Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 5c0dc0ac31
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 60 lines (55 sloc) 3.651 kb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
<?PHP // $Id$
      // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005011000)


$string['allowresubmit'] = 'Sta herhaald insturen toe';
$string['assignmentdetails'] = 'De details van de opdracht';
$string['assignmentmail'] = '$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht \'$a->assignment\'
Hij is toegevoegd aan je ingestuurde opdracht:
$a->url';
$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher heeft feedback gepost voor je bijdrage aan de opdracht \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
Hij is toegevoegd aan je ingestuurde <a href=\"$a->url\">opdracht</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Naam van de opdracht';
$string['assignmenttype'] = 'Soort opdracht';
$string['configmaxbytes'] = 'Standaard maximumgrootte voor alle opdrachten op de site (afhankelijk van vaklimieten en andere lokale instellingen)';
$string['description'] = 'Beschrijving ';
$string['duedate'] = 'Uiterste inleverdatum';
$string['duedateno'] = 'Geen uiterste inleverdatum';
$string['early'] = '$a vroeg';
$string['emailteachermail'] = '$a->username heeft de inzending voor opdracht $a->assignment aangepast.

Je kunt ze hier vinden:

$a->url';
$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username heeft de inzending voor opdracht <i>$a->assignment</i> aangepast.<br /><br />
Je kunt ze hier vinden:
Je kunt het <a href=\"$a->url\"> nakijken op de website</a>.';
$string['emailteachers'] = 'Stuur een e-mail als waarschuwing naar de leraren';
$string['existingfiledeleted'] = 'Het vorige bestand is verwijderd: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Het updaten van de feedback op de ingestuurde opdracht van gebruiker $a is niet gelukt';
$string['feedback'] = 'Feedback';
$string['feedbackupdated'] = 'De feedback op ingestuurde opdrachten is voor $a mensen bijgewerkt';
$string['late'] = '$a laat';
$string['maximumgrade'] = 'Maximale cijfer';
$string['maximumsize'] = 'Maximale grootte ';
$string['modulename'] = 'Opdracht';
$string['modulenameplural'] = 'Opdrachten';
$string['newsubmissions'] = 'Ingestuurde opdrachten';
$string['notgradedyet'] = 'Nog niet beoordeeld';
$string['notsubmittedyet'] = 'Nog niet ingestuurd';
$string['overwritewarning'] = 'Waarschuwing: als je opnieuw een opdracht instuurt OVERSCHRIJFT deze de huidige ingestuurde opdracht';
$string['saveallfeedback'] = 'Bewaar al mijn feedback';
$string['submissionfeedback'] = 'Feedback op de ingestuurde opdracht';
$string['submissions'] = 'Ingestuurde opdrachten';
$string['submitassignment'] = 'Stuur je opdracht in door dit formulier in te vullen';
$string['submitted'] = 'Ingestuurd';
$string['typeoffline'] = 'Off line activiteit';
$string['typeuploadsingle'] = 'Upload een bestand';
$string['uploadbadname'] = 'In deze bestandsnaam staan rare tekens, het bestand kon daardoor niet worden geüpload';
$string['uploadedfiles'] = 'Ingestuurde bestanden';
$string['uploaderror'] = 'Er is een fout geconstateerd tijdens het opslaan van het bestand op de server';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'Het bestand werd prima geüpload, maar je bijdrage kon niet worden bijgewerkt!';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Helaas is dat bestand te groot (de toegestane grootte is $a bytes)';
$string['uploadnofilefound'] = 'Er werd geen bestand gevonden - weet je zeker dat je er één geselecteerd had om te uploaden?';
$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' werd prima geüpload, maar je bijdrage werd niet verwerkt!';
$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' met succes geüpload ';
$string['viewfeedback'] = 'Bekijk de cijfers en feedback voor de opdrachten';
$string['viewsubmissions'] = 'Bekijk $a ingestuurde opdrachten';
$string['yoursubmission'] = 'Jouw ingestuurde opdracht';

?>
Something went wrong with that request. Please try again.