Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 495 lines (475 sloc) 24.72 kb
<?PHP // $Id$
$string['thislanguage'] = "Norwegian"; // Name of this language in the native language eg Français
$string['thischarset'] = "iso-8859-1"; // The best charset to use for this language
$string['action'] = "Handling";
$string['activity'] = "Aktivitet";
$string['activities'] = "Aktiviteter";
$string['activityreport'] = "Aktivitets rapport";
$string['add'] = "Legg til";
$string['added'] = "Laggt til \$a";
$string['addinganew'] = "Legge til ny \$a";
$string['addinganewto'] = "Legger til ny \$a->what til \$a->to";
$string['addnewcourse'] = "Legg til nytt fag";
$string['addnewuser'] = "Legg til en ny bruker";
$string['address'] = "Adresse";
$string['addteacher'] = "Legg til lærer";
$string['admin'] = "Admin";
$string['administration'] = "Administrasjon";
$string['again'] = "igjen";
$string['all'] = "Alle";
$string['alldays'] = "Alle dager";
$string['allfieldsrequired'] = "Alle felter må fylles ut";
$string['alllogs'] = "Alle logger";
$string['allow'] = "Tillat";
$string['allowguests'] = "Dette faget tillater besøk av gjester";
$string['allownot'] = "Tillater ikke";
$string['allparticipants'] = "Alle deltakere/elever";
$string['alphanumerical'] = "Kan bare inneholde alfabetiske tegn eller tall";
$string['alreadyconfirmed'] = "Registrering er allerede godkjennt";
$string['answer'] = "Svar";
$string['assessment'] = "Vurdering";
$string['assignteachers'] = "Fastsett lærer";
$string['availablecourses'] = "Tilgjengelige fag";
$string['cancel'] = "Avbryt";
$string['categories'] = "Kurs/fag kategorier";
$string['category'] = "KAtegorier";
$string['categoryadded'] = "Kategorien '\$a' ble laggt til";
$string['categorydeleted'] = "Kategorien '\$a' ble slettet";
$string['changepassword'] = "Endre passord";
$string['changedpassword'] = "Passord endret";
$string['changessaved'] = "Endringer lagret";
$string['checklanguage'] = "Sjekk språk";
$string['choose'] = "Velg";
$string['choosecourse'] = "Velg et kurs/fag";
$string['chooselivelogs'] = "Eller se gjeldene aktivitet";
$string['chooselogs'] = "Velg hvilke logger du vil se";
$string['choosetheme'] = "Velg sidetema";
$string['chooseuser'] = "Velg en bruker";
$string['city'] = "By";
$string['closewindow'] = "Lukk dette vinduet";
$string['comparelanguage'] = "Sammenlign og rediger gjeldene språk";
$string['configauth'] = "Velg den autoriserings modulen du vil bruke. Standar er 'e-post' som er den sikkreste. Metoden 'ingen' har ingen sikkerhet, denne anbefales ikke å bruke med mindre du vet hva du gjør.";
$string['configgdversion'] = "Viser hvilken versjon av GD som er installert. Den versjonen som bli vist er den som er funnet.";
$string['configerrorlevel'] = "Velg antallet PHP advrsler som skal vises. Normal er det beste valget.";
$string['confightmleditor'] = "Velg om du vil bruke den innebyggde HTML editoren eller ikke. Selv om velger å bruke den, så vil den kunn vises hvis brukeren har kompatibel briwser (IE 5.5 eller senere). Brukere kan også velge å ikke bruke den.";
$string['configintro'] = "Her kan sett diversse instillinger for tilpasse SkoleWeben din server. Du kan også endre disse instillingne senere.";
$string['configlang'] = "Velg et standar språk for siden. Brukere kan endre dette senere.";
$string['configlangdir'] = "De fleste språk går fra venstre mot høyre, men noen går motsatt";
$string['configlocale'] = "Velg lokalspråk, dette vil påvirke språket på datoer og tall. Velg den som passer med det som er installert på systemet.";
$string['configlongtimenosee'] = "Hvis elever ikke har logget seg inn på siden på en lang stund, blir de automatisk slettet fra fagene. Denne instillingne setter denne tiden.";
$string['configmaxeditingtime'] = "Dette bestemmer tiden man har på å redigere forum poster, protokoll innlegg o.s.v. 30 min er en god tid.";
$string['configproxyhost'] = "Hvis denne <B>serveren</B> må gjennom en proxy (eg en brannmur) for å få tilgang til internett, skriv da inn nødvendig informasjon her. Hvis ikke, la feltene stå blanke.";
$string['configslasharguments'] = "Filer (bilder, opplastinger o.s.v) blir lagt til ved hjelp av et spesiellt script (det andre valget her). Denne metoden gjør at filene letter blir lagt i hurtig minnet til briwseren, proxy serverer o.s.v. Det er ikke alle servere som støtter denne metoden, har du problemer med å vise opplastede filer, bilder o.s.v velg det første valget.";
$string['configsmtphosts'] = "SMPT server so skal brukers til å sende mail. Hvis denne står blank vil systemet bruke PHP sin innebyggde funksjon.";
$string['configsmtpuser'] = "Skir inn brukernavn og passord til SMPT serveren du skrevinn over, hvis du gjorde det og serveren trenger autorisering.";
$string['configunzip'] = "Skriv inn stien til unzip programmet (Unix/linux). Dette trengs for å pakke ut zip filer på serveren.";
$string['configvariables'] = "Konfigurer variabler";
$string['configzip'] = "Skriv inn stien til zip programmet (Unix/linux). Dette trengs for å lage zip filer på serveren.";
$string['confirmed'] = "Din registrering er godkjennt";
$string['courseupdates'] = "Oppdateringer i kurset/faget";
$string['cookiesenabled'] = "Cookies må være satt på i din browser.";
$string['complete'] = "Fullført";
$string['copyrightnotice'] = "Kopibeskyttelse";
$string['continue'] = "Fortsett";
$string['country'] = "Land";
$string['course'] = "Kurs/fag";
$string['courseformats'] = "Kurs/fag format";
$string['courses'] = "Kurs/fag";
$string['createaccount'] = "Opprett min konto";
$string['createuserandpass'] = "Lag et nytt brukernavn og passord for innlogging";
$string['createziparchive'] = "Lag zip arkiv";
$string['currentlanguage'] = "Gjeldene språk";
$string['currentlocaltime'] = "din lokale tid";
$string['databasechecking'] = "Oppgraderer databse fra versjon \$a->oldversion til \$a->newversion...";
$string['databasesetup'] = "Setter opp database";
$string['databasesuccess'] = "Databasen ble oppgradert";
$string['databaseupgrades'] = "Oppgraderer database";
$string['day'] = "dag";
$string['days'] = "dager";
$string['defaultcoursefullname'] = "Kurset/Fagets fulle navn";
$string['defaultcourseshortname'] = "kortnavn";
$string['defaultcoursestudent'] = "Elev";
$string['defaultcoursestudents'] = "Elever";
$string['defaultcoursesummary'] = "Skriv om kurset/faget her";
$string['defaultcourseteacher'] = "Lærer";
$string['defaultcourseteachers'] = "Lærere";
$string['delete'] = "Slett";
$string['deletecheck'] = "Slett \$a ?";
$string['deletecheckfull'] = "Er du sikker på at du vil slette \$a ?";
$string['deletecompletely'] = "Slett";
$string['deletecoursecheck'] = "Er du sikker på at du vil slettet dette kurset/faget og all dens data?";
$string['deletecourse'] = "Slett et kurs/fag";
$string['deleted'] = "Slettet";
$string['deletedactivity'] = "Slettet \$a";
$string['deletedcourse'] = "\$a er slettet";
$string['deletednot'] = "Kunne ikke slette \$a !";
$string['deletingcourse'] = "Sletter \$a";
$string['description'] = "Beskrivelse";
$string['displayingusers'] = "Viser brukere \$a->start til \$a->end";
$string['documentation'] = "Dokumentasjon";
$string['downloadexcel'] = "Last ned i MS Excel format";
$string['downloadtext'] = "Last ned i tekst format";
$string['doyouagree'] = "Har du lest reglene og forstått dem?";
$string['edit'] = "Rediger \$a";
$string['editcoursesettings'] = "Endre kurs/fag innstillinger";
$string['editinga'] = "Redigerer \$a";
$string['editmyprofile'] = "Endre profil";
$string['editsummary'] = "Endre sammendrag";
$string['editthisactivity'] = "Redgier denne aktiviteten";
$string['edituser'] = "Rediger brukerkontoer";
$string['email'] = "E-post adresse";
$string['emailformat'] = "E-post format";
$string['emailconfirm'] = "Godkjenn din konto";
$string['emailconfirmsent'] = "
<P>En e-post skal være sendt til deg på adressen <B>\$a</B>
<P>Den inneholder informasjon om hvordan du fullfører registrasjonen.
<P>Hvis du fortsatt har problemer, vennligst ta kontakt med administrator.";
$string['emailconfirmation'] = "Hei \$a->firstname,
En ny konto er opprettet på '\$a->sitename'
ved bruk av denne e-posten.
For å godkjenne din nye konto,
vennligst klikk på følgende link:
\$a->link
(Hvis du ikke du kan klikke på linken, klipp og lim den inn i browseren)
Med vennelig hilsen '\$a->sitename' administrator,
\$a->admin";
$string['emaildisplay'] = "E-post visning";
$string['emaildisplayno'] = "Skjul min e-post adresse for alle";
$string['emaildisplayyes'] = "Alle kan se min e-post adresse";
$string['emaildisplaycourse'] = "BAre medelever kan se min e-post adresse";
$string['emailexists'] = "Denne e-posten er allerede registrert.";
$string['emailmustbereal'] = "Info: e-posten din må være en virkelig e-post";
$string['enrolmentkey'] = "Sikkerhets nøkkel";
$string['enrolmentkeyfrom'] = "Dette faget krever en 'sikkerhets nøkkel'<BR>
dette er et passord du burde ha fått av \$a";
$string['enrolmentkeyhint'] = "Sikkerhets nøkklen var feil, vennligst prøv på nytt";
$string['entercourse'] = "Klikk her for å gå til faget";
$string['enteremailaddress'] = "Skriv inn din e-post adresse for å slette det gammle passordet
og få et nytt tilsendt pr. e-post.";
$string['existingteachers'] = "Eksisterende lærere";
$string['error'] = "Feil";
$string['feedback'] = "Tilbakesvar";
$string['filemissing'] = "\$a mangler";
$string['files'] = "Filer";
$string['filloutallfields'] = "Vennligst fyll ut alle feltene i skjemaet";
$string['firstname'] = "Fornavn";
$string['firsttime'] = "Er det første gang du er her?";
$string['followingoptional'] = "Følgende er valgfritt";
$string['followingrequired'] = "Følgende må fylles ut";
$string['forgotten'] = "Mistet brukernavn eller passord?";
$string['format'] = "Format";
$string['formathtml'] = "HTML format";
$string['formatsocial'] = "Sosialt format";
$string['formattext'] = "Auto-format";
$string['formattexttype'] = "Formattering";
$string['formattopics'] = "Emne format";
$string['formatweeks'] = "Uke format";
$string['frontpagedescription'] = "Forside beskrivelse";
$string['frontpageformat'] = "Forside format";
$string['fulllistofcourses'] = "Alle fag";
$string['fullprofile'] = "Full profil";
$string['fullname'] = "Fullt navn";
$string['fullsitename'] = "Side navn";
$string['gd1'] = "GD 1.x er installert";
$string['gd2'] = "GD 2.x er installert";
$string['gdnot'] = "GD er ikke installert";
$string['gpl'] = "Copyright (C) 2001-2002 Martin Dougiamas (http://dougiamas.com)
This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details:
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html";
$string['grade'] = "Karrakter";
$string['grades'] = "Karrakterer";
$string['guestskey'] = "Tillat gjester som har sikkerhets nøkkel";
$string['guestsno'] = "Ikke tillat gjester";
$string['guestsnotallowed'] = "Beklager, '\$a' er ikke åpen for gjester.";
$string['guestsyes'] = "Tillat gjester uten sikkerhets nøkkel";
$string['guestuser'] = "Gjest";
$string['guestuserinfo'] = "Denne brukeren er en bruker som kunn har lese muligheter i faget.";
$string['help'] = "Hjelp";
$string['helphtml'] = "Hvordan skrive HTML";
$string['helppicture'] = "Hvordan laste opp et bilde";
$string['helptext'] = "Hvordan skrive tekst";
$string['helprichtext'] = "Om HTML editoren";
$string['helpquestions'] = "Hvordan stille spørsmål";
$string['hide'] = "Skjul";
$string['home'] = "Hjem";
$string['hour'] = "time";
$string['hours'] = "timer";
$string['htmleditor'] = "Bruk HTML editor (kunn for IE 5.5 eller senere)";
$string['htmleditoravailable'] = "HTML editoren er tilgjegelig";
$string['htmleditordisabled'] = "Du har koplet ut HTML editoren i din profil";
$string['htmleditordisabledadmin'] = "Administratoren har koplet ut HTML editoren på denne siden";
$string['htmleditordisabledbrowser'] = "HTML editoren er ikke tilgjegelig fordi du ikke bruker Internet Explorer 5.5 eller bedre";
$string['htmlformat'] = "HTML format";
$string['icqnumber'] = "ICQ nummer";
$string['idnumber'] = "ID nummer";
$string['jumpto'] = "Hopp til...";
$string['leavetokeep'] = "La denne stå blank for å beholde gjeldene passord";
$string['invalidlogin'] = "Feil under innlogging, vennligst prøv på nytt";
$string['invalidemail'] = "Feil e-post adresse";
$string['langltr'] = "Fra venstre til høyre";
$string['langrtl'] = "Fra høyre til venstre";
$string['languagegood'] = "Språk pakken er oppdatert!";
$string['lastaccess'] = "Sist tilgang";
$string['lastedited'] = "Sist redigert";
$string['lastmodified'] = "Sist endret";
$string['lastname'] = "Etternavn";
$string['latestnews'] = "Siste nyheter";
$string['listofallpeople'] = "Vis alle";
$string['license'] = "(C) Kopibeskyttelse";
$string['livelogs'] = "Aktive logger for den siste timen";
$string['locale'] = "no_NO";
$string['location'] = "Sted";
$string['loggedinas'] = "Du er logget inn som \$a ";
$string['loggedinnot'] = "Du er ikke logget inn.";
$string['login'] = "Logg inn";
$string['loginas'] = "Logg inn som";
$string['loginguest'] = "Logg inn som gjest";
$string['loginsite'] = "Logg inn på siden";
$string['loginto'] = "Logg inn på \$a";
$string['loginusing'] = "Logg deg inn her ved å bruke ditt brukernavn og passord";
$string['loginsteps'] = "Hei! For å få full tilgang til fagene må du
være registrert. Dette gjør du her.
Alle fagene har en sikkerhets nøkkel for at ingen utenom elever
skal kunne melde seg på faget. Følg denne prosedyren:
<OL size=2>
<LI>Registrer deg som <A HREF=\$a>ny bruker</A>.
<LI>En e-post vil bli sendt til din e-post adresse omgående.
<LI>Les denne e-posten og klikk på linken som følger med.
<LI>Din konto vil bli godkjennt og du kan logge deg inn.
<LI>Velg det faget du skal melde deg på.
<LI>Skriv inn sikkerhets nøkkelen som du har fått av din lærer.
Dette vil melde deg på faget.
<LI>Du trener nå bare å logge deg på med ditt brukernavn og passord for å få tilgang til faget.
</OL>";
$string['loginstepsnone'] = "Hei!<P>For å få full tilgang til fagene må du
registrere deg.<P>";
$string['logout'] = "Logg ut";
$string['logs'] = "Logger";
$string['makeafolder'] = "Lag en mappe";
$string['makeeditable'] = "Hvis du gjør '\$a' skrivbar av serveren (eg apache) burde du redigere denne fra denne siden";
$string['mainmenu'] = "Hoved meny";
$string['managedatabase'] = "Behandle database";
$string['markthistopic'] = "Marker dette emnet gjeldene";
$string['maximumchars'] = "Maks \$a tegn";
$string['maximumgrade'] = "Maks karrakter";
$string['maximumshort'] = "Maks";
$string['maxsize'] = "Maks størelse: \$a";
$string['min'] = "min";
$string['mins'] = "min";
$string['miscellaneous'] = "Diversse"; // Default course category
$string['missingcategory'] = "Du må velge en kategori";
$string['missingcity'] = "Mangler by";
$string['missingcountry'] = "Mangler land";
$string['missingdescription'] = "Mangler beskrivelse";
$string['missingemail'] = "Mangler e-post adresse";
$string['missingfirstname'] = "Mangler fornavn";
$string['missingfullname'] = "Mangler fullt navn";
$string['missinglastname'] = "Mangler etternavn";
$string['missingshortname'] = "Mangler kort navn";
$string['missingnewpassword'] = "Mangler nytt passord";
$string['missingpassword'] = "Mangler passord";
$string['missingshortsitename'] = "Mangler kort side navn";
$string['missingsitedescription'] = "Mangler side beskrivelse";
$string['missingsitename'] = "Mangler side navn";
$string['missingstrings'] = "Se etter manglede verdier";
$string['missingstudent'] = "Du må velge noe";
$string['missingsummary'] = "Mangler sammendrag";
$string['missingteacher'] = "Du må velge noe";
$string['missingusername'] = "Mangler brukernavn";
$string['modified'] = "Endret";
$string['modulesetup'] = "Setter opp modul tabell";
$string['modulesuccess'] = "\$a tabeller opprettet";
$string['mostrecently'] = "siste";
$string['movedown'] = "Flytt ned";
$string['moveup'] = "Flytt opp";
$string['movetoanotherfolder'] = "Flytt til en annen mappe";
$string['movefilestohere'] = "Flytt filer hit";
$string['mustconfirm'] = "Du må godkjenne din logg inn";
$string['mycourses'] = "Mine fag";
$string['name'] = "Navn";
$string['namesocial'] = "seksjon";
$string['nametopics'] = "emne";
$string['nameweeks'] = "uke";
$string['new'] = "Ny";
$string['newaccount'] = "Ny bruker";
$string['newpassword'] = "Nytt passord";
$string['newpasswordtext'] = "Hei \$a->firstname,
Ditt passord på '\$a->sitename' er slettet
og du har fått et miodlertidig passord.
Din logg inn informasjon er nå:
brukernavn: \$a->username
passord: \$a->newpassword
Vennligst gå til denne siden for å endre ditt passord:
\$a->link
Med vennlig hilsen '\$a->sitename' administrator,
\$a->signoff\n";
$string['newpicture'] = "Nytt bilde";
$string['newuser'] = "Ny bruker";
$string['newusers'] = "Nye brukere";
$string['newsitem'] = "nyhet";
$string['newsitems'] = "nyheter";
$string['newsitemsnumber'] = "Nygeter som skal vises";
$string['never'] = "Aldri";
$string['no'] = "Nei";
$string['nocoursesyet'] = "Ingen fag i denne kategorien";
$string['noexistingteachers'] = "Ingen eksisterende lærere";
$string['nofilesyet'] = "Ingen filer er lastet opp til faget ennå";
$string['nograde'] = "Ingen karrakter";
$string['noimagesyet'] = "Ingen bilder er lastet opp til faget ennå";
$string['none'] = "Ingen";
$string['nopotentialteachers'] = "Ingen potensielle lærere";
$string['normal'] = "Normal";
$string['nostudentsyet'] = "Ingen elever i dette faget ennå";
$string['nosuchemail'] = "E-post adressen finnes ikke";
$string['noteachersyet'] = "Ingen lærere i dette faget ennå";
$string['notenrolled'] = "\$a er ikke meldtpå dette faget.";
$string['nothingnew'] = "Ingenting nytt siden du sist var her";
$string['nousersyet'] = "Det finnes ingen brukere ennå";
$string['now'] = "";
$string['numberweeks'] = "Antall uker/emner";
$string['numdays'] = "\$a dager";
$string['numminutes'] = "\$a minutter";
$string['numviews'] = "\$a visninger";
$string['numweeks'] = "\$a uker";
$string['numwords'] = "\$a ord";
$string['numyears'] = "\$a år";
$string['ok'] = "OK";
$string['opentoguests'] = "Gkeste tilgang";
$string['optional'] = "valgfri";
$string['order'] = "Sortering";
$string['outline'] = "Kontur";
$string['participants'] = "Deltagere";
$string['password'] = "Passord";
$string['passwordchanged'] = "Passord er endret";
$string['passwordsdiffer'] = "Passordene stemmer ikke overens";
$string['passwordsent'] = "Passordet er sendt";
$string['passwordsenttext'] = "
<P>En e-post er sendt til deg på \$a->email.
<P><B>VEnnligst sjekk e-posten din for nytt passord</B>
<P>Det nye passordet er generert så du burde
<A HREF=\$a->link>endre det til noe enklere</A>.";
$string['people'] = "Mennesker";
$string['personalprofile'] = "Personlig profil";
$string['phone'] = "Telefon";
$string['potentialteachers'] = "Potensielle lærere";
$string['preferredlanguage'] = "Språk";
$string['preview'] = "Forhåndsvis";
$string['previeworchoose'] = "Forhåndsvis eller endre tema";
$string['question'] = "Spørsmål";
$string['readme'] = "README"; // This is a file name
$string['recentactivity'] = "siste aktivitet";
$string['removeteacher'] = "Slett lærer";
$string['rename'] = "Gi nytt navn";
$string['resources'] = "Ressurser";
$string['returningtosite'] = "Returnerer til denne siden?";
$string['requireskey'] = "Dette faget krever en sikkerhets nøkkel";
$string['revert'] = "Omgjør";
$string['role'] = "Rolle";
$string['savechanges'] = "Lagre endringer";
$string['search'] = "Søk";
$string['searchagain'] = "Søk på nytt";
$string['searchresults'] = "Søk resultater";
$string['sec'] = "sek";
$string['secs'] = "sek";
$string['section'] = "Seksjon";
$string['selectacountry'] = "Velg et land";
$string['senddetails'] = "Send mine detaljer via e-post";
$string['separateandconnected'] = "Delt og sammenhengende kunnskap";
$string['serverlocaltime'] = "Server's lokal tid";
$string['settings'] = "Instillinger";
$string['shortname'] = "Kort navn";
$string['shortsitename'] = "Kort navn på siden (eg et enkelt ord)";
$string['showalltopics'] = "Vis alle emner";
$string['showallweeks'] = "Vis alle uker";
$string['showlistofcourses'] = "Vis liste over fag";
$string['showonlytopic'] = "Vis bare emne \$a";
$string['showonlyweek'] = "Vis bare uke \$a";
$string['showrecent'] = "Vis siste aktivitet";
$string['showtheselogs'] = "Vis disse loggene";
$string['socialheadline'] = "Sosialt forum - nyeste emner";
$string['showallcourses'] = "Vis alle fag";
$string['site'] = "Side";
$string['sites'] = "Sider";
$string['sitelogs'] = "Side logger";
$string['sitenews'] = "Side nyheter";
$string['sitesettings'] = "Side instillinger";
$string['size'] = "Størelse";
$string['someallowguest'] = "Noen fag kan tillate gjeste besøk";
$string['startdate'] = "fag start dato";
$string['startsignup'] = "Start nå ved å registrere deg!";
$string['status'] = "Status";
$string['stringsnotset'] = "Følgene er ikke definert i \$a";
$string['studentnotallowed'] = "Beklager, men du har ikke tilgang til dette faget som '\$a'";
$string['success'] = "Suksess";
$string['summary'] = "Sammendrag";
$string['summaryof'] = "Sammendrag av \$a";
$string['supplyinfo'] = "Vennligst skriv inn informasjon om deg selv";
$string['teacheronly'] = "kunn for \$a ";
$string['textformat'] = "Rent tekst format";
$string['textediting'] = "Ved redigering av tekst";
$string['texteditor'] = "Bruk standar web skjema";
$string['timezone'] = "Tidssone";
$string['thanks'] = "Takk";
$string['theme'] = "Tema";
$string['themesaved'] = "Nytt tema lagret";
$string['today'] = "I dag";
$string['todaylogs'] = "Dagens logger";
$string['toomanytoshow'] = "Det er for mange brukere å vise";
$string['topic'] = "Emne";
$string['topicoutline'] = "Ene kontur";
$string['turneditingoff'] = "Slå redigering av";
$string['turneditingon'] = "Slå redigering på";
$string['total'] = "Totalt";
$string['undecided'] = "Ubestemt";
$string['unenrol'] = "Avmeld";
$string['unenrolme'] = "Avmeld meg fra \$a";
$string['unenrolsure'] = "Er du sikker på at du vil avmelde \$a fra dette faget?";
$string['unsafepassword'] = "Dårlig passord - prøv et annet";
$string['unzip'] = "Utzip";
$string['update'] = "Oppdater";
$string['updated'] = "Oppdatert \$a";
$string['updatemyprofile'] = "Oppdater profil";
$string['updatesevery'] = "Oppdaterer poster \$a sekunder";
$string['updatethiscourse'] = "Oppdater dette faget";
$string['updatinga'] = "Oppdaterer en \$a";
$string['updatingain'] = "Oppdaterer \$a->what in \$a->in";
$string['updatethis'] = "Oppdater dette \$a";
$string['upload'] = "Laste opp";
$string['uploadafile'] = "Laste opp en fil";
$string['uploadthisfile'] = "Laste opp denne filen";
$string['userdeleted'] = "Denne brukeren er slettet";
$string['userdescription'] = "Beskrivelse";
$string['username'] = "Brukernavn";
$string['usernameexists'] = "Dette brukernavnet finnes allerede, vennligst prøv et annet";
$string['userprofilefor'] = "Bruker profil for \$a";
$string['users'] = "Brukere";
$string['webpage'] = "Web side";
$string['week'] = "Uke";
$string['weeklyoutline'] = "Ukentlig kontur";
$string['welcometocourse'] = "Velkommen til \$a";
$string['welcometocoursetext'] = "Velkommen til \$a->coursename!
Det første du burde gjøre er å redigere profilene din
slik at vi kan bli bedre kjennt med deg:
\$a->profileurl";
$string['withchosenfiles'] = "Med valgte filer";
$string['wordforteacher'] = "Ditt ord for lærer";
$string['wordforteachereg'] = "eg lærer, veileder, proffessor o.s.v";
$string['wordforteachers'] = "Ditt ord for lærere";
$string['wordforteacherseg'] = "eg lærere, veiledrer, proffessorer o.s.v";
$string['wordforstudent'] = "Ditt ord for elev";
$string['wordforstudenteg'] = "eg elev, student o.s.v";
$string['wordforstudents'] = "Ditt ord for elever";
$string['wordforstudentseg'] = "eg elever, studenter o.s.v";
$string['wrongpassword'] = "Feil passord til dette brukernavnet";
$string['yes'] = "Ja";
$string['yourlastlogin'] = "Sist logg inn var";
$string['yourself'] = "deg selv";
$string['yourteacher'] = "din \$a";
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.