Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 79 lines (59 sloc) 2.031 kb
README FOR CATALAN PLUGIN
-------------------------
La traducció de Moodle al català és obra de la comunitat "Moodle en català"
<http://moodle.org/course/view.php?id=39>. Va ser iniciada en 2002 pel CENT,
Centre d'Educació i Noves Tecnologies de la Universitat Jaume I de Castelló,
que hi continua donant suport tècnic.
Per actualitzar la traducció de Moodle al català en la vostra instal·lació,
descomprimiu aquest fitxer ca.zip dins del directori lang.
Teniu en compte que la traducció no és completa al 100%. Podeu col·laborar
enviant suggeriments, comentaris o correccions, o fent-vos càrrec de la
traducció d'un mòdul complet (i dels fitxers d'ajuda corresponents).
Si us voleu fer càrrec d'un mòdul, els únics requisits són aquests:
1. Un bon nivell de català i d'anglès.
2. Una mica d'experiència en la traducció de programari o de textos
sobre informàtica. Us recomanem que tingueu sempre a mà la Guia
d'estil i el Recull de termes de Softcatalà:
http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm
http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/recull.htm
3. Que sigueu (o penseu ser) usuaris habituals del mòdul en qüestió.
La traducció dels mòduls següents ha estat assumida pel CENT i s'actualitza
regularment:
admin.php
auth.php
block_*.php
enrol_*.php
calendar.php
countries.php
editor.php
error.php
moodle.php
pix.php
assignment.php
chat.php
choice.php
dialogue.php
forum.php
journal.php
resource.php
scheduler.php
scorm.php
wiki.php
La traducció dels mòduls següents no ha estat assignada a ningú. Entre
parèntesis figura el percentatge de missatges i d'ajudes traduïdes
actualment:
attendance.php (0% help 0%)
exercise.php (0% help 0%)
glossary.php (100% help 96%)
hotpot.php (0% help 0%)
lesson.php (36% help 0%)
questionnaire.php (0% help 0%)
quiz.php (77% help 72%)
survey.php (83% help 100%)
workshop.php (84% help 74%)
docs/
----
Centre d'Educació i Noves Tecnologies (CENT) de la Universitat Jaume I
de Castelló
http://cent.uji.es
mailto:cent@uji.es
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.