Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 168 lines (164 sloc) 10.601 kB
<?PHP // $Id$
// pgassignment.php - created with Moodle 1.0.9 development (2003021600)
$string['absent'] = "Puuttuva";
$string['acceptance'] = "Hyväksyminen";
$string['acceptassessment'] = "Oletko tyytyväinen tähän arviointiin?";
$string['acceptedgrades'] = "Hyväksytyt arviot(\$a)";
$string['addamendassessmentelements'] = "Lisää/Muuta arviointi elementtejä";
$string['afterdeadline'] = "\$a määräajan jälkeen";
$string['allgradeshaveamaximumof'] = "Kaikkien arvosanojen maksimi arvo on: \$a";
$string['allocatedon'] = "Varattuna";
$string['allocatesubmissions'] = "Allocate submissions to students";
$string['allocationsincludegoodandbad'] = "Opiskelijoille jaetut työt pitävät sisällään vähintään yhden huonon ja yhden hyvän tehtävän.";
$string['allowsubmissions'] = "Salli opiskelijoiden lähetykset";
$string['allthecommentsfor'] = "Kaikki kommentit";
$string['amendassessmentelements'] = "Muokkaa arviointi elementtejä";
$string['anonymous'] = "Suorita vertaisarviointi anonyymisti";
$string['assignmentawaitinggrading'] = "Tehtävä odottaa arviointia (Määräaika on \$a)";
$string['assignmenthasbeengraded'] = "Tehtävä on arvioitu";
$string['assignmentsgivento'] = "\$a :lle arvioitavaksi annetut tehtävät";
$string['averagegrade'] = "Aviointien keskiarvo on \$a";
$string['awaitingregrading'] = "Odottaa uudeleenarviointia (on iteration \$a)";
$string['beforedeadline'] = "\$a ennen määräaikaa";
$string['biasgrade'] = "Arvioiden poikkeama";
$string['breakdownoffinalgrade'] = "Lopullisten arvosanojen erittely";
$string['calculatefinalgrades'] = "Laske lopulliset arvosanat";
$string['calculationofthefinalgrade'] = "Lopulliset lasketut arvosanat";
$string['checkallocation'] = "Tarkitetaan lähetysten allokointi...";
$string['commentsby'] = "\$a :n kommentit";
$string['completedon'] = "Suoritettu \$a";
$string['deadlineforgradingis'] = "Arvioinnin määräaika on \$a";
$string['deadlineforpeergradingreached'] = "Vertaisarvioinnin määräaika saavutettu";
$string['deadlineforsubmissionis'] = "Palautuksen määräaika on \$a";
$string['deadlineis'] = "Määräaika on \$a";
$string['displayfinalgrades'] = "Näytä nopulliset arviot";
$string['displaygradefromteacher'] = "Näytä opettajan arvionti";
$string['displaygrading'] = "Nöytä arvosanat";
$string['displayoffinalgrades'] = "Näytä lopulliset arvosanat";
$string['displayofgrades'] = "Miloin arvioinnit näytetään";
$string['doallocation'] = "Haluatko jatkaa tehtävien jakamista opiskelijoille?";
$string['dontshowgrades'] = "Näytä arvioinnit vasta kun kommentit on hyväksytty";
$string['editingassessmentelements'] = "Muokataan tehtävä elementtejä";
$string['element'] = "Tehtävä elementti";
$string['elementweight'] = "Elementin paino";
$string['feedbackgoeshere'] = "Palaute tulee tähän";
$string['finalgrade'] = "Lopullinen arviointi";
$string['first'] = "Ensimmäinen";
$string['generalcomment'] = "Yleinen kommentti";
$string['gradecomments'] = "Arvostelu kommentit";
$string['graded'] = "Muiden opiskelijoiden arvioinnit ja palautteet";
$string['gradedawaitingacceptance'] = "Arvioitu, odottaa hyväksyntää (on iteration \$a)";
$string['gradedawaitingreply'] = "Arvioitu, odottaa vastausta (\$a)";
$string['gradedawaitingreplydeadline'] = "Arvioitu, odottaa vastausta (Määräaika on \$a)";
$string['gradedby'] = "Arvioinut \$a";
$string['gradeddate'] = "Arvioniti suoritettava ennen";
$string['gradedon'] = "Arvioitu \$a";
$string['gradethissubmission'] = "Arvioi tämä palautus";
$string['gradethiswork'] = "Arvioi tämä työ";
$string['grading'] = "Arviointi";
$string['gradingaccepted'] = "Arviointi hyväksytty \$a interations jälkeen";
$string['gradingacceptedon'] = "Arviointi hyväksytty";
$string['gradingby'] = "Arvioinut \$a";
$string['gradingdetails'] = "Arvioinnin yksityiskohdat";
$string['gradinggiventothissubmission'] = "Tälle tehtävälle annettu arvioiti";
$string['gradingperformance'] = "Arvioinnin tehokkuus";
$string['gradingrepliedtoon'] = "Arviointiin vastattu";
$string['gradingsdone'] = "Arviointi suoritettu [Vertais keskiarvo}";
$string['includeself'] = "Opiskelija orvioi myös oman työnsä";
$string['includeteachersgrade'] = "Sisällytä opettajan arvio vertaisarviointiin";
$string['last'] = "Viimeinen";
$string['makefinalgradesavailable'] = "Lopulliset arvioinnit ovat saatavilla";
$string['makefinalgradesunavailable'] = "Lopulliset arvioinnit evät ole saatavilla";
$string['managingpeerassignment'] = "Vertaisarvoioidun tehtävän hallinta";
$string['modulename'] = "Vertaisarvioitu tehtävä";
$string['modulenameplural'] = "Vertaisarvioidut tehtävät";
$string['newsubmission'] = "Uusi palautus";
$string['next'] = "Seuraava";
$string['noactiontakeninwrongphase'] = "Ei toimi";
$string['nopeergrades'] = "Ei vartaiarviointeja tälle palautukselle";
$string['nosubmissionfrom'] = "\$a ei palautusta";
$string['nosubmissions'] = "Palutuksia ei ole vastaanotettu";
$string['nosubmissionsgraded'] = "Tällä hetkellä ei ole arvioituja tai uudeleen arvioituja palautuksia. ";
$string['nosubmissionstograde'] = "Tällä hetkellä ei palautuksia arvioitavaksi";
$string['nosubmissionstoremove'] = "Ei palautuksia poistettavaksi";
$string['notavailable'] = "Tätä tehtävää valmistellaan, se ei ole vielä saatavilla.";
$string['notenoughmarked'] = "Valittuja tehväviä ei ole riittävästi jotta jaetut työt pitäisivät sisällään vähintään yhden huonon ja yhden hyvän tehtävän.";
$string['noteonassessmentelements'] = "huomaa että vertaisarvioisun tehvän arvioiti on jaettu useisiin 'Arviointi elementteihin'.<BR>
Tämä tekee arvioinnista helmpompaa ja yhdenmukaisempaa. Opettaja sinun pitää lisätä nämä 'Arviointi Elementit' ennen tehtävän antamista opiskejoille.
Tämä tehdään klikaamalla lisättyä vertaiarvioitua tehtäväää ja valitsemalla ensimmäinen vaihtoehto &quot;Vartaisarvioidun tehtävän hallinta&quot valikosta.";
$string['notgraded'] = "Ei arviointia, vain muiden opiskelijoiden palaute";
$string['notyetassessedby'] = "\$a ei ole vielä katsonut";
$string['notyetgraded'] = "Arvioimatta";
$string['notyetsubmitted'] = "Palauttamatta";
$string['noworksubmittedforotherstograde'] = "Tehtävää ei palautettu toisten arvioitavaksi";
$string['numbermarked'] = "Opettajan arvioimien tehtävien määrä: \$a";
$string['numberofallocations'] = "Opiskelijan katsomien tehtävien määrä: \$a";
$string['numberofallocationsreduced'] = "Opiskelijoiden tehtävä määrä on vähenetty: \$a";
$string['numberofassessmentelements'] = "Aviointielementtien määrä";
$string['numberofassessors'] = "Number of (Student) assessors for each piece of work";
$string['numberofpeerallocationstoolow'] = "Vertais arvioitsijoiden määrän pitäsi olla 4 tai enemmän jotta voitaiin käyttää high/low submissions";
$string['numberofstudents'] = "Tälle kurssille liittyneiden opiskelijoiden määrä: \$a";
$string['numberofsubmissions'] = "Palutettettuja tehtäviä: \$a";
$string['overallpeergrade'] = "Yleisin vertaisarvoiti: \$a";
$string['peerassessmentsalreadydisabled'] = "Vertaisarvioiti on jo estetty";
$string['peerassessmentsdisabled'] = "Vertaisarvointi estetty";
$string['peergrade'] = "Vertaisrviointi";
$string['peergrades'] = "Vertaisarvioinnit";
$string['phase'] = "Vaihe";
$string['present'] = "On";
$string['previous'] = "Edellinen";
$string['qualityofcomments'] = "Kommenttien laatu";
$string['regradethissubmission'] = "Uudelllenarvoi tämä tehtävä";
$string['reliabilitygrade'] = "Arvioinnin luotettavuus";
$string['removeallocationsquestion'] = "Oletko varma että haluat poistaa opiskelijoille annetut tehtävät?";
$string['removepeersubmissions'] = "Poista vertaislähetykset opiskelijoilta";
$string['reply'] = "Vastaa";
$string['returntopeergrading'] = "Palaa vertaiarvioitiin";
$string['returntosubmissionpage'] = "Palaa lähetyssivulle";
$string['savecommentgrades'] = "Tallenna kommenttien arvioinnit";
$string['savemyassessment'] = "Tallenna arviointini";
$string['savemyreply'] = "Talleeena vastaukseni";
$string['scale10'] = "Pistettä 10:stä";
$string['scale100'] = "Pistettä 100:sta";
$string['scale20'] = "Pistettä 20:stä";
$string['scalecorrect'] = "2 pisteen Oikein/Väärin asteikko";
$string['scaleexcellent4'] = "4 pisteen Kiitettävä/Heikko asteikko";
$string['scaleexcellent5'] = "5 pisteen Kiitettävä/Heikko asteikko";
$string['scaleexcellent7'] = "7 pisteen Kiitettävä/Heikko asteikko";
$string['scalegood3'] = "3 pisteen Kiitettävä/Heikko asteikko";
$string['scalepresent'] = "2 pisteen On/Puuttuu asteikko";
$string['scaleyes'] = "2 pisteen Kyllä/Ei asteikko";
$string['selfassessmentgivento'] = "Itsearviointi anettu \$a :lle";
$string['showfeedback'] = "Näytä palaute";
$string['showgrades'] = "Näytä arvioinnit komeetien kanssa";
$string['showgrading'] = "Näytä arviointi";
$string['showstatus'] = "Näytä vertaisarvioinnin tilanne";
$string['skipback'] = "Siirry edelliseen";
$string['skipforward'] = "Siirry seuravaan";
$string['specimengradingform'] = "Esimerkki arviointilomake";
$string['stopsubmissions'] = "Estä palauttaminen";
$string['submissiondate'] = "Tehtävien palautus ennen";
$string['submissionfrom'] = "Palautus #\$a ";
$string['submissionsalreadyallowed'] = "Palauttaminen on jo sallittu";
$string['submissionsalreadystopped'] = "Palauttaminen on jo estetty";
$string['submissionsawaitinggrading'] = "Arviointia odottavat tehtävät (\$a)";
$string['submissionsawaitingregrading'] = "Uudelleen arviointia odottvat tehtävät (\$a)";
$string['submittedby'] = "Töiden palautus \$a";
$string['teacherscomments'] = "Opettajan kommentit";
$string['teachersgrade'] = "Opettajan arviointi";
$string['teachersgradeis'] = "Opettajan arviointi on ";
$string['teachersgrades'] = "Opettajien arviointi";
$string['thecurrentgradeis'] = "Tämän hetkinen arviointi on";
$string['thegradegiventothissubmissionis'] = "Tälle palautukselle annettu arviointi on";
$string['thegradeis'] = "Arviointi on";
$string['therearegradedpeersubmissions'] = "\$a arvioitua työtä jaettu opiskelijoille";
$string['therearepeersubmissions'] = "\$a työtä jaettu opiskelijoille";
$string['typeofscale'] = "Asteikon tyyppi";
$string['warningonamendingelements'] = "VAROITUS: Järjestelmässä on jo suoritettu arviointeja. <BR>ÄLÄ muuta elementtien lukumäärää, arvointi tapaa tai elementtien painotuksia.";
$string['weightingofgrading'] = "Arviointi tehokkuuden painotus";
$string['weightingofpeer'] = "Vertaisarvioinnin painotus";
$string['weightingofteacher'] = "Opettajan arvioinnin painotus";
$string['workofotherstudentsbeinggraded'] = "Toisen \$a työ on arvioitavanasi";
$string['youhavenotbeenallocatedanyworktograde'] = "Sinulle ei ole annettu yhtään arvoitavaa työtä";
$string['yourworkbeinggraded'] = "Työsi on toisen \$a arvioitavana";
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.