Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1023 lines (996 sloc) 69.4 KB
<?PHP // $Id$
// moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004083000)
$string['action'] = 'Actie';
$string['active'] = 'Actief';
$string['activities'] = 'Activiteiten ';
$string['activity'] = 'Activiteit';
$string['activityclipboard'] = 'Verplaats deze activiteit: <b>$a</b>';
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Sorry, deze activiteit is nu verborgen';
$string['activitymodule'] = 'Activiteitenmodule';
$string['activityreport'] = 'Activiteitenrapport';
$string['activityselect'] = 'Selecteer deze activiteit om ergens anders naar toe te verplaatsen';
$string['activitysince'] = 'Activiteit sinds $a';
$string['add'] = 'Voeg toe';
$string['addactivity'] = 'Activiteit toevoegen';
$string['addadmin'] = 'Voeg beheerder toe';
$string['addcreator'] = 'Voeg een vak-aanmaker toe';
$string['added'] = '$a toegevoegd';
$string['addedtogroup'] = 'Toegevoegd aan groep $a';
$string['addedtogroupnot'] = 'Niet toegevoegd aan groep $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Niet toegevoegd aan groep $a, omdat die niet aangemeld is in dit vak';
$string['addinganew'] = 'Een nieuwe $a toevoegen';
$string['addinganewto'] = 'Een nieuwe $a->what aan $a->to toevoegen';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Gegevens toevoegen aan bestaande';
$string['addnewcategory'] = 'Voeg een nieuwe categorie toe';
$string['addnewcourse'] = 'Voeg een nieuw vak toe';
$string['addnewuser'] = 'Voeg een nieuwe gebruiker toe';
$string['addresource'] = 'Bron toevoegen';
$string['address'] = 'Adres';
$string['addstudent'] = 'Voeg een leerling toe';
$string['addteacher'] = 'Voeg een docent toe';
$string['admin'] = 'Beheer';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Handmatig een nieuwe account aan te maken';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Beheerders kennen geen beperkingen en hebben overal toegang binnen de site';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Vak-aanmakers kunnen nieuwe vakken aanmaken en binnen deze vakken doceren';
$string['adminhelpassignstudents'] = 'Ga naar een vak en voeg leerlingen toe door middel van het beheerders menu';
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Kies een vak en gebruik dit icon om leraren toe te voegen';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Je kunt interne gebruiker accounts of externe databases gebruiken';
$string['adminhelpbackup'] = 'Configureer hoe de backups werken';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Stel in hoe de site er uitziet en werkt';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Stel variabelen in die het algemene werken van de site beïnvloeden';
$string['adminhelpcourses'] = 'Definieer vakken en vakcategorieën en voeg mensen aan de vakken toe';
$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Definiëer basisinstellingen voor de HTML-editor';
$string['adminhelpedituser'] = 'Bekijk de lijst met gebruikersaccounts en bewerk de accounts';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Kies interne of externe manieren om de aanmelding bij vakken te controleren';
$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Blader door de logs van mislukte aanmeldingen';
$string['adminhelplanguage'] = 'Voor het controleren en bewerken van het huidige taalpakket';
$string['adminhelplogs'] = 'Bekijk de statistieken van alle activiteiten op deze site';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Beheer de geïnstalleerde blokken en hun instellingen';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Gebruik/beheer de database op directe wijze (voorzichtig!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Kies tekstfilters en daarmee samenhangende instellingen';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Beheer de geïnstalleerde modulen en hun instellingen';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Voor het publiceren van algemene bestanden of het uploaden van externe backups';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Definieer hoe de voorpagina van de site eruit ziet';
$string['adminhelpthemes'] = 'Kies hoe de site eruit ziet (kleuren, lettertypen, etc.)';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Importeer nieuwe gebruikersaccounts vanuit een tekstbestand';
$string['adminhelpusers'] = 'Definieer je gebruikers en de stel de authenticatie in';
$string['administration'] = 'Beheer';
$string['administrator'] = 'Beheerder';
$string['administrators'] = 'Beheerders';
$string['administratorsall'] = 'Alle beheerders';
$string['administratorsandteachers'] = 'Beheerders en leraren';
$string['advancedfilter'] = 'Geavanceerd zoeken';
$string['again'] = 'nogmaals';
$string['all'] = 'Alle';
$string['allactivities'] = 'Alle activiteiten';
$string['alldays'] = 'Alle dagen';
$string['allfieldsrequired'] = 'Alle velden zijn verplicht';
$string['allgroups'] = 'Alle groepen';
$string['alllogs'] = 'Alle statistieken';
$string['allow'] = 'Sta toe';
$string['allowguests'] = 'In dit vak zijn gasten toegestaan';
$string['allowinternal'] = 'Laat interne methodes ook toe';
$string['allownot'] = 'Sta niet toe';
$string['allparticipants'] = 'Alle deelnemers';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
$string['alphanumerical'] = 'Mag alleen maar alphabetische letters of nummers bevatten';
$string['alreadyconfirmed'] = 'De registratie is al bevestigd';
$string['always'] = 'Altijd';
$string['answer'] = 'Antwoord';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Ben je er zeker van dat je dit wil terugzetten?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Op een later moment in dit proces heb je de keuze om deze backup toe te voegen aan een bestaand vak of om een compleet nieuw vak aan te maken.';
$string['assessment'] = 'Beoordeling ';
$string['assignadmins'] = 'Wijs beheerders aan';
$string['assigncreators'] = 'Wijs vak-aanmakers aan';
$string['assignstudents'] = 'Schrijf leerlingen in';
$string['assignstudentsnote'] = 'Let op: misschien is het niet persé nodig om deze pagina te gebruiken omdat leerlingen zichzelf kunnen aanmelden voor dit vak.';
$string['assignstudentspass'] = 'Het enige wat je hoeft te doen is de vaksleutel voor dit vak door te geven aan de leerlingen. Op dit moment is deze: \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Wijs docenten aan';
$string['authentication'] = 'Authenticatie';
$string['autosubscribe'] = 'Automatisch inschrijven op het forum';
$string['autosubscribeno'] = 'Neen: schrijf me niet automatisch in op forums';
$string['autosubscribeyes'] = 'Ja: schrijf me automatisch in op forums wanneer ik er een bericht in post';
$string['availability'] = 'Beschikbaarheid';
$string['availablecourses'] = 'Beschikbare vakken';
$string['backup'] = 'Backup';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Selecteer als je de bestanden van het vak in de backup wil';
$string['backupdate'] = 'Datum backup';
$string['backupdetails'] = 'Details van de backup';
$string['backupfilename'] = 'backup';
$string['backupfinished'] = 'De backup is succesvol afgerond';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Selecteer als je vakmodules met of zonder gebruikersgegevens in de backup wil';
$string['backupkeephelp'] = 'Hoeveel recente backups wil je houden voor elk vak? (oudere zullen automatisch verwijderd worden)';
$string['backuplogdetailed'] = 'Gedetailleerde log van de bewerking';
$string['backuploglaststatus'] = 'Laatste log van de bewerking';
$string['backuplogshelp'] = 'Selecteer als je de logbestanden van het vak mee in de backup wil';
$string['backupnameformat'] = '%%d%%m%%Y-%%H%%M';
$string['backupnoneusersinfo'] = 'Merk op: je hebt er voor gekozen om \"geen\" gebruikers in de backup op te nemen. De backup van alle modules staat nu in de \"zonder gebruikersgegevens\"-modus. De modules \"oefening\" en \"workshop\" zijn niet compatibel met dit type backup en zullen niet mee in de backup gezet worden.';
$string['backuporiginalname'] = 'Naam backup';
$string['backupsavetohelp'] = 'Volledig pad naar de map waar je de backupbestanden wil bewaren<br>(laat blanco als je ze in de standaardmap van het vak wil bewaren)';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Selecteer als je gebruikersbestanden in de de backup';
$string['backupusershelp'] = 'Selecteer als je alle gebruikers op de server of alleen de gebruikers van het vak in de backup wil';
$string['backupversion'] = 'Versie backup';
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Je gaat het blok \'$a\' volledig verwijderen. Hiermee zal alles in de databank dat met dit blok geassocieerd is verwijderd worden. Ben je ZEKER dat je hiermee verder wil gaan?';
$string['blockdeletefiles'] = 'Alle gegevens die met het blok \'$a->block\' geassocieerd zijn, zijn verwijderd uit de databank. Om het verwijderen af te ronden (en om te verhinderen dat het blok zich opnieuw zou installeren), moet je de map $a->directory van je server verwijderen';
$string['blocks'] = 'Blokken';
$string['blocksetup'] = 'Installeren van de tabellen voor blokken';
$string['blocksuccess'] = '$a tabellen zijn juist geïnstalleerd';
$string['bycourseorder'] = 'In volgorde van vak';
$string['byname'] = 'volgens $a';
$string['cancel'] = 'Annuleer ';
$string['categories'] = 'Vakcategorieën';
$string['category'] = 'Categorie ';
$string['categoryadded'] = 'De categorie \'$a\' werd toegevoegd';
$string['categorydeleted'] = 'De categorie \'$a\' werd verwijdered';
$string['categoryduplicate'] = 'Er bestaat al een categorie met de naam \'$a\'!';
$string['changedpassword'] = 'Het wachtwoord is veranderd';
$string['changepassword'] = 'Verander wachtwoord ';
$string['changessaved'] = 'De veranderingen zijn bewaard';
$string['checkingbackup'] = 'Backup controleren';
$string['checkingcourse'] = 'Vak controleren';
$string['checkinginstances'] = 'Instanties controleren';
$string['checkingsections'] = 'Secties controleren';
$string['checklanguage'] = 'Controleer taal';
$string['choose'] = 'Kies';
$string['choosecourse'] = 'Kies een vak';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Primaire manier van aanmelden bij een vak';
$string['chooselivelogs'] = 'Of bekijk de huidige activiteit';
$string['chooselogs'] = 'Kies welke statistieken je wilt zien';
$string['choosereportfilter'] = 'Kies een filter voor het rapport';
$string['choosetheme'] = 'Kies een thema';
$string['chooseuser'] = 'Kies een gebruiker ';
$string['city'] = 'Plaats';
$string['cleaningtempdata'] = 'Schoon de tijdelijke data op';
$string['clicktochange'] = 'Klik om te wijzigen';
$string['closewindow'] = 'Sluit dit venster';
$string['comparelanguage'] = 'Vergelijk en bewerk huidige taal ';
$string['complete'] = 'Voltooid';
$string['configallowunenroll'] = 'Als dit op \'ja\' staat, dan mogen leerlingen zichzelf uitschrijven uit vakken wanneer ze willen. Anders mogen zij dat niet en dan wordt dit proces uitsluitend door leraars en beheerders gecontroleerd.';
$string['configallusersaresitestudents'] = 'Moeten ALLE gebruikers als leerlingen beschouwd worden voor activiteiten op de startpagina van de site? Als je hier \"Ja\" kiest, dan zullen alle bevestigde accounts hier als leerling kunnen meedoen aan alle activiteiten. Als je hier \"Nee\" kiest, dan zullen alleen gebruikers die minstens van één vak lid zijn kunnen meedoen aan die startpagina-activiteiten.';
$string['configautologinguests'] = 'Moeten bezoekers automatisch als gast aangemeld worden als ze vakken met toegangsrecht voor gasten binnengaan ?';
$string['configcachetext'] = 'Deze instelling kan de snelheid vergroten voor grotere sites of voor sites die textfilters gebruiken. Kopies van teksten zullen in hun gecompileerde vorm bewaard worden voor de tijd die je hier instelt. Als je deze tijd te kort instelt, zou je zelfs een kleine vertraging kunnen krijgen, maar de tijd te lang instellen kan er voor zorgen dat het te lang duurt voor teksten vernieuwd worden (met nieuwe links bijvoorbeeld).';
$string['configcountry'] = 'Als je hier een land invult zal dit land als standaard worden geselecteerd bij nieuwe gebruikersaccounts. Laat dit veld gewoon leeg om gebruikers te dwingen een land te kiezen.';
$string['configdebug'] = 'Als je dit aan zet zullen er meer PHP-fouten op het scherm worden weergegeven. Dit is alleen maar handig voor ontwikkelaars van de applicatie.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Als je met e-mail authenticatie werkt dan is dit de periode waarbinnen gebruikers moeten reageren op de bevestigingsmail voor de nieuwe account. Na deze periode zullen oude, niet-bevestigde accounts verwijderd worden.';
$string['configdigestmailtime'] = 'Gebruikers die er voor kiezen dat de e-mails hun als samenvatting toegezonden worden, zullen dagelijks een e-mail ontvangen. Deze instelling controleert op welk moment van de dag dat deze dagelijkse mail verzonden wordt (de mail wordt verstuurd door de cron die volgt op het uur dat hier gekozen wordt)';
$string['configdisplayloginfailures'] = 'Dit zal informatie tonen over mislukte aanmeldingen van de geselecteerde gebruikers';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Met deze instelling maak je RSS-feeds mogelijk voor heel de site. Om ze echt te kunnen gebruiken, moet je de RSS-feeds nog inschakelen voor elke module afzonderlijk - ga naar \'Beheer van de modules\' onder Beheer, Configuratie.';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Dit is niet beschikbaar omdat RSS voor heel de site is uitgeschakeld. Om RSS in te schakelen ga je naar Configureer variablen onder Beheer Configuratie.';
$string['configerrorlevel'] = 'Kies hoeveel PHP waarschuwingen je wilt dat Moodle laat zien. \'Normaal\' is meestal de beste keuze.';
$string['configextendedusernamechars'] = 'Schakel deze optie in om het mogelijk te maken dat gelijk welke karakters in hun gebruikersnaam gebruikt kunnen worden (merk op dat deze instelling geen invloed heeft op de voornaam of achternaam). De standaardinstelling is \"false\", wat er voor zorgt dat alleen alphanumerieke tekens kunnen gebruikt worden.';
$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Door deze optie in te schakelen gaat Moodle alle geüploade HTML en tekstbestanden door de gekozen filters halen voor ze getoond worden';
$string['configforcelogin'] = 'Standaard kunnen de startpagina van de site en de lijst van de vakken (maar niet de vakken zelf) bekeken worden door iedereen, zonder zich aan te melden op de site. Als je wil afdwingen dat er moet aangemeld worden voor er maar iets van de site te zien is, dan kan dat door deze instelling aan te zetten.';
$string['configforceloginforprofiles'] = 'Schakel deze optie in om gebruikers te dwingen zich aan te melden met een echte (niet gast) account voor ze de pagina\'s met gebruikersprofielen kunnen zien. Standaard staat deze instelling uit (\"false\") zodat leerlingen op prospectie de profielen van de leraars bij elk vak kunnen lezen. Dit heeft als gevolg dat ook zoekrobots deze informatie kunnen lezen.';
$string['configframename'] = 'Als je Moodle in een webframe opneemt (embed), zet de naam van het frame dan hier. In alle andere gevallen moet de waarde \'_top\' blijven staan.';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Deze instelling bepaalt hoe de volledige namen getoond worden. Voor de meeste enkeltalige sites is de beste instelling de standaardinstelling, nl \"voornaam + achternaam\", maar je kunt er voor kiezen de achternaam te verbergen of de gekozen taalinstelling te volgen (sommige talen gebruiken een andere volgorde).';
$string['configgdversion'] = 'Geef aan welke versie van GD geïnstalleerd is. De versie die standaard getoond wordt is automatisch gevonden. Verander dit niet tenzij je echt weet wat je aan het doen bent.';
$string['confightmleditor'] = 'Kies of je het gebruik van de ingebouwde HTML teksteditor wilt toestaan. Zelfs als je het toe staat zal deze editor alleen verschijnen als de gebruiker een geschikte browser gebruikt (IE 5.5 of later). Gebruikers kunnen er ook voor kiezen de editor niet te gebruiken.';
$string['configidnumber'] = 'De mogelijk specificeert of (a) de gebruikers helemaal niet worden gevraagd om een leerlingnummer, (b) gebruikers wel worden gevraagd om een leerlingnummer maar deze leeg kunnen laten of (c) gebruikers worden gevraag om het leerlingnummer en kunnen dit niet leeg laten. Als het leerlingnummer wordt opgegeven dan wordt deze getoond in het profiel.';
$string['configintro'] = 'Op deze pagina kun je een aantal variabelen voor de configuratie instellen die Moodle kunnen helpen zodat het goed kan werken op jouw server. Maak je er niet teveel zorgen over, de standaardwaarden werken meestal prima en je kunt later altijd nog op deze pagina terugkomen en deze instellingen opnieuw wijzigen.';
$string['configintroadmin'] = 'Op deze pagina configureer je de account van de beheerder die de volledige controle over de site zal hebben. Geef de beheerder een veilige gebruikersnaam en wachtwoord en een geldig e-mailadres. Je kunt later beheerderaccounts bijmaken.';
$string['configintrosite'] = 'Op deze pagina configureer je de startpagina en de naam van deze nieuwe site. Je kunt deze instellingen later bijwerken door de \'Site instellingen\'-link te gebruiken op de startpagina.';
$string['configlang'] = 'Kies een standaardtaal voor de gehele site. Gebruikers kunnen deze instelling later eventueel voor zichzelf wijzigen.';
$string['configlangdir'] = 'De meeste talen worden van links naar rechts gedrukt, maar sommige, zoals Arabisch en Herbreeuws, worden van rechts naar links gedrukt.';
$string['configlanglist'] = 'Laat dit vak blanco om gebruikers de mogelijkheid te geven om te kiezen uit elke beschikbare taal in deze Moodle-installatie. Je kunt het keuzemenu voor talen inkorten door een lijst in te geven met de gewenste talen, gescheiden door komma\'s. Bijvoorbeeld:en,es_es,fr,it,nl';
$string['configlangmenu'] = 'Kies of je de gebruiker een taalkeuze wil laten maken op de startpagina, de aanmeldpagina enz. Dit neemt de mogelijkheid niet weg dat de gebruiker een taal kan kiezen in zijn eigen profiel.';
$string['configlocale'] = 'Kies een sitebrede \'locale\' - dit zal de opmaak en taal van data beïnvloeden. Deze \'locale\' moet al geïnstalleerd zijn op je besturingssysteem. (Bijvoorbeeld en_US of es_ES). Laat het leeg als je niet weet wat je moet kiezen.';
$string['configloglifetime'] = 'Dit specificeert de lengte van de periode waarin statistieken van gebruikers-activiteit worden bewaard. Statistieken die ouder zijn dan deze leeftijd worden automatisch verwijderd. Het is verstandig om de statistieken zo lang mogelijk te bewaren, je kunt ze immers altijd nog nodig hebben. Maar als je een zeer drukke server hebt en prestatieproblemen ondervindt, kun je de periode misschien beter minder lang maken.';
$string['configlongtimenosee'] = 'Als het heel lang geleden is dat een leerling heeft ingelogd wordt hij/zij automatisch uit de vakken verwijderd. Deze parameter bepaalt deze tijd limiet.';
$string['configmaxbytes'] = 'Dit bepaalt de maximumgrootte van geüploade bestanden in heel de site. De instelling is beperkt door de PHP-instelling upload_max_filesize en de Apacheinstelling LimitRequestBody. Anderzijds beperkt maxbytes het bereik van groottes dat gekozen kan worden op vak of moduleniveau.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Dit bepaalt hoe lang mensen de tijd hebben om hun forumbijdrage, logboek, feedback en dergelijke te wijzigen. Meestal is 30 minuten een goede tijd.';
$string['confignoreplyaddress'] = 'Soms verzendt Moodle e-mails voor een gebruiker (bijvoorbeeld bij forumberichten) Het e-mailadres dat je hier instelt wordt gebruikt als \"From\"-adres voor die gebruikers die er voor gekozen hebben dat andere gebruikers niet rechtstreeks op hun mail mogen kunnen antwoorden (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker zijn e-mailadres privé wil houden';
$string['confignotifyloginfailures'] = 'Als er mislukte aanmeldingen gelogd worden, dan kunnen er e-mailnotificaties verstuurd worden. Wie moet deze notificaties zien?';
$string['confignotifyloginthreshold'] = 'Als notificaties over mislukte aanmeldingen verzonden moeten worden, hoeveel aanmeldingspogingen door één gebruiker of vanaf één IP-adres zijn het melden waard?';
$string['configopentogoogle'] = 'Als je deze instelling inschakeld, dat zal Google als gast toegelaten worden tot je site. Mensen die jouw site binnenkomen via Moodle zullen automatisch als gast aangemeld zijn. Merk op dat dit alleen toegang zal geven tot vakken waar toegang voor gasten toegelaten is.';
$string['configproxyhost'] = 'Als deze <B>server</B> een proxy computer (zoals bijvoorbeeld een firewall) nodig heeft om op het Internet te komen vul hier dan de hostname en de poort van de proxy in. Laat het leeg als dit niet het geval is.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle kan een extra beveiliging toepassen wanneer het gegevens aanneemt van webformulieren. Als je dit inschakelt, dan wordt de HTTP_REFERER variabele vergeleken met het huidige formulieradres. In zeldzame gevallen kan dit problemen veroorzaken als de gebruiker een firewall gebruikt (zoals Zonealarm) die geconfigureerd is om HTTP_REFERER uit het webverkeer te filteren. Het symptoom is: vastgeraken op een formulier. Als je gebruikers problemen hebben met de login-pagina (bijvoorbeeld) dan zou je kunnen overwegen om deze instelling uit te zetten, Hoewel dit je site meer blootstelt aan brute kracht-aanvallen op je wachtwoord. Bij twijfel laat je deze instelling op \'ja\' staan.';
$string['configsessioncookie'] = 'Met deze instelling kun je de naam van de cookie die gebruikt wordt voor Moodlesessies, aanpassen. Deze instelling is optioneel en enkel nuttig om te verhinderen dat cookies in conflict gaan wanneer meer dan één copie van Moodle binnen dezelfde website draait.';
$string['configsessiontimeout'] = 'Als mensen die ingelogd zijn op deze site voor een lange tijd niets doen (ze laden geen nieuwe pagina\'s) worden ze automatisch uitgelogd (hun sessie is beëindigd). Deze variabele geeft aan hoe lang deze tijd moet zijn. ';
$string['configslasharguments'] = 'Bestanden (afbeeldingen, uploads en dergelijke) worden via een script aangeleverd dat gebruik maakt van \'slash arguments\' (hier de tweede optie). Deze methode zorgt ervoor dat bestanden makkelijker in web browsers, proxy servers en dergelijke kunnen worden gecached. Helaas staan sommige PHP servers deze methode niet toe. Dus kies de eerste optie als je problemen hebt met het bekijken van geuploade bestanden of afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen van gebruikers).';
$string['configsmtphosts'] = 'Geef de volledige naam van één of meerdere lokale SMTP servers die Moodle moet gebruiken om mail te versturen (bijvoorbeeld: \'mail.a.com\' of \'mail.a.com;mail.b.com\'). Als je dit leeg laat gebruikt Moodle de standaard PHP methode voor het versturen van mail.';
$string['configsmtpuser'] = 'Als je hierboven een SMTP server hebt ingevuld en deze server authenticatie nodig heeft, vul hier dan de gebruikersnaam en het wachtwoord in.';
$string['configteacherassignteachers'] = 'Zou een gewone leraar een andere leraar moeten kunnen aanwijzen binnen de vakken waarin zij les geven? Als je dit op \'nee\' zet, dan kunnen alleen vak-aanmakers en beheerders leraren aanwijzen.';
$string['configtimezone'] = 'Hier kun je de standaard tijdzone instellen. Dit is slechts de STANDAARD tijdzone voor het tonen van datums - elke gebruiker kan deze instelling voor zichzelf wijzigen in zijn profiel. Op deze plaats zal de optie \"Servertijd\" de standaardtijd in Moodle gelijkzetten met de tijd van het besturingssysteem van de server, maar in het profiel van de gebruikers zal de instelling \"Servertijd\" de hier ingestelde tijdzone zijn.';
$string['configunzip'] = 'Geef de locatie van je UNZIP programma (alleen voor UNIX). Dit is nodig om ZIP archieven op de server uit te pakken.';
$string['configuration'] = 'Configuratie';
$string['configvariables'] = 'Configureer variabelen';
$string['configwarning'] = 'Wees voorzichtig met het veranderen van deze instellingen. Vreemde waarden kunnen problemen opleveren.';
$string['configzip'] = 'Geef de locatie van je ZIP programma (alleen voor UNIX). Dit is nodig om ZIP archieven op de server te maken.';
$string['confirm'] = 'Bevestig';
$string['confirmed'] = 'Je registratie is bevestigd';
$string['confirmednot'] = 'Je registratie is nog niet bevestigd !';
$string['continue'] = 'Ga door';
$string['continuetocourse'] = 'Klik hier om je vak binnen te gaan';
$string['cookiesenabled'] = 'Cookies moeten aan staan in je browser';
$string['copy'] = 'Kopie';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Vakbestanden kopieëren';
$string['copyinguserfiles'] = 'Gebruikersbestanden kopieëren';
$string['copyingzipfile'] = 'Zipbestanden kopieëren';
$string['copyrightnotice'] = 'Auteursrecht verklaring';
$string['cost'] = 'Prijs';
$string['costdefault'] = 'Standaardprijs';
$string['country'] = 'Land';
$string['course'] = 'Vak';
$string['courseavailable'] = 'Dit vak is beschikbaar voor leerlingen';
$string['courseavailablenot'] = 'Dit vak is niet beschikbaar voor leerlingen';
$string['coursebackup'] = 'Backup voor vakken';
$string['coursecategories'] = 'Vakcategorieën';
$string['coursecategory'] = 'Vakcategorie';
$string['coursecreators'] = 'Vak-aanmakers';
$string['coursefiles'] = 'Bestanden voor vakken';
$string['courseformats'] = 'Formats voor vakken';
$string['coursegrades'] = 'Vak cijfers';
$string['courseinfo'] = 'Vak informatie';
$string['courserestore'] = 'Backup vakken terugzetten';
$string['courses'] = 'Vakken';
$string['courseupdates'] = 'Vak updates';
$string['courseuploadlimit'] = 'Uploadlimiet per vak';
$string['create'] = 'Maak';
$string['createaccount'] = 'Maak mijn nieuwe account aan';
$string['createfolder'] = 'Maak een map in $a';
$string['createuserandpass'] = 'Maak een nieuwe gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord aan om mee in te loggen';
$string['createziparchive'] = 'Maak een ZIP archief';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Categorieën en vragen maken';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Vak modulen maken';
$string['creatingevents'] = 'Gebeurtenissen maken';
$string['creatinggroups'] = 'Groepen maken';
$string['creatinglogentries'] = 'Log invoer maken';
$string['creatingnewcourse'] = 'Nieuw vak maken';
$string['creatingscales'] = 'Schalen maken';
$string['creatingsections'] = 'Secties maken';
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Tijdelijke structuren maken';
$string['creatingusers'] = 'Gebruikers maken';
$string['creatingxmlfile'] = 'XML bestand maken';
$string['currency'] = 'Munteenheid';
$string['currentcourseadding'] = 'Huidig vak, data toevoegen';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Huidig vak, het eerst verwijderen';
$string['currentlanguage'] = 'Huidige taal ';
$string['currentlocaltime'] = 'hoe laat is het nu bij jou? (instellen lokale tijd)';
$string['currentpicture'] = 'Huidige foto';
$string['currentrelease'] = 'Informatie over de huidige release';
$string['currentversion'] = 'Huidige versie';
$string['databasechecking'] = 'De Moodle database van versie $a->oldversion naar versie $a->newversion aan het opwaarderen...';
$string['databaseperformance'] = 'Performantie van de databank';
$string['databasesetup'] = 'Klaarmaken van de database';
$string['databasesuccess'] = 'De database werd met succes opgewaardeerd';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Versie backup is nu $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'De versie van de blokken is nu $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Opwaarderen van de database';
$string['date'] = 'Datum';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Datum - nieuwste eerst';
$string['datemostrecentlast'] = 'Datum - oudste eerst';
$string['day'] = 'dag';
$string['days'] = 'dagen';
$string['decodinginternallinks'] = 'Interne links decoderen';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Vak Volledige naam 101';
$string['defaultcourseshortname'] = 'Vak101';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Leerling';
$string['defaultcoursestudents'] = 'Leerlingen';
$string['defaultcoursesummary'] = 'Schrijf hier een korte en interessante paragraaf waarin wordt uitgelegd waar dit vak over gaat';
$string['defaultcourseteacher'] = 'Docent';
$string['defaultcourseteachers'] = 'Docenten';
$string['delete'] = 'Verwijder';
$string['deleteall'] = 'Verwijder alle';
$string['deletecheck'] = 'Verwijder $a?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Weet je het zeker dat je deze bestanden wilt verwijderen?';
$string['deletecheckfull'] = 'Weet je het zeker dat je $a volledig wilt verwijderen?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Je staat op het punt deze bestanden te verwijderen';
$string['deletecompletely'] = 'Verwijder volledig';
$string['deletecourse'] = 'Verwijder een vak';
$string['deletecoursecheck'] = 'Weet je het zeker dat je dit vak en alle gegevens die erin zitten volledig wilt verwijderen?';
$string['deleted'] = 'Verwijderd';
$string['deletedactivity'] = '$a verwijderd';
$string['deletedcourse'] = '$a is volledig verwijderd';
$string['deletednot'] = 'Kon $a niet verwijderen!';
$string['deleteselected'] = 'Verwijder geselecteerde';
$string['deletingcourse'] = '$a verwijderen';
$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Bestaande data van een vak verwijderen';
$string['deletingolddata'] = 'Oude data verwijderen';
$string['department'] = 'Afdeling';
$string['description'] = 'Beschrijving';
$string['disable'] = 'Schakel uit';
$string['displayingfirst'] = 'Alleen de eerste $a->count $a->things worden getoond.';
$string['displayingrecords'] = '$a records worden getoond';
$string['displayingusers'] = 'Gebruikers $a->start tot en met $a->end worden getoond';
$string['documentation'] = 'Moodle documentatie';
$string['donotask'] = 'Niet Vragen';
$string['down'] = 'Omlaag';
$string['downloadexcel'] = 'Download in Excel formaat';
$string['downloadtext'] = 'Download in tekst formaat';
$string['doyouagree'] = 'Heb je deze voorwaarden gelezen en begrepen?';
$string['duplicate'] = 'Dupliceer';
$string['duplicatinga'] = '$a aan het dupliceren';
$string['duplicatingain'] = '$a-<what in $a->in aan het dupliceren';
$string['edhelpbgcolor'] = 'Definiëer de acht,brergrondkleur van het bewerkingsscherm.<br/>Geldige waarden zijn bijvoorbeeld:#ffffff of white';
$string['edhelpcleanword'] = 'Deze instelling schakelt Word specifieke opmaakfiltering in of uit.';
$string['edhelpenablespelling'] = 'Schakel spellingscontrole in of uit. Wanneer je dit inschakelt moet <strong>aspell</strong> geïnstalleerd zijn op deze server.';
$string['edhelpfontfamily'] = 'De font-family eigenschap is een lijst van namen van lettertypefamilies. De familienamen moeten gescheiden worden met een komma.';
$string['edhelpfontlist'] = 'Definiëer de lettertypes die gebruikt zullen worden voor het menu van de editor.';
$string['edhelpfontsize'] = 'De standaard lettertype-grootte stelt de grootte in van een lettertype<br/>Geldige waarden zijn bijvoorbeeld: medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px.';
$string['edit'] = '$a bewerken';
$string['editcoursesettings'] = 'Wijzig vakinstellingen';
$string['editfiles'] = 'Bewerk bestanden';
$string['editgroupprofile'] = 'Wijzig groepsprofiel';
$string['editinga'] = 'Een $a bewerken';
$string['editmyprofile'] = 'Wijzig profiel';
$string['editorbgcolor'] = 'Achtergrondkleur';
$string['editorcleanonpaste'] = 'Opgekuiste Word-HTML bij plakken';
$string['editorcommonsettings'] = 'Algemene instellingen';
$string['editordefaultfont'] = 'Standaard lettertype';
$string['editorenablespelling'] = 'Schakel spellingcontrole in';
$string['editorfontlist'] = 'Lettertype lijst';
$string['editorfontsize'] = 'Standaard lettertypegrootte';
$string['editorresettodefaults'] = 'Terug naar standaardinstellingen';
$string['editorsettings'] = 'Instellingen editor';
$string['editsummary'] = 'Wijzig samenvatting';
$string['editthisactivity'] = 'Wijzig deze activiteit';
$string['editthiscategory'] = 'Bewerk deze categorie';
$string['edituser'] = 'Wijzig gebruikers accounts';
$string['email'] = 'E-mailadres';
$string['emailactive'] = 'E-mail actief';
$string['emailagain'] = 'E-mail (nogmaals)';
$string['emailconfirm'] = 'Bevestig je account';
$string['emailconfirmation'] = 'Beste $a->firstname,
Er is een nieuwe account aangevraagd bij \'$a->sitename\' met gebruik van dit e-mailadres.
Klik op de onderstaande link om de account in werking te stellen:
$a->link
In de meeste mailprogramma\'s kun je op de bovenstaande link klikken. Als dat niet lukt kun je het adres knippen en vervolgens plakken in het adresveld van je browservenster.
Veel succes en met vriendelijke groet,
$a->admin
(Beheerder van \'$a->sitename\')';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: Bevestiging van de account';
$string['emailconfirmsent'] = '<P>Als het goed is, is er een e-mail verzonden naar <B>$a</B>
<P>Daarin staan eenvoudige instructies voor het voltooien van de registratie.
<P>Indien je blijft moeilijkheden ondervinden, neem dan contact op met je site-beheerder.';
$string['emaildigest'] = 'Type samenvattende e-mail';
$string['emaildigestcomplete'] = 'Volledige samenvatting (dagelijkse e-mail met alle berichten)';
$string['emaildigestoff'] = 'Geen samenvatting (voor elk forumbericht een e-mail)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Onderwerpe (dagelijkse e-mail met alleen de onderwerpen van de berichten)';
$string['emaildisable'] = 'Dit e-mailadres is uitgeschakeld';
$string['emaildisableclick'] = 'Klik hier om er voor te zorgen dat Moodle geen e-mail naar dit adres stuurt';
$string['emaildisplay'] = 'E-mail weergave';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Laat mijn e-mailadres alleen maar zien aan andere leden van dit vak';
$string['emaildisplayno'] = 'Verberg mijn e-mailadres voor iedereen';
$string['emaildisplayyes'] = 'Toon mijn e-mailadres aan iedereen';
$string['emailenable'] = 'Dit e-mailadres is ingeschakeld';
$string['emailenableclick'] = 'Klik hier om er voor te zorgen dat Moodle terug e-mail naar dit adres stuurt';
$string['emailexists'] = 'Dit e-mailadres is al geregistreerd.';
$string['emailformat'] = 'E-mail opmaak';
$string['emailmustbereal'] = 'N.B. je e-mailadres moet een bestaand en werkend adres zijn';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Beste $a->firstname,
Iemand (waarschijnlijk jij zelf) heeft een nieuw wachtwoord gevraagd voor je account op \'$a->sitename\'.
Ga naar onderstaand adres om dit te bevestigen en om een nieuw wachtwoord te krijgen via mail:
$a->link
In de meeste e-mail programma\'s zou dit moeten verschijnen als een blauwe link waarop je kunt klikken. Als dat niet werkt, knip en plak het adres dan in de adresbalk van je browser.
Als je hulp nodig hebt, neem dan contact op met de site-beheerder, $a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: bevestiging van de wijziging van het wachtwoord';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Er is een e-mail verstuurd naar jouw adres: <b>$a</b>.
<p>Indien je moeilijkheden blijft ondervinden, neem dan contact op met je site-beheerder.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Bedankt voor de bevestiging van de wijziging van je wachtwoord.
<p>Er is een e-mail met je nieuw wachtwoord naar <b>$a->email</b> gestuurd.
<p>Het nieuwe wachtwoord werd automatisch gegenereerd. Misschien wil je het <a href=$a->link>wachtwoord veranderen</a> in iets wat je gemakkelijker kunt onthouden.';
$string['enable'] = 'Schakel in';
$string['encryptedcode'] = 'Geëncrypteerde code';
$string['enrolledincourse'] = 'Aangemeld in vak ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Niet aangemeld in vak ';
$string['enrollfirst'] = 'Je moet aangemeld zijn bij één van de vakken voor je de site-activiteiten kunt gebruiken.';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Je staat op het punt jezelf aan te melden als lid van dit vak.<br />Weet je zeker dat je dit wilt doen?';
$string['enrolmentkey'] = 'Vaksleutel';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Dit vak vereist een \'Vaksleutel\', een eenmalig<BR>
wachtwoord dat je moet hebben gekregen van $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Die \'Vaksleutel\' was niet correct. Probeer het nog eens.<BR>
(Hier een hint: het begint met \'$a\')';
$string['enrolmentnew'] = 'Nieuwe aanmelding in $a';
$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user is aangemeld bij het vak \"$a->course\"';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Manuele aanmeldingen zijn uitgeschakeld';
$string['enrolmentnotyet'] = 'Je hebt geen toegang tot dit vak tot <br/> $a';
$string['enrolments'] = 'Aanmeldingen';
$string['enrolperiod'] = 'Aanmeldingsperiode';
$string['entercourse'] = 'Klik om dit vak binnen te gaan';
$string['enteremailaddress'] = 'Typ je e-mailadres om je wachtwoord te resetten en via e-mail een nieuw wachtwoord naar je toegestuurd te krijgen.';
$string['entries'] = 'Invoer';
$string['error'] = 'Fout';
$string['errortoomanylogins'] = 'Het spijt me, maar je hebt te vaak geprobeerd om in te loggen. Herstart je browser.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Je account is nog niet bevestigd omdat er iets fout gelopen is. Als je hier gekomen bent door op een link in een e-mail te klikken, kijk dan eens goed of die lijn in je mail niet onderbroken of vervormd was. Het is mogelijk dat je knippen en plakken moet gebruiken om de link op de juiste manier te reconstrueren.';
$string['everybody'] = 'Iedereen';
$string['executeat'] = 'Voor uit op';
$string['existing'] = 'Bestaande';
$string['existingadmins'] = 'Bestaande beheerders';
$string['existingcourse'] = 'Bestaand vak';
$string['existingcourseadding'] = 'Bestaand vak, data toevoegen';
$string['existingcoursedeleting'] = 'Bestaand vak, het eerst verwijderen';
$string['existingcreators'] = 'Bestaande vak-aanmakers';
$string['existingstudents'] = 'Aangemelde leerlingen';
$string['existingteachers'] = 'Bestaande docenten';
$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts mislukte aanmeldingen sinds je laatste aanmelding';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts mislukte aanmelding bij $a->accounts accounts';
$string['feedback'] = 'Feedback';
$string['file'] = 'Bestand';
$string['filemissing'] = '$a ontbreekt';
$string['files'] = 'Bestanden';
$string['filesfolders'] = 'Bestanden/mappen';
$string['filloutallfields'] = 'Vul alsjeblieft alle velden in dit formulier in';
$string['findmorecourses'] = 'Vind meer vakken...';
$string['firstdayofweek'] = '0';
$string['firstname'] = 'Voornaam';
$string['firsttime'] = 'Is dit de eerste keer dat je hier bent?';
$string['followingoptional'] = 'De volgende velden zijn niet verplicht';
$string['followingrequired'] = 'De volgende velden zijn verplicht';
$string['force'] = 'Verplicht';
$string['forcedmode'] = 'Verplichte modus';
$string['forcelanguage'] = 'Verplicht taal';
$string['forceno'] = 'Verplicht niet';
$string['forgotten'] = 'Ben je je gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?';
$string['format'] = 'Format';
$string['formathtml'] = 'HTML opmaak';
$string['formatmarkdown'] = 'Markdown opmaak';
$string['formatplain'] = 'Platte tekst opmaak';
$string['formatsocial'] = 'Sociale format';
$string['formattext'] = 'Moodle auto-opmaak';
$string['formattexttype'] = 'Opmaken';
$string['formattopics'] = 'Onderwerp format ';
$string['formatweeks'] = 'Wekelijks format';
$string['formatwiki'] = 'Wiki formaat';
$string['from'] = 'Van';
$string['frontpagecategorynames'] = 'Toon een lijst met categorieën';
$string['frontpagecourselist'] = 'Toon een lijst met vakken';
$string['frontpagedescription'] = 'Beschrijving voorpagina';
$string['frontpageformat'] = 'Format voorpagina';
$string['frontpagenews'] = 'Toon nieuwsberichten';
$string['fulllistofcourses'] = 'Alle vakken';
$string['fullname'] = 'Volledige naam';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->voornaam $a->achternaam';
$string['fullprofile'] = 'Volledig profiel';
$string['fullsitename'] = 'Volledige naam van de site';
$string['gd1'] = 'GD 1.x is geïnstalleerd';
$string['gd2'] = 'GD 2.x is geïnstalleerd';
$string['gdneed'] = 'GD moet geïnstalleerd zijn om deze grafiek te kunnen bekijken';
$string['gdnot'] = 'GD is niet geïnstalleerd';
$string['gpl'] = 'Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas
(http://dougiamas.com)
Dit programma is gratis software; je kunt het redistribueren en/of wijzigen volgens de voorwaarden van de GNU General Public License zoals deze is gepubliceerd door de Free Software Foundation; versie 2 van de licentie (of een latere versie als daar je voorkeur naar uit gaat).
Dit programma is gedistribueerd met de hoop dat het bruikbaar is, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder een geïmpliceerde garantie tot VERKOOPBAARHEID (merchantability) of BRUIKBAARHEID VOOR EEN BEPAALDE DOELSTELLING (fitness for a particular purpose). Bekijk de GNU General Public License voor meer details:
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
$string['grade'] = 'Cijfer';
$string['grades'] = 'Cijfers';
$string['group'] = 'Groep';
$string['groupadd'] = 'Nieuwe groep';
$string['groupaddusers'] = 'Voeg selectie toe aan groep';
$string['groupfor'] = 'voor groep';
$string['groupinfo'] = 'Info over geselecteerde groep';
$string['groupinfomembers'] = 'Info over geselecteerde leden';
$string['groupinfopeople'] = 'Info over geselecteerde personen';
$string['groupmemberssee'] = 'Bekijk de groepsleden';
$string['groupmembersselected'] = 'Leden van geselecteerde groep';
$string['groupmode'] = 'Groepsmodus';
$string['groupmodeforce'] = 'Verplicht groepsmodus';
$string['groupmy'] = 'Mijn groep';
$string['groupnonmembers'] = 'Personen niet in een groep';
$string['groupnotamember'] = 'Je behoort niet tot die groep';
$string['grouprandomassign'] = 'Wijs willekeurig aan een groep toe';
$string['groupremove'] = 'Verwijder geselecteerde groep';
$string['groupremovemembers'] = 'Verwijder geselecteerde leden';
$string['groups'] = 'Groepen';
$string['groupsnone'] = 'Geen groepen';
$string['groupsseparate'] = 'Gescheiden groepen';
$string['groupsvisible'] = 'Zichtbare groepen';
$string['guestskey'] = 'Sta gasten die de sleutel hebben toe';
$string['guestsno'] = 'Sta geen gasten toe';
$string['guestsnotallowed'] = 'Sorry, gasten zijn in \'$a\' niet toegestaan';
$string['guestsyes'] = 'Laat gasten zonder sleutel toe';
$string['guestuser'] = 'Gast gebruiker';
$string['guestuserinfo'] = 'Deze gebruiker is een speciale gebruiker met alleen-lezen toegang tot sommige vakken.';
$string['help'] = 'Help';
$string['helpemoticons'] = 'Gebruik emoticons';
$string['helpformatting'] = 'Over tekstopmaak';
$string['helphtml'] = 'Hoe je HTML kunt schrijven';
$string['helpindex'] = 'Index helpbestanden';
$string['helppicture'] = 'Hoe je een afbeelding kunt uploaden';
$string['helpquestions'] = 'Stel goede vragen';
$string['helpreading'] = 'Lees zorgvuldig';
$string['helprichtext'] = 'Over de HTML-editor';
$string['helpsummaries'] = 'Over deze opsommingen';
$string['helptext'] = 'Hoe je een tekst kunt schrijven ';
$string['helpwiki'] = 'Hoe je een Wiki-tekst kunt schrijven';
$string['helpwriting'] = 'Schrijf zorgvuldig';
$string['hiddensections'] = 'Verborgen onderwerpen';
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Verborgen secties worden samengeklapt getoond';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Verborgen secties worden helemaal niet getoond';
$string['hide'] = 'Verberg';
$string['hidepicture'] = 'Verberg afbeelding';
$string['hidesettings'] = 'Verberg instellingen';
$string['hits'] = 'Hits';
$string['hitsoncourse'] = 'Hits voor $a->coursename door $a->username';
$string['hitsoncoursetoday'] = 'Hits van vandaag voor $a->coursename door $a->username';
$string['home'] = 'Home';
$string['hour'] = 'uur';
$string['hours'] = 'uren';
$string['howtomakethemes'] = 'Hoe je nieuwe thema\'s kunt maken';
$string['htmleditor'] = 'Gebruik HTML-editor (Werkt niet in alle browsers)';
$string['htmleditoravailable'] = 'De HTML-editor is beschikbaar';
$string['htmleditordisabled'] = 'Je hebt de HTML-editor uit gezet in je gebruikersprofiel';
$string['htmleditordisabledadmin'] = 'De beheerder heeft de HTML-editor uit gezet op deze site';
$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'De HTML-editor is niet beschikbaar omdat je browser er niet compatibel mee is';
$string['htmlformat'] = 'Mooie HTML opmaak';
$string['icqnumber'] = 'ICQ nummer';
$string['idnumber'] = 'Nummer (ID)';
$string['inactive'] = 'Niet actief';
$string['include'] = 'Voeg toe';
$string['includeallusers'] = 'Voeg alle gebruikers toe';
$string['includecoursefiles'] = 'Voeg de bestanden voor het vak toe';
$string['includecourseusers'] = 'Voeg de gebruikers van het vak toe';
$string['included'] = 'Ingevoegd';
$string['includelogentries'] = 'Voeg het logboek toe';
$string['includemodules'] = 'Voeg modules toe';
$string['includeneededusers'] = 'Voeg de nodige gebruikers toe';
$string['includenoneusers'] = 'Voeg geen gebruikers toe';
$string['includeuserfiles'] = 'Voeg gebruikersbestanden toe';
$string['institution'] = 'Instituut';
$string['invalidemail'] = 'Ongeldig e-mailadres';
$string['invalidlogin'] = 'Ongeldige login, probeer het nog eens';
$string['ip_address'] = 'IP-adres';
$string['jumpto'] = 'Ga naar...';
$string['keep'] = 'Houden';
$string['langltr'] = 'Taalrichting van links naar rechts';
$string['langrtl'] = 'Taalrichting van rechts naar links';
$string['language'] = 'Taal';
$string['languagegood'] = 'Dit taal pakket is helemaal bijgewerkt! :-)';
$string['lastaccess'] = 'Voor het laatst bezocht';
$string['lastedited'] = 'Voor het laatst bewerkt';
$string['lastlogin'] = 'Laatste log in';
$string['lastmodified'] = 'Voor het laatst gewijzigd';
$string['lastname'] = 'Achternaam';
$string['latestlanguagepack'] = 'Haal het meest recente taalpakket van moodle.org';
$string['latestnews'] = 'Laatste nieuws';
$string['leavetokeep'] = 'Laat leeg om je huidige wachtwoord te behouden';
$string['license'] = 'GPL licentie';
$string['list'] = 'Lijst';
$string['listfiles'] = 'Lijst met bestanden in $a';
$string['listofallpeople'] = 'Lijst van alle mensen';
$string['livelogs'] = 'Actief logboek van het afgelopen uur';
$string['locale'] = 'nl_NL';
$string['location'] = 'Plaats';
$string['loggedinas'] = 'Je bent ingelogd als $a';
$string['loggedinnot'] = 'Je bent niet ingelogd';
$string['login'] = 'Log in';
$string['login_failure_logs'] = 'Mislukte aanmelding logs';
$string['loginas'] = 'Log in als';
$string['loginguest'] = 'Inloggen als gast';
$string['loginsite'] = 'Op de site inloggen';
$string['loginsteps'] = 'Hallo! Om volledige toegang tot de vakken te krijgen moet je even de tijd nemen om een nieuwe account voor jezelf aan te maken op deze website.
Elk vak kan ook een eenmalige \"Vaksleutel\" hebben die je pas later nodig hebt. Hier zijn de stappen die je moet volgen:
<OL size=2>
<LI>Vul het <A HREF=$a>Nieuwe account</A> formulier in.
<LI>Er wordt meteen een e-mail verstuurd naar je e-mailadres.
<LI>Lees de e-mail en klik op de link die erin staat.
<LI>Je account wordt bevestigd en je bent dan ingelogd.
<LI>Kies nu het vak dat je wilt volgen.
<LI>Als je wordt gevraagd om een \"Vaksleutel\", gebruik dan de sleutel die je van je leraar gekregen hebt. Dit zorgt ervoor dat je lid wordt van het vak.
<LI>Je hebt nu toegang tot het hele vak. Vanaf nu hoef je alleen nog maar je gebruikersnaam en wachtwoord in het formulier op deze pagina in te vullen om in te loggen en toegang te krijgen tot de vakken waar je lid van bent.
</OL>';
$string['loginstepsnone'] = 'Hallo!<P>Om volledige toegang te krijgen tot de verschillende vakken moet je een account voor jezelf aanmaken.<P>Het enige wat je hoeft te doen is een gebruikersnaam en wachtwoord bedenken en deze gebruiken in het formulier op deze pagina!<P>Als iemand anders de gebruikersnaam al heeft gebruikt zul je het nog een keer met een andere gebruikersnaam moeten proberen.';
$string['loginto'] = 'Log in op $a';
$string['loginusing'] = 'Log hier in met gebruik van je gebruikersnaam en wachtwoord';
$string['logout'] = 'Log uit';
$string['logs'] = 'Statistieken';
$string['mailadmins'] = 'Verwittig beheerders';
$string['mailstudents'] = 'Verwittig leerlingen';
$string['mailteachers'] = 'Verwittig leraren';
$string['mainmenu'] = 'Hoofdmenu ';
$string['makeafolder'] = 'Maak een map';
$string['makeeditable'] = 'Als je \'$a\' bewerkbaar maakt door het proces op de web server (bijv. apache), dan kun je dit bestand rechtstreeks vanuit deze pagina bewerken';
$string['manageblocks'] = 'Blokken';
$string['managedatabase'] = 'Beheer de database';
$string['managefilters'] = 'Filters';
$string['managemodules'] = 'Beheer de modules';
$string['markedthistopic'] = 'Dit onderwerp is geselecteerd als het huidige onderwerp';
$string['markthistopic'] = 'Selecteer dit onderwerp als het huidige onderwerp';
$string['maximumchars'] = 'Een maximum van $a characters';
$string['maximumgrade'] = 'Hoogst haalbare cijfer';
$string['maximumshort'] = 'Max';
$string['maximumupload'] = 'Maximum upload grootte';
$string['maxsize'] = 'Maximale grootte: $a';
$string['min'] = 'minuut';
$string['mins'] = 'minuten';
$string['miscellaneous'] = 'Diversen ';
$string['missingcategory'] = 'Je moet een categorie kiezen';
$string['missingcity'] = 'Plaats ontbreekt';
$string['missingcountry'] = 'Land ontbreekt';
$string['missingdescription'] = 'Beschrijving ontbreekt';
$string['missingemail'] = 'e-mailadres ontbreekt';
$string['missingfirstname'] = 'Voornaam ontbreekt';
$string['missingfullname'] = 'Volledige naam ontbreekt';
$string['missinglastname'] = 'Achternaam ontbreekt';
$string['missingname'] = 'Naam ontbreekt';
$string['missingnewpassword'] = 'Nieuw wachtwoord ontbreekt';
$string['missingpassword'] = 'Wachtwoord ontbreekt';
$string['missingshortname'] = 'Korte naam ontbreekt';
$string['missingshortsitename'] = 'Korte naam van de site ontbreekt';
$string['missingsitedescription'] = 'Omschrijving van de site ontbreekt';
$string['missingsitename'] = 'Naam van de site ontbreekt';
$string['missingstrings'] = 'Controleer op ontbrekende \'strings\'';
$string['missingstudent'] = 'Je moet iets kiezen';
$string['missingsummary'] = 'Samenvatting ontbreekt';
$string['missingteacher'] = 'Je moet iets kiezen';
$string['missingurl'] = 'URL ontbreekt';
$string['missingusername'] = 'Gebruikersnaam ontbreekt';
$string['modified'] = 'Gewijzigd';
$string['moduledeleteconfirm'] = 'Je staat op het punt de volledige module \'$a\' te verwijderen. Hierdoor zal alles wat met deze module is geassocieerd verdwijnen. Ben je ZEKER dat je wil verderdoen?';
$string['moduledeletefiles'] = 'Alle gegevens in verband met de module \'$a->module\' zijn uit de databank verwijderd. Om deze verwijdering verder af te werken (en om te verhinderen dat de module zich herinstalleert), moet je nu de map $a->directory van je server verwijderen.';
$string['modulesetup'] = 'Klaarmaken van de tabellen van de module';
$string['modulesuccess'] = '$a tabellen zijn met succes klaar gemaakt';
$string['moodleversion'] = 'Moodle versie';
$string['more'] = 'meer';
$string['mostrecently'] = 'meest recente';
$string['move'] = 'Verplaats';
$string['movecategoryto'] = 'Verplaats categorie naar:';
$string['movecourseto'] = 'Verplaats vak naar:';
$string['movedown'] = 'Verplaats naar beneden';
$string['movefilestohere'] = 'Verplaats de bestanden hier naar toe';
$string['movefull'] = 'Verplaats $a naar deze locatie';
$string['movehere'] = 'Verplaats naar hier';
$string['moveleft'] = 'Verplaats naar links';
$string['moveright'] = 'Verplaats naar rechts';
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Verplaats geselecteerde vakken naar...';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Verplaats naar een andere map';
$string['moveup'] = 'Verplaats naar boven';
$string['mustconfirm'] = 'Je moet de log in bevestigen';
$string['mycourses'] = 'Mijn vakken';
$string['name'] = 'Naam';
$string['namesocial'] = 'sectie';
$string['nametopics'] = 'onderwerp';
$string['nameweeks'] = 'week';
$string['needed'] = 'Nodig';
$string['never'] = 'Nooit';
$string['neverdeletelogs'] = 'Verwijder de statistieken nooit';
$string['new'] = 'Nieuw';
$string['newaccount'] = 'Nieuwe account';
$string['newcourse'] = 'Nieuw vak';
$string['newpassword'] = 'Nieuw wachtwoord';
$string['newpasswordtext'] = 'Beste $a->firstname,
Het wachtwoord voor je account op \'$a->sitename\' is gereset en je hebt een nieuw tijdelijk wachtwoord gekregen.
Je login informatie is nu:
gebruikersnaam: $a->username
wachtwoord: $a->newpassword
Ga naar deze pagina om je wachtwoord te wijzigen:
$a->link
In de meeste mailprogramma\'s kun je op de bovenstaande link klikken. Als dat niet lukt kun je het adres op knippen en plakken in het adresveld van je browservenster.
Veel succes en met vriendelijke groet,
$a->admin
(Beheerder van \'$a->sitename\')
$a->signoff';
$string['newpicture'] = 'Nieuwe foto';
$string['newsitem'] = 'Nieuws item';
$string['newsitems'] = 'Nieuws items';
$string['newsitemsnumber'] = 'Weer te geven nieuws items';
$string['newuser'] = 'Nieuwe gebruiker';
$string['newusers'] = 'Nieuwe gebruikers';
$string['next'] = 'Volgende';
$string['no'] = 'Nee';
$string['nobody'] = 'Niemand';
$string['nocoursesfound'] = 'Er zijn geen vakken gevonden met het woord \'$a\'';
$string['nocoursesyet'] = 'Er zijn geen vakken in deze categorie';
$string['noexistingadmins'] = 'Er bestaan geen beheerders. Dit is een ernstige fout die je in normale omstandigheden nooit te zien krijgt.';
$string['noexistingcreators'] = 'Nog geen vak-aanmakers';
$string['noexistingstudents'] = 'Nog geen leerlingen';
$string['noexistingteachers'] = 'Nog geen docenten';
$string['nofilesselected'] = 'Er zijn geen bestanden geselecteerd om terug te zetten';
$string['nofilesyet'] = 'Er zijn nog geen bestanden naar deze cursus geüpload';
$string['nograde'] = 'Nog geen cijfer';
$string['noimagesyet'] = 'Er zijn nog geen afbeeldingen naar dit vak geüpload';
$string['nomorecourses'] = 'Er kunnen geen passende vakken meer worden gevonden';
$string['none'] = 'Geen';
$string['nopotentialadmins'] = 'Geen mogelijke beheerders';
$string['nopotentialcreators'] = 'Geen mogelijke vak-aanmakers';
$string['nopotentialstudents'] = 'Geen mogelijke leerlingen';
$string['nopotentialteachers'] = 'Geen mogelijke docenten';
$string['normal'] = 'Normaal';
$string['normalfilter'] = 'Gewoon zoeken';
$string['nostudentsfound'] = 'Geen $a gevonden';
$string['nostudentsyet'] = 'Er zijn nog geen leerlingen lid van dit vak';
$string['nosuchemail'] = 'Dit is geen e-mailadres';
$string['notavailable'] = 'Niet beschikbaar';
$string['noteachersyet'] = 'Er zijn nog geen docenten voor dit vak';
$string['notenrolled'] = '$a is geen lid van dit vak.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Let op: de gebruikers van een vak moeten worden hersteld op het moment dat je gebruikers data aan het terugzetten bent. Deze instelling is voor je veranderd.';
$string['nothingnew'] = 'Niets nieuws sinds je laatste login';
$string['noticenewerbackup'] = 'Dit backupbestand is gemaakt met Moodle $a->backuprelease ($a->backupversion) en is nieuwer dan je geïnstalleerde Moodle $a->serverrelease ($a->serverversion). Dit kan wat inconsistenties veroorzaken omdat terugwaartse compatibiliteit van backupbestanden niet gegarandeerd kan worden.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP-adres: $a->ip, Gebruiker: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Je kunt deze logs bekijken op $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors.';
$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Hier is een lijst van mislukte aanmeldingen op $a sinds je laatste notificatie';
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$a::Notificatie van mislukte aanmeldingen';
$string['notincluded'] = 'Niet ingevoegd';
$string['notingroup'] = 'Om deze activiteit te kunnen zien moet je lid zijn van een groep.';
$string['nousersmatching'] = 'Er zijn geen gebruikers gevonden met de zoekterm \'$a\'';
$string['nousersyet'] = 'Er zijn nog geen gebruikers';
$string['now'] = 'Nu';
$string['numattempts'] = '$a mislukte aanmeldingspogingen';
$string['numberweeks'] = 'Aantal weken/onderwerpen';
$string['numdays'] = '$a dagen';
$string['numhours'] = '$a uren';
$string['numminutes'] = '$a minuten';
$string['numseconds'] = '$a seconden';
$string['numviews'] = '$a keren bekeken';
$string['numweeks'] = '$a weken';
$string['numwords'] = '$a woorden';
$string['numyears'] = '$a jaren';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opentoguests'] = 'Toegang voor gasten';
$string['optional'] = 'niet verplicht';
$string['order'] = 'Volgorde';
$string['other'] = 'Andere';
$string['outline'] = 'Overzicht';
$string['page'] = 'Pagina';
$string['participants'] = 'Deelnemers';
$string['password'] = 'Wachtwoord';
$string['passwordchanged'] = 'Het wachtwoord is veranderd';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Bevestig de wijziging van het wachtwoord';
$string['passwordrecovery'] = 'Ja, help me met inloggen';
$string['passwordsdiffer'] = 'De wachtwoorden komen niet overeen';
$string['passwordsent'] = 'Het wachtwoord is verzonden';
$string['passwordsenttext'] = '<P>Er is een e-mail verstuurd naar $a->email.
<P><B>Bekijk je e-mail voor je nieuwe wachtwoord</B>
<P>Het nieuwe wachtwoord is automatisch aangemaakt, dus misschien wil je het <A HREF=$a->link>wijzigen naar iets wat makkelijker te onthouden is</A>.';
$string['paymentinstant'] = 'Gebruik de knop om te betalen en je zult binnen enkele minuten aangemeld zijn!';
$string['paymentrequired'] = 'Betaling vereist om dit vak binnen te gaan.';
$string['paymentsorry'] = 'Bedankt voor je betaling! Jammer genoeg is je betaling nog niet volledig verwerkt en ben je nog niet geregistreerd on het vak \"$a->fullname\" binnen te gaan. Probeer binnen enkele seconden nog eens het vak binnen te gaan, maar als je blijft problemen hebben, waarschuw dan de $a->teacher of de site beheerder';
$string['paymentthanks'] = 'Bedankt voor je betaling! Je bent nu aangemeld in je vak:<br>\"$a\"';
$string['people'] = 'Mensen';
$string['personalprofile'] = 'Persoonlijke profiel';
$string['phone'] = 'Telefoon';
$string['phpinfo'] = 'PHP info';
$string['popupwindow'] = 'Open het bestand in een nieuw venster';
$string['potentialadmins'] = 'Mogelijke beheerders';
$string['potentialcreators'] = 'Mogelijke vak-aanmakers';
$string['potentialstudents'] = 'Mogelijke leerlingen';
$string['potentialteachers'] = 'Mogelijke docenten';
$string['preferredlanguage'] = 'Voorkeurstaal';
$string['preview'] = 'Bekijk';
$string['previeworchoose'] = 'Bekijk of kies een thema';
$string['previous'] = 'Vorige';
$string['publicdirectory'] = 'Publieke map';
$string['publicdirectory0'] = 'Publiceer deze site niet';
$string['publicdirectory1'] = 'Publiceer alleen de naam van de site';
$string['publicdirectory2'] = 'Publiceer de naam van de site met een link';
$string['publicsitefileswarning'] = 'Let op: bestanden die hier worden geplaatst zijn voor iedereen toegankelijk';
$string['question'] = 'Vraag';
$string['readinginfofrombackup'] = 'Info van de backup lezen';
$string['readme'] = 'LEESME';
$string['recentactivity'] = 'Recente activiteiten';
$string['recentactivityreport'] = 'Volledig rapport van recente activiteiten...';
$string['refreshingevents'] = 'Kalender bijwerken';
$string['registration'] = 'Moodle Registratie';
$string['registrationemail'] = 'E-mail meldingen';
$string['registrationinfo'] = '<p>Deze pagina laat je toe om Moodle te registreren bij moodle.org.
De registratie is gratis.
Het belangrijkste voordeel is dat registratie je toevoegt aan een mailinglist, uitsluitend voor belangrijke meldingen zoals beveiligingsproblemen en nieuwe releases van Moodle.
<p>Je informatie wordt privé gehouden en zal nooit verkocht of doorgegeven worden aan derden. De enige reden voor het inzamelen van deze informatie, is het leveren van hulp en het uitbouwen van een statistisch beeld van de Moodle-gemeenschap.
<p>Als je wil kan je toelaten om je site-naam, land en URL toe te voegen aan de openbare lijst van Moodle Sites.
<p>Alle nieuwe registraties worden manueel gecontroleerd voor ze toegevoegd worden aan de lijst. Je kunt je gegevens steeds bijwerken door dit formulier terug te posten.';
$string['registrationno'] = 'Nee, ik wil geen e-mail ontvangen';
$string['registrationsend'] = 'Stuur de registratie-informatie naar moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Ja, laat me iets weten als er iets belangrijks gebeurt';
$string['removeadmin'] = 'Verwijder beheerder';
$string['removecreator'] = 'Verwijder vak-aanmaker';
$string['removestudent'] = 'Verwijder leerling';
$string['removeteacher'] = 'Verwijder docent';
$string['rename'] = 'Hernoem';
$string['renamefileto'] = 'Hernoem <b>$a</b> naar';
$string['required'] = 'Verplicht';
$string['requireskey'] = 'Dit vak vereist een \'Vaksleutel\'.';
$string['requirespayment'] = 'Voor toegang tot dit vak is betaling vereist';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Hersorteer de vakken op naam';
$string['resources'] = 'Bronnen';
$string['restore'] = 'Terugzetten';
$string['restorecancelled'] = 'Backup terugzetten geannuleerd';
$string['restorecoursenow'] = 'Dit vak nu terugzetten!';
$string['restorefinished'] = 'Terugzetten was succesvol';
$string['restoreto'] = 'Zet de backup terug naar';
$string['returningtosite'] = 'Al eerder op deze website geweest?';
$string['revert'] = 'Keer terug';
$string['role'] = 'Rol';
$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'Aantal recente RSS artikels';
$string['rsstype'] = 'RSS-feed voor deze activiteit';
$string['savechanges'] = 'Bewaar de wijzigingen';
$string['saveto'] = 'Bewaar op';
$string['scale'] = 'Schaal';
$string['scales'] = 'Schalen';
$string['scalescustom'] = 'Aangepaste schalen';
$string['scalescustomcreate'] = 'Voeg een nieuwe schaal toe';
$string['scalescustomno'] = 'Er zijn nog geen aangepaste schalen gemaakt';
$string['scalesstandard'] = 'Standaard schalen';
$string['scalestip'] = 'Om aangepaste schalen te maken, gebruik je de link
\'Schalen...\'in het beheermenu van je vak';
$string['schedule'] = 'Planning';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Status van geplande backup';
$string['search'] = 'Zoek';
$string['searchagain'] = 'Zoek nog een keer';
$string['searchcourses'] = 'Zoek vakken';
$string['searchhelp'] = 'Je kunt naar meerdere woorden tegelijkertijd zoeken.<p>woord : zoek naar elke instantie van dit woord in de tekst.<br>+word : alleen precies passende woorden worden gevonden.<br>-word : de resultaten waar dit woord in voorkomt worden niet getoond.';
$string['searchresults'] = 'Zoekresultaten';
$string['sec'] = 'seconde';
$string['secs'] = 'seconden';
$string['section'] = 'Sectie ';
$string['sections'] = 'Secties';
$string['select'] = 'Kies';
$string['selectacountry'] = 'Kies een land';
$string['selectednowmove'] = '$a bestanden zijn geselecteerd voor verplaatsen. Ga nu naar de bestemming en klik op \'Verplaats bestanden hier naar toe\'';
$string['senddetails'] = 'Verstuur mijn details via e-mail';
$string['separateandconnected'] = 'Gescheiden en Verbonden/relationele manieren van kennen';
$string['serverlocaltime'] = 'De lokale tijd van de server';
$string['settings'] = 'Instellingen';
$string['shortname'] = 'Korte naam';
$string['shortnametaken'] = 'Korte naam is al in gebruik voor een ander vak ($a)';
$string['shortsitename'] = 'Korte naam van de site (bijv. één woord)';
$string['show'] = 'Toon';
$string['showall'] = 'Laat alle $a zien';
$string['showallcourses'] = 'Laat alle vakken zien';
$string['showalltopics'] = 'Laat alle onderwerpen zien';
$string['showallusers'] = 'Laat alle gebruikers zien';
$string['showallweeks'] = 'Laat alle weken zien';
$string['showgrades'] = 'Laat cijfers zien';
$string['showlistofcourses'] = 'Laat de lijst met vakken zien';
$string['showonlytopic'] = 'Laat alleen onderwerp $a zien';
$string['showonlyweek'] = 'Laat alleen week $a zien';
$string['showrecent'] = 'Laat recente activiteiten zien';
$string['showreports'] = 'Toon activiteitenrapporten ';
$string['showsettings'] = 'Toon instellingen';
$string['showtheselogs'] = 'Laat deze statistieken zien';
$string['since'] = 'Sinds';
$string['sincelast'] = 'sinds laatste aanmelding';
$string['site'] = 'Site';
$string['siteerrors'] = 'Site fouten';
$string['sitefiles'] = 'Site bestanden';
$string['sitelogs'] = 'Site statistieken';
$string['sitenews'] = 'Site nieuws';
$string['sites'] = 'Sites';
$string['sitesection'] = 'Voeg een onderwerpsectie toe';
$string['sitesettings'] = 'Site instellingen';
$string['size'] = 'Grootte';
$string['sizeb'] = 'bytes';
$string['sizegb'] = 'Gb';
$string['sizekb'] = 'Kb';
$string['sizemb'] = 'Mb';
$string['socialheadline'] = 'Sociale forum - meest recente onderwerpen';
$string['someallowguest'] = 'Gasten hebben toegang tot sommige vakken';
$string['someerrorswerefound'] = 'Bepaalde informatie ontbrak of was incorrect. Kijk hieronder voor de details.';
$string['sortby'] = 'Sorteer volgens';
$string['specifyname'] = 'Je moet een naam geven';
$string['startdate'] = 'Begindatum van het vak';
$string['startsignup'] = 'Begin nu met het maken van een nieuwe account!';
$string['state'] = 'Staat / Provincie';
$string['status'] = 'Status';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedayshort'] = '%%A %%d %%B';
$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimetime'] = '%%H:%%M';
$string['stringsnotset'] = 'De volgende strings zijn niet gedefinieerd in $a';
$string['studentnotallowed'] = 'Het spijt me, maar je kunt dit vak niet binnen gaan als \'$a\'';
$string['students'] = 'Leerlingen';
$string['subcategories'] = 'Sub-categorieën';
$string['success'] = 'Succes';
$string['summary'] = 'Samenvatting';
$string['summaryof'] = 'Samenvatting van $a ';
$string['supplyinfo'] = 'Geef alsjeblieft wat informatie over jezelf';
$string['teacheronly'] = 'alleen maar voor de $a';
$string['teacherroles'] = '$a rollen';
$string['teachers'] = 'Docenten';
$string['textediting'] = 'Als je tekst bewerkt';
$string['texteditor'] = 'Gebruik standaard webformulieren';
$string['textformat'] = 'Platte tekst opmaak';
$string['thanks'] = 'Bedankt';
$string['theme'] = 'Thema';
$string['themes'] = 'Thema\'s';
$string['themesaved'] = 'Het nieuwe thema is bewaard';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'lnr';
$string['thislanguage'] = 'Nederlands';
$string['time'] = 'Tijd';
$string['timezone'] = 'Tijdzone';
$string['to'] = 'Tot';
$string['today'] = 'Vandaag';
$string['todaylogs'] = 'Statistieken van vandaag';
$string['toomanytoshow'] = 'Er zijn teveel gebruikers om te laten zien';
$string['top'] = 'Top';
$string['topic'] = 'Onderwerp';
$string['topichide'] = 'Verberg dit onderwerp voor $a';
$string['topicoutline'] = 'Overzicht van het onderwerp';
$string['topicshow'] = 'Toon dit onderwerp aan $a';
$string['total'] = 'Totaal';
$string['turneditingoff'] = 'Zet wijzigen uit';
$string['turneditingon'] = 'Zet wijzigen aan';
$string['undecided'] = 'Onbeslist';
$string['unenrol'] = 'Zeg lidmaatschap op';
$string['unenrolallstudents'] = 'Zeg lidmaatschap van alle deelnemers op';
$string['unenrolallstudentssure'] = 'Weet je zeker dat je het lidmaatschap voor alle deelnemers van dit vak wil opzeggen?';
$string['unenrolme'] = 'Zeg mijn lidmaatschap van $a op';
$string['unenrolsure'] = 'Weet je zeker dat je het lidmaatschap van $a wilt opzeggen?';
$string['unknowncategory'] = 'Onbekende categorie';
$string['unlimited'] = 'Onbeperkt';
$string['unpacking'] = '$a wordt uitgepakt';
$string['unsafepassword'] = 'Dit wachtwoord is niet veilig - probeer iets anders';
$string['unusedaccounts'] = 'Het lidmaatschap van accounts die meer dan $a dagen niet worden gebruikt wordt automatisch opgezegd.';
$string['unzip'] = 'Unzip';
$string['unzippingbackup'] = 'Backup unzippen';
$string['up'] = 'Omhoog';
$string['update'] = 'Wijzig';
$string['updated'] = '$a gewijzigd';
$string['updatemyprofile'] = 'Wijzig het profiel';
$string['updatesevery'] = 'Wordt elke $a seconden bijgewerkt';
$string['updatethis'] = 'Wijzig $a';
$string['updatethiscourse'] = 'Wijzig dit vak';
$string['updatinga'] = 'Een $a wijzigen';
$string['updatingain'] = 'Een $a->what wijzigen in $a->in';
$string['upload'] = 'Upload';
$string['uploadafile'] = 'Upload een bestand';
$string['uploadedfileto'] = '$a->file is geüpload naar $a->directory';
$string['uploadnofilefound'] = 'Er is geen bestand gevonden - weet je zeker dat je een bestand geselecteerd hebt om te uploaden?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Uploads niet toegestaan';
$string['uploadproblem'] = 'Een was een onbekend probleem tijdens het uploaden van bestand \'$a\' (was het misschien te groot?)';
$string['uploadthisfile'] = 'Upload dit bestand';
$string['uploadusers'] = 'Upload gebruikers';
$string['usedinnplaces'] = 'Gebruik op $a plaatsen';
$string['user'] = 'Gebruiker';
$string['userconfirmed'] = '$a bevestigd';
$string['userdata'] = 'Gebruikersgegevens';
$string['userdeleted'] = 'De account van deze gebruiker is verwijderd';
$string['userdescription'] = 'Beschrijving';
$string['userfiles'] = 'Bestanden van de gebruiker';
$string['username'] = 'Gebruikersnaam';
$string['usernameexists'] = 'Deze gebruikersnaam bestaat al, kies een andere';
$string['usernotconfirmed'] = 'Kon $a niet bevestigen';
$string['userprofilefor'] = 'Het gebruikersprofiel van $a';
$string['users'] = 'Gebruikers';
$string['usersnew'] = 'Nieuwe gebruikers';
$string['userzones'] = 'Gebruiker zones';
$string['usingexistingcourse'] = 'Gebruik bestaand vak';
$string['version'] = 'Versie';
$string['view'] = 'Zien';
$string['webpage'] = 'Website';
$string['week'] = 'Week';
$string['weekhide'] = 'Verberg deze week voor $a';
$string['weeklyoutline'] = 'Overzicht van de weken';
$string['weekshow'] = 'Toon deze week aan $a';
$string['welcometocourse'] = 'Welkom bij $a';
$string['welcometocoursetext'] = 'Welkom bij $a->coursename!
Eén van de eerste dingen die je zou moeten doen is het invullen van je gebruikersprofiel binnen dit vak zodat we wat meer over jou te weten kunnen komen:
$a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = 'Hoe wil je het zip-bestand noemen?';
$string['withchosenfiles'] = 'Met geselecteerde bestanden';
$string['withoutuserdata'] = 'zonder gebruikersgegevens';
$string['withuserdata'] = 'met gebruikersgegevens';
$string['wordforstudent'] = 'Jouw woord voor leerling';
$string['wordforstudenteg'] = 'bijv. student, deelnemer, cursist, etc.';
$string['wordforstudents'] = 'Jouw woord voor leerlingen';
$string['wordforstudentseg'] = 'bijv. studenten, deelnemers, cursisten, etc.';
$string['wordforteacher'] = 'Jouw woord voor docent';
$string['wordforteachereg'] = 'bijv. leraar, mentor, coach, begeleider, etc.';
$string['wordforteachers'] = 'Jouw woord voor docenten';
$string['wordforteacherseg'] = 'bijv. leraren, mentoren, coaches, begeleiders, etc.';
$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Categorieën en vragen schrijven';
$string['writingcoursedata'] = 'Vak data schrijven';
$string['writingeventsinfo'] = 'Gebeurtenissen info schrijven';
$string['writinggeneralinfo'] = 'Algemene info schrijven';
$string['writinggroupsinfo'] = 'Info groepen schrijven';
$string['writingheader'] = 'Header schrijven';
$string['writingloginfo'] = 'Log info schrijven';
$string['writingmoduleinfo'] = 'Modulen info schrijven';
$string['writingscalesinfo'] = 'Schalen info schrijven';
$string['writinguserinfo'] = 'Gebruikers info schrijven';
$string['wrongpassword'] = 'Ongeldig wachtwoord voor deze gebruikersnaam';
$string['yes'] = 'Ja';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Je staat op het punt een zipbestand te maken met daarin';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Je gaat een reservekopie terugzetten van';
$string['yourlastlogin'] = 'Je laatste login was';
$string['yourself'] = 'Jezelf';
$string['yourteacher'] = 'Jouw $a';
$string['zippingbackup'] = 'Backup zippen';
?>
Something went wrong with that request. Please try again.