Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

1075 lines (1044 sloc) 60.2 KB
<?PHP // $Id$
// moodle.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005030501)
$string['action'] = 'Tapahtuma';
$string['active'] = 'Aktiivinen';
$string['activities'] = 'Aktiviteetit';
$string['activity'] = 'Aktiviteetti';
$string['activityclipboard'] = 'Siirretään tätä aktiviteettia: <b>$a</b>';
$string['activityiscurrentlyhidden'] = 'Valitettavasti tämä aktiviteetti on piilotettuna';
$string['activitymodule'] = 'Aktiviteettimoduuli';
$string['activityreport'] = 'Tapahtumaraportti';
$string['activityselect'] = 'Valitse tämä aktiviteetti siirrettäväksi';
$string['activitysince'] = 'Tapahtumat $a lähtien';
$string['add'] = 'Lisää';
$string['addactivity'] = 'Lisää aktiviteetti';
$string['addadmin'] = 'Lisää ylläpitäjä';
$string['addcreator'] = 'Lisää kurssin ylläpitäjä';
$string['added'] = 'Lisätty $a';
$string['addedtogroup'] = 'Lisätty ryhmään';
$string['addedtogroupnot'] = 'Ei lisätty ryhmään $a';
$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'Ei lisätty ryhmään $a , koska ei ole mukana ko. kursilla';
$string['addinganew'] = 'Lisätään uusi $a';
$string['addinganewto'] = 'Lisätään uusi $a->what kohtaan $a->to';
$string['addingdatatoexisting'] = 'Lisätään dataa olemassaolevaan';
$string['addnewcategory'] = 'Lisää uusi kategoria';
$string['addnewcourse'] = 'Lisää uusi kurssi';
$string['addnewuser'] = 'Lisää uusi käyttäjä';
$string['addresource'] = 'Lisää aineisto...';
$string['address'] = 'Osoite';
$string['addstudent'] = 'Lisää opiskelija';
$string['addteacher'] = 'Lisää opettaja';
$string['admin'] = 'Ylläpito';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Käyttäjien lisäys manuaalisesti';
$string['adminhelpassignadmins'] = 'Ylläpitäjällä on pääsy kaikkialle tällä sivustolla sekä kaikki oikeudet lisäyksiin ja poistoihin';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Ylläpitäjät voivat luoda uusia kursseja ja opettaa niissä';
$string['adminhelpassignstudents'] = 'Siirry kurssille ja lisää opiskelijat ylläpitovalikosta';
$string['adminhelpassignteachers'] = 'Valitse kurssi ja käytä ikonia opettajien lisäämiseen';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Voit käyttää Moodlen omia käyttäjätilejä tai ulkoista tietokantaa';
$string['adminhelpbackup'] = 'Määritä, kuinka varmuuskopiointi toimii';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Määritä sivuston ulkoasu ja toiminnot';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Määritä sivuston yleiseen toimintaan vaikuttavat muuttujat';
$string['adminhelpcourses'] = 'Määritä kategoriat ja kurssit sekä niille käyttäjät';
$string['adminhelpeditorsettings'] = 'Määrittele HTML editorin perusasetukset';
$string['adminhelpedituser'] = 'Selaa käyttäjälistaa ja muokkaa tunnuksia';
$string['adminhelpenrolments'] = 'Valitse sisäiset tai ulkoiset tavat kurssijäsenyyksien hallintaan';
$string['adminhelpfailurelogs'] = 'Selaa epäonnistuneita kirjautumisia';
$string['adminhelplanguage'] = 'Käytössä olevan kielipaketin tarkistus ja editointi';
$string['adminhelplogs'] = 'Selaa sivuston kaikkia tapahtumia';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Hallitse asennettuja lohkoja ja niiden asetuksia';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Hallitse tietokantaa suoraan (muista olla varovainen!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Valitse tekstisuotimet ja niiden asetukset';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Hallitse asennettuja moduleita ja niiden asetuksia';
$string['adminhelpsitefiles'] = 'Tiedostojen julkaisu tai varmuuskopioiden siirto palvelimelle';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'Määritä, miltä sivuston etusivu näyttää';
$string['adminhelpthemes'] = 'Valitse, miltä sivusto näyttää (värit fontit jne.)';
$string['adminhelpuploadusers'] = 'Tuo uudet käyttäjät tekstitiedostosta';
$string['adminhelpusers'] = 'Määritä käyttäjät ja varmistusmenetelmä';
$string['administration'] = 'Ylläpito';
$string['administrator'] = 'Ylläpitäjä';
$string['administrators'] = 'Ylläpitäjät';
$string['administratorsall'] = 'Kaikki ylläpitäjät';
$string['administratorsandteachers'] = 'Ylläpitäjät ja opettajat';
$string['advanced'] = 'Tarkemmin';
$string['advancedfilter'] = 'Tarkennettu haku';
$string['advancedsettings'] = 'Lisäasetukset';
$string['again'] = 'taas';
$string['all'] = 'Kaikki';
$string['allactivities'] = 'Kaikki aktiviteetit';
$string['alldays'] = 'Kaikki päivät';
$string['allfieldsrequired'] = 'Täytä kaikki kentät';
$string['allgroups'] = 'Kaikki ryhmät';
$string['alllogs'] = 'Kaikki tapahtumat';
$string['allow'] = 'Salli';
$string['allowguests'] = 'Tämä kurssi päästää vierailijatunnuksella sisään.';
$string['allowinternal'] = 'Salli myös sisäiset metodit';
$string['allownot'] = 'Älä salli';
$string['allparticipants'] = 'Kaikki osallistujat';
$string['allteachers'] = 'Kaikki opettajat';
$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,Å,Ä,Ö';
$string['alphanumerical'] = 'Voi sisältää ainostaan kirjaimia tai numeroita';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Rekisteröinti on jo aiemmin vahvistettu.';
$string['always'] = 'Aina';
$string['answer'] = 'Vastaus';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Haluatko jatkaa?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Voit myöhemmin lisätä tämän varmuuskopion jo olemassa olevalle kurssille tai luoda kokonaan uuden kurssin.';
$string['assessment'] = 'Arviointi';
$string['assignadmins'] = 'Määritä ylläpitäjät';
$string['assigncreators'] = 'Määritä kurssiylläpitäjät';
$string['assignstudents'] = 'Lisää opiskelija kurssille';
$string['assignstudentsnote'] = 'Huomioi, tätä sivua ei ole välttämätöntä käyttää, sillä opiskelijoilla on mahdollisuus lisätä itsensä kurssille.';
$string['assignstudentspass'] = 'Sitä varten opiskelija tarvitsee kurssiavaimen, joka on: \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'Määritä opettajat';
$string['authentication'] = 'Käyttäjäntunnistus';
$string['autosubscribe'] = 'Automaattinen tilaus';
$string['autosubscribeno'] = 'Ei: älä tilaa keskustelualuetta automaattisesti';
$string['autosubscribeyes'] = 'Kyllä: tilaa keskustelualue osallistuessani keskusteluun';
$string['availability'] = 'Saatavuus';
$string['availablecourses'] = 'Kurssit';
$string['backup'] = 'Varmuuskopiointi';
$string['backupcoursefileshelp'] = 'Jos asetus on päällä, tulevat kurssien tiedostot mukaan automaattisiin varmuuskopiohin.';
$string['backupdate'] = 'Varmuuskopion päivämäärä';
$string['backupdetails'] = 'Varmuuskopion yksityiskohdat';
$string['backupfailed'] = 'Joitain kursseitasi ei tallennettu!';
$string['backupfilename'] = 'varmuuskopio';
$string['backupfinished'] = 'Varmuuskopio tehty onnistuneesti';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Valitse, halutko sisällyttää kurssimodulit, käyttäjätietojen kanssa tai ilman, automaattiseen varmuuskopiointiin';
$string['backupkeephelp'] = 'Montako varmuuskopiota haluat säilyttää? Vanhimmat niistä poistetaan automaattisesti.';
$string['backuplogdetailed'] = 'Tarkka suoritusloki';
$string['backuploglaststatus'] = 'Viimeisin suoritusloki';
$string['backuplogshelp'] = 'Jos asetus on päällä, kurssin tapahtumalokit tulevat mukaan varmuuskopioihin.';
$string['backupnameformat'] = '%%Y%%m%%d-%%H%%M';
$string['backupnoneusersinfo'] = 'Huomaa: Et ole valinnut käyttäjiä varmuuskopioitavaksi, täten kaikki modulivarmuuskopiot on muutettu \"Ilman käyttäjien tiedostoja\" muotoon. Huomaa, että oppimistehtävä ja työryhmä modulit eivät ole yhteensopivia tämän tyypisen varmuuskopioinnin kanssa ja kyseisiä moduleita ei varmuuskopioida.';
$string['backuporiginalname'] = 'Varmuuskopion nimi';
$string['backupsavetohelp'] = 'Koko polku hakemistoon, johon haluat tallentaa varmuuskopiotiedostot.<br /> (Jätä tämä tyjäksi jos haluat tallentaa kurssin oletushakemistoon.)';
$string['backuptakealook'] = 'Ole hyvä ja katso varmuuskopioinnin lokitiedostot paikasta: $a';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Valitse, haluatko sisällyttää käyttäjätiedostot (omat kuvat) automaattiseen varmuuskopiointiin';
$string['backupusershelp'] = 'Haluatko varmuuskopioida kaikki käyttäjät vai vain tarvittavat käyttäjät kurssia kohden';
$string['backupversion'] = 'Varmuuskopion versio';
$string['blockconfiga'] = 'konfiguroidaan $a lohko';
$string['blockconfigbad'] = 'Tätä lohkoa ei ole toteutettu oikein ja siksi konfiguraatio liitäntää ei voida hankkia.';
$string['blockdeleteconfirm'] = 'Olet poistamassa lopullisesti lohkon \'$a\'. Tämä poistaa kaikki lohkoon liittyvät tiedostot tietokannasta. Oletko varma että haluat jatkaa?';
$string['blockdeletefiles'] = 'Kaikki lohkoon \'$a->block\' liityvä tieto on poistettu tietokannasta. Viimestelläksesi poiston ( ja esääksesi lohkoa asentumasta uudelleen) poista seuraavaksi hakemisto $a->directory palvelimelta';
$string['blocks'] = 'Lohkot';
$string['blocksaddedit'] = 'Muokkaa lohkoja';
$string['blocksetup'] = 'Asetetaan lohkojen taulut';
$string['blocksuccess'] = '$a taulut on asetettu onnistuneesti';
$string['bycourseorder'] = 'Kurssin mukaan';
$string['byname'] = '$a mukaan';
$string['cancel'] = 'Peruuta';
$string['categories'] = 'Kurssikategoriat';
$string['category'] = 'Kategoria';
$string['categoryadded'] = 'Kategoria \'$a\' lisätty';
$string['categorydeleted'] = 'Kategoria \'$a\' poistettu';
$string['categoryduplicate'] = 'Kategoria \'$a\' on jo olemassa';
$string['changedpassword'] = 'Salasana vaihdettu';
$string['changepassword'] = 'Vaihda salasana';
$string['changessaved'] = 'Muutokset tallennettu';
$string['checkingbackup'] = 'Tutkitaan varmuuskopiota';
$string['checkingcourse'] = 'Tutkitaan kurssi';
$string['checkinginstances'] = 'Tarkistetaan tapahtumia';
$string['checkingsections'] = 'Tarkistetaan tehtävälohkoja';
$string['checklanguage'] = 'Tarkista kieli';
$string['childcoursenotfound'] = 'Alikurssia ei löytynyt!';
$string['choose'] = 'Valitse';
$string['choosecourse'] = 'Valitse kurssi';
$string['chooseenrolmethod'] = 'Ensisijainen rekisteröintitapa';
$string['chooselivelogs'] = 'Tai tarkastele nykyistä aktiivisuutta';
$string['chooselogs'] = 'Valitse tapahtumat joita haluat tarkastella';
$string['choosereportfilter'] = 'Valitse suodin raporttia varten';
$string['choosetheme'] = 'Valitse teema';
$string['chooseuser'] = 'Valitse käyttäjä';
$string['city'] = 'Paikkakunta';
$string['clambroken'] = 'Ylläpitäjä on määritellyt virustunnistuksen, mutta jokin virustunnistuksen asetuksista on väärin.<br /> Tiedoston tallentaminen ei onnistunut. Ylläpitäjälle on lähetetty sähköposti tästä virheestä, jotta hän voi korjata asian. <br /> Yritä lähettää tiedosto myöhemmin uudelleen.';
$string['clamdeletedfile'] = 'Tiedosto on poistettu';
$string['clamdeletedfilefailed'] = 'Tiedostoa ei voitu poistaa';
$string['clamemailsubject'] = '$a :: Clam AV -ilmoitus';
$string['clamfailed'] = 'Clam Antivirus -ohjelmaa ei voitu suorittaa. Virhe oli $a . Tässä on ohjelman tuloste:';
$string['clamlost'] = 'Moodle on konfiguroitu tarkistamaan lähetetyt tiedostot Clam Antivirus -ohjelmistolla, mutta ohjelman sijainti, $a, on virheellinen.';
$string['clamlostandactinglikevirus'] = 'Lisäksi, Moodle on määritelty hylkäämään tarkistamatta jääneet tiedostot. Tämä tarkoitaa sitä ettei tiedostoja voida lähettää ennenkuin ongelma on korjattu.';
$string['clammovedfile'] = 'Tiedosto on siirretty karanteenihakemistoon. Tiedoston uusi sijainti on $a.';
$string['clammovedfilebasic'] = 'Tiedosto on siirretty karanteenihakemistoon.';
$string['clamquarantinedirfailed'] = 'Tiedostoa ei voitu siirtää karanteenihakemistoon $a. Ongelma pitää korjata koska tässä tapauksessa kaikki saatuneet tiedostot poistetaan.';
$string['clamunknownerror'] = 'Tuntematon virhe Clam AV-ohjelmiston käytössä.';
$string['cleaningtempdata'] = 'Puhdistetaan väliaikaiset tiedot';
$string['clicktochange'] = 'Klikkaa muokataksesi';
$string['closewindow'] = 'Sulje tämä ikkuna';
$string['comparelanguage'] = 'Vertaa ja muokkaa käännöstä';
$string['complete'] = 'Suoritettu loppuun';
$string['configuration'] = 'Asetukset';
$string['confirm'] = 'Vahvista';
$string['confirmed'] = 'Rekisteröitymisesi on vahvistettu';
$string['confirmednot'] = 'Rekisteröitymisesi ei ole vielä vahvistettu';
$string['continue'] = 'Jatka';
$string['continuetocourse'] = 'Klikkaa tästä päästäksesi kurssille';
$string['cookiesenabled'] = 'Selaimessasi pitää olla evästeet (cookies) päällä.';
$string['cookiesnotenabled'] = 'Selaimessasi ei ole evästeiden (cookies) tuki päällä.';
$string['copy'] = '- Kopio';
$string['copyingcoursefiles'] = 'Kopioi kurssin tiedostoja';
$string['copyinguserfiles'] = 'Kopioi käyttäjän tiedostoja';
$string['copyingzipfile'] = 'Kopioi zip-tiedostoa';
$string['copyrightnotice'] = 'Käyttöoikeustiedot';
$string['cost'] = 'Hinta';
$string['costdefault'] = 'Perushinta';
$string['counteditems'] = '$a->items ($a->count)';
$string['country'] = 'Maa';
$string['course'] = 'Kurssi';
$string['courseavailable'] = 'Tämä kurssi on avoinna opiskelijoille';
$string['courseavailablenot'] = 'Tämä kurssi on suljettu opiskelijoilta';
$string['coursebackup'] = 'Kurssin varmuuskopionti';
$string['coursecategories'] = 'Kurssikategoriat';
$string['coursecategory'] = 'Kurssikategoria';
$string['coursecreators'] = 'Kurssiylläpitäjät';
$string['coursefiles'] = 'Kurssin tiedostot';
$string['courseformats'] = 'Kurssimuodot';
$string['coursegrades'] = 'Kurssin arvioinnit';
$string['coursehidden'] = 'Tämä kurssi ei ole avoinna opiskelijoille';
$string['courseinfo'] = 'Kurssin tiedot';
$string['courserestore'] = 'Kurssin palautus';
$string['courses'] = 'Kurssit';
$string['coursescategory'] = 'Saman kategorian kurssit';
$string['coursestaught'] = 'Pitämäni kurssit';
$string['courseupdates'] = 'Kurssin päivitykset';
$string['courseuploadlimit'] = 'Kurssin lähetysraja';
$string['create'] = 'Luo';
$string['createaccount'] = 'Luo uusi käyttäjätunnus.';
$string['createfolder'] = 'Luo hakemisto kohtaan $a';
$string['createuserandpass'] = 'Luo uusi käyttäjätunnus ja salasana kirjautumista varten';
$string['createziparchive'] = 'Luo zip-paketti';
$string['creatingblocks'] = 'Luodaan lohkoja';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = 'Luodaan kategoriat ja kysymykset';
$string['creatingcoursemodules'] = 'Luodaan kurssin moduuleja';
$string['creatingevents'] = 'Luodaan tapahtumia';
$string['creatinggroups'] = 'Luodaan ryhmiä';
$string['creatinglogentries'] = 'Luodaan tapahtumalokit';
$string['creatingmessagesinfo'] = 'Luodaan viestitietoja';
$string['creatingmetacoursedata'] = 'Luodaan metakurssin tietoja';
$string['creatingnewcourse'] = 'Luodaan uutta kurssia';
$string['creatingscales'] = 'Luodaan asteikkoja';
$string['creatingsections'] = 'Luodaan osioita';
$string['creatingtemporarystructures'] = 'Luodaan väliaikaisia rakenteita';
$string['creatingusers'] = 'Luodaan käyttäjiä';
$string['creatingxmlfile'] = 'Luodaan XML tiedostoa';
$string['currency'] = 'Valuutta';
$string['currentcourseadding'] = 'Nykyinen kurssi, lisäätään tiedot';
$string['currentcoursedeleting'] = 'Nykyinen kurssi, poistetaan ensin';
$string['currentlanguage'] = 'Nykyinen kieli';
$string['currentlocaltime'] = 'Nykyinen paikallinen aika';
$string['currentpicture'] = 'Nykyinen kuva';
$string['currentrelease'] = 'Nykyisen version tiedot';
$string['currentversion'] = 'Nykyinen versio';
$string['databasechecking'] = 'Päivitetään tietokanta versiosta $a->oldversion versioon $a->newversion...';
$string['databaseperformance'] = 'Tietokannan suorituskyky';
$string['databasesetup'] = 'Asennetaan tietokantaa';
$string['databasesuccess'] = 'Tietokanta päivitettiin virheittä';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Varmuuskopion versio on $a';
$string['databaseupgradeblocks'] = 'Lohkojen versio on $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Päivitetään tietokantaa';
$string['date'] = 'Päiväys';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Päiväys - viimeisin ensin';
$string['datemostrecentlast'] = 'Päiväys - viimeisin viimeisenä';
$string['day'] = 'päivä';
$string['days'] = 'päivää';
$string['decodinginternallinks'] = 'Pura sisäiset linkit';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Kurssin koko nimi';
$string['defaultcourseshortname'] = 'KK101';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Opiskelija';
$string['defaultcoursestudents'] = 'Opiskelijat';
$string['defaultcoursesummary'] = 'Kirjoita lyhytsanainen ja kiinnostava kuvaus kurssista tähän.';
$string['defaultcourseteacher'] = 'Opettaja';
$string['defaultcourseteachers'] = 'Opettajat';
$string['delete'] = 'Poista';
$string['deleteall'] = 'Poista kaikki';
$string['deletecategorycheck'] = 'Oletko aivan varma, että haluat poistaa kokonaan kategorian <b>\'$a\'</b>?<br />Kaikki kategorian kurssit siirretään ylempään kategoriaan, tai ylemmän kategorian puuttuessa kategoriaan \'Muut\'.';
$string['deletecheck'] = 'Poista $a?';
$string['deletecheckfiles'] = 'Oletko aivan varma, että haluat poistaa nämä tiedostot?';
$string['deletecheckfull'] = 'Oletko aivan varma, että haluat pysyvästi poistaa kohteen $a?';
$string['deletecheckwarning'] = 'Olet aikeissa poistaa nämä tiedostot';
$string['deletecompletely'] = 'Poista kokonaan';
$string['deletecourse'] = 'Poista kurssi';
$string['deletecoursecheck'] = 'Oletko aivan varma, että haluat poistaa tämän kurssin ja kaikki sen sisältämät tiedot?';
$string['deleted'] = 'Poistettu';
$string['deletedactivity'] = 'Poistettu $a';
$string['deletedcourse'] = '$a on kokonaan poistettu';
$string['deletednot'] = 'Ei voi poistaa kohdetta $a!';
$string['deleteselected'] = 'Poista valitut';
$string['deletingcourse'] = 'Poistetaan $a';
$string['deletingexistingcoursedata'] = 'Poistetaan olemassaolevan kurssin tiedot';
$string['deletingolddata'] = 'Poistetaan vanhat tiedot';
$string['department'] = 'Osasto';
$string['description'] = 'Kuvaus';
$string['detailedless'] = 'Tiivistetty';
$string['detailedmore'] = 'Yksityiskohtainen';
$string['directorypaths'] = 'Hakemistopolut';
$string['disable'] = 'Poista käytöstä';
$string['displayingfirst'] = 'Vain ensimmäiset $a->count $a->things näytetään';
$string['displayingrecords'] = 'Näytetään $a tietuetta';
$string['displayingusers'] = 'Näytetään käyttäjät $a->start / $a->end';
$string['documentation'] = 'Moodle dokumentaatio';
$string['donotask'] = 'Älä kysy';
$string['down'] = 'Alas';
$string['downloadexcel'] = 'Lataa taulukkolaskentamuodossa';
$string['downloadtext'] = 'Lataa tekstimuodossa';
$string['doyouagree'] = 'Oletko lukenut käyttöoikeuslisenssin ja ymmärtänyt sen?';
$string['duplicate'] = 'Monista';
$string['duplicatinga'] = 'Monistetaan: $a';
$string['duplicatingain'] = 'Monistetaan: $a->what ( $a->in )';
$string['edhelpbgcolor'] = 'Määritä muokkausalueen taustan väri.<br /> Sallittuja arvoja ovat esim #ffffff tai white';
$string['edhelpcleanword'] = 'Suodata Wordin tekemät muotoilut liitettäessä tekstiä.';
$string['edhelpenablespelling'] = 'Oikoluvun käyttö editorissa. Jos asetus on päällä, pitää <strong>aspell</strong> ohjelmiston olla asennettuna palvelimelle.';
$string['edhelpfontfamily'] = 'Kirjasinperhelista valittavissa olevista kirjasinperheistä ja yleisitä kirjasinnimistä. Nimet erotellaan toisistaan pilkuilla.';
$string['edhelpfontlist'] = 'Määrittele valikossa käyttettvät kirjasimet.';
$string['edhelpfontsize'] = 'Määritä kirjasimen oletus koko.<br /> Sallituja arvoja ovat esim: medium, large, smaller, larger, 10pt, 11px.';
$string['edit'] = 'Muokkaa $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Muokkaa kurssin asetuksia';
$string['editfiles'] = 'Muokkaa tiedostoja';
$string['editgroupprofile'] = 'Muokkaa ryhmän profiilia';
$string['editinga'] = 'Muokataan $a';
$string['editlock'] = 'Tätä arvoa ei voi muokata';
$string['editmyprofile'] = 'Muokkaa tietoja';
$string['editorbgcolor'] = 'Taustaväri';
$string['editorcleanonpaste'] = 'Puhdista Word HTML liitettäessä';
$string['editorcommonsettings'] = 'Yleiset asetukset';
$string['editordefaultfont'] = 'Oletuskirjasin';
$string['editorenablespelling'] = 'Käytä oikolukua';
$string['editorfontlist'] = 'Kirjasinlista';
$string['editorfontsize'] = 'Oletuskirjasinkoko';
$string['editorresettodefaults'] = 'Palauta oletukset';
$string['editorsettings'] = 'Editorin asetukset';
$string['editsummary'] = 'Muokkaa yhteenvetoa';
$string['editthisactivity'] = 'Muokkaa tätä toimintoa';
$string['editthiscategory'] = 'Muokkaa tätä kategoriaa';
$string['edituser'] = 'Muokkaa käyttäjätietoja';
$string['email'] = 'Sähköpostiosoite';
$string['emailactive'] = 'Sähköposti aktivoitu';
$string['emailagain'] = 'Sähköposti (varmistus)';
$string['emailconfirm'] = 'Vahvista käyttäjätunnuksesi';
$string['emailconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
Uusi käyttäjätunnus on rekisteröity \'$a->sitename\'
käyttäen sinun osoitettasi.
Vahvistaaksesi käyttäjätunnuksen itsellesi mene selaimellasi osoitteeseen
$a->link
Useimmissa postiohjelmissa sinun tarvitsee vain klikata ylläolevaan linkkiä.
Jos tämä ei toimi, kopioi ja liitä osoite selaimen osoitekenttään.
Terveisin \'$a->sitename\' pääkäyttäjä,
$a->admin';
$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: tunnuksen vahvistaminen';
$string['emailconfirmsent'] = ' <p>Vahvistusviesti on lähetetty osoitteesi <b>$a</b></p>
<p>Se sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa käyttäjätunnuksesi.</p>
<p>Jos vahvistuksessa on ongelmia, ota yhteyttä ylläpitäjään.</p>';
$string['emaildigest'] = 'Postin keräilytyyppi';
$string['emaildigestcomplete'] = 'Täysi (Posti päivässä , täydet viestit)';
$string['emaildigestoff'] = 'Ei keräilyä (Posti per viesti)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Otsikot (Posti päivässä, vain otsikot)';
$string['emaildisable'] = 'Tämä osoite ei ole käytössä.';
$string['emaildisableclick'] = 'Estä kaikki viestit tähän osoitteeseen';
$string['emaildisplay'] = 'Sähköpostiosoitteen näyttö';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Anna ainoastaan kurssin jäsenten nähdä osoitteeni';
$string['emaildisplayno'] = 'Piilota osoitteeni kaikilta';
$string['emaildisplayyes'] = 'Näytä osoitteeni kaikille';
$string['emailenable'] = 'Tämä osoite on käytössä.';
$string['emailenableclick'] = 'Salli kaikki viestit tähän osoitteeseen';
$string['emailexists'] = 'Tämä osoite on jo rekisteröity.';
$string['emailformat'] = 'Sähköpostin muotoilu';
$string['emailmustbereal'] = 'Huomaa: sinun pitää kayttää oikeata osoitetta';
$string['emailnotallowed'] = 'Osoitteita näiltä toimialueilta ei sallita ($a)';
$string['emailonlyallowed'] = 'Tätä osoitetta ei sallita ($a)';
$string['emailpasswordconfirmation'] = 'Hei $a->firstname,
Joku (luultavasti sinä) on pyytänyt uutta salasanaa tunnukselle sivustolla \'$a->sitename\'.
Vahvistaaksesi uuden salasanan klikkaa alla olevaa linkkiä:
$a->link
Jos tarvitset apua, ota yhteyttä sivuston ylläpitäjään,
$a->admin';
$string['emailpasswordconfirmationsubject'] = '$a: salasanan vahvistus';
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Sinulle on lähetty vahvistusviesti osoitteeseen: <b>$a</b>.
<br />Viesti sisältää ohjeet, kuinka voit vahvistaa salasanasi vaihdon.
Jos salasanan vaihdossa on ongelmia, ota yhteyttä sivuston ylläpitoon.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Kiitos salasananvaihdon varmistamisesta.
Uusi salasanasi on lähetty sähköpostilla osoitteeseen: $a->email.';
$string['enable'] = 'Ota käyttöön';
$string['encryptedcode'] = 'Salattu koodi';
$string['enrolledincourse'] = 'Kirjattu kurssille ';
$string['enrolledincoursenot'] = 'Ei kirjattu kurssille ';
$string['enrollfirst'] = 'Sinun pitää rekisteröityä kurssille ennen kuin voit ottaa osaa sivuston aktiviteetteihin';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Olet aikeissa liittää itsesi tälle kurssille. Oletko varma, että haluat tehdä tämän?';
$string['enrolmentkey'] = 'Avain';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Tämä kurssi vaatii \'avaimen\' - kertaluontoisen salasanan,<br />
jonka saat $a:lta. Sen avulla voi liittyä kurssille.';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'Tarjottu \'avain\' ei kelpaa, yritä uudelleen<br />
(Vihje se alkaa näin: \'$a\')';
$string['enrolmentnew'] = 'Uusi rekisteröityminen kurssille $a';
$string['enrolmentnewuser'] = '$a->user on rekisteröitynyt kursille \"$a->course\"';
$string['enrolmentnointernal'] = 'Rekisteröityminen ei ole tällä hetkellä sallittua';
$string['enrolmentnotyet'] = 'Pahus, et voi päästä kursille ennen <br /> $a';
$string['enrolments'] = 'Rekisteröityminen';
$string['enrolperiod'] = 'Rekisteröitymisjakso';
$string['entercourse'] = 'Klikkaa päästäksesi kurssille';
$string['enteremailaddress'] = 'Anna sähköpostiosoitteesi, jotta uusi salasana voidaan lähettää sinulle.';
$string['entries'] = 'Merkinnät';
$string['error'] = 'Virhe';
$string['errortoomanylogins'] = 'Valitettavasti olet yrittänyt kirjautua sisään virheellisesti liian usein. Käynnistä selaimesi uudelleen ja yritä sitten uudestaan.';
$string['errorwhenconfirming'] = 'Virheen takia sinua ei ole vielä tunnistettu. Jos tulit tänne sähköpostissa olleen linkin kautta, varmista, että linkki ei ole hajonnut osiin usealle riville. Voit ehkä korjata linkin liittämällä osat yhteen.';
$string['everybody'] = 'Kaikki';
$string['executeat'] = 'Suorita ';
$string['existing'] = 'Olemassa oleva';
$string['existingadmins'] = 'Ylläpitäjät';
$string['existingcourse'] = 'Olemassa oleva kurssi';
$string['existingcourseadding'] = 'Olemassa oleva kurssi, lisätään tiedot';
$string['existingcoursedeleting'] = 'Olemassa oleva kurssi, poistetaan ensin';
$string['existingcreators'] = 'Kurssiylläpitäjät';
$string['existingstudents'] = 'Opiskelijat';
$string['existingteachers'] = 'Opettajat';
$string['failedloginattempts'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjautumisyritysta viime käyntisi jälkeen.';
$string['failedloginattemptsall'] = '$a->attempts epäonnistunutta kirjautumisyritysta $a->accounts tunnukselle.';
$string['feedback'] = 'Palaute';
$string['file'] = 'Tiedosto';
$string['filemissing'] = '$a puuttuu';
$string['files'] = 'Tiedostot';
$string['filesfolders'] = 'Tiedostot/kansiot';
$string['filloutallfields'] = 'Ole hyvä ja taytä lomakkeen kaikki kentät.';
$string['findmorecourses'] = 'Etsi lisää kursseja...';
$string['firstdayofweek'] = '1';
$string['firstname'] = 'Etunimi';
$string['firsttime'] = 'Jos sinulla ei ole vielä tunnusta:';
$string['followingoptional'] = 'Seuraavat tiedot ovat vapaaehtoisia';
$string['followingrequired'] = 'Seuraavat tiedot pitää täyttää';
$string['force'] = 'Pakota';
$string['forcedmode'] = 'pakotettu tila';
$string['forcelanguage'] = 'Pakota kielivalinta';
$string['forceno'] = 'Älä pakota';
$string['forcepasswordchange'] = 'Pakota salasanan vaihto';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'Pakota salasanan vaihto seuraavan kirjautumisen yhteydessä';
$string['forcetheme'] = 'Pakota teema';
$string['forgotten'] = 'Unohditko käyttäjänimesi tai salasanasi?';
$string['format'] = 'Muoto';
$string['formathtml'] = 'HTML-muoto';
$string['formatmarkdown'] = 'Markdown-formaatti';
$string['formatplain'] = 'Pelkkä teksti-muoto';
$string['formatsocial'] = 'Keskustelu';
$string['formattext'] = 'Automaattimuotoilu';
$string['formattexttype'] = 'Muotoilu';
$string['formattopics'] = 'Aiheet';
$string['formatweeks'] = 'Viikot';
$string['formatwiki'] = 'Wiki-muoto';
$string['from'] = 'Alkaen';
$string['frontpagecategorynames'] = 'Näytä kategorialista';
$string['frontpagecourselist'] = 'Näytä kurssilista';
$string['frontpagedescription'] = 'Etusivun kuvaus';
$string['frontpageformat'] = 'Etusivun muoto';
$string['frontpagenews'] = 'Näytä uutisaiheet';
$string['fulllistofcourses'] = 'Kaikki kurssit';
$string['fullname'] = 'Koko nimi';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = 'Kaikki henkilötiedot';
$string['fullsitename'] = 'Koko sivuston nimi';
$string['functiondisabled'] = 'Tämä toiminnallisuus ei ole käytössä';
$string['gd1'] = 'GD 1.x asennettuna';
$string['gd2'] = 'GD 2.x asennettuna';
$string['gdneed'] = 'GD-kirjaston pitää olla asennettuna, jotta tämä kuva näkyisi';
$string['gdnot'] = 'GD ei asennettuna';
$string['go'] = 'Mene';
$string['gpl'] = 'Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
(Epävirallisen suomenkielisen käännöksen lisenssistä löydät osoitteesta: http://www.turre.com/licenses/gpl_fi.php)
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details:
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html';
$string['grade'] = 'Arviointi';
$string['grades'] = 'Arvioinnit';
$string['group'] = 'Ryhmä';
$string['groupadd'] = 'Lisää ryhmä';
$string['groupaddusers'] = 'Lisää valitut ryhmään';
$string['groupfor'] = 'ryhmälle';
$string['groupinfo'] = 'Tietoa valitusta ryhmästä';
$string['groupinfomembers'] = 'Tietoa valitusta käyttäjistä';
$string['groupinfopeople'] = 'Tietoa valituista henkilöistä';
$string['groupmemberssee'] = 'Katso ryhmän jäsenet';
$string['groupmembersselected'] = 'Valitun ryhmän jäsenet';
$string['groupmode'] = 'Ryhmämoodi';
$string['groupmodeforce'] = 'Pakota ryhmämoodi';
$string['groupmy'] = 'Ryhmäni';
$string['groupnonmembers'] = 'Ryhmättömät henkilöt';
$string['groupnotamember'] = 'Valitettavasti et ole kyseisen ryhmän jäsen';
$string['grouprandomassign'] = 'Liitä kaikki satunnaisesti ryhmiin';
$string['groupremove'] = 'Poista valittu ryhmä';
$string['groupremovemembers'] = 'Poista valitut jäsenet';
$string['groups'] = 'Ryhmät';
$string['groupsnone'] = 'Ei ryhmiä';
$string['groupsseparate'] = 'Erilliset ryhmät';
$string['groupsvisible'] = 'Näkyvät ryhmät';
$string['guestskey'] = 'Salli vieraat, joilla on avain';
$string['guestsno'] = 'Älä salli vieraita';
$string['guestsnotallowed'] = '\'$a\' ei salli vieraiden liittyä.';
$string['guestsyes'] = 'Salli vieraat ilman avainta';
$string['guestuser'] = 'Vierailijatunnus';
$string['guestuserinfo'] = 'Tämä tunnus sallii joidenkin kurssien \"vain luku\" -tyyppisen selailun.';
$string['help'] = 'Ohje';
$string['helpemoticons'] = 'Käytä hymiöitä';
$string['helpformatting'] = 'Tekstin muotoilusta';
$string['helphtml'] = 'Kuinka kirjoittaa HTML-kieltä';
$string['helpindex'] = 'Kaikkien help-tiedostojen hakemisto';
$string['helppicture'] = 'Kuinka lähettää kuva';
$string['helpquestions'] = 'Kuinka kysyä apua';
$string['helpreading'] = 'Lue huolellisesti';
$string['helprichtext'] = 'Tietoja HTML-editorista';
$string['helpsummaries'] = 'Yhteenvedoista';
$string['helptext'] = 'Kuinka kirjoittaa tekstiä';
$string['helpwiki'] = 'Kuinka kirjoittaa Wiki-tekstiä';
$string['helpwriting'] = 'Kirjoita huolellisesti';
$string['hiddensections'] = 'Piilotetut osiot';
$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Piilotetut osiot näytetään tiivistetyssä muodossa';
$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Piilotetut osiot ovat kokonaan näkymättömissä';
$string['hide'] = 'Piilota';
$string['hideadvancedsettings'] = 'Piilota lisäasetukset';
$string['hidepicture'] = 'Piilota kuva';
$string['hidesettings'] = 'Piilota asetukset';
$string['hits'] = 'Sivupyynnöt';
$string['hitsoncourse'] = 'Käyttäjän $a->username sivupyynnöt kurssilla $a->coursename';
$string['hitsoncoursetoday'] = 'Sivupyynnöt tänään kurssilla $a->coursename';
$string['home'] = 'Koti';
$string['hour'] = 'tunti';
$string['hours'] = 'tuntia';
$string['howtomakethemes'] = 'Kuinka tehdä uusi teemoja';
$string['htmleditor'] = 'Käytä Richtext HTML-editoria. (Toimii vain IE 5.5 tai uudemmassa) ';
$string['htmleditoravailable'] = 'Richtext HTML-editori on käytettävissä';
$string['htmleditordisabled'] = 'Olet poistanut Richtext HTML-editorin käytön käyttäjäprofiilissasi.';
$string['htmleditordisabledadmin'] = 'Pääkäyttäjä on estänyt Richtext HTML-editorin käytön';
$string['htmleditordisabledbrowser'] = 'Richtext HTML-Editori ei ole saatavilla, koska selaimesi ei ole IE 5.5 tai uudempi.';
$string['htmlformat'] = 'HTML-muotoilu';
$string['icqnumber'] = 'ICQ-numero';
$string['idnumber'] = 'Tunnistenumero';
$string['importdata'] = 'Tuo kurssit tiedot';
$string['inactive'] = 'Ei käytössä';
$string['include'] = 'Ota mukaan';
$string['includeallusers'] = '... kaikki käyttäjät';
$string['includecoursefiles'] = '... kurssin tiedostot';
$string['includecourseusers'] = '... kurssin osallistujat';
$string['included'] = 'Otettu mukaan';
$string['includelogentries'] = '... tapahtuma loki';
$string['includemodules'] = '... modulit';
$string['includeneededusers'] = '... tarvittavat käyttäjät';
$string['includenoneusers'] = '... ei käyttäjiä';
$string['includeuserfiles'] = '... käyttäjien tiedostot';
$string['info'] = 'Tiedot';
$string['institution'] = 'Instituutio';
$string['invalidemail'] = 'Virheellinen sähköpostiosoite';
$string['invalidlogin'] = 'Kirjautuminen epäonnistui , yritä uudelleen';
$string['ip_address'] = 'IP Osoite';
$string['jump'] = 'Siirry';
$string['jumpto'] = 'Siirry...';
$string['keep'] = 'Pidä';
$string['langltr'] = 'Kirjoitussuunta vasemmalta oikealle';
$string['langrtl'] = 'Kirjoitussuunta oikealta vasemmmalle';
$string['language'] = 'Kieli';
$string['languagegood'] = 'Tämä kielipaketti on ajantasalla! :-)';
$string['lastaccess'] = 'Viimeksi käytetty';
$string['lastedited'] = 'Viimeksi muokattu';
$string['lastlogin'] = 'Viimeisin kirjautuminen';
$string['lastmodified'] = 'Viimeksi muutettu';
$string['lastname'] = 'Sukunimi';
$string['latestlanguagepack'] = 'Tarkista moodle.org-sivuilta uusin kielipaketti';
$string['latestnews'] = 'Viimeisimmät uutiset';
$string['leavetokeep'] = 'Jätä tyhjäksi säilyttääksi nykyisen salasanasi.';
$string['license'] = 'GPL';
$string['list'] = 'Lista';
$string['listfiles'] = 'Lista tiedostoista $a:ssa';
$string['listofallpeople'] = 'Kaikki henkilöt';
$string['livelogs'] = 'Anna viimeisen tunnin loki';
$string['locale'] = 'fi_FI';
$string['location'] = 'Sijainti';
$string['loggedinas'] = 'Olet kirjautunut nimellä $a.';
$string['loggedinnot'] = 'Et ole kirjautunut.';
$string['login'] = 'Kirjaudu';
$string['login_failure_logs'] = 'Kirjautumisvirhelokit';
$string['loginas'] = 'Kirjaudu käyttäjänä';
$string['loginguest'] = 'Kirjaudu vieraana';
$string['loginsite'] = 'Kirjaudu sivustoon';
$string['loginsteps'] = 'Hei! Käytä hetki aikaa luodaksesi itsellesi käyttäjätunnus ja salasana sivustoon. Tämä mahdollistaa sivuston vapaan käytön.
Jotkut kurssit saattavat myös vaatia kertakäyttöisen \"avaimen\", jonka saat myöhemmin. Luodaksesi tunnuksen itsellesi sinun pitää:
<ol>
<li>Täyttää <a href=\"$a\">uusi tunnus</a> lomake henkilötiedoillasi.</li>
<li>Sähköposti lähetetään antamaasi osoitteeseen.</li>
<li>Lue postisi ja klikkaa linkkiä viestissä</li>
<li>Tunnuksesi vahvistetaan ja sinut kirjataan sisään.</li>
<li>Valitse kurssit, mihin haluat.</li>
<li>Jos kurssi vaatii \"avaimen\", käytä sitä, jonka sait opettajaltasi.</li>
<li>Nyt voit käyttää järjestelmää vapaasti. Vastaisuudessa kirjaudut vain antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan vieressä oleviin kenttiin.</li>
</ol>';
$string['loginstepsnone'] = '<p>Hei!</p>
<p>Jotta voisit käyttää kursseja, sinun pitää luoda itsellesi
käyttäjätunnus. Täytät vain itsellesi käyttätunnuksen ja salasanan, sitten käytät niitä tällä sivulla. Jos käyttäjätunnus on jo varattu, sinun pitää valita toinen käyttätunnus.</p>';
$string['loginto'] = 'Kirjaudu $a';
$string['loginusing'] = 'Kirjaudu tästä käyttäen tunnusta ja salasanaasi';
$string['logout'] = 'Kirjaudu ulos';
$string['logs'] = 'Tapahtumat';
$string['logtoomanycourses'] = '[ <a href=\"$a->url\">näytä lisää</a> ]';
$string['logtoomanyusers'] = '[ <a href=\"$a->url\">näytä lisää</a> ]';
$string['mailadmins'] = 'Tiedota ylläpitäjiä';
$string['mailstudents'] = 'Tiedota käyttäjiä';
$string['mailteachers'] = 'Tiedota opettajia';
$string['mainmenu'] = 'Päävalikko';
$string['makeafolder'] = 'Luo kansio';
$string['makeeditable'] = 'Jos annat WWW-palvelimelle kirjoitusoikeudet kansioon \'$a\', voit muokata tätä tiedostoa suoraan tältä sivulta.';
$string['manageblocks'] = 'Lohkot';
$string['managedatabase'] = 'Tietokanta';
$string['managefilters'] = 'Suotimet';
$string['managemodules'] = 'Moduulit';
$string['markedthistopic'] = 'Tämä aihe on merkitty aktiiviseksi';
$string['markthistopic'] = 'Merkitse tämä aihe aktiiviseksi.';
$string['maximumchars'] = 'Korkeintaan $a merkkiä';
$string['maximumgrade'] = 'Arviointimaksimi';
$string['maximumshort'] = 'Maksimi';
$string['maximumupload'] = 'Suurin lähetyskoko';
$string['maxsize'] = 'Suurin koko: $a';
$string['min'] = 'min';
$string['mins'] = 'min';
$string['minutes'] = 'minuuttia';
$string['miscellaneous'] = 'Muut';
$string['missingcategory'] = 'Sinun pitää valita kategoria';
$string['missingcity'] = 'Puuttuva kaupunki/paikkakunta';
$string['missingcountry'] = 'Puuttuva maa';
$string['missingdescription'] = 'Puuttuva kuvaus';
$string['missingemail'] = 'Puuttuva sähköpostiosoite';
$string['missingfirstname'] = 'Puuttuva etunimi';
$string['missingfullname'] = 'Puuttuva kokonimi';
$string['missinglastname'] = 'Puuttuva sukunimi';
$string['missingname'] = 'Puuttuva nimi';
$string['missingnewpassword'] = 'Puuttuva uusi salasana';
$string['missingpassword'] = 'Puuttuva salasana';
$string['missingshortname'] = 'Puuttuva lyhenne';
$string['missingshortsitename'] = 'Puuttuva sivuston lyhyt nimi ';
$string['missingsitedescription'] = 'Puuttuva sivuston kuvaus';
$string['missingsitename'] = 'Puuttuva sivuston nimi';
$string['missingstrings'] = 'Tarkista puuttuvat merkkijonot';
$string['missingstudent'] = 'Sinun pitää valita jotain';
$string['missingsummary'] = 'Puuttuva yhteenveto';
$string['missingteacher'] = 'Pitää valita jotain';
$string['missingurl'] = 'Puuttuva URL';
$string['missingusername'] = 'Puuttuva käyttäjänimi';
$string['modified'] = 'Muokattu';
$string['moduledeleteconfirm'] = 'Olet aikeissa poistaa kokonan moduulin \'$a\'. Kaikki tietokannassa olevat tiedot, jotka koskevat tätä moduulia, häviävät. Oletko VARMA, että haluat jatkaa?';
$string['moduledeletefiles'] = 'Kaikki moduulia \'$a\' koskevat tiedot on poistettu tietokannasta. Päättääksesi poiston (ja estääksesi moduulin näkyville tulon), sinun tulisi poistaa palvelimelta hakemisto: $a->directory';
$string['modulesetup'] = 'Asetetaan taulut moduuleille';
$string['modulesuccess'] = '$a taulut asetettu';
$string['moodleversion'] = 'Moodlen versio';
$string['more'] = 'lisää';
$string['mostrecently'] = 'viimeisimmät';
$string['move'] = 'Siirrä';
$string['movecategoryto'] = 'Siirrä kategoria kohtaan:';
$string['movecourseto'] = 'Siirrä kurssi kohtaan';
$string['movedown'] = 'Siirrä alas';
$string['movefilestohere'] = 'Siirrä tiedostot tänne';
$string['movefull'] = 'Siirrä $a tähän';
$string['movehere'] = 'Siirrä tänne';
$string['moveleft'] = 'Siirrä vasemmalle';
$string['moveright'] = 'Siirrä oikealle';
$string['moveselectedcoursesto'] = 'Siirrä valitut kurssit kohtaan';
$string['movetoanotherfolder'] = 'Siirrä toiseen kansioon';
$string['moveup'] = 'Siirrä ylös';
$string['mustconfirm'] = 'Vahvista kirjautumisesi ';
$string['mycourses'] = 'Omat kurssini';
$string['name'] = 'Nimi';
$string['namesocial'] = 'osio';
$string['nametopics'] = 'aihe';
$string['nameweeks'] = 'viikko';
$string['needed'] = 'Tarvittavat';
$string['never'] = 'Ei koskaan';
$string['neverdeletelogs'] = 'Älä poista tapahtumia';
$string['new'] = 'Uusi';
$string['newaccount'] = 'Uusi tunnus';
$string['newcourse'] = 'Uusi kurssi';
$string['newpassword'] = 'Uusi salasana';
$string['newpasswordtext'] = 'Hei $a->firstname,
Salasanasi sivustolla \'$a->sitename\' on vaihdettu ja sinulle on annettu uusi tilapäinen salasana
Uudet tunnuksesi ja salasanasi ovat seuraavat :
tunnus: $a->username
salasana: $a->newpassword
Käytä alla olevaa linkkiä vaihtaaksesi salasanasi:
$a->link
Useimmissa postiohjelmissa sinun tarvitsee vain klikata ylläolevaan linkkiä.
Jos tämä ei toimi, kopioi ja liitä osoite selaimen osoitekenttään.
Terveiset \'$a->sitename\' pääkäyttäjä,
$a->signoff';
$string['newpicture'] = 'Uusi kuva';
$string['newsitem'] = 'uutisaihe';
$string['newsitems'] = 'uutisaihetta';
$string['newsitemsnumber'] = 'Näytä uutisaiheet';
$string['newuser'] = 'Uusi käyttäjä';
$string['newusers'] = 'Uudet käyttäjät';
$string['next'] = 'Seuraava';
$string['no'] = 'Ei';
$string['nobody'] = 'Ei kukaan';
$string['nocoursesfound'] = 'Sanaa \'$a\' ei löytynyt kurssien nimistä';
$string['nocoursesyet'] = 'Ei kursseja tässä kategoriassa';
$string['noexistingadmins'] = 'Ei ylläpitäjiä. Tämä on vakava virhe, jota ei pitäisi koskaan tapahtua.';
$string['noexistingcreators'] = 'Ei kurssiylläpitäjiä';
$string['noexistingstudents'] = 'Ei yhtään opiskelijaa';
$string['noexistingteachers'] = 'Ei opettajia';
$string['nofilesselected'] = 'Mitään tiedostoa ei ole valittu palautettavaksi';
$string['nofilesyet'] = 'Tälle kurssille ei ole vielä lähetetty tiedostoja.';
$string['nograde'] = 'Ei arviointia';
$string['noimagesyet'] = 'Tälle kursille ei ole vielä lähetty kuvia.';
$string['nomorecourses'] = 'Muita haun ehdot täyttäviä kursseja ei löytynyt';
$string['none'] = 'Ei yhtään';
$string['nopotentialadmins'] = 'Ei mahdollisia ylläpitäjiä';
$string['nopotentialcreators'] = 'Ei mahdollisia kurssiylläpitäjiä';
$string['nopotentialstudents'] = 'Ei mahdollisia opiskelijoita';
$string['nopotentialteachers'] = 'Ei mahdollisia opettajia';
$string['noresults'] = 'Ei tuloksia';
$string['normal'] = 'Normaali';
$string['normalfilter'] = 'Normaali haku';
$string['nostudentsfound'] = 'Ei ketään';
$string['nostudentsingroup'] = 'Tässä ryhmässä ei ole vielä opiskelijoita';
$string['nostudentsyet'] = 'Kurssilla ei ole vielä opiskelijoita';
$string['nosuchemail'] = 'Sähköpostiosoitetta ei löydy';
$string['notavailable'] = 'Ei saatavilla';
$string['noteachersyet'] = 'Kurssilla ei ole vielä opettajaa';
$string['notenrolled'] = '$a ei ole tällä kursilla.';
$string['noteuserschangednonetocourse'] = 'Huom: Kurssin käyttäjät tulee palauttaa kun käyttäjätietoja palautetaan. Tämä asetus on muutettu sinun kohdaltasi.';
$string['nothingnew'] = 'Ei uutisia edellisen käyntisi jälkeen';
$string['noticenewerbackup'] = 'Tämä varmuuskopio on luoto Moodlen versiolla $a->backuprelease ($a->backupversion) ja se on uudempi kuin käyttämällesi palvelimelle asennttu versio $a->serverrelease ($a->serverversion). Tämä saattaa aiheuttaa palauttaessa joitain yhteensopivuusongelmia, koska varmuukopioiden alaspäin yhteensopivuutta ei voida taata.';
$string['notifyloginfailuresmessage'] = '$a->time, IP: $a->ip, Käyttäjä: $a->info';
$string['notifyloginfailuresmessageend'] = 'Voit katsella näitä tapahtumia osoitteessa $a/course/log.php?id=1&chooselog=1&modid=site_errors. ';
$string['notifyloginfailuresmessagestart'] = 'Tässä on lista epäonnistuneista kirjautumisyrityksitä edellisen ilmoituksen jälkeen';
$string['notifyloginfailuressubject'] = '$ :: Epäonnistuneiden kirjautumisyritysten ilmoitus';
$string['notincluded'] = 'Ei mukana';
$string['notingroup'] = 'Sinun pitää olla ryhmän jäsen nähdäksesi tämän aktiviteetin.';
$string['nousersmatching'] = 'Haku \'$a\' ei löytänyt käyttäjiä';
$string['nousersyet'] = 'Ei vielä käyttäjiä';
$string['now'] = 'nyt';
$string['numattempts'] = '$a epäonnistunutta kirjautumisyritystä';
$string['numberweeks'] = 'Viikkojen/aiheiden määrä';
$string['numdays'] = '$a päivää';
$string['numhours'] = '$a tuntia';
$string['numminutes'] = '$a minuuttia';
$string['numseconds'] = '$a sekuntia';
$string['numviews'] = 'katsottu $a kertaa';
$string['numweeks'] = '$a viikkoa';
$string['numwords'] = '$a sanaa';
$string['numyears'] = '$a vuotta';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opentoguests'] = 'Avoin vieraille';
$string['optional'] = 'vapaaehtoinen';
$string['order'] = 'Järjestys';
$string['other'] = 'Toinen';
$string['outline'] = 'Rakenne';
$string['page'] = 'Sivu';
$string['parentcoursenotfound'] = 'Isäntäkurssia ei löytynyt!';
$string['parentcoursenotmetacourse'] = 'Isäntäkurssia ei ole metakurssi!';
$string['parentfolder'] = 'Yläkansio';
$string['participants'] = 'Osallistujat';
$string['password'] = 'Salasana';
$string['passwordchanged'] = 'Salasana on vaihdettu';
$string['passwordconfirmchange'] = 'Vahvista salasanan vaihto';
$string['passwordrecovery'] = 'Kyllä, auta minua kirjautumisessa';
$string['passwordsdiffer'] = 'Salasanat eivät täsmää';
$string['passwordsent'] = 'Salasana on lähetetty';
$string['passwordsenttext'] = ' <p>Viesti on lähetetty osoitteeseen: $a->email.</p>
<p><b>Tarkista viestistä uusi salasanasi</b></p>
<p>uusi salasana on automaattisesti generoitu, joten haluat luultavasti
<a href=\"$a\"->link>vaihtaa sen sen joksikin helpommin muistettavaksi</a>.</p>';
$string['pathnotexists'] = 'Polkua ei löydy palvelimelta';
$string['pathslasherror'] = 'Polku ei voi päätyä kauttaviivaan \"/\"!';
$string['paymentinstant'] = 'Klikaa painiketta maksaaksesi kurssista ja rekisteröityäksesi kurssille.';
$string['paymentrequired'] = 'Tämä kurssi vaatii osallistumismaksun.';
$string['paymentsorry'] = 'Kiitokset maksusta! Maksuasi ei ole vielä rekisteröity järjestelmään ja sinua ei ole vielä rekisteröity kurssille \"$a->fullname\". Yritä uudelleen hetken kuluttua, mutta jos ongelma jatkuu ilmoita siitä $a->teacher tai sivuston ylläpitäjälle.';
$string['paymentthanks'] = 'Kiitokset maksusta! Sinut rekisteröity kurssille: <br /> \"$a\"';
$string['people'] = 'Henkilöt';
$string['personalprofile'] = 'Omat henkilötiedot';
$string['phone'] = 'Puhelin';
$string['phpinfo'] = 'PHP-info';
$string['popupwindow'] = 'Avaa tiedosto uudessa ikkunassa';
$string['potentialadmins'] = 'Mahdolliset ylläpitäjät';
$string['potentialcreators'] = 'Mahdolliset kurssiylläpitäjät';
$string['potentialstudents'] = 'Mahdolliset opiskelijat';
$string['potentialteachers'] = 'Mahdolliset opettajat';
$string['preferredlanguage'] = 'Haluttu kieli';
$string['preview'] = 'Esikatsele';
$string['previeworchoose'] = 'Esikatsele tai valitse teema';
$string['previous'] = 'Edellinen';
$string['publicdirectory'] = 'Julkinen hakemisto';
$string['publicdirectory0'] = 'Älä julkaise tätä sivua';
$string['publicdirectory1'] = 'Julkaise vain sivun nimi';
$string['publicdirectory2'] = 'Julkaise sivu linkkinä';
$string['publicsitefileswarning'] = 'Huom: kaikki pääsevät käsiksi tänne ladatuihin tiedostoihin';
$string['question'] = 'Kysymys';
$string['readinginfofrombackup'] = 'Luetaan dataa varmuuskopiosta';
$string['readme'] = 'LUEMINUT';
$string['recentactivity'] = 'Viimeisimmät tapahtumat';
$string['recentactivityreport'] = 'Viimeisimpien tapahtumien kattava raportti';
$string['refreshingevents'] = 'Päivitetään tapahtumia';
$string['registration'] = 'Rekisteröi Moodle';
$string['registrationemail'] = 'Tietoa sähköpostitse';
$string['registrationinfo'] = '<p>Tällä sivulla voi ilmaiseksi rekisteröidä Moodlen moodle.org sivulle. Rekisteröity käyttäjä lisätään postituslistaan tärkeitä tiedotuksia varten. Aiheena voi olla esim. tietoturva-aukon löytyminen ja uusista versioista tiedottaminen.</p>
<p>Oletuksena tietojasi ei anneta muiden käyttöön, eikä niitä myydä eteenpäin. Näitä tietoja kerätään vain tukea varten ja jotta saadaan tilastollista tietoa Moodlen käyttäjistä kokonaisuutena.</p>
<p>Voit halutessasi antaa sivustosi nimen, maan ja http-osoitteen muiden nähtäväksi.</p>
<p>Kaikki uudet rekisteröinnit tarkistetaan käsin, ennen kuin ne lisätään listaan, mutta tietoja voi päivittää ja tietosi voidaan halutessasi milloin tahansa ottaa pois kaikkien nähtävillä olevasta listasta.</p>';
$string['registrationno'] = 'En halua vastaanottaa sähköpostia';
$string['registrationsend'] = 'Lähetä rekisteröintitiedot sivulle moodle.org';
$string['registrationyes'] = 'Kyllä, tiedottakaa tärkeistä asioista';
$string['removeadmin'] = 'Poista ylläpitäjä';
$string['removecreator'] = 'Poista kurssiylläpitäjä';
$string['removestudent'] = 'Poista opiskelija';
$string['removeteacher'] = 'Poista opettaja';
$string['rename'] = 'Nimeä uudelleen';
$string['renamefileto'] = 'Nimeä tiedosto <b>$a</b> tiedostoksi';
$string['required'] = 'Vaadittu';
$string['requireskey'] = 'Tämä kurssi vaatii avaimen';
$string['requirespayment'] = 'Tämä kurssi vaatii osallistumismaksun';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Järjestä kurssit uudelleen nimen mukaan';
$string['resources'] = 'Resurssit';
$string['restore'] = 'Palauta';
$string['restorecancelled'] = 'Palautus peruutettu';
$string['restorecoursenow'] = 'Palauta kurssi nyt';
$string['restorefinished'] = 'Kurssin palautus tehty';
$string['restoreto'] = 'Palauta kohtaan';
$string['returningtosite'] = 'Jos sinulla on jo tunnus:';
$string['revert'] = 'Peruuta';
$string['role'] = 'Rooli';
$string['rss'] = 'RSS';
$string['rssarticles'] = 'Viimeisimpien RSS-artikkelien määrä';
$string['rsserror'] = 'Virhe RSS-tietoja luettaessa';
$string['rsstype'] = 'RSS-syöte tästä aktiviteetista';
$string['savechanges'] = 'Tallenna muutokset';
$string['saveto'] = 'Tallenna';
$string['scale'] = 'Asteikko';
$string['scales'] = 'Asteikot';
$string['scalescustom'] = 'Omat asteikot';
$string['scalescustomcreate'] = 'Lisää uusi asteikko';
$string['scalescustomno'] = 'Omia asteikoita ei ole vielä tehty';
$string['scalesstandard'] = 'Standardiasteikko';
$string['scalestip'] = 'Luodaksesi omia asteikkoja, käytä \'Asteikot...\' linkkiä kurssin ylläpitövalikossa.';
$string['schedule'] = 'Ajoita';
$string['scheduledbackupstatus'] = 'Ajoitetun varmuuskopioinnin tila';
$string['screenshot'] = 'Näyttökuva';
$string['search'] = 'Hae';
$string['searchagain'] = 'Hae uudelleen';
$string['searchcourses'] = 'Etsi kursseja';
$string['searchhelp'] = 'Voit hakea useampaa sanaa kerrallaan. <br /><br />sana : etsi mikä tahansa täsmäävä sana.<br />+sana : kaikkien sanojen tulee löytyä.<br />-sana : jätä pois kyseisen sanan sisältävät.';
$string['searchresults'] = 'Hakutulokset';
$string['sec'] = 'sekunti';
$string['secs'] = 'sekuntia';
$string['section'] = 'Osa';
$string['sections'] = 'Osat';
$string['select'] = 'Valittu';
$string['selectacountry'] = 'Valitse maa';
$string['selectednowmove'] = '$a tiedostoa valittu. Siirry nyt kohdehakemistoon ja paina \"Siirrä tiedostot tänne\"';
$string['senddetails'] = 'Lähetä tiedot sähköpostilla';
$string['separateandconnected'] = 'Eristyvä ja sosiaalinen oppiminen';
$string['serverlocaltime'] = 'Palvelimen aika';
$string['settings'] = 'Asetukset';
$string['shortname'] = 'Lyhenne';
$string['shortnametaken'] = 'Annettu kurssin lyhyt nimi on jo käytössä toisella kursilla.';
$string['shortsitename'] = 'Lyhyt nimi sivustolle (esim. yksi sana)';
$string['show'] = 'Näytä';
$string['showadvancedsettings'] = 'Näytä lisäasetukset';
$string['showall'] = 'Näytä kaikki $a';
$string['showallcourses'] = 'Näytä kaikki kurssit';
$string['showalltopics'] = 'Näytä kaikki aiheet';
$string['showallusers'] = 'Näytä kaikki käyttäjät';
$string['showallweeks'] = 'Näytä kaikki viikot';
$string['showgrades'] = 'Näytä arvioinnit';
$string['showlistofcourses'] = 'Näytä kurssilista';
$string['showonlytopic'] = 'Näytä vain aihe $a';
$string['showonlyweek'] = 'Näytä vain viikko $a';
$string['showrecent'] = 'Näytä viimeiset tapahtumat';
$string['showreports'] = 'Näytä tapahtumaraportti';
$string['showsettings'] = 'Näytä asetukset';
$string['showtheselogs'] = 'Näytä nämä tapahtumat';
$string['since'] = 'Alkaen';
$string['sincelast'] = 'viime kirjautumisen jälkeen';
$string['site'] = 'Sivusto';
$string['sitedefault'] = 'Sivuston oletus';
$string['siteerrors'] = 'Sivuston virheet';
$string['sitefiles'] = 'Sivuston tiedostot';
$string['sitelogs'] = 'Sivuston tapahtumat';
$string['sitenews'] = 'Sivuston uutiset';
$string['sitepartlist0'] = 'Vain sivuston opettajat voivat nähdä osallistujalistan.';
$string['sitepartlist1'] = 'Vain opettajat voivat nähdä osallistujalistan.';
$string['sites'] = 'Sivustot';
$string['sitesection'] = 'Lisää aihealue';
$string['sitesettings'] = 'Sivuston asetukset';
$string['siteteachers'] = 'Sivuston opettajat';
$string['size'] = 'Koko';
$string['sizeb'] = 'tavua';
$string['sizegb'] = 'Gt';
$string['sizekb'] = 'Kt';
$string['sizemb'] = 'Mt';
$string['socialheadline'] = 'Keskustelu - viimeisimmät aiheet';
$string['someallowguest'] = 'Jotkut kurssit saattavat sallia vierastunnukset.';
$string['someerrorswerefound'] = 'Joitain tietoja puuttui tai ne olivat vääränlaisia. Katso tarkemmat tiedot alta.';
$string['sortby'] = 'Lajittele';
$string['specifyname'] = 'Määrittele nimi';
$string['startdate'] = 'Kurssin aloituspäivämäärä';
$string['startsignup'] = 'Aloita nyt luomalla uusi käyttäjätunnus!';
$string['state'] = 'Maakunta';
$string['status'] = 'Tilanne';
$string['strftimedate'] = '%%d %%B %%Y';
$string['strftimedateshort'] = '%%d %%B';
$string['strftimedatetime'] = '%%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
$string['strftimedaytime'] = '%%a, %%H:%%M';
$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d %%b %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimetime'] = '%%H:%%M';
$string['stringsnotset'] = 'Seuraavat merkkijonot eivät ole määriteltynä tiedostossa $a';
$string['studentnotallowed'] = 'Valitettavasti et voi liittyä kurssille tunnuksella \'$a\'';
$string['students'] = 'Opiskelijat';
$string['studentsandteachers'] = 'Opiskelijat ja opettajat';
$string['subcategories'] = 'Alakategoriat';
$string['success'] = 'Valmis!';
$string['summary'] = 'Yhteenveto';
$string['summaryof'] = '$a Yhteenveto';
$string['supplyinfo'] = 'Ole hyvä ja kerro jotain itsestäsi';
$string['teacheronly'] = 'vain $a :lle';
$string['teacherroles'] = 'Roolit';
$string['teachers'] = 'Opettajat';
$string['textediting'] = 'Kun muokkaat tekstiä';
$string['texteditor'] = 'Käytä vakiotyylisiä web-lomakkeita';
$string['textformat'] = 'Teksti';
$string['thanks'] = 'Kiitokset';
$string['theme'] = 'Teema';
$string['themes'] = 'Teemat';
$string['themesaved'] = 'Uusi teema tallennettu';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Suomi';
$string['time'] = 'Aika';
$string['timezone'] = 'Aikavyöhyke';
$string['to'] = 'Saakka';
$string['today'] = 'Tänään';
$string['todaylogs'] = 'Päivän tapahtumat';
$string['toomanytoshow'] = 'Liian paljon käyttäjiä näytettäväksi';
$string['top'] = 'Ylös';
$string['topic'] = 'Aihe';
$string['topichide'] = 'Piilota tämä aihe';
$string['topicoutline'] = 'Aiheen kuvaus';
$string['topicshow'] = 'Näytä tämä aihe';
$string['total'] = 'Yhteensä';
$string['trysearching'] = 'Kokeile hakutoimintoa.';
$string['turneditingoff'] = 'Muokkaustila pois';
$string['turneditingon'] = 'Muokkaustila päälle';
$string['undecided'] = 'Valitsematon';
$string['unenrol'] = 'Poista kurssilta';
$string['unenrolallstudents'] = 'Poista kaikki opiskelijat';
$string['unenrolallstudentssure'] = 'Oletko varma että haluat poistaa kaikki opiskelijat tältä kurssilta?';
$string['unenrolme'] = 'Poista minut kurssilta $a';
$string['unenrolsure'] = 'Oletko varma, että haluat poistaa käyttäjän $a tältä kurssilta?';
$string['unfinished'] = 'Kesken';
$string['unknowncategory'] = 'Tuntematon kategoria';
$string['unlimited'] = 'Rajoittamaton';
$string['unpacking'] = 'Puretaan $a';
$string['unsafepassword'] = 'Liian helposti arvattava tai muuten huono salasana. Kokeile jotain muuta';
$string['unusedaccounts'] = 'Käyttäjätunnukset, jotka ovat olleet käyttämättä yli $a päivää, poistetaan automaattisesti.';
$string['unzip'] = 'Unzip';
$string['unzippingbackup'] = 'Puretaan varmuuskopiota';
$string['up'] = 'Ylös';
$string['update'] = 'Päivitä';
$string['updated'] = 'Päivitetty $a';
$string['updatemyprofile'] = 'Päivitä profiilini';
$string['updatesevery'] = 'Päivitä joka $a sekunti';
$string['updatethis'] = 'Päivitä tämä $a';
$string['updatethiscourse'] = 'Päivitä tämä kurssi';
$string['updatinga'] = 'Päivitetään $a';
$string['updatingain'] = 'Päivitetään $a->what (kohdassa $a->in)';
$string['upload'] = 'Lähetä';
$string['uploadafile'] = 'Hae tiedosto';
$string['uploadedfile'] = 'Tiedoston lähetys onnistui';
$string['uploadedfileto'] = 'Tiedosto $a->file lähetty hakemistoon $a->directory';
$string['uploadedfiletoobig'] = 'Anteeksi, mutta tiedosto on liian suuri ( raja on $a tavua)';
$string['uploadfailednotrecovering'] = 'Tiedoston lähettäminen ei onnistunut koska tiedostossa \"$a->name\" oli ongelmia. <br /> Havaitut ongelmat olivat: <br /> $a->problem <br />';
$string['uploadfilelog'] = 'Tiedoston $a lähetys tapahtumat';
$string['uploadformlimit'] = 'Lähetetyn tiedoston koko ylitti lomakkeen asettamat rajat';
$string['uploadlabel'] = 'Otsikko:';
$string['uploadnofilefound'] = 'Tiedostoa ei löytynyt, valitsitko varmasti lähetettävän tiedoston?';
$string['uploadnotallowed'] = 'Tiedostojen latausta sivustolle ei sallita.';
$string['uploadoldfilesdeleted'] = 'Vanhat tiedostot on poistettu tiedostoalueelta.';
$string['uploadpartialfile'] = 'Tiedoston lähetys onnistui vain osittain';
$string['uploadproblem'] = 'Tuntematon virhe tallennettaessa tiedostoa \'$a\'. (Ehkä se oli liian suuri?)';
$string['uploadrenamedchars'] = 'Tiedosto nimettin uudelleen \"$a->oldname\" > \"$a->newname\" nimessä olleiden kiellettyjen merkkien vuoksi.';
$string['uploadrenamedcollision'] = 'Tiedosto nimettin uudelleen \"$a->oldname\" > \"$a->newname\" koska nimi oli ristiriidassa aikeisempien tiedostojan kanssa';
$string['uploadserverlimit'] = 'Lähetyksen koko oli suurempi kuin www-palvelimelle asetettu maksimikoko.';
$string['uploadthisfile'] = 'Lähetä tämä tiedosto';
$string['uploadusers'] = 'Lähetä käyttäjät';
$string['usedinnplaces'] = 'Käytössä $a paikassa';
$string['user'] = 'Käyttäjä';
$string['userconfirmed'] = 'Vahvistettu $a';
$string['userdata'] = 'Käyttäjän tiedot';
$string['userdeleted'] = 'Tämä tunnus on poistettu';
$string['userdescription'] = 'Kuvaus';
$string['userfiles'] = 'Käyttäjän tiedostot';
$string['userlist'] = 'Käyttäjälista';
$string['username'] = 'Käyttäjätunnus';
$string['usernameexists'] = 'Tämä käyttäjätunnus on jo käytössä, valitse joku muu.';
$string['usernotconfirmed'] = 'a$ ei voida vahvistaa';
$string['userprofilefor'] = 'Käyttäjän $a henkilötiedot';
$string['users'] = 'Käyttäjät';
$string['usersnew'] = 'Uudet käyttäjät';
$string['userzones'] = 'Käyttäjien alueet';
$string['usethiscourse'] = 'Käytä tätä kurssia';
$string['usingexistingcourse'] = 'Käytä olemassaolevaa kurssia';
$string['version'] = 'Versio';
$string['view'] = 'Näkymä';
$string['virusfound'] = 'Ylläpitäjä huomio! Clam AV löysi viruksen käyttäjän $a->user kurssille $a->course lähettämästä tiedostosta. Tässä on Clam AV:n tiedot tapahtuneesta:';
$string['virusfoundlater'] = 'Kurssille $a->course $a->date lähettämästäsi tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Tiedostollesi on tapahtunut seuraavaa:
$a->action
Jos tämä on tehtävän palautus, uudelleenlähetys saattaa olla tarpeen jotta arviointi voidaan suorittaa.';
$string['virusfoundlateradmin'] = 'Ylläpitäjä huomio! Kurssille $a->user kurssille $a->course $a->date lähettämästä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Tiedostolle on tapahtunut seuraavaa:
$a->action
Käyttäjälle on ilmoitettu tapahtuneesta.';
$string['virusfoundlateradminnolog'] = 'Ylläpitäjä huomio! Lähetetystä tiedostosta $a->filename on löytynyt virus. Moodle ei voinut selvittää tiedoston lähettäjää.
Tiedostolle on tapahtunut seuraavaa:
$a->action';
$string['virusfoundsubject'] = '$a : Viruksen saastuttama!';
$string['virusfounduser'] = 'Tiedosto $a, jonka lähetit, on viruksen saastuttama. Tiedoston lähetys ei onnistunut.';
$string['virusplaceholder'] = 'Lähetetty tiedoto oli viruksen saastuttama ja tiedosto on eristetty tai tuhottu. Käyttäjälle on ilmoitettu asiasta.';
$string['visibletostudents'] = 'Myös $a näkevät tämän';
$string['webpage'] = 'Web-sivu';
$string['week'] = 'Viikko';
$string['weekhide'] = 'Piilota tämä viikko';
$string['weeklyoutline'] = 'Viikkonäkymä';
$string['weekshow'] = 'Näytä tämä viikko';
$string['welcometocourse'] = 'Tervetuloa kurssille $a';
$string['welcometocoursetext'] = 'Tervetuloa kurssille $a->coursename!
Ensimmäiseksi sinun kannattaa muokata profiiliasi jotta muut voivat tutustua sinuun:
$a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = 'Miksi haluat kutsuttavan zip-tiedostoa?';
$string['withchosenfiles'] = 'Valituilla tiedostoilla';
$string['withoutuserdata'] = 'ilman käyttäjien tiedostoja';
$string['withuserdata'] = 'käyttäjien tiedostojen kanssa';
$string['wordforstudent'] = 'Sana opiskelijalle';
$string['wordforstudenteg'] = 'esim. opiskelija, osallistuja jne...';
$string['wordforstudents'] = 'Sana opiskelijoille';
$string['wordforstudentseg'] = 'esim. opiskelijat, osallistujat jne...';
$string['wordforteacher'] = 'Sana opettajalle';
$string['wordforteachereg'] = 'esim. opettaja, ohjaaja jne...';
$string['wordforteachers'] = 'Sana opettajille';
$string['wordforteacherseg'] = 'esim. opettajat, ohjaajat jne...';
$string['writingcategoriesandquestions'] = 'Kirjoitetaan kategorioita ja kysymyksiä';
$string['writingcoursedata'] = 'Kirjoitetaan kurssidataa';
$string['writingeventsinfo'] = 'Kirjoitetaan tapahtumien tietoja';
$string['writinggeneralinfo'] = 'Kirjoitetaan yleistietoja';
$string['writinggroupsinfo'] = 'Kirjoitetaan ryhmien tietoja';
$string['writingheader'] = 'Kirjoitetaan otsikkoa';
$string['writingloginfo'] = 'Kirjoitetaan lokitietoja';
$string['writingmessagesinfo'] = 'Kirjoitetaan viestien tietoja';
$string['writingmoduleinfo'] = 'Kirjoitetaan modulitietoja';
$string['writingscalesinfo'] = 'Kirjoitetaan asteikkotietoja';
$string['writinguserinfo'] = 'Kirjoitetaan käyttäjätietoja';
$string['wrongpassword'] = 'Väärä salasana';
$string['yes'] = 'Kyllä';
$string['youareabouttocreatezip'] = 'Olet aikeissa luoda zip tiedoston, joka sisältää';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = 'Olet aikeissa aloittaa palautusprosessin kurssille';
$string['yourlastlogin'] = 'Viimeisin kirjautumisesi oli:';
$string['yourself'] = 'sinä itse';
$string['yourteacher'] = '{$a}si';
$string['zippingbackup'] = 'Pakataan varmuskopiota';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.