Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

160 lines (155 sloc) 10.341 kb
<?PHP // $Id$
// forum.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['addanewdiscussion'] = 'Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe';
$string['addanewtopic'] = 'Voeg een nieuw onderwerp toe';
$string['allowchoice'] = 'Sta iedereen toe om te kiezen';
$string['allowdiscussions'] = 'Mag een $a berichten posten?';
$string['allowratings'] = 'Mogen berichten beoordeeld worden?';
$string['allowsdiscussions'] = 'In dit forum mag iedereen precies één discussie starten.';
$string['anyfile'] = 'Een bestand';
$string['attachment'] = 'Bijlage';
$string['bynameondate'] = 'door $a->name - $a->date';
$string['configdisplaymode'] = 'De standaard manier voor het weergeven van discussies als er geen methode is ingesteld.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling kun je de mogelijkheid voor het maken van RSS-feeds inschakelen voor alle forums. Je zult wel nog voor elk forum afzonderlijk het maken van de RSS-feeds moeten inschakelen. ';
$string['configlongpost'] = 'Elk bericht dat langer is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als lang beschouwd.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Maximale aantal discussies van een forum die per pagina getoond worden';
$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximum grootte voor alle forum bijlagen op deze site (afhankelijk van vak limieten en andere lokale instellingen)';
$string['configreplytouser'] = 'Wil je dat de e-mail van een bericht op het forum het e-mailadres van de verstuurder bevat, zodat de ontvangers eventueel ook persoonlijk kunnen antwoorden, eerder dan via het forum? Zelfs als je hier \'Ja\' instelt, kunnen gebruikers er voor kiezen hun e-mailadres privé te houden via hun profielpagina';
$string['configshortpost'] = 'Elk bericht dat korter is dan deze waarde (HTML-code niet inbegrepen) wordt als kort beschouwd.';
$string['couldnotadd'] = 'Door een onbekende fout was het niet mogelijk om je bericht toe te voegen .';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Helaas, dit kan niet worden verwijderd omdat iemand het bericht al beoordeeld heeft';
$string['couldnotdeletereplies'] = 'Helaas, dit kan niet worden verwijderd omdat er al op hebben geantwoord is.';
$string['couldnotupdate'] = 'Kon je bericht niet bijwerken door een onbekende fout.';
$string['delete'] = 'Verwijder';
$string['deleteddiscussion'] = 'De discussie is verwijderd';
$string['deletedpost'] = 'De bijdrage is verwijderd';
$string['deletesure'] = 'Weet je zeker dat je dit bericht wilt verwijderen?';
$string['digestmailheader'] = 'Dit is je dagelijkse samenvattende e-mail met de nieuwe berichten van de forums van $a->sitename. Als je jouw voorkeurinstellingen voor de e-maildienst van de forums wil wijzigen, ga dan naar $a->userprefs.';
$string['digestmailprefs'] = 'Jouw gebruikersprofiel';
$string['digestmailsubject'] = 'Dagelijkse forumsamenvatting van $a';
$string['digestsentusers'] = 'Samenvattende e-mail met succes naar $a gebruikers gestuurd.';
$string['discussion'] = 'Discussie';
$string['discussionmoved'] = 'Deze discussie is verplaatst naar \'$a\'.';
$string['discussionname'] = 'Discussienaam';
$string['discussions'] = 'Discussies';
$string['discussionsstartedby'] = 'Discussies die door $a zijn gestart';
$string['discussionsstartedbyrecent'] = 'Discussies die recentelijk door $a zijn gestart';
$string['discussthistopic'] = 'Draag bij aan de discussie';
$string['eachuserforum'] = 'Iedereen voegt één discussie toe';
$string['edit'] = 'Wijzig';
$string['editing'] = 'Wijzigen';
$string['emptymessage'] = 'Er was iets mis met je bericht. Misschien heb je het leeg gelaten of was de bijlage te groot. Je wijzigingen zijn NIET bewaard.';
$string['everyonecanchoose'] = 'Iedereen kan kiezen of ze wel of niet lid zijn.';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Iedereen is lid van dit forum';
$string['existingsubscribers'] = 'Huidige leden';
$string['forcesubscribe'] = 'Verplicht iedereen om lid te zijn';
$string['forcesubscribeq'] = 'Moet iedereen verplicht lid zijn?';
$string['forum'] = 'Forum';
$string['forumintro'] = 'De inleiding van het forum';
$string['forumname'] = 'Naam van het forum';
$string['forums'] = 'Forums';
$string['forumtype'] = 'Soort forum';
$string['generalforum'] = 'Standaard forum voor algemeen gebruik ';
$string['generalforums'] = 'Algemene forums';
$string['inforum'] = 'in $a';
$string['intronews'] = 'Algemeen nieuws en aankondigingen';
$string['introsocial'] = 'Een open forum om te chatten over wat je maar wilt';
$string['introteacher'] = 'Een forum alleen bestemd voor discussies en aantekeningen van leraren';
$string['lastpost'] = 'Laatste bericht';
$string['learningforums'] = 'Leer forums';
$string['maxattachmentsize'] = 'Maximum grootte van bijlagen';
$string['maxtimehaspassed'] = 'Helaas is de maximale tijd voor het wijzigen van dit bericht ($a) verstreken!';
$string['message'] = 'Bericht';
$string['modeflatnewestfirst'] = 'Laat de antwoorden in één lijst zien, met de nieuwste eerst';
$string['modeflatoldestfirst'] = 'Laat de antwoorden in één lijst zien, met de oudste eerst';
$string['modenested'] = 'Laat de antwoorden \'genest\' zien';
$string['modethreaded'] = 'Laat de antwoorden in hun \'draden\' zien';
$string['modulename'] = 'Forum';
$string['modulenameplural'] = 'Forums';
$string['more'] = 'meer';
$string['movethisdiscussionto'] = 'Verplaats deze discussie naar ...';
$string['namenews'] = 'Nieuwsforum';
$string['namesocial'] = 'Sociaal forum';
$string['nameteacher'] = 'Forum voor docenten';
$string['newforumposts'] = 'Nieuwe forumberichten';
$string['nodiscussions'] = 'Er zijn nog geen discussies in dit forum';
$string['noguestpost'] = 'Sorry, gasten mogen geen berichten posten';
$string['nomorepostscontaining'] = 'Er zijn geen berichten met \'$a\' meer gevonden';
$string['nonews'] = 'Er zijn nog geen nieuwsberichten';
$string['noposts'] = 'Geen berichten';
$string['nopostscontaining'] = 'Er zijn geen berichten met \'$a\' gevonden';
$string['nosubscribers'] = 'Er is nog niemand lid van dit forum';
$string['notingroup'] = 'Sorry, je moet bij een groep horen om dit forum te kunnen zien.';
$string['nownotsubscribed'] = '$a->name zal via e-mail GEEN bijdragen aan \'$a->forum\' ontvangen.';
$string['nowsubscribed'] = '$a->naam zal bijdragen aan \'$a->forum\' ontvangen via e-mail.';
$string['numposts'] = '$a berichten';
$string['olderdiscussions'] = 'Oudere discussies';
$string['openmode0'] = 'Geen nieuwe discussies, geen antwoorden';
$string['openmode1'] = 'Geen nieuwe discussies mogelijk, maar antwoorden is toegestaan';
$string['openmode2'] = 'Nieuwe discussies en antwoorden zijn toegestaan';
$string['parent'] = 'Toon discussiestart';
$string['parentofthispost'] = 'Discussiestart van dit bericht';
$string['postadded'] = 'Je bericht is gepost.<p> Je hebt $a de tijd om dit bericht te wijzigen als je nog iets wilt veranderen.';
$string['postincontext'] = 'Bekijk dit bericht in zijn context';
$string['postmailinfo'] = 'Dit is een kopie van een bericht dat op de $a website is toegevoegd.
Klik op deze link om jouw antwoord via de website toe te voegen:';
$string['postrating1'] = 'Vooral \'Separate Knowing\'';
$string['postrating2'] = '\'Separate\'en \'Knowing\'';
$string['postrating3'] = 'Vooral \'Connected\'';
$string['posts'] = 'Berichten';
$string['posttoforum'] = 'Plaats op het forum';
$string['postupdated'] = 'Je bericht is bijgewerkt';
$string['potentialsubscribers'] = 'Mogelijke leden';
$string['processingdigest'] = 'E-mail samenvatting aan het verwerken voor gebruiker $a';
$string['processingpost'] = 'Bericht $a aan het verwerken';
$string['prune'] = 'Splits discussie';
$string['prunedpost'] = 'Er is een nieuwe discussie gestart met dat bericht';
$string['pruneheading'] = 'Splits deze discussie en begin met dit bericht een nieuwe discussie';
$string['rate'] = 'Beoordeel';
$string['rating'] = 'Beoordeling';
$string['ratingeveryone'] = 'Iedereen kan berichten beoordelen';
$string['ratingno'] = 'Geen beoordelingen';
$string['ratingonlyteachers'] = 'Alleen $a kunnen berichten beoordelen';
$string['ratingpublic'] = '$a kunnen ieders beoordelingen zien';
$string['ratingpublicnot'] = '$a kunnen alleen hun eigen beoordelingen zien';
$string['ratings'] = 'Beoordelingen ';
$string['ratingssaved'] = 'Beoordelingen zijn bewaard';
$string['ratingsuse'] = 'Gebruik beoordelingen';
$string['ratingtime'] = 'Beperk het beoordelen van berichten tot het bereik van deze data:';
$string['re'] = 'Re:';
$string['readtherest'] = 'Lees de rest van deze discussie';
$string['replies'] = 'Antwoorden';
$string['repliesmany'] = '$a antwoorden tot nu toe';
$string['repliesone'] = '$a antwoord tot nu toe';
$string['reply'] = 'Antwoord';
$string['replyforum'] = 'Antwoord op het forum';
$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Met deze link kun je inschrijven op het \'$a\' forum RSS discussiekanaal';
$string['rsssubscriberssposts'] = 'Met deze link kun je inschrijven op het \'$a\' forum RSS postkanaal';
$string['search'] = 'Zoek';
$string['searchforums'] = 'Zoeken in forums';
$string['searcholderposts'] = 'Doorzoek oudere berichten...';
$string['searchresults'] = 'Zoekresultaten';
$string['sendinratings'] = 'Bewaar mijn beoordelingen';
$string['showsubscribers'] = 'Toon / wijzig leden';
$string['singleforum'] = 'Eén eenvoudige discussie';
$string['startedby'] = 'Begonnen door';
$string['subject'] = 'Onderwerp ';
$string['subscribe'] = 'Wordt lid van dit forum';
$string['subscribeall'] = 'Maak alle deelnemers van het vak lid van dit forum';
$string['subscribed'] = 'Lid';
$string['subscribenone'] = 'Zeg lidmaatschap van alle leden van dit forum op';
$string['subscribers'] = 'Leden';
$string['subscribersto'] = 'Leden van \'$a\'';
$string['subscribestart'] = 'Stuur me een kopie per e-mail wanneer iemand post op dit forum';
$string['subscribestop'] = 'Ik wil geen kopie van inzendingen op dit forum per e-mail ontvangen';
$string['subscription'] = 'Lid worden';
$string['subscriptions'] = 'Inschrijvingen';
$string['unsubscribe'] = 'Zeg het lidmaatschap van dit forum op';
$string['unsubscribed'] = 'Lidmaatschap opgezegd';
$string['unsubscribeshort'] = 'Lidmaatschap opzeggen';
$string['yesforever'] = 'Ja, voor altijd';
$string['yesinitially'] = 'Ja, initieel';
$string['youratedthis'] = 'Je beoordeelde dit';
$string['yournewtopic'] = 'Je nieuwe discussie onderwerp';
$string['yourreply'] = 'Jouw antwoord';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.