$string['quizopen'] = 'Avaa tentti';
$string['random'] = 'Satunnaistetut kysymykset';
$string['randomcreate'] = 'Luo satunnaistetut kysymykset';
$string['randomsamatch'] = 'Satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset';
$string['randomsamatchcreate'] = 'Luo satunnaistetut yhteensopivat lyhytvastaukset kysymykset';
$string['randomsamatchintro'] = 'Valitse jokaiselle seuraavalle kysymykselle sopiva vastaus valikosta';
$string['randomsamatchnumber'] = 'Valittavien kysymysten määrä';
$string['readytosend'] = 'olet lähettämässä tentin arvosteltavaksi. Oletko varma että haluat jatkaa?';
$string['recentlyaddedquestion'] = 'Viimeksi lisätyt kysmykset';
$string['regrade'] = 'Arvioi uudelleen kaikki yritykset';
$string['regradecomplete'] = 'Kaikki yritykset on uudelleen arvioitu.';
$string['regradecount'] = '$a->changed / $a->attempt yrityksen arviointi muuttui.';
$string['rename'] = 'Uudelleennimeä';
$string['report'] = 'Raportit';
$string['reportfullstat'] = 'Yksityiskohtaiset tilastot';
$string['reportmulti_percent'] = 'Moni-Prosentuaaliset';
$string['reportmulti_resp'] = 'henkilökahtaiset vastineet';
$string['reportoverview'] = 'Lyhyesti';
$string['reportregrade'] = 'Uudelleen arviointi';
$string['reportsimplestat'] = 'Perusstatistiikka';
$string['review'] = 'Näytä uudelleen';
$string['save'] = 'Tallenna';
$string['savegrades'] = 'Tallenna arvioinnit';
$string['savemyanswers'] = 'Tallenna vastaukseni';
$string['savequiz'] = 'Tallenna koko tentti';
$string['score'] = 'Tulos';
$string['select'] = 'Valitse';
$string['selectall'] = 'Valitse kaikki';
$string['selectcategoryabove'] = 'Valitse kategoria ylhäältä';
$string['shortanswer'] = 'Lyhyt vastaus';
$string['show'] = 'Näytä';
$string['showcorrectanswer'] = 'Näytä oikeat vastaukset vastaamisen jälkeen?';
$string['showfeedback'] = 'Näytä palaute vastamisen jälkeen?';
$string['shuffleanswers'] = 'Sekoita vastaukset';
$string['shufflequestions'] = 'Sekoita kysymykset';
$string['time'] = 'Aika';
$string['timecompleted'] = 'Suoritettu';
$string['timetaken'] = 'Suoritusaika';
$string['toomanyrandom'] = 'Haluttu satunnaisten kysymysten määrä on suurempi kuin tämän kysymys kategorian kysymysten määrä ($a).';
$string['true'] = 'Tosi';
$string['truefalse'] = 'Tosi/Epätosi';
$string['type'] = 'Tyyppi';
$string['viewallanswers'] = 'Katso $a suoritetut tentit';
$string['viewallreports'] = 'Katso $a yritykset';
$string['webct'] = 'WebCT muoto';
$string['withsummary'] = 'Yhteenlaskettujen tilastojen kanssa';
$string['yourfinalgradeis'] = 'Lopullinen tuloksesi tästä tentistä on: $a';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.