Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

121 lines (115 sloc) 5.659 kb
<p align="center"><b>Smiley's gebruiken (emoticons)</b></p>
<table border="1" align="center">
<tr valign="top">
<td>
<table border="0" align="center" cellpadding="5">
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-)')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>glimlach</td>
<td><font face="courier">:-)</td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-D')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>grijns</td>
<td><font face="courier">:-D</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(';-)')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>knipoog</td>
<td><font face="courier">;-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-/')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>gemengd gevoel</td>
<td><font face="courier">:-/</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('V-.')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>bedenking</td>
<td><font face="courier">V-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-P')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>tong uit</td>
<td><font face="courier">:-P</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('B-)')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>cool</td>
<td><font face="courier">B-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('^-)')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>goedgekeurend</td>
<td><font face="courier">^-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('8-)')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>ogen wijd</td>
<td><font face="courier">8-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('8-o')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>verrast</td>
<td><font face="courier">8-o</font></td>
</tr>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" align="center" cellpadding="5">
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-(')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>triest</td>
<td><font face="courier">:-(</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('8-.')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>verlegen</td>
<td><font face="courier">8-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-I')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>blozend</td>
<td><font face="courier">:-I</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':-X')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>kusjes</td>
<td><font face="courier">:-X</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext(':o)')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>clown</td>
<td><font face="courier">:o)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('P-|')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>blauw oog</td>
<td><font face="courier">P-|</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('8-[')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>boos</td>
<td><font face="courier">8-[</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('xx-P')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>dood</td>
<td><font face="courier">xx-P</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('|-.')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>slaperig</td>
<td><font face="courier">|-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="javascript:inserttext('}-]')"><img alt="Voeg toe aan bericht" border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15"></a></td>
<td>boosaardig</td>
<td><font face="courier">}-]</font></td>
</tr>
</table>
</table>
<p>Wanneer je on-line schrijft, is het soms moeilijk je gevoelens te uiten met tekst. Deze icoontjes kunnen je daarbij helpen.</p>
<p>Om deze icoontjes in de tekst te brengen, volstaat het om er op te klikken of om de bijgevoegede code in je
tekst mee op te nemen.</p>
<p>Merk op dat de code zelf lijkt op kleine tekeningetjes - hou je hoofd even schuin naar links als je ze bekijkt.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.