Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
58 lines (50 sloc) 2.83 KB
<?PHP // $Id$
// assignment.php - created with Moodle 1.2 Beta +++ (2004031300)
$string['allowresubmit'] = 'Salli uudelleenlähetys';
$string['assignmentdetails'] = 'Tehtävän tiedot';
$string['assignmentmail'] = '$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä \'$a->assignment\'
Voit nähdä sen osoitteessa:
$a->url
';
$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher on lähettänyt sinulle palautetta tehtävästä \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
Voit nähdä sen osoitteessa:
<a href=\"$a->url\">Tehtävän palautus</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Tehtävän nimi';
$string['assignmenttype'] = 'Tehtävän tyyppi';
$string['configmaxbytes'] = 'Oletus maksimi tehtävä koko kaikille tehtäville sivulla (kohde kurssi rajoituksille ja muille paikallisille asetuksille)';
$string['description'] = 'Kuvaus';
$string['duedate'] = 'Palautuspvm.';
$string['duedateno'] = 'Ei palautuspäivämäärää';
$string['early'] = '$a ennen';
$string['existingfiledeleted'] = 'Tiedosto on poistettu: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Palautteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle $a';
$string['feedback'] = 'Palaute';
$string['feedbackupdated'] = 'Palaute päivitetty oppilaalle $a';
$string['late'] = '$a myöhässä';
$string['maximumgrade'] = 'Arviointipisteet';
$string['maximumsize'] = 'Maksimikoko';
$string['modulename'] = 'Tehtävä';
$string['modulenameplural'] = 'Tehtävät';
$string['newsubmissions'] = 'Palautetut tehtävät';
$string['notgradedyet'] = 'Ei vielä arvioitu';
$string['notsubmittedyet'] = 'Ei vielä palautettu';
$string['overwritewarning'] = 'Varoitus: uudelleen lähettäminen korvaa aiemman vastauksesi';
$string['saveallfeedback'] = 'Tallenna palaute';
$string['submissionfeedback'] = 'Palaute tehtävästä';
$string['submissions'] = 'Lähetetyt';
$string['submitassignment'] = 'Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta';
$string['submitted'] = 'Lähetetty';
$string['typeoffline'] = 'Offline aktiviteetti';
$string['typeuploadsingle'] = 'Lähetä yksi tiedosto';
$string['uploadbadname'] = 'Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.';
$string['uploadedfiles'] = 'lähetetyt tiedostot';
$string['uploaderror'] = 'Tiedoston tallentamisessa palvelimelle tapahtui virhe.';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'Tiedosto saapui palvelimelle, mutta vastauksesi tallentamisessa tapahtui virhe.';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Pahus, tiedosto jota yritit lähettää on liian suuri. (Kokorajoitus on $a tavua);';
$string['uploadnofilefound'] = 'Tiedostoa ei löydy, oletko varma että valitsit lähetettävän tiedoston.';
$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' vastaanotettiin, mutta lähetystäsi ei rekisteröity. ';
$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' on vastaanotettu palvelimelle.';
$string['viewfeedback'] = 'Katso tehtävien arviointeja ja palautteita.';
$string['viewsubmissions'] = 'Katso $a palautettuja tehtäviä';
$string['yoursubmission'] = 'Vastauksesi';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.