Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
161 lines (148 sloc) 7.03 KB
<p align="center"><b>Over de Richtext HTML-editor</b></p>
<p>Beschikbaarheid: <b>
<?php if (!$CFG->htmleditor) {
print_string("htmleditordisabledadmin");
} else if (!$USER->htmleditor) {
print_string("htmleditordisabled");
} else if (!can_use_richtext_editor()) {
print_string("htmleditordisabledbrowser");
} else {
print_string("htmleditoravailable");
}
?>
</b></p>
<p>De Richtext HTML-editor voorziet je van een tekstverwerker interface in je webpagina. Zo kun je tekst
bewerken op een intuïtieve manier. Hij produceert gewone HTML-code.
<p>Bij de gewone tekstopmaak voorziet deze teksteditor heel wat extra mogelijkheden die je misschien wel nuttig vindt.
<p><b>Tekst plakken vanuit andere toepassingen</b></p>
<ul>
<p>Je kunt opgemaakte tekst knippen en plakken vanuit andere Windowsapplicaties zoals Microsoft Word zonder verlies van je tekstopmaak. Gebruik de gewone knip- en plakmenu's in je browser (of control-c control-v)</p>
</ul>
<p><b>Bestanden invoegen <img border="0" alt="" hspace="10" src="lib/editor/images/ed_image.gif" /></b></p>
<ul>
<p>Als je bestanden wil invoegen die al op een website staan en die te bereiken zijn via een URL, dan kun je die
afbeeldingen in je tekst gebruiken door de knop "Insert Image".</p>
</ul>
<p><b>Tabellen invoegen <img border="0" alt="" hspace="10" src="lib/editor/images/insert_table.gif" /></b></p>
<ul>
<p>Om je teksten wat lay-out te geven, kun je de knop "Insert Tables" uit de werkbalk gebruiken.</p>
</ul>
<p><b>Links invoegen<img border="0" hspace="10" alt="" src="lib/editor/images/ed_link.gif" /></b></p>
<ul>
<p>Om een nieuwe link te maken type je eerst de tekst waarvan je wil dat het een link wordt. Selecteer die tekst
in klik op de linkknop in de werkbalk. Geef de URL die je wil en je link is klaar!</p>
</ul>
<p><b>Het invoegen van smiley's (emoticons) <img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15" /></b></p>
<ul>
<p>Klik op de smiley in de werkbalk om die kleine icoontjes in je tekst te zetten. Er verschijnt een dialoogvenster waarmee je één van de volgende icoontjes kunt invoegen door erop te klikken.(Je kunt evengoed de code rechtstreeks in je tekst brengen. Die code zal later geconverteerd worden als je tekst getoond wordt.)
<table border="1">
<tr valign="top">
<td>
<table border="0" align="center" cellpadding="10">
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>glimlach</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>grijns</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-D</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>knipoog</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">;-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>gemengd gevoel</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-/</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>bedenking</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">V-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>tong uit</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-P</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>cool</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">B-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>goedkeurend</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">^-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>ogen wijd</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>verrast</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-o</td>
</tr>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" align="center" cellpadding="10">
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>triest</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-(</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>verlegen</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-.</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>blozend</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-I</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>kusjes</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">:-X</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>clown</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">:o)</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>blauw oog</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">P-|</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>boos</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">8-[</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>dood</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">xx-P</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>slaperig</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">|-.</td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>boosaardig</td>
<td nowrap="nowrap"><font face="courier">}-]</td>
</tr>
</table>
</table>
</ul>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.