Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
98 lines (94 sloc) 4.6 KB
<?PHP // $Id$
// calendar.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
$string['april'] = 'April';
$string['august'] = 'Augustus';
$string['calendar'] = 'Kalender';
$string['calendarheading'] = '$a Kalender';
$string['clickhide'] = 'Verberg';
$string['clickshow'] = 'Toon';
$string['confirmeventdelete'] = 'Wil je deze activiteit echt wissen?';
$string['courseevents'] = 'Vak';
$string['dayview'] = 'Per dag';
$string['daywithnoevents'] = 'Vandaag geen activiteiten';
$string['december'] = 'December';
$string['deleteevent'] = 'Wis activiteit';
$string['detailedmonthview'] = 'Gedetaileerd maandoverzicht';
$string['durationnone'] = 'Geen tijdsduur';
$string['durationuntil'] = 'Tot';
$string['editevent'] = 'Bewerk activiteit';
$string['errorbeforecoursestart'] = 'Je kunt geen activiteit plannen voor de startdatum van het vak';
$string['errorinvaliddate'] = 'Ongeldige datum';
$string['errornodescription'] = 'Beschrijving verplicht';
$string['errornoeventname'] = 'Naam verplicht';
$string['eventdate'] = 'Datum';
$string['eventdescription'] = 'Beschrijving';
$string['eventduration'] = 'Tijdsduur';
$string['eventendtime'] = 'Eindigt';
$string['eventinstanttime'] = 'Uur';
$string['eventkind'] = 'Soort activiteit';
$string['eventname'] = 'Naam';
$string['eventsfor'] = '$a activiteiten';
$string['eventstarttime'] = 'Start uur';
$string['eventtime'] = 'Uur';
$string['eventview'] = 'Details';
$string['expired'] = 'Verloopt';
$string['explain_lookahead'] = 'Met deze instelling stel in hoeveel dagen vooruit je activiteiten op de kalender worden weergegeven. Activiteiten die later gebeuren, worden niet getoond. Merk op dat <strong> er geen garantie is </strong> dat alle activiteiten in dit tijdskader getoond zullen worden; als er teveel zijn (meer dan de \"maximum aantal getoonde activiteiten \" instelling) dan zullen de activiteiten het verst in de toekomst niet getoond worden.';
$string['explain_maxevents'] = 'Deze instelling stelt het maximum aantal getoonde activiteiten in. Als je hier een groot getal ingeeft, dan is het mogelijk dat het tonen van de komende activiteiten een groot deel van je scherm innemen.';
$string['explain_startwday'] = 'Deze instelling configureert de manier waarop de maandkalenders getoond worden. Gebruik ze om die te tonen zoals je gewoon bent ze te zien.';
$string['february'] = 'Februari';
$string['fri'] = 'Vr';
$string['friday'] = 'Vrijdag';
$string['globalevents'] = 'Site';
$string['groupevents'] = 'Groep';
$string['hidden'] = 'verborgen';
$string['january'] = 'Januari';
$string['july'] = 'Juli';
$string['june'] = 'Juni';
$string['manyevents'] = '$a activiteiten';
$string['march'] = 'Maart';
$string['may'] = 'Mei';
$string['mon'] = 'Ma';
$string['monday'] = 'Maandag';
$string['monthlyview'] = 'Per maand';
$string['newevent'] = 'Nieuwe activiteit';
$string['november'] = 'November';
$string['october'] = 'Oktober';
$string['oneevent'] = '1 activiteit';
$string['pref_lookahead'] = 'Kijk naar komende activiteiten';
$string['pref_maxevents'] = 'Maximum aantal getoonde activiteiten';
$string['pref_startwday'] = 'Eerste dag van de week';
$string['preferences'] = 'Voorkeuren';
$string['preferences_available'] = 'Persoonlijke voorkeuren';
$string['sat'] = 'Za';
$string['saturday'] = 'Zaterdag';
$string['september'] = 'September';
$string['shown'] = 'Getoond';
$string['spanningevents'] = 'Komende activiteiten';
$string['sun'] = 'Zo';
$string['sunday'] = 'Zondag';
$string['thu'] = 'Do';
$string['thursday'] = 'Donderdag';
$string['today'] = 'Vandaag';
$string['tomorrow'] = 'Morgen';
$string['tt_deleteevent'] = 'Wis activiteit';
$string['tt_editevent'] = 'Bewerk activiteit';
$string['tt_hidecourse'] = 'Vakactiviteiten worden getoond (klik om te verbergen)';
$string['tt_hideglobal'] = 'Site activiteiten worden getoond (klik om te verbergen)';
$string['tt_hidegroups'] = 'Groepsactiviteiten worden getoond (klik om te verbergen)';
$string['tt_hideuser'] = 'Persoonlijke activiteiten worden getoond (klik om te verbergen)';
$string['tt_showcourse'] = 'Vakactiviteiten zijn verborgen (klik om te tonen)';
$string['tt_showglobal'] = 'Site activiteiten zijn verborgen (klik om te tonen)';
$string['tt_showgroups'] = 'Groepactiviteiten zijn verborgen (klik om te tonen';
$string['tt_showuser'] = 'Gebruikersactiviteiten zijn verborgen (klik om te tonen';
$string['tue'] = 'Di';
$string['tuesday'] = 'Dinsdag';
$string['typecourse'] = 'Vak';
$string['typegroup'] = 'Groep';
$string['typesite'] = 'Site';
$string['typeuser'] = 'Persoonlijk';
$string['upcomingevents'] = 'Komende activiteit';
$string['userevents'] = 'Persoonlijk';
$string['wed'] = 'Wo';
$string['wednesday'] = 'Woensdag';
$string['yesterday'] = 'Gisteren';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.