Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 61 lines (54 sloc) 3.34 KB
<?PHP // $Id$
// assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
$string['allowresubmit'] = 'Tillad gentagelser';
$string['assignmentdetails'] = 'Opgave detaljer';
$string['assignmentmail'] = '$a->teacher har kikket det du har afleveret igennem og kommenteret det \'$a->assignment\'
Du kan se evt. kommentarer i slutningen af det du har afleveret på
$a->url';
$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher har kikket det du har afleveret igennem og kommenteret det: \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
Du kan se evt. kommentarer i slutningen på <a href=\"$a->url\">det du har afleveret</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Opgave navn';
$string['assignmenttype'] = 'Opgave type';
$string['configmaxbytes'] = 'General maksimum filstørrelse for alle afleveringsopgaver på sitet (Underlagt kursus begrænsninger og andre lokale indstillinger)';
$string['description'] = 'Beskrivelse';
$string['duedate'] = 'Afleveringsdato';
$string['duedateno'] = 'Ingen afleveringsfrist';
$string['early'] = '$a for tidlig';
$string['emailteachermail'] = '$a->username har opdateret deres opgaveafleveringer for \'$a->assignment\'
Det kan hentes her:
$a->url';
$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username har opdateret deres opgaveaflevering for <i>\'$a->assignment\'</i><br /><br />Det kan hentes på <a href=\"$a->url\">websiden</a>.';
$string['emailteachers'] = 'E-mail advarsel til lærere';
$string['existingfiledeleted'] = 'Eksisterende fil er blevet slettet: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Mislykkedes at opdatere feedback på aflevering for bruger $a';
$string['feedback'] = 'Feedback';
$string['feedbackupdated'] = 'Afleverings feedback opdateret for $a ';
$string['late'] = '$a for sent';
$string['maximumgrade'] = 'Maksimum karakterer';
$string['maximumsize'] = 'Maksimum størrelse';
$string['modulename'] = 'Opgave';
$string['modulenameplural'] = 'Opgaver';
$string['newsubmissions'] = 'Opgaver afleveret';
$string['noassignments'] = 'Der er ingen opgaver endnu';
$string['notgradedyet'] = 'Ikke bedømt endnu';
$string['notsubmittedyet'] = 'Ikke afleveret endnu';
$string['overwritewarning'] = 'Advarsel: hvis du uploader igen, vil det erstatte den nuværende version';
$string['saveallfeedback'] = 'Gem alt mit feedback';
$string['submissionfeedback'] = 'Afleverings feedback';
$string['submissions'] = 'Afleveringer';
$string['submitassignment'] = 'Aflevér din opgave ved hjælp af denne formular';
$string['submitted'] = 'Afleveret';
$string['typeoffline'] = 'Offline aktivitet';
$string['typeuploadsingle'] = 'Upload en enkelt fil';
$string['uploadbadname'] = 'Dette filnavn indeholdt ugyldige tegn og kunne ikke uploades';
$string['uploadedfiles'] = 'uploaded filer';
$string['uploaderror'] = 'Fejl mens filen blev gemt på serveren';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'Filen var OK uploaded, men din aflevering blev ikke opdateret';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Beklager, men filen er for stor (grænse er $a bytes)';
$string['uploadnofilefound'] = 'Ingen filer fundet, er du sikker på at du har valgt at uploade en? Det kan være at filen er for stor. ';
$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' blev uploaded OK, men afleveringen blev ikke registreret';
$string['uploadsuccess'] = 'Uploaded \'$a\' korrekt';
$string['viewfeedback'] = 'Se opgave karakterer og feedback';
$string['viewsubmissions'] = 'Se $a afleverede opgaver';
$string['yoursubmission'] = 'Din aflevering';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.