Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 4500eaf113
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 1029 lines (1008 sloc) 55.293 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029
<?PHP // $Id$
      // moodle.php - created with Moodle 1.4.4 + (2004083140)


$string['action'] = 'Eylem';
$string['active'] = 'Etkin';
$string['activities'] = 'Etkinlikler';
$string['activity'] = 'Etkinlik';
$string['activityclipboard'] = 'Bu etkinlik taşınıyor: <b>$a</b>';
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Üzgünüz, bu etkinlik şu anda gizli';
$string['activitymodule'] = 'Etkinlik modülü';
$string['activityreport'] = 'Etkinlik raporu';
$string['activityreports'] = 'Etkinlik raporları';
$string['activityselect'] = 'Bu etkinliği herhangi bir yere taşımak için seç';
$string['activitysince'] = '$a \'dan beri etkinlikler';
$string['add'] = 'Ekle';
$string['addactivity'] = 'Bir etkinlik ekle...';
$string['addadmin'] = 'Yönetici ekle';
$string['addcreator'] = 'Kurs açıcı ekle';
$string['added'] = '$a eklendi';
$string['addedtogroup'] = '$a grubuna eklendi';
$string['addedtogroupnot'] = '$a grubuna eklenmedi';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = '$a grubuna eklenmedi, çünkü bu derse kayıtlı değil';
$string['addinganew'] = 'Yeni bir $a ekleniyor';
$string['addinganewto'] = 'Yeni bir $a->what, $a->to\'e ekleniyor';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Veri varolana ekleniyor';
$string['addnewcategory'] = 'Yeni kategori ekle';
$string['addnewcourse'] = 'Yeni kurs ekle';
$string['addnewuser'] = 'Yeni kullanıcı ekle';
$string['addresource'] = 'Yeni kaynak ekle...';
$string['address'] = 'Adres';
$string['addstudent'] = 'Öğrenci ekle';
$string['addteacher'] = 'Eğitmen ekle';
$string['admin'] = 'Yönetim';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Kendiniz yeni bir kullanıcı hesabı ekleyebilirsiniz';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Yöneticiler herşeyi yapabilir ve sitedeki herşeye ulaşabilir';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Kurs açıcılar yeni ders açabilirler ve bu derste eğitim verebilirler';
$string['adminhelpassignstudents'] = 'Kursa gidin ve yönetim menüsünden öğrenci ekleyin';
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Bir kurs arayın ve eğitimci eklemek için bu ikonu kullanın';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Dahili kullanıcı hesaplarını veya harici veritabanlarını kullanabilirsiniz';
$string['adminhelpbackup'] = 'Otomatik yedeklemeyi ve zamanlamasını ayarlayın';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Sitenin nasıl görüneceğini ve çalışacağını ayarlayın';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Sitenin genel işleyişinin nasıl olacağına dair değişkenleri ayarlayın';
$string['adminhelpcourses'] = 'Bölümleri, dersleri tanımlayın ve üyeleri derslere atayın';
$string['adminhelpeditorsettings'] = 'HTML editörü için basit ayarları tanımlayın';
$string['adminhelpedituser'] = 'Kullanıcı hesaplarına gözatın ve düzenleyin';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Derse kayıt için dahili ve harici kontrol yöntemlerini seçin';
$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Hatalı girişlere ait kayıtlara gözat';
$string['adminhelplanguage'] = 'Şu anki dil paketini kontrol edin ve düzenleyin';
$string['adminhelplogs'] = 'Sitedeki aktivitelere ait kayıtlara gözatın';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Yüklü blokları ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Doğrudan veritabanına ulaş (dikkatli olun!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'İçerik filtrelerini ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Kurulu modülleri ve ayarlarını yönetin';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Genel dosyaların yayınlanması ve yedeklerin yüklemesi için';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Başlangıç sayfasının nasıl görüneceğini tanımlayın';
$string['adminhelpthemes'] = 'Sitenin nasıl görüneceğini seçin (renkler, fontlar vs)';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Bir düzyazı dosyasından yeni hesapları alın';
$string['adminhelpusers'] = 'Kullanıcılarınızı ve yetkilerini tanımlayın';
$string['administration'] = 'Yönetim';
$string['administrator'] = 'Yönetici';
$string['administrators'] = 'Yöneticiler';
$string['administratorsall'] = 'Bütün yöneticiler';
$string['administratorsandteachers'] = 'Yöneticiler ve Eğitimciler';
$string['advanced'] = 'Gelişmiş';
$string['advancedfilter'] = 'Gelişmiş arama';
$string['advancedsettings'] = 'Gelişmiş ayarlar';
$string['again'] = 'tekrarla';
$string['aimid'] = 'AIM ID';
$string['all'] = 'Tümü';
$string['allactivities'] = 'Tüm etkinlikler';
$string['alldays'] = 'Bütün günler';
$string['allfieldsrequired'] = 'Tüm alanlar zorunludur';
$string['allgroups'] = 'Tüm grublar';
$string['alllogs'] = 'Tüm kayıtlar';
$string['allow'] = 'İzin ver';
$string['allowguests'] = 'Bu kursa konuk olarak girilebilir';
$string['allowinternal'] = 'Dahili yöntemlere de izin ver';
$string['allownot'] = 'İzin verme';
$string['allparticipants'] = 'Tüm katılımcılar';
$string['allteachers'] = 'Tüm öğretmenler';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,Ç,D,E,F,G,H,I,İ,J,K,L,M,N,O,Ö,P,Q,R,S,Ş,T,U,Ü,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Sadece latin harfleri ve rakamlar';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Kayıt daha önce onaylanmıştı';
$string['always'] = 'Herzaman';
$string['answer'] = 'Yanıt';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Devam etmek istiyor musunuz?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Daha sonra bu işlemde bu yedeklemeyi varolan bir kursa ekleme veya tamamen yeni bir kurs oluşturma seçeneğine sahipsiniz.';
$string['assessment'] = 'Değerlendirme';
$string['assignadmins'] = 'Yönetici belirle';
$string['assigncreators'] = 'Kurs açıcı belirle';
$string['assignstudents'] = 'Öğrencileri kaydet';
$string['assignstudentsnote'] = 'Not: Öğrenciler kendi kendilerini bu kursa kaydedebildiklerinden dolayı bu sayfayı kullanmanıza gerek yok.';
$string['assignstudentspass'] = 'Öğrencilerinize bu kayıt anahtarını bildirmeniz gerekiyor: \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Eğitmen belirle';
$string['authentication'] = 'Kimlik denetimi';
$string['autosubscribe'] = 'Otomatik abonelik';
$string['autosubscribeno'] = 'Hayır: Beni forumlara otomatik abone yapma';
$string['autosubscribeyes'] = 'Evet: Mesaj gönderdiğimde beni o foruma abone yap';
$string['availability'] = 'Erişilebilirlik';
$string['availablecourses'] = 'Açılan kurslar';
$string['backup'] = 'Yedekle';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Etkinleştirilirse kurs dosyaları otomatik yedekleme içine dahil edilecek';
$string['backupdate'] = 'Yedekleme Tarihi';
$string['backupdetails'] = 'Yedekleme Ayrıntıları';
$string['backupfailed'] = 'Bazı kurslar kaydedilmedi!';
$string['backupfilename'] = 'yedek';
$string['backupfinished'] = 'Yedekleme başarılıyla tamamlandı';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Otomatik yedeklemenin kullanıcı verisiyle veya olmadan hangi kurs modüllerini içermesini istediğini seçiniz.';
$string['backupkeephelp'] = 'Herbir ders için son yedeklemelerden kaç tanesini geriye doğru saklamak istersiniz? (eskiler otomatik olarak silinecektir)';
$string['backuplogdetailed'] = 'Ayrıntılı çalıştırma kaydı';
$string['backuploglaststatus'] = 'Son çalıştırma kaydı';
$string['backuplogshelp'] = 'Etkinleştirilirse kurs logları otomatik yedek içinde dahil edilecek';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backuporiginalname'] = 'Yedek Adı';
$string['backupsavetohelp'] = 'Yedeği kaydetmek istediğiniz klasörün tam adresi<br/>(kurs dizinine varsayılan olarak kaydedilsin istiyorsanız boş bırakın)';
$string['backupversion'] = 'Yedek Sürümü';
$string['blockconfiga'] = '$a bloğu yapılandırılıyor';
$string['blockconfigbad'] = 'Bu blok doğru olarak kurulmadı ve bu yüzden bir yapılandırma arayüzü sağlayamaz.';
$string['blockdeleteconfirm'] = '\'$a\' bloğunu tamamen silmek üzeresiniz. Bu blokla ilgili herşey veritabanından silinecektir. DEVAM ETMEK istediğinizden emin misiniz?';
$string['blockdeletefiles'] = '\'$a->block\' bloğu ile ilgili kayıtlar veritabanından silindi. Silme işlemini tamamlamak ve bu bloğun kendi kendini tekrar kurmasını engellemek için şimdi bu dizini sunucudan kaldırmanız gerekiyor: $a->directory';
$string['blocks'] = 'Bloklar';
$string['blocksaddedit'] = 'Blok Ekle/Düzelt';
$string['blockseditoff'] = 'Blok düzenleme kapalı';
$string['blocksediton'] = 'Blok düzenleme açık';
$string['blocksetup'] = 'Blok tabloları ayarlanıyor';
$string['blocksuccess'] = '$a tabloları doğru ayarlandı';
$string['bycourseorder'] = 'Kurs sırasına göre';
$string['byname'] = '$a tarafından';
$string['cancel'] = 'İptal';
$string['categories'] = 'Kurs kategorileri';
$string['category'] = 'Kategori';
$string['categoryadded'] = '\'$a\' kategorisi eklendi';
$string['categorydeleted'] = '\'$a\' kategorisi silindi';
$string['categoryduplicate'] = '\'$a\' isminde bir kategori zaten var!';
$string['changedpassword'] = 'Şifre değişti';
$string['changepassword'] = 'Şifre değiştir';
$string['changessaved'] = 'Değişiklikler kaydedildi';
$string['checkingbackup'] = 'Yedek kontrol ediliyor';
$string['checkingcourse'] = 'Kurs kontrol ediliyor';
$string['checkinginstances'] = 'Tekrarları kontrol ediliyor';
$string['checkingsections'] = 'Bölümler kontrol ediliyor';
$string['checklanguage'] = 'Dili kontrol et';
$string['childcoursenotfound'] = 'Alt kurs bulunamadı';
$string['choose'] = 'Seç';
$string['choosecourse'] = 'Bir kurs seçiniz';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Birincil kayıt biçimi';
$string['chooselivelogs'] = 'Yada şuanki etkinlikleri izleyiniz';
$string['chooselogs'] = 'Hangi kayıtları görmek istediğinizi seçiniz';
$string['choosereportfilter'] = 'Rapor için bir filtre seçiniz';
$string['choosetheme'] = 'Tema seçiniz';
$string['chooseuser'] = 'Kullanıcı seçiniz';
$string['city'] = 'Şehir';
$string['clamdeletedfile'] = 'Dosya silindi';
$string['clamdeletedfilefailed'] = 'Dosya silinemedi';
$string['clamemailsubject'] = '$a :: Clam AV uyarisi';
$string['clammovedfilebasic'] = 'Dosya karantina dizinine taşındı.';
$string['clamunknownerror'] = 'Antivirus yazılımında bilinmeyen bir var.';
$string['cleaningtempdata'] = 'Geçici veri temizleniyor';
$string['clicktochange'] = 'Büyütmek için tıkla';
$string['closewindow'] = 'Bu pencereyi kapat';
$string['comparelanguage'] = 'Geçerli dili karşılaştır ve düzenle';
$string['complete'] = 'Tamamlandı';
$string['completereport'] = 'Tamamlanmış rapor';
$string['configuration'] = 'Yapılandırma';
$string['confirm'] = 'Onayla';
$string['confirmed'] = 'Kaydınız onaylandı';
$string['confirmednot'] = 'Kaydınız henüz onaylanmadı!';
$string['continue'] = 'Devam';
$string['continuetocourse'] = 'Kursa girmek için burayı tıklayın';
$string['cookiesenabled'] = 'Oturum desteği (cookie) etkin olmalıdır';
$string['cookiesnotenabled'] = 'Maalesef tarayıcı programınızın oturum desteği etkin değil';
$string['copy'] = 'kopyala';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Kurs dosyaları kopyalanıyor';
$string['copyinguserfiles'] = 'Kullanıcı dosyaları kopyalanıyor';
$string['copyingzipfile'] = 'Zip dosyası kopyalanıyor';
$string['copyrightnotice'] = 'Yayın hakları';
$string['cost'] = 'Ücret';
$string['costdefault'] = 'Varsayılan tutar';
$string['counteditems'] = '$a->count $a->items';
$string['country'] = 'Ülke';
$string['course'] = 'Kurs';
$string['courseavailable'] = 'Bu kurs öğrencilere yöneliktir';
$string['courseavailablenot'] = 'Bu kurs öğrencilere yönelik değildir';
$string['coursebackup'] = 'Kurs yedekleme';
$string['coursecategories'] = 'Kurs kategorileri';
$string['coursecategory'] = 'Kurs kategorisi';
$string['coursecreators'] = 'Kurs açıcılar';
$string['coursefiles'] = 'Kurs dosyaları';
$string['courseformats'] = 'Kurs biçimleri';
$string['coursegrades'] = 'Kurs notları';
$string['coursehidden'] = 'Bu kurs şu anda öğrencilere açık değildir';
$string['courseinfo'] = 'Kurs bilgisi';
$string['courserestore'] = 'Kurs geri yükleme';
$string['courses'] = 'Kurslar';
$string['coursescategory'] = 'Aynı kategorideki kurslar';
$string['coursestaught'] = 'Almış olduğum kurslar';
$string['courseupdates'] = 'Kurs güncellemeleri';
$string['courseuploadlimit'] = 'Dosya yükleme sınırı';
$string['create'] = 'Oluştur';
$string['createaccount'] = 'Yeni hesabımı oluştur';
$string['createfolder'] = '$a içinde bir dizin oluştur';
$string['createuserandpass'] = 'Giriş yapmak için kullanıcı adı ve şifre oluşturun';
$string['createziparchive'] = 'Zip arşivi oluştur';
$string['creatingblocks'] = 'Bloklar oluşturuluyor';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Kategoriler ve sorular oluşturuluyor';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Kurs modülleri oluşturuluyor';
$string['creatingevents'] = 'Olaylar oluşturuluyor';
$string['creatinggroups'] = 'Gruplar oluşturuluyor';
$string['creatinglogentries'] = 'Log kayıtları oluşturuluyor';
$string['creatingnewcourse'] = 'Yeni kurs oluşturuluyor';
$string['creatingscales'] = 'Ölçek oluşturuluyor';
$string['creatingsections'] = 'Bölümler oluşturuluyor';
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Geçici yapılar oluşturuluyor';
$string['creatingusers'] = 'Kullanıcılar oluşturuluyor';
$string['creatingxmlfile'] = 'XML dosyası oluşturuluyor';
$string['currency'] = 'Para birimi';
$string['currentlanguage'] = 'Geçerli dil';
$string['currentlocaltime'] = 'bölgesel saatiniz';
$string['currentpicture'] = 'Resim';
$string['currentrelease'] = 'Şimdiki yayım bilgisi';
$string['currentversion'] = 'Şimdiki sürüm';
$string['databasechecking'] = 'Moodle veritabanı $a->oldversion sürümünden $a->newversion sürümüne yükseltiliyor';
$string['databaseperformance'] = 'Veritabanı performansı';
$string['databasesetup'] = 'Veritabanı ayarlanıyor';
$string['databasesuccess'] = 'Veritabanı başarıyla güncellendi';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Şimdiki yedek sürümü: $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Şimdiki blok sürümü: $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Veritabanı güncelleştiriliyor';
$string['date'] = 'Tarih';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Tarih - en yeniler önce';
$string['datemostrecentlast'] = 'Tarih - en yeniler sonra';
$string['day'] = 'gün';
$string['days'] = 'gün';
$string['decodinginternallinks'] = 'Dahili bağlantılar çözülüyor';
$string['default'] = 'Varsayılan';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Bu Kursun Tam Adı 101';
$string['defaultcourseshortname'] = 'UE-101';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Öğrenci';
$string['defaultcoursestudents'] = 'Öğrenci(ler)';
$string['defaultcoursesummary'] = 'Bu dersin ne hakkında olduğunu açıklayan özlü ve ilgi çekici bir paragraf yazın';
$string['defaultcourseteacher'] = 'Eğitmen';
$string['defaultcourseteachers'] = 'Eğitmen(ler)';
$string['delete'] = 'Sil';
$string['deleteall'] = 'Tümünü sil';
$string['deletecheck'] = '$a silinsin mi?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Bu dosyaları silmek istediğinizden emin misiniz?';
$string['deletecheckfull'] = '$a tamamen silinecek. Emin misiniz?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Bu dosyaları silmek üzeresiniz';
$string['deletecompletely'] = 'Hepsini sil';
$string['deletecourse'] = 'Kursu sil';
$string['deletecoursecheck'] = 'Bu kursu ve içindeki tüm bilgileri tamamen silmek istediğinizden emin misiniz?';
$string['deleted'] = 'Silindi';
$string['deletedactivity'] = '$a silindi';
$string['deletedcourse'] = '$a tamamen silindi';
$string['deletednot'] = '$a silinemedi!';
$string['deleteselected'] = 'Seçilileri sil';
$string['deletingcourse'] = '$a siliniyor';
$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Mevcut kurs verileri siliniyor';
$string['deletingolddata'] = 'Eski veri siliniyor';
$string['department'] = 'Bölüm';
$string['description'] = 'Açıklama';
$string['detailedless'] = 'Daha az ayrıntılı';
$string['detailedmore'] = 'Daha fazla ayrıntılı';
$string['directorypaths'] = 'Dizin Yolları';
$string['disable'] = 'Pasifleştir';
$string['displayingfirst'] = 'Sadece ilk $a->count $a->things gösteriliyor';
$string['displayingrecords'] = '$a kayıt gösteriliyor';
$string['displayingusers'] = '$a->start -den $a->end -e kullanıcıları gösteriyor';
$string['documentation'] = 'Moodle Belgeleri';
$string['donotask'] = 'Sorma';
$string['down'] = 'Aşağı';
$string['downloadexcel'] = 'Excel formatında indir';
$string['downloadtext'] = 'Text formatında indir';
$string['doyouagree'] = 'Şartları okuyup kabul ediyor musunuz?';
$string['duplicate'] = 'Kopyasını çıkar';
$string['duplicatinga'] = 'Kopyası çıkartılıyor: $a';
$string['duplicatingain'] = '$a->in içindeki $a->what \'nın kopyası çıkartılıyor';
$string['edit'] = 'Düzenle $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Kurs ayarlarını düzenle';
$string['editfiles'] = 'Dosyaları düzenle';
$string['editgroupprofile'] = 'Grup profilini düzenle';
$string['editinga'] = '$a düzenleniyor';
$string['editingteachershort'] = 'Yazar';
$string['editlock'] = 'Bu değer düzeltilemez!';
$string['editmyprofile'] = 'Profil düzenle';
$string['editorbgcolor'] = 'Arkaplan rengi';
$string['editorcleanonpaste'] = 'Yapıştırırken World HTML\'i temizle';
$string['editorcommonsettings'] = 'Genel ayarlar';
$string['editordefaultfont'] = 'Varsayılan font';
$string['editorenablespelling'] = 'Sözcük denetimini etkinleştir';
$string['editorfontlist'] = 'Font listesi';
$string['editorfontsize'] = 'Varsayılan font boyutu';
$string['editorresettodefaults'] = 'Varsayılan değerlere dön';
$string['editorsettings'] = 'Editor ayarları';
$string['editsummary'] = 'Özeti düzenle';
$string['editthisactivity'] = 'Bu etkinliği düzenle';
$string['editthiscategory'] = 'Bu kategoriyi düzenle';
$string['edituser'] = 'Kullanıcı hesaplarını düzenle';
$string['email'] = 'Eposta adresi';
$string['emailactive'] = 'Eposta aktifliği';
$string['emailagain'] = 'Email (tekrar)';
$string['emailconfirm'] = 'Hesabınızı onaylayın';
$string['emailconfirmation'] = 'Merhaba $a->firstname,

\'$a->sitename\' Sitesinde bu eposta adresiyle yeni bir hesap açılmıştır.

Yeni hesabınızı onaylamak için aşağıdaki web adresine gidiniz:

$a->link

Bu bağlantıyı tıkladığınızda yeni sayfada site açılacaktır.
Eğer açılmıyorsa gezgininizin adres satırına yukarıdaki bağlantıyı kopyalayınız.

Saygilar
\'$a->sitename\' Yönetimi,
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: Hesap Onayı';
$string['emailconfirmsent'] = ' <P>Bu eposta adresinize (<B>$a</B>) kaydınızın tamamlanması için bazı açıklamalar içeren bir eposta gönderildi:
<P>Bir sorun çıkması durumunda site yöneticisine başvurunuz.';
$string['emaildigest'] = 'Eposta özet türü';
$string['emaildigestcomplete'] = 'Tümü (tam içerikli günlük email)';
$string['emaildigestoff'] = 'Özet yok (her forum mesajı için tek email)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Konular (Sadece konulu günlük email)';
$string['emaildisable'] = 'Bu email adresi etkin değildir';
$string['emaildisableclick'] = 'Bu adrese gönderilen tüm epostaları devre dışı bırakmak için burayı tıklayın';
$string['emaildisplay'] = 'Eposta gösterimi';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Sadece ders üyelerine adresimi göster';
$string['emaildisplayno'] = 'Gerçek adresimi gizle';
$string['emaildisplayyes'] = 'Adresimi göster';
$string['emailenable'] = 'Bu email adresi etkindir';
$string['emailenableclick'] = 'Bu adrese gönderilen tüm epostaları tekrar aktif hale getirmek için burayı tıklayın';
$string['emailexists'] = 'Bu eposta adresi daha önce kaydedilmiştir.';
$string['emailformat'] = 'Eposta formatı';
$string['emailmustbereal'] = 'Uyarı: Eposta adresiniz gerçek olmalıdır';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Merhaba $a->firstname,

Birisi (büyük ihtimal siz) \'$a->sitename\' hesabınız için yeni bir şifre isteğinde bulundu.

Bunu onaylamak ve yeni bir şifrenin email adresinize postalanmasını istiyorsanız, aşağıdaki linki takip edin:

$a->link

Bir çok mail programı yukarıdaki linki tıklanabilir olarak göstermektedir. Tıklanabilir değilse, linkin üzerine gelip sağ tıklayarak kopyalayın ve web tarayıcınızı açarak adres çubuğuna bu adresi yapıştırın.

Yardıma ihtiyacınız olursa site yöneticisiyle iletişim kurun:
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: Şifre değişim onayı';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Email adresinize şifrenizi nasıl değiştireceğinize dair bilgi mesajı gönderildi: <b>$a</b>.
<p>Bu email, şifre değişimini tamamlamanız için gerekli yönergeleri içermektedir.
Şayet bu işlemleri yaparken zorluk yaşarsanız site yöneticisiyle iletişim kurabilirsiniz.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Şifre değişimini onayladığınız için teşekkür ederiz.
<p>Bu email adresinize <b>$a->email</b> yeni şifrenizi içeren bir email gönderdik.
<p>Yeni şifreniz otomatik olarak oluşturulmuştur ve isterseniz <a href=$a->link>şifre değişim sayfasını</a> kullanarak hatırlayacağınız bir şifre oluşturabilirsiniz.';
$string['enable'] = 'Etkinleştir';
$string['encryptedcode'] = 'Şifrelenmiş kod';
$string['enrolledincourse'] = '\"$a\" kursuna kayıt yapıldı';
$string['enrolledincoursenot'] = '\"$a\" kursuna kayıt yapılmadı';
$string['enrollfirst'] = 'Site etkinliklerini görebilmeniz için derslerden en az bir tanesine kaydolmak durumundasınız.';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Bu kursa kendi kendinizi kaydetmek üzereseniz. <br/> Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?';
$string['enrolmentkey'] = 'Kayıt anahtarı';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Bu kurs kaydı için bir defalığına kullanacağınız özel bir \'Kayıt Anahtarı\' gerekmektedir.<BR>
Eğer bu anahtarı bilmiyorsanız bu kişiden isteyebilirsiniz: $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Bu anahtar yanlıştır, tekrar deneyiniz<BR>
(İpucu - \'$a\' ile başlıyor)';
$string['enrolmentnew'] = '$a dersine yeni kayıt';
$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user, \"$a->course\" dersine kaydoldu';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Manual olarak yapılan kayıtlar şu anda etkin değil';
$string['enrolmentnotyet'] = 'Üzgünüz, bu derse şu tarihe kadar erişemezsiniz <br/> $a';
$string['enrolments'] = 'Ders kayıtları';
$string['enrolperiod'] = 'Kayıt süresi';
$string['entercourse'] = 'Bu derse girmek için tıklayınız';
$string['enteremailaddress'] = 'Şifrenizi sıfırlamak ve yeni şifrenizi
epostayla göndermek için eposta adresinizi yazınız.';
$string['entries'] = 'Girdiler';
$string['error'] = 'Hata';
$string['errortoomanylogins'] = 'Üzgünüz, giriş için izin verilen deneme sayısını aştınız. Tarayıcınızı yeniden başlatınız.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Bir hata oluştuğundan dolayı işlem onaylanmadı. Emaildeki bir linki tıklayarak buraya geldiyseniz, bu linkin yarım ya da alt satıra geçmiş halde olmadığından emin olun. Bağlantının düzgün olarak görünmesi için kopyala/yapıştır\'ı kullanabilirsiniz';
$string['everybody'] = 'Herkes';
$string['executeat'] = 'Çalıştır';
$string['existing'] = 'Mevcut';
$string['existingadmins'] = 'Mevcut yöneticiler';
$string['existingcourse'] = 'Mevcut kurs';
$string['existingcourseadding'] = 'Var olan kurs, bilgiyi ekle';
$string['existingcoursedeleting'] = 'Var olan kurs, önceki dersi sil';
$string['existingcreators'] = 'Mevcut kurs oluşturucular';
$string['existingstudents'] = 'Kayıtlı öğrenci';
$string['existingteachers'] = 'Mevcut eğitmenler';
$string['explanation'] = 'Açıklama';
$string['failedloginattempts'] = 'Son girişinizden beri $a->attempts hatalı giriş yapıldı';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->accounts hesap için $a->attempts hatalı giriş yapıldı';
$string['feedback'] = 'Geribildirim';
$string['file'] = 'Dosya';
$string['filemissing'] = '$a kayıptır';
$string['files'] = 'Dosya(lar)';
$string['filesfolders'] = 'Dosyalar/klasörler';
$string['filloutallfields'] = 'Bu formdaki tüm alanları doldurunuz';
$string['findmorecourses'] = 'Daha fazla ders bul...';
$string['firstdayofweek'] = '1';
$string['firstname'] = 'Ad';
$string['firsttime'] = 'Buraya ilk defa mı geliyorsunuz?';
$string['followingoptional'] = 'Aşağıdaki maddeler seçimlidir';
$string['followingrequired'] = 'Aşağıdaki maddeler zorunludur';
$string['force'] = 'Zorunluluk';
$string['forcedmode'] = 'zorunlu mod';
$string['forcelanguage'] = 'Dil zorunluluğu';
$string['forceno'] = 'Zorunlu değil';
$string['forcepasswordchange'] = 'Şifre değişimini zorunlu tut';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Kullanıcı bir sonraki girişi yaptığında değişim için onay iste';
$string['forgotten'] = 'Kullanıcı adı veya şifrenizi mi unuttunuz?';
$string['format'] = 'Biçim';
$string['formathtml'] = 'HTML biçimi';
$string['formatplain'] = 'Düzyazı biçimi';
$string['formatsocial'] = 'Sosya format';
$string['formattext'] = 'Program auto-format';
$string['formattexttype'] = 'Biçim';
$string['formattopics'] = 'Konu formatı';
$string['formatweeks'] = 'Haftalık format';
$string['from'] = 'Başlangıç';
$string['frontpagecategorynames'] = 'Bölümleri göster';
$string['frontpagecourselist'] = 'Bölümleri & Dersleri göster';
$string['frontpagedescription'] = 'Giriş sayfası açıklamaları';
$string['frontpageformat'] = 'Giriş sayfası formatı';
$string['frontpagenews'] = 'Haberleri göster';
$string['fulllistofcourses'] = 'Tüm kurslar';
$string['fullname'] = 'Tam adı';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = 'Tam profil';
$string['fullsitename'] = 'Tam site adı';
$string['functiondisabled'] = 'Bu işlevsellik şu anda etkin değil';
$string['gd1'] = 'GD 1.x kurulu';
$string['gd2'] = 'GD 2.x kurulu';
$string['gdneed'] = 'Bu grafiği görebilmeniz için GD kurulu olmalı';
$string['gdnot'] = 'GD kurulu değil';
$string['go'] = 'Git';
$string['gpl'] = 'Telif Hakkı (C) 1999-2004 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)

Bu program GNU Genel Kamu Lisansı (GPL) ile yazılmıştır.
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
$string['grade'] = 'Not';
$string['grades'] = 'Notlar';
$string['group'] = 'Grup';
$string['groupadd'] = 'Yeni grup ekle';
$string['groupaddusers'] = 'Seçili olanı gruba ekle';
$string['groupfor'] = 'grup için';
$string['groupinfo'] = 'Seçili grup hakkında bilgi';
$string['groupinfomembers'] = 'Seçili üyeler hakkında bilgi';
$string['groupinfopeople'] = 'Seçili kişiler hakkında bilgi';
$string['groupmemberssee'] = 'Grup üyelerine bak';
$string['groupmembersselected'] = 'Seçili grubun üyeleri';
$string['groupmode'] = 'Grup modu';
$string['groupmodeforce'] = 'Gruplu olsun';
$string['groupmy'] = 'Grubum';
$string['groupnonmembers'] = 'Grupta olmayan kişiler';
$string['groupnotamember'] = 'Üzgünüz, bu grubun üyesi değilsiniz';
$string['grouprandomassign'] = 'Tüm gruplara rasgele ata';
$string['groupremove'] = 'Seçili grubu sil';
$string['groupremovemembers'] = 'Seçili üyeleri sil';
$string['groups'] = 'Gruplar';
$string['groupsnone'] = 'Grup yok';
$string['groupsseparate'] = 'Ayrı gruplar';
$string['groupsvisible'] = 'Görülür gruplar';
$string['guestskey'] = 'Kayıt anahtarı olan konukların girmesine izin ver';
$string['guestsno'] = 'Konukların girmesini yasakla';
$string['guestsnotallowed'] = 'Özür dileriz, \'$a\' dersine konukların girmesine izin verilmemektedir.';
$string['guestsyes'] = 'Kayıt anahtarı olmayan konuklara izin ver';
$string['guestuser'] = 'Konuk Kullanıcı';
$string['guestuserinfo'] = 'Bu özel bir kullanıcıdır ve bazı derslere sadece-okuma modunda girebilir.';
$string['help'] = 'Yardım';
$string['helpemoticons'] = 'Yüz ifadeleri kullan';
$string['helpformatting'] = 'Yazı biçimlendirme hakkında';
$string['helphtml'] = 'HTML Nasıl yazılır';
$string['helpindex'] = 'Tüm yardım dosyaları';
$string['helppicture'] = 'Resim nasıl yüklenir';
$string['helpquestions'] = 'İyi soru sor';
$string['helpreading'] = 'Dikkatli oku';
$string['helprichtext'] = 'Richtext HTML editörü hakkında';
$string['helpsummaries'] = 'Bu özetler hakkında';
$string['helptext'] = 'Yazı nasıl yazılır';
$string['helpwiki'] = 'Wiki-formatı nasıl yazılır';
$string['helpwriting'] = 'Dikkatli yaz';
$string['hiddensections'] = 'Gizli bölümler';
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Gizli bölümler açılır-kapanır olarak görünsün';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Gizli bölümler tamamen görünmez olsun';
$string['hide'] = 'Gizle';
$string['hideadvancedsettings'] = 'Gelişmiş ayarları gizle';
$string['hidepicture'] = 'Resmi gizle';
$string['hidesettings'] = 'Ayarları gizle';
$string['hits'] = 'İzlemeler';
$string['hitsoncourse'] = '$a->username: $a->coursename izlemeleri';
$string['hitsoncoursetoday'] = '$a->username: $a->coursename bugünkü izlemeleri';
$string['home'] = 'Ana Sayfa';
$string['hour'] = 'saat';
$string['hours'] = 'saat';
$string['howtomakethemes'] = 'Nasıl yeni tema yapılır';
$string['htmleditor'] = 'Zengin metin editörü kullan (sadece IE 5.5 ve sonrası)';
$string['htmleditoravailable'] = 'Richtext editörü var';
$string['htmleditordisabled'] = 'Kullanıcı profilinizdeki zengin metin editörünü kapattınız';
$string['htmleditordisabledadmin'] = 'Yönetici bu sitedeki zengin metin editörünü kapatmıştır';
$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'Internet Explorer 5.5 ve yukarısı olmadığı için zengin metin editörünü kullanamazsınız';
$string['htmlformat'] = 'Kolay HTML formatı';
$string['icqnumber'] = 'ICQ numarası';
$string['idnumber'] = 'ID numarası';
$string['inactive'] = 'Etkin değil';
$string['include'] = 'Dahil et';
$string['includeallusers'] = 'Tüm kullanıcıları dahil et';
$string['includecoursefiles'] = 'Ders dosyalarını dahil et';
$string['includecourseusers'] = 'Ders kullanıcılarını dahil et';
$string['included'] = 'Dahil edildi';
$string['includelogentries'] = 'Kayıt girdilerini dahil et';
$string['includemodules'] = 'Modülleri dahil et';
$string['includeneededusers'] = 'Gerekli kullanıcıları dahil et';
$string['includenoneusers'] = 'Hiçbir kullanıcıyı dahil etme';
$string['includeuserfiles'] = 'Kullanıcı dosyalarını dahil et';
$string['info'] = 'Bilgi';
$string['institution'] = 'Kurum';
$string['invalidemail'] = 'Geçersiz eposta adresi';
$string['invalidlogin'] = 'Geçersiz giriş, tekrar deneyin';
$string['ip_address'] = 'IP Adresi';
$string['jump'] = 'Atla';
$string['jumpto'] = 'Geçiş yap...';
$string['keep'] = 'Sakla';
$string['langltr'] = 'Dil yönü soldan sağa';
$string['langrtl'] = 'Dil yönü sağdan sola';
$string['language'] = 'Dil';
$string['languagegood'] = 'Bu dil paketi günceldir. :-)';
$string['lastaccess'] = 'Son giriş';
$string['lastedited'] = 'Son düzenleme';
$string['lastlogin'] = 'Son giriş';
$string['lastmodified'] = 'Son değiştirme';
$string['lastname'] = 'Soyad';
$string['latestlanguagepack'] = 'Son dil paketlerini kontrol et';
$string['latestnews'] = 'Son haberler';
$string['leavetokeep'] = 'Geçerli şifrenizi sürdürmek için boş bırakınız';
$string['license'] = 'GPL Lisansı';
$string['list'] = 'Listele';
$string['listfiles'] = '$a\'nın içindeki dosyalar';
$string['listofallpeople'] = 'Tam kullanıcı listesi';
$string['livelogs'] = 'Son bir saatteki canlı kayıtlar';
$string['locale'] = 'tr_TR';
$string['location'] = 'Yer';
$string['loggedinas'] = '$a olarak giriş yaptınız';
$string['loggedinnot'] = 'Giriş yapmadınız.';
$string['login'] = 'Giriş';
$string['login_failure_logs'] = 'Giriş hatası kayıtları';
$string['loginas'] = 'Farklı giriş yap';
$string['loginguest'] = 'Konuk olarak giriş';
$string['loginsite'] = 'Siteye giriş';
$string['loginsteps'] = 'Merhaba! Bu sitedeki derslere tam erişim için hesap
açmanız gerekmektedir. Derslerden bazılarının sadece kayıt için bir
defalığına kullanılan \"Kayıt Anahtarı\" olabilir.
Şu adımları izleyiniz:
<OL size=2>
<LI><A HREF=$a>Yeni Hesap</A> formunu doldurun.
<LI>Eposta adresinize hemen bir mesaj gönderilir.
<LI>Mesajdaki web bağlantısını tıklayın.
<LI>Hesabınız onaylanır ve giriş yapabilirsiniz.
<LI>Şimdi, katılmak istediğiniz dersi seçiniz.
<LI>Eğer bir \"Kayıt Anahtarı\" istenirse, eğitmeninizin verdiği
anahtarı yazınız. Böylece bu derse \"kaydınız\" yapılacaktır.
<LI>Artık tüm derse girebilirsiniz. Kullanıcı adı ve şifrenizle
kaydolduğunuz derse bu sayfadan girebilirsiniz.
</OL>';
$string['loginstepsnone'] = 'Merhaba!
<P>Derslere tam erişim için yeni bir hesap açmanız gerekmektedir.
<P>Kullanıcı adınızı ve şifrenizi oluşturarak bu sayfadaki formdan giriş yapınız!
<P>Seçtiğiniz kullanıcı adı başkası tarafından alınmışsa farklı bir kullanıcı adı kullanmak durumundasınız.';
$string['loginto'] = '$a\'e giriş';
$string['loginusing'] = 'Kullanıcı adı ve şifrenizle buradan giriniz';
$string['logout'] = 'Çıkış';
$string['logs'] = 'Kayıtlar';
$string['logtoomanycourses'] = '[ <a href=\"$a->url\">dahası</a> ] ';
$string['logtoomanyusers'] = '[ <a href=\"$a->url\">dahası</a> ] ';
$string['mailadmins'] = 'Yöneticileri bilgilendir';
$string['mailstudents'] = 'Öğrencileri bilgilendir';
$string['mailteachers'] = 'Eğitimcileri bilgilendir';
$string['mainmenu'] = 'Ana menü';
$string['makeafolder'] = 'Klasör oluştur';
$string['makeeditable'] = '\'$a\' dosyasını sunucu tarafından değiştirilebilir yaparsanız (ör: apache),
bu dosyayı doğrudan bu sayfada düzenleyebilirsiniz';
$string['manageblocks'] = 'Bloklar';
$string['managedatabase'] = 'Veritabanını yönet';
$string['managefilters'] = 'Filtreler';
$string['managemodules'] = 'Modüller';
$string['markedthistopic'] = 'Bu konu güncel konu olarak belirlendi';
$string['markthistopic'] = 'Bu konuyu güncel konu olarak belirle';
$string['maximumchars'] = 'En çok $a harf';
$string['maximumgrade'] = 'En yüksek not';
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'En fazla yükleme boyutu';
$string['maxsize'] = 'En çok: $a';
$string['min'] = 'dk';
$string['mins'] = 'dk';
$string['minutes'] = 'dakika';
$string['miscellaneous'] = 'Çeşitli';
$string['missingcategory'] = 'Bir kategori seçmelisiniz';
$string['missingcity'] = 'Şehir yazılmadı';
$string['missingcountry'] = 'Ülke yazılmadı';
$string['missingdescription'] = 'Açıklama yazılmadı';
$string['missingemail'] = 'Eposta adresi yazılmadı';
$string['missingfirstname'] = 'Ad yazılmadı';
$string['missingfullname'] = 'Tam ad yazılmadı';
$string['missinglastname'] = 'Soyad yazılmadı';
$string['missingname'] = 'Ad yazılmadı';
$string['missingnewpassword'] = 'Yeni şifre yazılmadı';
$string['missingpassword'] = 'Şifre yazılmadı';
$string['missingshortname'] = 'Kısa ad yazılmadı';
$string['missingshortsitename'] = 'Kısa site adı yazılmadı';
$string['missingsitedescription'] = 'Site açıklaması yazılmadı';
$string['missingsitename'] = 'Site adı yazılmadı';
$string['missingstrings'] = 'Çevrilmeyen ifadeleri kontrol et';
$string['missingstudent'] = 'Bir öğrenci seçmelisiniz';
$string['missingsummary'] = 'Özet yazılmadı';
$string['missingteacher'] = 'Bir eğitmen seçmelisiniz';
$string['missingurl'] = 'Hatalı URL';
$string['missingusername'] = 'Kullanıcı adı yazılmadı';
$string['modified'] = 'Değiştirilme';
$string['moduledeleteconfirm'] = '\'$a\' modülünü tamamen silmek üzeresiniz. Bu etkinlik modülüyle ilgili bütün kayıtlar veritabanından silinecektir. Devam etmek istediğinizden emin misiniz?';
$string['moduledeletefiles'] = '\'$a->module\' modülüyle ilgili bütün veriler veritabanından silindi. Silme işlemini tamamlamak ve bu modülün kendi kendini tekrar kurmasını engellemek için şimdi bu dizini sunucudan kaldırmanız gerekiyor: $a->directory';
$string['modulesetup'] = 'Modül tabloları ayarlanıyor';
$string['modulesuccess'] = '$a adet tablo doğru olarak kuruldu';
$string['moodleversion'] = 'Sürüm: ';
$string['more'] = 'daha';
$string['mostrecently'] = 'en yakın';
$string['move'] = 'Taşı';
$string['movecategoryto'] = 'Kategoriyi taşı: ';
$string['movecourseto'] = 'Dersi taşı:';
$string['movedown'] = 'Aşağı taşı';
$string['movefilestohere'] = 'Dosyaları buraya taşı';
$string['movefull'] = '$a \'yı bu bölgeye taşı';
$string['movehere'] = 'Buraya taşı';
$string['moveleft'] = 'Sola taşı';
$string['moveright'] = 'Sağa taşı';
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Seçili dersleri taşı:';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Başka klasöre taşı';
$string['moveup'] = 'Yukarı taşı';
$string['mustchangepassword'] = 'Yeni şifre şu ankinden farklı olmalı';
$string['mustconfirm'] = 'Girişinizi onaylamalısınız';
$string['mycourses'] = 'Derslerim';
$string['name'] = 'Ad';
$string['namesocial'] = 'bölüm';
$string['nametopics'] = 'konu';
$string['nameweeks'] = 'hafta';
$string['needed'] = 'gerekli';
$string['never'] = 'Hiçbir zaman';
$string['neverdeletelogs'] = 'Kayıtları hiçbir zaman silme';
$string['new'] = 'Yeni';
$string['newaccount'] = 'Yeni hesap';
$string['newcourse'] = 'Yeni kurs';
$string['newpassword'] = 'Yeni şifre';
$string['newpasswordtext'] = 'Merhaba $a->firstname,

\'$a->sitename\' sitesindeki eski şifreniz silindi
ve geçici yeni bir şifre oluşturuldu.

Geçerli giriş bilgileriniz şunlardır:
kullanıcıadı: $a->username
şifre: $a->newpassword

Bu sayfaya giderek şifrenizi değiştiriniz:
$a->link

Bu bağlantıyı tıkladığınızda yeni sayfada site açılacaktır.
Eğer açılmıyorsa yukarıdaki bağlantıyı gezgininizin adres satırına kopyalayınız.

Saygilar
\'$a->sitename\' Yönetimi,
$a->signoff';
$string['newpicture'] = 'Yeni resim';
$string['newsitem'] = 'haber başlığı';
$string['newsitems'] = 'haber başlığı';
$string['newsitemsnumber'] = 'Gösterilecek haber';
$string['newuser'] = 'Yeni Kullanıcı';
$string['newusers'] = 'Yeni Kullanıcılar';
$string['next'] = 'Sonraki';
$string['no'] = 'Hayır';
$string['nobody'] = 'Hiçkimse';
$string['nocoursesfound'] = 'Bu kelimeyle ilgili bir ders bulunamadı \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Bu kategoride ders yoktur';
$string['noexistingadmins'] = 'Var olan bir yönetici yok ve bu ciddi bir hatadır. Bu mesajı asla görmemeniz gerekiyor.';
$string['noexistingcreators'] = 'Ders açan yoktur';
$string['noexistingstudents'] = 'Öğrenci yoktur';
$string['noexistingteachers'] = 'Eğitmen yoktur';
$string['nofilesselected'] = 'Geri yükleme için dosya seçilmedi';
$string['nofilesyet'] = 'Dersinize henüz bir dosya yüklenmedi';
$string['nograde'] = 'Not yok';
$string['noimagesyet'] = 'Dersinize henüz bir resim yüklenmedi';
$string['nomorecourses'] = 'Daha fazla eşleşen ders bulunamadı';
$string['nomoreidnumber'] = 'Çakışmayı engellemek için bir id no kullanmıyor';
$string['none'] = 'Hiçbiri';
$string['nopotentialadmins'] = 'Potansiyel yönetici yoktur';
$string['nopotentialcreators'] = 'Potansiyel kurs açıcı yoktur';
$string['nopotentialstudents'] = 'Potansiyel öğrenci yoktur';
$string['nopotentialteachers'] = 'Potansiyel eğitmen yoktur';
$string['noreplyname'] = 'Bu emaile cevap verme';
$string['noresults'] = 'Sonuç yok';
$string['normal'] = 'Normal';
$string['normalfilter'] = 'Normal arama';
$string['nostudentsfound'] = '$a bulunamadı';
$string['nostudentsyet'] = 'Bu derse henüz bir öğrenci kaydolmadı';
$string['nosuchemail'] = 'Böyle bir eposta adresi yoktur';
$string['notavailable'] = 'Ulaşılamaz';
$string['noteachersyet'] = 'Bu derste henüz bir eğitmen yoktur';
$string['notenrolled'] = '$a bu derse kaydolmadı.';
$string['nothingnew'] = 'Son girişinizden beri yeni bir şey yok';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Kullanıcı: $a->info';
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a :: Hatalı giriş bildirimi';
$string['notincluded'] = 'Dahil edilmedi';
$string['notingroup'] = 'Üzgünüz, bu etkinliği görebilmeniz için bir grubun üyesi olmanız gerekiyor.';
$string['nousersmatching'] = '\'$a\' ile eşleşen kullanıcı yok';
$string['nousersyet'] = 'Henüz bir kullanıcı yok';
$string['now'] = 'şimdi';
$string['numattempts'] = '$a hatalı giriş';
$string['numberweeks'] = 'Hafta/Konu sayısı';
$string['numdays'] = '$a gün';
$string['numhours'] = '$a saat';
$string['numminutes'] = '$a dakika';
$string['numseconds'] = '$ saniye';
$string['numviews'] = '$a izleme';
$string['numweeks'] = '$a hafta';
$string['numwords'] = '$a kelime';
$string['numyears'] = '$a yıl';
$string['ok'] = 'Tamam';
$string['opentoguests'] = 'Konuk erişimi';
$string['optional'] = 'isteğe bağlı';
$string['order'] = 'Sırala';
$string['other'] = 'Diğeri';
$string['outline'] = 'Ana hatlar';
$string['page'] = 'Sayfa';
$string['pageheaderconfigablock'] = '%%fullname%% içindeki bir blok yapılandırılıyor';
$string['parentfolder'] = 'Ana klasör';
$string['participants'] = 'Katılımcılar';
$string['password'] = 'Şifre';
$string['passwordchanged'] = 'Şifre değiştirildi';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Şifre değişimini onaylayın';
$string['passwordrecovery'] = 'Evet, giriş yardımı istiyorum';
$string['passwordsdiffer'] = 'Bu şifreler uyuşmuyor';
$string['passwordsent'] = 'Şifre gönderildi';
$string['passwordsenttext'] = ' <P>$a->email adresinize bir eposta gönderildi.
<P><B>Lütfen yeni şifreniz için epostanızı kontrol ediniz</B>
<P>Otomatik olarak oluşturulan yeni şifrenizi
<A HREF=$a->link>bu bağlantıdan değiştirebilirsiniz</A>.';
$string['pathnotexists'] = 'Bu yer sunucuda yok!';
$string['pathslasherror'] = 'Dosya yerleri \'/\' ile bitemez!';
$string['paymentinstant'] = 'Ödeme için aşağıdaki butonu kullanın ve bir kaç dakika içinde kaydolun!';
$string['paymentrequired'] = 'Bu kurs bu kayıt için ödeme gerektirmektedir.';
$string['paymentsorry'] = 'Ödemeniz için teşekkürler! Ancak ödemeniz tam olarak işleme alınmadı ve \"$a->fullname\" dersine girmek için henüz kaydedilmediniz. Lütfen bir kaç dakika sonra derse girmeye çalışın. Derse girerken yine sorun yaşıyorsanız site yöneticini veya $a->teacher uyarınız.';
$string['paymentthanks'] = 'Ödemeniz için teşekkürler! Şu anda bu kursa kaydoldunuz:<br />\"$a\"';
$string['people'] = 'Topluluk';
$string['personalprofile'] = 'Kişisel profil';
$string['phone'] = 'Telefon';
$string['phpinfo'] = 'PHP Bilgisi';
$string['popupwindow'] = 'Dosyayı yeni bir pencerede aç';
$string['potentialadmins'] = 'Potansiyel yöneticiler';
$string['potentialcreators'] = 'Potansiyel kurs açıcılar';
$string['potentialstudents'] = 'Potansiyel öğrenciler';
$string['potentialteachers'] = 'Potansiyel eğitmenler';
$string['preferredlanguage'] = 'Tercih edilen dil';
$string['preview'] = 'Önizleme';
$string['previeworchoose'] = 'İzle veya bir tema seç';
$string['previous'] = 'Önceki';
$string['publicdirectory'] = 'Halka açık dizin';
$string['publicdirectory0'] = 'Lütfen bu siteyi yayınlama';
$string['publicdirectory1'] = 'Sadece site adını yayınla';
$string['publicdirectory2'] = 'Siteyi bağlantısıyla birlikte yayınla';
$string['publicsitefileswarning'] = 'Not: Buradaki dosyalara herkes ulaşabilir';
$string['question'] = 'Soru';
$string['readinginfofrombackup'] = 'Yedekten bilgi okunuyor';
$string['readme'] = 'BENIOKU';
$string['recentactivity'] = 'Son etkinlikler';
$string['recentactivityreport'] = 'Son etkinliklerin raporları';
$string['refreshingevents'] = 'Olaylar yenileniyor';
$string['registration'] = 'Moodle Kaydı';
$string['registrationemail'] = 'Email onayları';
$string['registrationno'] = 'Hayır, email almak istemiyorum';
$string['registrationsend'] = 'Kayıt bilgisini moodle.org\'a gönder';
$string['registrationyes'] = 'Evet, önemli duyuruları bana bildir';
$string['removeadmin'] = 'Yöneticiyi çıkar';
$string['removecreator'] = 'Ders açısıyı çıkar';
$string['removestudent'] = 'Öğrenciyi çıkar';
$string['removeteacher'] = 'Eğitmeni çıkar';
$string['rename'] = 'Ad değiştir';
$string['renamefileto'] = '<b>$a</b> değiştir:';
$string['required'] = 'Gerekli';
$string['requireskey'] = 'Bu ders kayıt anahtarı gerektirmektedir';
$string['requirespayment'] = 'Bu derse erişim için ödeme yapmanız gerekmektedir';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Kursları ada göre tekrar sırala';
$string['resources'] = 'Kaynaklar';
$string['restore'] = 'Geri yükle';
$string['restorecancelled'] = 'Geri yükleme iptal edildi';
$string['restorecoursenow'] = 'Şimdi bu dersi geri yükle';
$string['restorefinished'] = 'Geri yükleme başarıyla tamamlandı';
$string['restoreto'] = 'Geri yükle';
$string['returningtosite'] = 'Kayıtlı Kullanıcılar';
$string['revert'] = 'Geri al';
$string['role'] = 'Rol';
$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'RSS destekleyen madde sayısı';
$string['rsserror'] = 'RSS verisi okunurken hata olustu';
$string['rsstype'] = 'Bu etkinlik için RSS desteği';
$string['savechanges'] = 'Değişiklikleri kaydet';
$string['saveto'] = 'Kaydet';
$string['scale'] = 'Ölçek';
$string['scales'] = 'Ölçekler';
$string['scalescustom'] = 'Kişisel ölçekler';
$string['scalescustomcreate'] = 'Yeni ölçek ekle';
$string['scalescustomno'] = 'Henüz kişisel bir ölçek oluşturulmadı';
$string['scalesstandard'] = 'Standart ölçekler';
$string['scalestip'] = 'Kişisel ölçek oluşturmak için kurs yönetim menüsündeki \'Ölçekler...\' bağlantısnı kullanın.';
$string['schedule'] = 'Zamanlama';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Zamanlanmış yedekleme durumu';
$string['search'] = 'Ara';
$string['searchagain'] = 'Tekrar ara';
$string['searchcourses'] = 'Dersleri ara';
$string['searchhelp'] = 'Bir seferde birden fazla kelimeyle arama yapabilirsiniz.<br/>kelime: metinde bu kelimeyle ilgili herhangi bir kayıt bul.<br/>+kelime: sadece eşleşen kelimeyi bul.<br/>-kelime: bu kelimeyi içeren sonuç getirme';
$string['searchresults'] = 'Arama sonuçları';
$string['sec'] = 'sn';
$string['secs'] = 'sn';
$string['section'] = 'Bölüm';
$string['sections'] = 'Bölümler';
$string['select'] = 'Seç';
$string['selectacountry'] = 'Ülke seç';
$string['selectednowmove'] = '$a dosya taşınmak için seçildi. Şimdi taşımak istediğiniz yere gidin ve \'Dosyaları buraya taşı\'ya basın';
$string['senddetails'] = 'Bilgilerimi epostayla gönder';
$string['separateandconnected'] = 'Ayrı ve Birleştirilmiş bilgi yolları';
$string['serverlocaltime'] = 'Sunucunun yerel zamanı';
$string['settings'] = 'Ayarlar';
$string['shortname'] = 'Kısa ad';
$string['shortnametaken'] = 'Bu kısa ad başka bir ders için kullanılıyor ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Sitenin kısa adı (tek sözcük)';
$string['show'] = 'Göster';
$string['showadvancedsettings'] = 'Gelişmiş ayarları göster';
$string['showall'] = 'Tümünü göster: $a';
$string['showallcourses'] = 'Tüm kursları göster';
$string['showalltopics'] = 'Tüm konuları göster';
$string['showallusers'] = 'Tüm kullanıcıları göster';
$string['showallweeks'] = 'Tüm haftaları göster';
$string['showgrades'] = 'Notları göster';
$string['showlistofcourses'] = 'Ders listesini göster';
$string['showonlytopic'] = 'Sadece $a konularını göster';
$string['showonlyweek'] = 'Sadece $a. haftayı göster';
$string['showrecent'] = 'Son etkinlikleri göster';
$string['showreports'] = 'Etkinlik raporlarını göster';
$string['showsettings'] = 'Ayarları göster';
$string['showtheselogs'] = 'Bu kayıtları göster';
$string['since'] = 'Şu tarihten beri';
$string['sincelast'] = 'son girişten beri';
$string['site'] = 'Site';
$string['sitedefault'] = 'Varsayılan Site';
$string['siteerrors'] = 'Site hataları';
$string['sitefiles'] = 'Site dosyaları';
$string['sitelogs'] = 'Site kayıtları';
$string['sitenews'] = 'Site haberleri';
$string['sitepartlist0'] = 'Site katılımcı listesini görebilmeniz için site eğitimcisi olmanız gerekiyor';
$string['sitepartlist1'] = 'Site katılımcı listesini görebilmeniz için eğitimci olmanız gerekiyor';
$string['sites'] = 'Siteler';
$string['sitesection'] = 'Konu bölümünü dahil et';
$string['sitesettings'] = 'Site ayarları';
$string['siteteachers'] = 'Site eğitmenleri';
$string['size'] = 'Boyut';
$string['sizeb'] = 'byte';
$string['sizegb'] = 'Gb';
$string['sizekb'] = 'Kb';
$string['sizemb'] = 'Mb';
$string['socialheadline'] = 'Sosyal forum - son konular';
$string['someallowguest'] = 'Bazı derslerde konuk girişlerine izin verilmektedir';
$string['someerrorswerefound'] = 'Bazı bilgiler kayıp veya yanlış. Ayrıntılar aşağıdadır.';
$string['sortby'] = 'Sırala';
$string['specifyname'] = 'Bir isim belirtmelisiniz.';
$string['startdate'] = 'Dersin başlama tarihi';
$string['startsignup'] = 'Yeni hesap açarak başlayınız!';
$string['state'] = 'Semt';
$string['status'] = 'Durum';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedaydate'] = '%%d %%B %%Y, %%A';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%A, %%H:%%M';
$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%d %%b %%Y, %%a, %%H:%%M';
$string['strftimetime'] = '%%H:%%M';
$string['stringsnotset'] = 'Bu ifadeler $a içinde tanımlanmadı ';
$string['studentnotallowed'] = 'Malesef bu derse \'$a\' olarak giremezsiniz';
$string['students'] = 'Öğrenciler';
$string['studentsandteachers'] = 'Öğrenciler ve Eğitimciler';
$string['subcategories'] = 'Alt Kategoriler';
$string['success'] = 'Başarılı';
$string['summary'] = 'Özet';
$string['summaryof'] = '$a özeti';
$string['supplyinfo'] = 'Lütfen kendinizle ilgili bilgileri veriniz';
$string['teacheronly'] = 'sadece $a için';
$string['teacherroles'] = '$a rolleri';
$string['teachers'] = 'Eğitimciler';
$string['textediting'] = 'Metni düzenlerken';
$string['texteditor'] = 'Standart web formları kullan';
$string['textformat'] = 'Düz metin biçimi';
$string['thanks'] = 'Teşekkürler';
$string['theme'] = 'Tema';
$string['themes'] = 'Temalar';
$string['themesaved'] = 'Yeni tema kaydedildi';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-9';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'T&#252;rk&#231;e';
$string['time'] = 'Zaman';
$string['timezone'] = 'Zaman dilimi';
$string['to'] = 'Bitiş';
$string['today'] = 'Bugün';
$string['todaylogs'] = 'Bugünün kayıtları';
$string['toomanytoshow'] = 'Gösterilecek çok fazla kullanıcı var';
$string['top'] = 'Üst';
$string['topic'] = 'Konu';
$string['topichide'] = 'Bu konuyu hafta $a den gizle';
$string['topicoutline'] = 'Konu ana hatları';
$string['topicshow'] = 'Bu konuyu hafta $a de göster';
$string['total'] = 'Toplam';
$string['trysearching'] = 'Aramayı deneyin.';
$string['turneditingoff'] = 'Düzenlemeyi kapat';
$string['turneditingon'] = 'Düzenlemeyi aç';
$string['undecided'] = 'Kararsız';
$string['unenrol'] = 'Kayıt sil';
$string['unenrolallstudents'] = 'Tüm öğrencilerin kaydını sil';
$string['unenrolallstudentssure'] = 'Bu dersten tüm öğrencilerin kaydını silmek istedğinizden emin misiniz?';
$string['unenrolme'] = '$a dersinden kaydımı sil';
$string['unenrolsure'] = 'Bu kişinin ders kaydı silinecek: <b>$a</b><br>Bunu yapmak istediğinizden emin misiniz?';
$string['unfinished'] = 'Bitmedi';
$string['unknowncategory'] = 'Bilinmeyen kategori';
$string['unlimited'] = 'Limitsiz';
$string['unpacking'] = '$a açılıyor';
$string['unsafepassword'] = 'Güvenli olmayan şifre - başka deneyin';
$string['unusedaccounts'] = '$a günden fazla kullanılmayan hesaplar otomatik olarak iptal edildi';
$string['unzip'] = 'Zipi aç';
$string['unzippingbackup'] = 'Yedek açılıyor';
$string['up'] = 'Yukarı';
$string['update'] = 'Güncelle';
$string['updated'] = 'Güncelleme $a';
$string['updatemyprofile'] = 'Profil güncelle';
$string['updatesevery'] = 'Her $a saniyede güncellenir';
$string['updatethis'] = '$a güncelle';
$string['updatethiscourse'] = 'Bu dersi güncelle';
$string['updatinga'] = 'Bir $a güncelleniyor';
$string['updatingain'] = '$a->in deki bir $a->what güncelleniyor';
$string['upload'] = 'Yükle';
$string['uploadafile'] = 'Bir dosya yükle';
$string['uploadedfile'] = 'Dosya başarıyla yüklendi';
$string['uploadedfileto'] = '$a->file, $a->directory dizinine yüklendi';
$string['uploadedfiletoobig'] = 'Üzgünüz bu dosya çok büyük (limit: $a byte)';
$string['uploadfilelog'] = '$a dosyası için yükleme kaydı';
$string['uploadformlimit'] = 'Gönderilen dosya formdaki dosya boyutu sınırını aşıyor';
$string['uploadlabel'] = 'Başlık:';
$string['uploadnofilefound'] = 'Dosya bulunamadı. Bir dosya seçtiğinizden emin misiniz?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Yüklemelere izin yok';
$string['uploadoldfilesdeleted'] = 'Yükleme klasöründeki eski dosyalar silindi';
$string['uploadpartialfile'] = 'Dosyanın sadece birazı yüklendi';
$string['uploadproblem'] = '\'$a\' dosyası gönderilirken bilinmeyen bir hata oluştu (dosya çok büyük olabilir)';
$string['uploadrenamedchars'] = 'Geçersiz karakterlerden dolayı $a->oldname dosyası $a->newname olarak yeniden adlandırıldı.';
$string['uploadrenamedcollision'] = 'Dosya çakışmasından dolayı $a->oldname dosyası $a->newname olarak yeniden adlandırıldı.';
$string['uploadserverlimit'] = 'Dosya boyutu sunucu tarafından ayarlanan limiti geçiyor';
$string['uploadthisfile'] = 'Bu dosyayı yükle';
$string['uploadusers'] = 'Kullanıcı yükle';
$string['usedinnplaces'] = '$a yerde kullanıldı';
$string['user'] = 'Kullanıcı';
$string['userconfirmed'] = '$ Onaylandı';
$string['userdata'] = 'Kullanıcı Verisi';
$string['userdeleted'] = 'Bu kullanıcının hesabı silindi';
$string['userdescription'] = 'Açıklama';
$string['userfiles'] = 'Kullanıcı Dosyaları';
$string['userlist'] = 'Kullanıcı listesi';
$string['username'] = 'Kullanıcıadı';
$string['usernameexists'] = 'Bu kullanıcı adı var, başka bir tane seçiniz';
$string['usernotconfirmed'] = '$a onaylanmadı';
$string['userprofilefor'] = '$a\'in kullanıcı profili';
$string['users'] = 'Kullanıcılar';
$string['usersnew'] = 'Yeni kullanıcılar';
$string['userzones'] = 'Kullanıcı bölgeleri';
$string['usethiscourse'] = 'Bu kursu kullan';
$string['usingexistingcourse'] = 'Var olan kurs kullanılıyor';
$string['version'] = 'Sürüm';
$string['view'] = 'Bak';
$string['virusfound'] = 'Yöneticinin dikkatine! Clam AV, $a->course dersi için $a->user tarafından yüklenen dosyada virüs buldu. Clamscan çıktısı:';
$string['virusfoundsubject'] = '$a: Virüs bulundu!';
$string['virusfounduser'] = 'Yüklediğiniz dosya ($a->filename) virüs kontrolünden geçirildi ve virüslü olduğu algılandı. Dosya yükleme BAŞARISIZ.';
$string['virusplaceholder'] = 'Yüklenen dosyada virüs olduğu algılandı. Dosya silindi veya taşındı ayrıca kullanıcı bilgilendirildi.';
$string['webpage'] = 'Web sayfası';
$string['week'] = 'Hafta';
$string['weekhide'] = 'Bu haftayı $a dan sakla';
$string['weeklyoutline'] = 'Haftalık taslak';
$string['weekshow'] = 'Bu haftayı $a a göster';
$string['welcometocourse'] = '$a Dersine Hoş Geldiniz';
$string['welcometocoursetext'] = '$a->coursename dersine hoş geldiniz!

Şu ana kadar hiçbir şey yapmadıysanız yapmanız gereken şey, hakkınızda bilgi edinebilmemiz için ders içindeki profil sayfanızı düzenlemektir:

$a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = 'Zip dosyasının adı ne olsun?';
$string['withchosenfiles'] = 'Seçilen dosyalarla';
$string['withoutuserdata'] = 'kullanıcı verisi olmadan';
$string['withuserdata'] = 'kullanıcı verisiyle';
$string['wordforstudent'] = 'Öğrencinize söyleyecekleriniz';
$string['wordforstudenteg'] = 'ör. Öğrenci, Katılımcı vs.';
$string['wordforstudents'] = 'Öğrencilerinize söyleyecekleriniz';
$string['wordforstudentseg'] = 'ör. Öğrenciler, Katılımcılar vs.';
$string['wordforteacher'] = 'Hocanıza söyleyecekleriniz';
$string['wordforteachereg'] = 'ör. Eğitmen, Öğretim Üyesi, Hoca, Öğretmen, Asistan vs.';
$string['wordforteachers'] = 'Hocalarınıza söyleyecekleriniz';
$string['wordforteacherseg'] = 'ör. Eğitmenler, Öğretim Üyeleri, Hocalar, Öğretmenler, Asistanlar vs.';
$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Kategoriler ve sorular yazılıyor';
$string['writingcoursedata'] = 'Kurs verisi yazılıyor';
$string['writingeventsinfo'] = 'Olay bilgileri yazılıyor';
$string['writinggeneralinfo'] = 'Genel bilgi yazılıyor';
$string['writinggroupsinfo'] = 'Grup bilgileri yazılıyor';
$string['writingheader'] = 'Başlık yazılıyor';
$string['writingloginfo'] = 'Aktivite kayıtları yazılıyor';
$string['writingmoduleinfo'] = 'Modül bilgileri yazılıyor';
$string['writingscalesinfo'] = 'Ölçek bilgileri yazılıyor';
$string['writinguserinfo'] = 'Kullanıcı bilgileri yazılıyor';
$string['wrongpassword'] = 'Bu kullanıcıadı için yanlış şifre';
$string['yahooid'] = 'Yahoo ID';
$string['yes'] = 'Evet';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Aşağıdakileri içeren bir zip dosyası oluşturmak üzeresiniz';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Bu dosya için geri yükleme yapmak üzeresiniz';
$string['yourlastlogin'] = 'Son giriş tarihiniz';
$string['yourself'] = 'kendiniz';
$string['yourteacher'] = 'hocanız $a';
$string['zippingbackup'] = 'Yedekleme zipleniyor';

?>
Something went wrong with that request. Please try again.