Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

77 lines (69 sloc) 4.836 kB
<?PHP // $Id$
// assignment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
$string['allowresubmit'] = 'Umožnit znovuodevzdání';
$string['assignmentdetails'] = 'Podrobnosti';
$string['assignmentmail'] = '$a->teacher zaslal komentar k vasemu odevzdanemu ukolu \'$a->assignment\'.
Naleznete jej pripojeny k vasemu ukolu na adrese:
$a->url';
$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher zaslal komentář k vašemu odevzdanému úkolu \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />. Naleznete jej připojený k <a href=\"$a->url\">vašemu úkolu</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Název úkolu';
$string['assignmenttype'] = 'Typ úkolu';
$string['availabledate'] = 'Dostupné od';
$string['comment'] = 'Komentář';
$string['commentinline'] = 'Komentovat v textu';
$string['configmaxbytes'] = 'Výchozí maximální velikost odevzdávaného úkolu (může být upravena nastavením kurzu a dalšími lokálními proměnnými)';
$string['description'] = 'Popis';
$string['duedate'] = 'Termín odevzdání';
$string['duedateno'] = 'Netermínováno';
$string['early'] = '$a včas';
$string['editmysubmission'] = 'Upravit odevzdaný úkol';
$string['emailteachermail'] = '$a->username upravil(a) svuj odevzdany ukol \'$a->assignment\'
Aktualizovane reseni je dostupne na:
$a->url';
$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username upravil(a) svůj odevzdaný úkol <em>\'$a->assignment\'</em><br /><br />
Aktualizované řešení je <a href=\"$a->url\">dostupné zde</a>.';
$string['emailteachers'] = 'Upozorňovat učitele emailem';
$string['emptysubmission'] = 'Zatím jste nic neodevzdali';
$string['existingfiledeleted'] = 'Stávající soubor byl smazán: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Selhala aktualizace odpovědi pro uživatele $a';
$string['feedback'] = 'Odpověď';
$string['feedbackfromteacher'] = 'Odpověď od: $a';
$string['feedbackupdated'] = 'Aktualizovány odpovědi pro $a uživatelů';
$string['helpoffline'] = '<p>Tento typ je užitečný, pakliže ke splnění úkolu je potřeba využít jiné prostředky, než nabízí Moodle - například práce na webu, rozhovor tváří v tvář apod.</p><p>Studenti vidí popis úkolu (zadání), ale nemohou odevzdávat žádný soubor. Hodnocení funguje normálně a studenti jsou o něm informováni.</p>';
$string['helponline'] = '<p>V tomto typu úkolu se od studentů očekává úprava libovolného textu s použitím běžných editačních nástrojů. Učitelé mohou odevzdaný text hodnotit online a dokonce do něj přidávat komentáře či jej upravovat.</p>
<p>Znáte-li starší verze Moodlu, plní tento typ úkolu stejnou funkci jako modul Poznámkový blok (orig. Journal).</p>';
$string['helpuploadsingle'] = '<p>Tento typ úkolu umožňuje každému účastníkovi kurzu nahrát (angl. upload) jeden soubor libovolného typu jako vypracování úkolu.</p><p>Souborem může být dokument Wordu, obrázek, ZIP archív, zdrojový kód programu, prostě cokoliv, co mají studenti za úkol odevzdat.';
$string['late'] = '$a pozdě';
$string['maximumgrade'] = 'Nejlepší známka';
$string['maximumsize'] = 'Největší velikost';
$string['modulename'] = 'Úkol';
$string['modulenameplural'] = 'Úkoly';
$string['newsubmissions'] = 'Úkoly odevzdány';
$string['noassignments'] = 'Zatím nebyly vloženy žádné úkoly';
$string['noattempts'] = 'Tento úkol se zatím nikdo nepokusil odevzdat';
$string['notgradedyet'] = 'Zatím neklasifikováno';
$string['notsubmittedyet'] = 'Zatím neodevzdáno';
$string['overwritewarning'] = 'Upozornění: znovu odevzdaný úkol NAHRAZUJE dřívější verzi (předchozí bude odstraněna)';
$string['preventlate'] = 'Zakázat pozdní odevzdávání';
$string['saveallfeedback'] = 'Uložit všechny mé odpovědi';
$string['submission'] = 'Odevzdání';
$string['submissionfeedback'] = 'Odpověď na odevzdaný úkol';
$string['submissions'] = 'Odevzdané úkoly';
$string['submissionsaved'] = 'Vaše změny byly uloženy';
$string['submitassignment'] = 'Odevzdejte vaše úkoly pomocí tohoto formuláře';
$string['submitted'] = 'Odevzdáno';
$string['typeoffline'] = 'Offline činnost';
$string['typeonline'] = 'Online text';
$string['typeuploadsingle'] = 'Odevzdat soubor';
$string['uploadbadname'] = 'Název tohoto souboru obsahuje podivné znaky a nemůže být proto odevzdán';
$string['uploadedfiles'] = 'odevzdaných souborů';
$string['uploaderror'] = 'Vyskytla se chyba při ukládání souboru na serveru';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'Soubor jsem načetl, ale nemohu aktualizovat odevzdání vašeho úkolu!';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Je mi líto, ale tento soubor je příliš velký (limit je $a bytů)';
$string['uploadnofilefound'] = 'Soubor nenalezen! Určitě jste vybrali soubor k odevzdání?';
$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' jsem načetl, ale odevzdání nebylo registrováno!';
$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' úspěšně odevzdán';
$string['viewfeedback'] = 'Zobrazit hodnocení vypracovaného úkolu';
$string['viewsubmissions'] = 'Zobrazit $a odevzdaných úkolů';
$string['yoursubmission'] = 'Vaše odevzdání';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.