Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

63 lines (59 sloc) 3.92 kb
<?PHP // $Id$
// resource.php - created with Moodle 1.2 development (2004010900)
$string['addresource'] = 'Lisää aineisto';
$string['chooseafile'] = 'Valitse tai lähetä tiedosto';
$string['configdefaulturl'] = 'Tätä käytetään esimerkiksi osoitteesta kun lisätään uusia URL-osoiteen sisältäviä aineistoja.';
$string['configfilterexternalpages'] = 'Tämä asetus aiheuttaa kaikkien ulkoisten aineistoiden suodattamisen sivuston suotimien läpi. Tämän toiminnon kytkeminen päälle hidastaa sivustoa, kaytä sitä vain jos et muuta voi.';
$string['configframesize'] = 'Kun www-sivu tai serverille tallennettu tiedosto on osa framea, tämä arvo on yläframen koko pikseleinä (sisältää navigointipalkit).';
$string['configpopup'] = 'Jos uusi aineisto on mahdollista näyttää ponnahdusikkunassa, niin otetetaanko ponnahdusikkuna käyttöön?';
$string['configpopupdirectories'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa hakemistolinkit?';
$string['configpopupheight'] = 'Ponnahdusikkunoiden korkeus?';
$string['configpopuplocation'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa sijanti?';
$string['configpopupmenubar'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa tiputusvalikko?';
$string['configpopupresizable'] = 'Voiko ponnahdus ikkunoiden kokoa muuttaa?';
$string['configpopupscrollbars'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa vierityspalkit?';
$string['configpopupstatus'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa tilarivi?';
$string['configpopuptoolbar'] = 'Näytetäänkö ponnahdusikkunoissa työkalurivi?';
$string['configpopupwidth'] = 'Ponnahdusikkunoiden leveys?';
$string['configwebsearch'] = 'Kun lisätää www-sivun tai -linkin osoite tätä osoitetta tarjotaan ensin käyttäjälle.';
$string['editingaresource'] = 'Aineiston muokkaus';
$string['example'] = 'Esimerkki';
$string['examplereference'] = 'Tobin, K. & Tippins, D (1993) Constructivism as a Referent for Teaching and Learning. In: K. Tobin (Ed) The Practice of Constructivism in Science Education, pp 3-21, Lawrence-Erlbaum, Hillsdale, NJ.';
$string['exampleurl'] = 'http://www.example.com/somedirectory/somefile.html';
$string['fetchclienterror'] = 'Selaimelle tapahtui virhe haettaessa sivua (ehkä virheellinen osoite)';
$string['fetcherror'] = 'Tapahtui virhe haettaessa sivua.';
$string['fetchservererror'] = 'Etäpalvelimella tapahtui virhe haettaessa sivua (ehkä ohjelma virhe) </p>';
$string['filename'] = 'Tiedoston nimi';
$string['fulltext'] = 'Teksti';
$string['htmlfragment'] = 'HTML';
$string['modulename'] = 'Aineisto';
$string['modulenameplural'] = 'Aineistot';
$string['neverseen'] = 'Lukematta';
$string['newdirectories'] = 'Näytä linkkirivi';
$string['newfullscreen'] = 'Täytä koko ruutu';
$string['newheight'] = 'Oletus ikkunan korkeus pikseleinä';
$string['newlocation'] = 'Näytä osoiterivi';
$string['newmenubar'] = 'Näytä valikkorivi';
$string['newresizable'] = 'Salli ikkunan koon muutos';
$string['newscrollbars'] = 'Näytä vierityspalkki';
$string['newstatus'] = 'Näytä tilarivi';
$string['newtoolbar'] = 'Näytä työkalurivi';
$string['newwidth'] = 'Oletus ikkunan leveys pikseleinä';
$string['newwindow'] = 'Uusi ikkuna';
$string['newwindowopen'] = 'Näytä linkki uudessa ikkunassa';
$string['note'] = 'Huomaa';
$string['notefile'] = 'Lisätäksesi tiedostoja kurssille (jotta ne näkysivät tässä listassa) käytä
<A HREF=$a >Tiedostot-</A>työkalua.';
$string['notypechosen'] = 'Sinun pitää valita luettavan aineiston tyyppi tyyppi. Kaytä selaimen \"back\"-nappia.';
$string['popupresource'] = 'Tämän aineiston tulee näkyä ponnahdusikkunassa';
$string['popupresourcelink'] = 'Jos et vielä klikannut, klikkaa tässä: $a';
$string['resourcetype'] = 'Aineiston tyyppi';
$string['resourcetype1'] = 'Viittaus';
$string['resourcetype2'] = 'Web-sivu';
$string['resourcetype3'] = 'Tiedosto';
$string['resourcetype4'] = 'Teksti';
$string['resourcetype5'] = 'WWW-linkki';
$string['resourcetype6'] = 'HTML';
$string['resourcetype7'] = 'Ohjelma';
$string['resourcetype8'] = 'Wiki teksti';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.