Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

143 lines (136 sloc) 6.34 kb
<p align="center"><b>Hulp bij het schrijven van teksten</b></p>
<p>Tekst schrijven in Moodle werkt een beetje zoals je het zou verwachten, maar je hebt ook nog de mogelijkheid om "smiley's", webadressen en sommige HTML-tags op te nemen in je tekst.</p>
<p><b>Smiley's (emoticons)</b></p>
<ul>
<p>Om deze kleine icoontjes in je tekst op te nemen, hoef je alleen maar de overeenkomende code te typen. Deze codes zijn zelf als kleine tekeningen als je je hoofd schuin naar links houdt terwijl je ze bekijkt.</p>
<table border="1">
<tr valign="top">
<td>
<table border="0" align="center" cellpadding="10">
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/smiley.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>glimlach</td>
<td><font face="courier">:-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>grijns</td>
<td><font face="courier">:-D</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/wink.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>knipoog</td>
<td><font face="courier">;-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/mixed.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>gemengd gevoel</td>
<td><font face="courier">:-/</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/thoughtful.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>bedenking</td>
<td><font face="courier">V-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/tongueout.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>tong uit</td>
<td><font face="courier">:-P</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/cool.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>cool</td>
<td><font face="courier">B-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/approve.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>goedkeurend</td>
<td><font face="courier">^-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/wideeyes.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>ogen wijd</td>
<td><font face="courier">8-)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/surprise.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>verrast</td>
<td><font face="courier">8-o</font></td>
</tr>
</table>
</td>
<td>
<table border="0" align="center" cellpadding="10">
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/sad.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>verdrietig</td>
<td><font face="courier">:-(</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/shy.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>verlegen</td>
<td><font face="courier">8-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/blush.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>blozend</td>
<td><font face="courier">:-I</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/kiss.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>kusjes</td>
<td><font face="courier">:-X</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/clown.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>clown</td>
<td><font face="courier">:o)</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/blackeye.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>blauw oog</td>
<td><font face="courier">P-|</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/angry.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>boos</td>
<td><font face="courier">8-[</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/dead.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>dood</td>
<td><font face="courier">xx-P</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/sleepy.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>slaperig</td>
<td><font face="courier">|-.</font></td>
</tr>
<tr>
<td><img alt="" border="0" hspace="10" src="pix/s/evil.gif" width="15" height="15" /></td>
<td>boosaardig</td>
<td><font face="courier">}-]</font></td>
</tr>
</table>
</table>
</ul>
<p><b>URLs</b></p>
<ul>
<p>Elk "woord" dat begint met <b>www.</b> of met <b>http://</b> zal automatisch omgezet worden in een klikbare hyperlink.</p>
<p>Bijvoorbeeld: <a href="http://www.yahoo.com">www.yahoo.com</a> of <a href="http://curtin.edu">http://curtin.edu</a>
</ul>
<p><b>HTML-tags</b></p>
<ul>
<p>Je kunt een beperkte set HTML-tags gebruiken om je tekst van opmaak te voorzien.
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5">
<tr><th>HTML tags</th>Weergave</tr>
<tr><td>&lt;b> bold &lt;/b> <td> <b>vette tekst</b> </tr>
<tr><td>&lt;i> italic &lt;/i> <td> <i>schuine tekst</i> </tr>
<tr><td>&lt;u> underline &lt;/u> <td> <u>onderlijnde tekst</u> </tr>
<tr><td>&lt;font size="1"> klein &lt;/font> <td> <font size="1">klein</font> </tr>
<tr><td>&lt;font size="4"> groot &lt;/font> <td> <font size="4">groot</font> </tr>
<tr><td>&lt;font color="green"> voorbeeld &lt;/font> <td> <font color="green">voorbeeld</font> </tr>
<tr><td valign="top">&lt;ul>&lt;li>een &lt;li>twee &lt;/ul> <td valign="top"> <ul><li>een</li><li>twee</li></ul></tr>
<tr><td>&lt;hr><td> <hr /> </tr>
</table>
</ul>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.