Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
30 lines (26 sloc) 1.16 KB
<?PHP // $Id$
// journal.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
$string['alwaysopen'] = "Aina avoinna";
$string['blankentry'] = "Tyhjä osa";
$string['daysavailable'] = "Päivää avoinna";
$string['editingended'] = "Muokkausaika loppuu";
$string['editingends'] = "Muokkausaika alkaa";
$string['feedbackupdated'] = "Palaute päivitetty \$a :lle";
$string['journalname'] = "Lyhyttehtävän nimi";
$string['journalquestion'] = "Lyhyttehtävän kysymys";
$string['journalrating1'] = "Välttävä";
$string['journalrating2'] = "Tyydyttävä";
$string['journalrating3'] = "Kiitettävä";
$string['modulename'] = "Lyhyttehtävä";
$string['modulenameplural'] = "Lyhyttehtävät";
$string['newjournalentries'] = "Uudet lyhyttehtävät";
$string['noentry'] = "Ei osaa";
$string['noratinggiven'] = "Ei arvioitu";
$string['notopenuntil'] = "Tämä tehtävä avautuu vasta";
$string['notstarted'] = "Et ole aloittanut tätä tehtävää vielä";
$string['overallrating'] = "Yleinen arviointi";
$string['rate'] = "Arviointi";
$string['saveallfeedback'] = "Tallenna kaikki palautteeni";
$string['startoredit'] = "Aloita tai muokkaa vastustustani";
$string['viewallentries'] = "Katso kaikki vastaukset";
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.