Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

43 lines (39 sloc) 2.25 kB
<?PHP // $Id$
// assignment.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
$string['allowresubmit'] = "Salli uudelleenlähetys";
$string['assignmentdetails'] = "Tehtävän tiedot";
$string['assignmentname'] = "Tehtävän nimi";
$string['assignmenttype'] = "Tehtävän tyyppi";
$string['description'] = "Kuvaus";
$string['duedate'] = "Palautus pvm.";
$string['early'] = "\$a ennen";
$string['failedupdatefeedback'] = "Palautteen tallentaminen epäonnistui käyttäjälle \$a";
$string['feedback'] = "Palaute";
$string['feedbackupdated'] = "Palaute päivitetty \$a oppilaalle";
$string['late'] = "\$a myöhässä";
$string['maximumgrade'] = "Arviointi pisteet";
$string['maximumsize'] = "Maksimi koko";
$string['modulename'] = "Tehtävä";
$string['modulenameplural'] = "Tehtävät";
$string['newsubmissions'] = "Palautetut tehtävät";
$string['notsubmittedyet'] = "Ei vielä palautettu";
$string['overwritewarning'] = "Varoitus: uudelleen lähettäminen korvaa aiemman vastauksesi";
$string['saveallfeedback'] = "Tallenna palaute";
$string['submissionfeedback'] = "Palaute tehtävästä";
$string['submissions'] = "Lähetetyt";
$string['submitassignment'] = "Palauta tehtäväsi käyttäen tätä lomaketta";
$string['submitted'] = "Lähetetty";
$string['typeoffline'] = "Offline aktiviteetti";
$string['typeuploadsingle'] = "Lähetä yksi tiedosto";
$string['uploadbadname'] = "Tiedostonimessä on tuntemattomia merkkejä. Tiedostoa ei voida lähettää.";
$string['uploadedfiles'] = "lähetetyt tiedostot";
$string['uploaderror'] = "Tiedoston tallentamisessa palvelimelle tapahtui virhe.";
$string['uploadfailnoupdate'] = "Tiedosto saapui palvelimelle, mutta vastauksesi talletamisessa tapahtui virhe.";
$string['uploadfiletoobig'] = "Pahus, tiedosto jota yritit lähettää on liian suuri. (Kokorajoitus on \$a tavua);";
$string['uploadnofilefound'] = "Tiedostoa ei löydy, oletko varma että valitsit lähetettävän tiedoston.";
$string['uploadnotregistered'] = "'\$a' vastaanotettiin, mutta lähetystäsi ei rekisteröity. ";
$string['uploadsuccess'] = "'\$a' on vastaanotettu palvelimelle.";
$string['viewfeedback'] = "Katso tehtävien arviointeja ja palautteita.";
$string['viewsubmissions'] = "Katso \$a palautettuja tehtäviä";
$string['yoursubmission'] = "Vastauksesi";
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.